Moje články

 • Obrázek uživatele Tess

  Jedinečnost je relativní

  Úvodní poznámka: 
  Obrázek: 
  Závěrečná poznámka: 

  Zdrojové obrázky:
  - vlastní fotografie
  - vlastní kresba (Clip Studio)
  - manželova fotografie

 • Obrázek uživatele Tess

  Najít cíl

  Drabble: 

  Na mechové matraci se spalo pohodlně. Dokud nezačali ptáci v předtuše svítání řvát.
  Tohle mi v Zóně nechybělo.
  Zamyšleně se podíval na valounek zlata, který držel celou noc v ruce.
  Nikdo by o tom neměl vědět a přece... je to větší, než zvládnu sám.
  To znamenalo vydat se na cestu. Mezi lidi. Na... místo...
  Nepamatoval si přesně které. Ale až bude blíž, určitě si vzpomene.
  Ale... mezi lidi?
  Zachvátil ho silný pocit hněvu. Něco se stalo. Oni zavinili... nebo on?
  Zapomenul.
  Možná by bylo na čase i odpustit. Jim... sobě?
  Nemůžete žít pořád v minulosti.
  Zvláště, když žijete prakticky věčně.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Přízemní starosti

  Drabble: 

  Rozptylovalo ho to. Takový nezvyklý pocit, hryzavé bodání v břiše... Co to může být?
  Hlad! Po dlouhé době měl hlad.
  Tady se mu dá ovšem snadno odpomoct. Je mimo Zónu...
  Zkušeným okem obhlédl krajinu. Ano, támhle...
  Blízký pahorek jevil známky přítomnosti králíků.
  A vskutku, když se blížil, zaslechl zadupání, šustot trávy a ticho.
  Ztuhnul s rukou v kapse. Netrvalo dlouho a nad trsem trávy se objevil pár uší. Jen trochu daleko. No, zkusí to i tak...
  Nemusel. Jen si počkal trochu déle.
  Během chvilky se podobných uší objevilo více.
  Tak kterého... třeba tamtoho.
  Vzduchem zasvištěl zlatý nugget.
  Večeře bude vydatná.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Řemeslo má zlaté dno

  Drabble: 

  Kameny k sobě sesazoval hladce, jako by tuhle práci nedělal poprvé.
  Pravděpodobně proto, že tuhle práci pravděpodobně nedělal poprvé. Matně si vzpomínal na triky, které zajišťují, aby k sobě kameny pasovaly...
  Rozhodně měl oproti běžným kameníkům výhodu. Na manipulaci s materiálem nepotřeboval těžkou techniku.
  Vnější plášť z větších kamenů byl hotový než přišel příliv. Do mezer vloží menší kameny...
  Vše do sebe zapadalo jako sofistikované puzzle.
  Tady by se vešel valounek...
  V kapse něco nahmátl.
  Nugget.
  Polil ho děs.
  Tenhle nugget... zajistil byl, že se sem Zóna vrátí.
  On to ví. Ale... nikdo jiný by se to radši dozvědět neměl.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Nový cíl

  Drabble: 

  Nechal se hnát proudem, jen trochu mu pomáhal vesly. Proč se namáhat. Už se namáhal dost.
  Pocit v hlavě se měnil z pípání ve slabé zvonění v uších.
  Když ustalo, začal vyhlížet přístav.
  Tady proběhla evakuace jen před několika lety. Možná se sem lidé vrátí.
  Život se sem už vrátil, uvědomil si, když sledoval orla mořského stoupajícího na vzdušném proudu.
  Zahlédl něco, co mohlo být molem. Vlny zimních bouří ale vymlely maltu mezi kameny. Ty nevydržely nápor živlů a nyní vypadaly spíše jako hromada.
  Pocítil určitou nepatřičnost.
  Někdo by s tím měl něco udělat.
  Třeba já.
  Zas tak unavený nejsem.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Bez hranic

  Úvodní poznámka: 

  Ano, témata zase na přeskáčku.

