45. část - Vítězství

Obrázek uživatele Aveva
Povídka: 
Úvodní poznámka: 
Zbytek kapitoly budu muset dodat příští týden, dneska už na něj nemám energii.
Kapitola: 

Zvítězit lze mnoha způsoby. Stejně tolika způsoby lze prohrát. Někdy stačí vzbudit zdání, zahrát představení tak dobře, že o svém vítězství přesvědčíte svět, nebo alespoň tu jeho část, na které záleží. Jde-li o víru, nad dobré představení není.
Příchod k Chrámu plánovali pečlivě. Nemohli doufat v překvapení, bylo příliš jasné, kterým směrem míří, bylo příliš nevyhnutelné, že se pokusí do Chrámu vstoupit. A tak svůj příchod netajili. Rozdali role a repliky, připravili nezbytné rekvizity a s veškerou možnou pompou vyrazili.
“Syn Slunečního Boha přichází!” křičeli vyvolavači, zatímco vyvolení kráčeli v dlouhém zástupu po nejširší cestě k Chrámu.
Syn sám se zastavil na hranici dostřelu, zabodl Sluneční Berlu do země. Stál klidně a zdánlivě nevzrušeně. Čekal.
“Kajte se! Vzdávejte chválu!” křičeli vyvolavači, dva z nich minuli stojícího Syna a kráčeli vpřed. Před nimi, tak jak bylo plánováno, pomalu a rozvážně kráčel Miró. Zatím mlčel. Za vyvolavači se vojáci v pravidelných intervalech oddělovali z kráčejícího dvojstupu a tvořili po obou stranách cesty živou hranici.
Obyvatelé stanového městečka před branou se k vojákům zdráhali příliš přiblížit, ale zvědavě představení sledovali.
Když Miró před branou zastavil, všechno ztichlo.
“Jsem ruka svého pána!” rozlehla se jeho slova a davem rezonoval jediný úder do brány. “Ve mně přichází Syn Slunečního Boha, aby převzal, co mu právem náleží.”
Tolik se toho mohlo pokazit. Vždycky tu byl přesně mířený šíp, trocha horké smoly z ochozu nad bránou, stačil by šikovně hozený kámen. Ale nejvíc se Miró děsil mlčení. Pokud by je Chrám ignoroval, z jejich představení by se stala jen komedie.
Před závěrečným pochodem k Chrámu Miró špatně spal, možnost smrti ho však neděsila tolik jako možnost, že se brána neotevře. Jakkoli ho množství mužů ochotných přidat se k jejich boji překvapovalo, nebylo to dost. Neměli prostředky k dlouhému obléhání. A neměli ani čas. Svatá Armáda byla na cestě domů, pokud by se vrátila dřív, než dobudou Chrám, sevřela by je do kleští.
To všechno letělo Miróovi hlavou, když čekal, až jeho úder na bránu dozní. Odpovědí na jeho obavy se stal důkaz neexistence boží. Štěstí stálo na jejich straně. Všechny zprávy byly doručeny, všechny plány vyšly. Brána se otevřela.
Miró vstoupil.
“Kořte se Synu Slunce!” znovu vzkřikli vyvolavači, kteří ho následovali. “Přišel mezi vás, aby napravil vaše chyby. Kdo uzná jeho svrchovanost, bude se koupat v záři jeho přízně a zaujme své právoplatné místo v novém řádu světa! Slyšte! Slyšte! Kořte se Synu Slunce!”

Komentáře

Obrázek uživatele Aries

To je fakt, to bylo hodně vachrlatý. Kdyby je tam nechali trčet, nemají šanci. A jak vlastně v Chrámu věděli, že Syn je zrovna ten, co je venku, když měl správně být vevnitř? Vlastně přemýšlím, jestli si za tu dobu, co Syn dole uklízel a zdrhal, vůbec někdo všimnul, že není tam, kde má být? Jo vlastně jo, kontrolovali lidi u brány. No ale jak věděli, že to je Syn a ne nějaký hejpočkej?

Obrázek uživatele Aveva

Já to snad ještě trochu rozvedu ve zbytku kapitoly. Ale trochu se bojím, že vzhledem k blížícímu se konci roku se dostáváme ke klasickému deus ex klávesnice.
Ale abych zrekapitulovala, tak nejvyšší vedení Chrámu ví, že Syn někam zdrhnul a pro zbytek světa uspořádali divadlo, ve kterém místo Syna obětovali náhradníka. Takže si ti nezasvěcení myslí, že Syn nejdřív zemřel a pak obživl. A pro kněžský sbor Chrámu je v podstatě nepodstatné, jestli je ten Syn venku skutečně Syn, nebo jenom chytrá atrapa.

Obrázek uživatele Aries

Tak to jsem zvědavá, co si s novým Synem počnou. Jestli ho pro velký úspěch šoupnou na oltář ještě jednou nebo co jako bude :-)

Obrázek uživatele Aveva

No, zhroutí se z toho Chrám ;o)
Obrázek uživatele Tora

No ted jen aby byl Syn dostatečně atraktivní pro své věřící a šli za ním.

Obrázek uživatele Aveva

To on atraktivní je, to teda jo. Možná až ke své vlastní škodě.
Obrázek uživatele kytka

Poslyš, ty bys snad mohla z fleku založit nové náboženství. To je tak sugestivní!

Obrázek uživatele Aveva

Nemohla, nemám na to dostatečné charisma a jsem introvert, který se bojí kontaktu s cizími lidmi ;o)
Obrázek uživatele mila_jj

Tak to si musíš obstarat na zprostředkování kontaktu nějakého Miróa. :)
Ale taky mám dojem, že tady visí průšvih ve vzduchu, a velký.

Obrázek uživatele Aveva

I když seženu Miróa, tak mi furt bude chybět charisma (a cílevědomost ;o)
Obrázek uživatele neviathiel

Tak tohle špatně dopadne.

Obrázek uživatele Aveva

No samozřejmě, že to špatně dopadne, je to Chrám ;o)
-A A +A