Vlákno

Obrázek uživatele Kumiko
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ, nemám na něj autorská práva a má 132 slov... Ale nemohla jsem si pomoct, protože to na dnešní téma TAK sedlo. Otázka z testu z chemie, který jsme psali dnes.

Fandom: 
Drabble: 

V DNA kvasinky došlo na vlákně DNA 5´--> 3´ ke dvěma mutacím. K deaminaci jednoho adeninu v intronové oblasti genu pro syntézu enzymu alkoholdehydrogenázy, také došlo k depurinaci jednoho guaninu v exonové oblasti v genu pro syntézu aktinu. A reparační systém tyto chyby nerozpoznal. Následně došlo k replikaci DNA a rozdělení buňky na dvě kvasinky. Popište, jak se projeví mutace v těchto dvou genech na nově vzniklých kvasinkách. (Nově vzniklé kvasinky označujte písmeny A a B.) Pokud se mutace neprojeví, vysvětlete, proč se neprojeví.

Alkoholdehydrogenáza je enzym, který za anaerobních podmínek katalyzuje redukci acetaldehydu na ethanol.

Aktin je strukturní protein, který tvoří mikrofilamenta, je tedy součástí cytoskeletu buňky. Určuje její tvar, díky jeho polymeraci a depolymeraci je umožněna tvorba panožek a tím pohybu buňky. Aktin umožňuje zaškrcení buňky při buněčném dělení (cytokinezi).

Závěrečná poznámka: 

Autorská práva vlastní naše chemikářka. Jí také velké díky za poskytnutí otázky v původním znění (jinak bych to musela lovit z hlavy).

Komentáře

Záhada vesmíru, ale pro mě zároveň naprosto dada.

Obrázek uživatele Kumiko

Hehe, tak to mě nenapadlo, ale trochu to tak je... :-) Díky.

Obrázek uživatele Tora

přiznám se, že pro mně naprosto dada :) a záhada k tomu

Obrázek uživatele Kumiko

Nebudu nic zapírat, naše třída na to taky koukala napůl se slzami, napůl v lehce hysterickém smíchu...

Obrázek uživatele Aries

Přiznávám, že pro mě je záhada, jak může někdo vystudovat gympl :-))

Obrázek uživatele Kumiko

No, vystudovat se dá i se čtyřkama... A test byl A4, oboustranný. Takže... :-)
Děkuji za koment.

Obrázek uživatele Arenga

No, já v tuhle chvíli nemůžu absolutně uvěřit, že jsem vystudovala stejnou školu...

Obrázek uživatele strigga

Pro mě je záhada, že jsem asi kdysi musela tohle taky umět, když jsem teda vystudovala ten gympl, ale.. totálně nevím, o čem je řeč. :D

Obrázek uživatele Kumiko

Heh, ale v klidu, to většina od nás ze třídy ne a všichni snad dostudujeme... (S chemií letos končíme...) :-)

No teda, to je složité, složité. Ale adenin a cytozin si ještě ze školy pamatuju, fascinovalo mě si o tom číst, jak se pak přepisují na RNA a tvoří ty trojice, které se na sebe kupí. A dokonce i acetaldehyd se mi vybavil, jupí!

Obrázek uživatele Kumiko

Jako upřímně, co si budeme povídat, na druhou stranu, když se mi podařilo na tuto otázku (snad) správně odpovědět, ego stouplo o několik procent ;-). Má to i své výhody. Ale obdivuji Tě, nedělám si žádné ambice, že bych z toho něco vyčetla už tak za půl roku... :-P
Byť transkripci a translaci jsme brali třeba dva měsíce v kuse...

Obrázek uživatele Faob

To je prostě neuvěřitelné...! Děkuji, žes připomněla, že do některých předmětů bych se opravdu nechtěl vracet!

Obrázek uživatele Kumiko

Inu, každý věk má své, ten školní kolektiv je zase v něčem nenapodobitelný...
Díky.

-A A +A