  Drabble: 

  Pracoval rychle. Posbírat kameny. Shrnout je na jednu hromadu.
  Jde o plochu, kterou obklopují.
  Zmizí tu Zóna? Jak dlouho to bude trvat?
  Tuhle odpověď si přijede zjistit později.
  Zlato, zlato, zlato.
  Tak skvělý vodič. Tak zvláštní přirozený akumulátor magie.
  Tak velká zlatá žíla a celá nakažená.
  Škoda.
  Jakoby z něj spadly okovy. Už ho nepřitahovala zář, nespalovala touha vlastnit a hromadit.
  Po dlouhé době byl volný.
  Spustil veslici na vodu a bez ohlédnutí zabral vesly.
  Na zlatý nuget v kapse zapomněl.
  Nevadí.

  Ostrov osaměl.
  Vítr si pohrával s trsy metlice. Zavládlo ticho. Jen...
  Kdesi mezi kameny pípal detektor. Stále slaběji.

  Závěrečná poznámka: 

  Vysvětlení: Metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), anglicky tufted hairgrass je nativní i na Skotských ostrovech.

  <<< Začátek | < Předchozí | Další >

 • Obrázek uživatele Tess

  Ze tmy do světla

  Úvodní poznámka: 

  Obligátně napřeskáčku.
  Ehem, ano.
  V padesátce jsem přidala další kapitolu.
  (Sem patří mírné šťouchání potenciálních čtenářů)
  (Sem patří nedůstojné žadonění o komentíky)
  :D

  Drabble: 

  Vydal se na obchůzku kolem ostrůvku. Od jednoho kamene k druhému. Měly v sobě jas, který nebylo možno vidět pouhým okem.
  Nedíval se pod nohy. Špatný došlap, zavrávorání... pád... Tma.

  Sedí hluboko, hluboko v dole a nemůže se nabažit té záře. Jak v duši, tak před očima.
  Zlato.
  Našel žílu.
  A všechno to zlato dokáže vytáhnout ven. Jen on. Kdo jiný? S kamenem pracovat umí, Zóna mu nevadí...
  Zlato, zlato, zlato.
  Jeho odrazy v roztříštěném zrcadle.
  Přitáhlo ho jako můru plamen.

  S trhnutím se probral a přimhouřil oči před slunečními paprsky, které prorazily mraky.
  Rozsvítilo se mu.
  Už věděl jak.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  15. Bezpečný přístav

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Tak dneska už k nedělnímu obědu!
  Zase lehce odborné.
  Pokud je to nesrozumitelné, nebo píšu hovadiny, ocením zpětnou vazbu. Přece jen tak dobrý námořník nejsem.
  Opět Vydra.

 • Obrázek uživatele Tess

  Změna je život

  Drabble: 

  Ostrov se nakonec zdál opuštěný. Výborně.
  Badatel ho pečlivě obešel s detektorem. Ten ani nepípl.
  Ideální pokusná oblast.
  Pečlivě rozmístil lesklé kameny. Od jednoho dohlédl na druhý. Měl určitý pocit, že je to tak správně.
  Něco mu to našeptávalo.
  Obešel pokusnou oblast znovu s detektorem.
  Stále ticho.
  Ještě je moc brzy.
  Spal dobře a v relativním pohodlí v provizorním přístřešku. Ale ráno...
  Kam zmizel detektor?
  Byl jeho věrným společníkem několik desetiletí. Kam ho jen položil? Jak bude zjišťovat...
  Zarazil se.
  Cítil určitou jinakost.
  Přišla změna.
  Detektor nebude potřeba. Vyvinul si v hlavě vlastní.
  Toho se nezbaví.
  Aspoň nebude sám.
  Píp.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Zábor teritoria

  Úvodní poznámka: 

  Ano. Příběh je na pokračování. Ano, mimo pořadí témat. Chcete-li číst podle pořadí napsání, následujte šipky.
  Vždycky ale můžete číst mimo pořadí.

  Drabble: 

  Moře je zrádné a nedá se lehce překonat. V průlivu byl silný proud, který si s Pavoučkem krutě pohrával. Ale stačila trocha perné práce s vesly a Badateli se podařilo z proudu vymanit. Zamířil k největšímu z ostrůvků.
  Zbytky zrezivělé konstrukce u pobřeží slibovaly, že se tu civilizace kdysi vyskytovala. Molo tu ovšem nebylo.
  Badatel přistál s obtížemi, ale v jednom kuse.
  Tak, a je u cíle.
  Je tu ale sám? To hodlal zjistit.
  Sebral kámen a začal bušit do zbytků železa. Údery hlasitě ohlašovaly jeho přítomnost.
  Objeví se šelmy? Nikdy nevíš.
  Nebál se. Věděl, co je tu nejnebezpečnější.
  On.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Velké plány

  Úvodní poznámka: 

  Ano. Pro případ čtení na pokračování následujte šipky.

  Drabble: 

  Na západě byly za dobrého počasí vidět ostrůvky. Příliš malé, příliš bezvýznamné a příliš blízko Zóny, aby byly obydlené (rozvzpomínal se na stále více věcí). Pořád ale v bezpečném území.
  Aspoň to mu stále tvrdil detektor. Mlčel.
  Dnešní den dobré počasí sliboval.
  Dotáhl Pavoučka na vodu, naložil sudem, pár bednami postarších zásob a pytlem s vytěženými kameny. Odstrčil od břehu a začal veslovat. Odliv mu v pohybu pomáhal.
  Ostrůvky jsou neobydlené, ale třeba tam bude ještě molo.
  Třeba tam budou ještě budovy.
  Stojící.
  A zastřešené.
  A s krbem.
  Funkčním.
  Třeba konečně vyžene z kostí ten nepřirozený chlad.
  Třeba bude dobře.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Škola základ života?

  Úvodní poznámka: 

  Tak asi už budu psát pořád napřeskáčku... šipky. Následujte šipky :)

  Drabble: 

  Charlie pečlivě dokreslil poslední písmenko na boku své nové veslice s podivně vypouklými boky. Jeho přítel ho pozoroval s despektem.
  „Co má jako tohle znamenat?“
  „To je zkratka, víš? Perfidně amorfní vochechule, UK.“
  „Ty ze sebe vždycky děláš vzdělance!“
  „Jo, a co má bejt?“
  „Tak náhodou, co znamená to... UK?“
  „United Kingdom, přece. To neřeš, ten stát už beztak neexistuje. Ale existoval, a to právě tady.“
  „Seš pěknej nerd.“

  O mnoho let později si Badatel rozmýšlel, který ze člunů použije. V použitelném stavu byly tři.
  Jeden má stále ještě vidět zbytek jména.
  PAVoUK. Pavouček?
  Pavouček přináší štěstí.
  Vezme si ten.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Za chyby se platí

  Úvodní poznámka: 

  Opět zase mimo pořadí témat, opět následujte šipky :) A opět zase možno číst samostatně.

  Drabble: 

  Nález sudu dobrého piva Badatele povzbudil. Takto povzbuzen pokračoval v objevování.
  V loděnici našel dobře zakonzerované čluny. Některé z nich tak malé, že je zvládne ovládat sám. Kusům plátna nerozuměl, ale vesla v něm vyvolala vzpomínku.
  Budou stačit.
  Vrátil se do vesnice a systematicky prohledával dům od domu.
  Většinou malá obydlí, která neobsahovala nic zajímavého.
  Nakonec se vrátil do nálevny. Dvířka pod schody vedla překvapivě o patro níž.
  Rozsáhlý sklep možná kdysi obsahoval zásoby. Ale všechno v něm bylo rozbité na kousky. Už dávno.
  Důvod byl zřejmý.
  Mladík v tričku s ručně malovaným nápisem Maestro.
  Byl mrtvý.
  Taky už dávno.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Před pár lety...

  Úvodní poznámka: 

  Opět mimo pořadí témat, opět následujte šipky :) A opět možno číst samostatně.

  Drabble: 

  Když přišlo první upozornění, dělal, že ho ignoruje. Těm nahoře nemůžeš věřit! O životě tady, na prahu Zóny, nic neví. Pak není divu, že plaší, jakmile se něco změní. Zóna je ale jako roční období (což by věděli, kdyby sem někdy dovlekli své tučné zadky). Její pohyb je normální!
  Nakroutil si švihácký zárodek knírku a užíval si obdivné pohledy dívek. Byl buřič!
  Naneštěstí svým slovům sám uvěřil.
  Druhému upozornění s výstrahou se vysmál.
  Pak přišel příkaz k vystěhování.
  Všichni odešli. On zůstal.
  Až se za pár týdnů vrátí, budou ho teprv děvčata obdivovat.
  Nevrátili se.
  Ani by nebylo co obdivovat.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Malé objevy

  Úvodní poznámka: 

  Pro zájemce o Ostrovy upozorňuji, že včera byla přidána do Padesátky z Ostrovů další kapitolka, děkuji pěkně :)

  Drabble: 

  Detektor už téměř necinkal.
  Opuštěná vesnice, kterých je kolem pobřeží hodně. Nebyla opuštěná dlouho.
  Ani nebyla opuštěná narychlo.
  V domech nezůstalo skoro nic.
  S tím nepočítal. Myslel, že vybavení najde po cestě.
  Teď sháněl hlavně nádoby na pitnou vodu.
  Skladiště nebo nálevna? Bylo to jedno. Budova obsahovala nádob spoustu. Většina skleněných lahví byla rozbitá. Ty co byly v celku, nebyly prázdné.
  Nápoj chutnal příjemně hořce, ani se po něm moc nemotala hlava. Uplynulá léta se na něm nijak nepodepsala.
  Vlastně to byl výborný nápoj. Co do něj asi dávají?
  Jen lahve byly trochu malé.
  Naštěstí ho našel ještě plný sud.

  Závěrečná poznámka: 

  ... tak jsem při hledání možností narazila na informaci, že v 18. století se na Britských ostrovech někdy dával do piva místo chmele pelyněk. Vzhledem k tomu, že chmel tam zcela určitě nemám, zatímco pivo zcela určitě mám a místní botanické sbírky a hradní zahrady obsahují spíše pelyněk než chmel...

  <<< Začátek | < Předchozí | Další >

 • Obrázek uživatele Tess

  14. S větrem o závod

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Tož to Vydra...
  Doufám, že jsem neudělala žádnou chybu v odborné části a že odbornost jsem napsala pro laiky dost čtivou.

  Jo, málem jsem zapomněla - hlásím bonusovou kapitolu včetně mocinky temného tajemství.

 • Obrázek uživatele Tess

  Pro účel vědy

  Úvodní poznámka: 

  Pořadí kapitol mimo pořadí témat, následujte šipky.

  Drabble: 

  Změna je zvláštní. Zatím ji přežilo sto procent pokusných subjektů.
  Zatím ji přežil jen jeden subjekt. Zdá se, že se zotavuje bez větších problémů. Na nic si nepamatuje, ale vzpomínky se vrací.
  Změna ovšem může být i toxická.
  Není dostatek dat, takže bude nutno učinit nová pozorování.
  Složil hromádku kamenů do masivního koše a vydal se dolů z kopců. Následoval potok, dříve či později ho dovede k moři.
  Tak tvrdila mapa.
  Detektor cinkal čím dál méně. To bylo dobře.
  Účinky změny bude potřeba vypozorovat na nějakém dosud nezasaženém území.
  Byl Badatel. Bude opatrný. Na experimenty mu bude stačit neobydlený ostrůvek.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Krok za krokem

  Úvodní poznámka: 

  Pořadí kapitol nenásleduje pořadí témat. Následujte šipky! :)

  Drabble: 

  Záblesky paměti Badateli pomáhaly. Věděl, že by se nějakou dobu měl držet od zdroje Změny dál. Po týdnu se ale odvážil zpátky.
  Díval se na vše, jako by to viděl poprvé. A svým způsobem to byla pravda, uvědomoval si, že něco zná, až když to uviděl.
  Detektor.
  Tiše cinkal. To znamená, že je tu stabilizovaná Zóna. Podle záznamu se intervaly cinkání neměnily.
  Udělal radši nový záznam, co kdyby.
  Jeskyně vedoucí hluboko dolů. Tam, co sotva dosáhne světlo od vchodu... křižovatka tří cest a smutné sluje.
  Pár pokrývek, nějaké zásoby...
  O hromádce skoro světélkujícího kamení v rohu si ještě nedovolil uvažovat.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Nekonečné možnosti

  Úvodní poznámka: 

  Doufám, že téma je jasně patrné.
  Tohle je letos moje první drabble, které jsem dopsala a bylo to rovných 100! (Teď budu dlouze bloumat nad tím, jestli není horší právě proto, že jsem ho nemusela škrtat ze 186 jako to předchozí...)

  Drabble: 

  Nevěděl odkud, ale něco přece věděl.
  Důležité je to, co je důležité.
  Důležité je poznat, když se ztratíš. Jen tak se můžeš zase najít.
  Najít aspoň něco.
  Dvanáct hodin denně bylo moc. Magie ho naplnila, plíživě pulzovala jeho tělem. Ztratil se, zapomněl... ale přece jen si pamatoval. Jakoby tohle nebylo poprvé. Jenže tentokrát věděl, co má dělat.
  Uklidnil zuřivost. Sednout si. Zavřít oči. Jen vnímat. Času je dost.
  Vítr.
  Vůně.
  Ševelení stébel.
  Času je dost...
  Usnul.
  Když se probudil, jako by byl na druhém břehu. Pořád nevěděl, kdo je. Co tu dělá?
  Záblesky paměti...
  Můžu být kdo chci.
  Budu badatel.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Vzpomínka na krásu

  Úvodní poznámka: 

  ... ale mohl by to být i jakýkoliv jiný fandom!
  (skoro)

  Drabble: 

  Rychle, jak vítr, běhává
  Zlatavá hříva za ní vlaje
  A s větrem za ní povlává
  Když si tak venku hezky hraje.

  Náklady těžké odnese
  Rychle a levněji než lodí
  A nejen to, je překrásná,
  Její tvar oku zalahodí.

  Však nastal konec hřívy zlaté
  Byť jiné často zachránila
  Teď skončila co dobré paté.
  V jídelníčku se objevila.

  A nejen to, jak dobře víte,
  (A není vám to vůbec putna)
  Když krutou pravdu objevíte
  Že ona je tak...
  Velmi...
  Chutná.

  Ale teď chybí nám.

  A pláč a kruté bědování
  Jsou slyšet po širokém kraji
  Jak lidé chápou, znenadání
  Koně se přece nepapají!

  Závěrečná poznámka: 

  Mimo pořadí drabblat na pokračování.

 • Obrázek uživatele Tess

  Dodržovat pravidla

  Drabble: 

  Dvanáct hodin tam dole, kopat. Je to fascinující práce. Téměř vidí odlesky magie, trochu jinak, než jasně vidí odražené světlo svíčky.
  To zablikalo a zhaslo.
  Jídlo, voda, palivo...
  Prkna ze staré kůlny.
  Náhle ho popadl amok. Nabral kameny a prudce házel. Dávno popraskaná okna se vysypávala s uspokojivým řinčením.
  Chcípněte, parchanti! křičel nehlasně na domy, na dávno mrtvé osadníky.
  Smrt si zasloužili.
  Ale jen jejich smrt nestačí.
  Nebo...
  Proč? Co provedli?
  Nepamatoval si.
  Kdo jsem?
  Nevěděl.
  Jenom...
  Zabít! Zabít je všechny!
  V nečekaném záblesku příčetnosti si uvědomil, že dvanáct hodin je v magií prosáklém místě příliš dlouho i na něj.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Malý zázrak

  Úvodní poznámka: 

  Tvdo, já tam úpím u tématu a přitom mám zrcadla už v prvním drabblu...

  Drabble: 

  Tunely ve starém dolu jsou dlouhé a temné.
  Sice měl dobré noční vidění, ale kde fotonu není, ani tyčinky neberou. O čípcích nemluvě.
  Ale chytrá hlava si řešení najde. Světlo se může přece odrážet.
  Okolní opuštěné domy slibovaly vhodnou kořist. Bohužel zjistil, že po více než stovce let mají pozvyrážená okna a dveře a pořádně poničené křehčí vybavení.
  Vážně uvažoval, že bude střepy zrcadel slepovat lepicí páskou.
  Zkusil to, ale lepicí pásky z benzínky starší více než stovku let jaksi nelepí.
  Naštěstí benzínka obsahovala kromě nelepicích pásek taky dobře vybavené záchody.
  Nastavil toaletní zrcadla do patřičných úhlů... a bylo světlo.

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Dobrého pomálu

  Úvodní poznámka: 

  Nějak se mi to vyvíjí úplně jinak, než jsem myslela. Ale nevadí, nevadí! Aspoň už vím, o čem příběh bude.

  Drabble: 

  Dovolil si pracovat jen deset hodin.
  Jednou se totiž přistihl, že kope, už neví jak dlouho, nejí, nepije a nespí. To ho vylekalo. Nechtěl ztrácet kontrolu.
  Delší svíčka hoří deset hodin. Když zhasne ví, kolik času uplynulo.
  Pak musí ven. Postarat se o palivo, jídlo, vodu.
  Když jsou stíny nejkratší, vrátí se dolů. Spí se tam krásně. Kratší svíčka zhasne po osmi hodinách. Tma ho probudí.
  Pak musí ven. Postarat se o jídlo, vodu, detektor.
  Zapálit desetihodinovou svíčku a konečně do práce.
  Jenže...
  Deset hodin nestačí.
  Kopání je příliš zajímavé!
  Když z osmi hodin udělá šest, má z deseti dvanáct!

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Tess

  Pod zemí

  Úvodní poznámka: 

  Tak uvidíme, jak to letos půjde. Plánuji uvést na scénu nové postavy... ale to neznamená, že se nedočkáte postav starých!
  Snad.
  Kam až mě témata pustí.
  Píšu opět na pokračování. A každé drabble by mělo potěšit i někoho, kdo není znalcem světa. Držte palce.
  Ano, beru objednávky, ale nezaručuju jejich vyplnění :D

  Drabble: 

  Z blíže nespecifikovatelné vzdálenosti a směru se ozývaly pravidelné údery kovu o kámen. Svíčka na rozcestí povzbudivě mihotala a vyráběla světlo. Podle její velikosti – nebo spíše nevelikosti – se takto činila již podstatně dlouhou dobu.
  Tři chodby, v nichž jsou umístěna zrcadla, rozvádějící světlo svíčky hlouběji. Čtvrtá malá sloj, sloužící jako kříženec skladiště a ložnice pro nenáročného nocležníka. Obsahuje pár košů s blíže neurčitelným nákladem, hnízdo pokrývek a svazky a svazky přesně stejných svíček s vyznačenými úseky.
  Plamínek aktivní svíčky se mezitím domihotal k poslední značce. Desáté.
  Nezhasl.
  Nebylo divu.
  Uživatel si svíčky upravil a kradl pro svou práci další minuty.

  Závěrečná poznámka: 

  Začátek | Další >

 • Obrázek uživatele Tess

  Mají je rádi, ale!

  Úvodní poznámka: 

  Kvůli padesátce letos... budu psát jen jednu sérii!

  Drabble: 

  Mají rádi Vrana. Vrana prostě lidi mají rádi. (Aspoň do určité míry.) Libový frajírek, který v sobě občas skrývá něco víc. Je přímý jako ocelové pravítko. A stejně tak chytrý.
  Mají rádi Rezku. To se ví. Je nenápadně drsná, lehce mimo a čestná až za dva rohy.
  Mají rádi Lišku. Je šikovná, umí dobře využívat svých ženských zbraní. Je to trochu slečinka, dokud ovšem nejde do tuhého.
  Mají rádi Racka. Inteligentní, tichý velitel, svým způsobem strategický génius. Pro ochranu Ostrovů dýchá.
  Mají je rádi.
  Jenže...
  Píšu o nich pořád.
  Budu muset letos vytáhnout nějaké úplně jiné postavy!
  Snad nebudou zklamaní.

 • Obrázek uživatele Tess

  13. V hlubinách

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Přestože by tahle kapitola odpovídala zvláštnímu zadání, tajemství temnější než půlnoc odhalím až v kapitole příští.

 • Obrázek uživatele Tess

  12. Napříč krajinou

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  ... a občas vám některé postavy ožijí a vy se jen divíte!

 • Obrázek uživatele Tess

  11. Dva světy

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Chtěla jsem psát Vrana, ale vetřel se Racek :D

 • Obrázek uživatele Tess

  10. Drobné nepříjemnosti

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Podrobněji si představíme další osobu...

 • Obrázek uživatele Tess

  9. Denní chleba

 • Obrázek uživatele Tess

  8. Neomezené možnosti

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Musela jsem to přehrát na Racka, protože se mi to dějově docela hodí.
  Nicméně je mi líto, že se tam neobjevil Vran.
  Protože Vran by se zeptal: "A proč Smrtonoš? Proč ne třeba... Životabudič?"
  A mohlo následovat dlouhé pojednání o whisky.
  No, snad někdy příště :D
  Si myslím, že ti dva by prostě měli chodit spolu. Jeden bude lidi fackovat, druhý z nich bude dělat idioty, to je skvělá kombinace.

 • Obrázek uživatele Tess

  7. Čas příprav

 • Obrázek uživatele Tess

  6. Trocha snahy

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Od včerejška se o kapitolu rvali Vran s Rackem, aby se pak náhodně vynořil další hráč...
  Vran stejně vyhrál.
  Asi.

 • Obrázek uživatele Tess

  5. Důležité otázky

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Těšili jste se na dalšího Vrana? Bohužel... dneska už jeden byl.

 • Obrázek uživatele Tess

  4. Velmi nápomocný

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Trvalo mi to neb Síla nebyla psaní nápomocna (hlavně, že mám výmluvu!)

 • Obrázek uživatele Tess

  3. Nový začátek

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Uvědomila jsem si, že o Smrtonoši toho čtenáři asi moc neví. ledaže četli rok ani nevím který... ten, co jsem začínala s Ostrovními drabbli... a že si ho pamatují.
  Tak jsem ho nahodila trošku víc.
  Nejsem s tím nějak extrémně spokojená, ale až to bude celé, tak se to teprve učeše. Snad!

 • Obrázek uživatele Tess

  2. Dvakrát měř...

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Časově omezená nabídka - Vran myslí!
  Varování - lehká brutalita.

 • Obrázek uživatele Tess

  1. Nepodstatná chybička

  Povídka: 
  Úvodní poznámka: 

  Varování - lehce brutální

 • Obrázek uživatele Tess

  Království ostrovů

  Úvodní poznámka: 

  Dva (téměř) nesmrtelní provádějí rutinní hlídkování u Hranice, přičemž se Dějí Věci. Mezitím poštovní služba prochází nečekanou revolucí...

  Drabble: 

  Omlouvám se. Psala jsem letos dva seriály. První jsem hodila na Livejournal, ale bylo s tím takové práce (očividně má ona platforma potíže s delším textem), že Ostrovy tam asi hodím až něco později, protože jsem pro dnešek vyčerpala svůj příděl sprostých slov.

  Zatím si můžete počíst zde (následujte šipky, povedou vás).

  A o čemže jsou Ostrovy? Tedy Království ostrovů?
  Je to můj svět, z něhož už roky píšu drabble a mám rozpracovanou knížku.
  Stabilizované postapo.
  Časové období cca 80 let po konci světa, 100 let před psanou knihou a uprostřed všech drabblů, které jsem kdy z tohohle světa napsala.

 • Obrázek uživatele Tess

  Missiles & Magic - Risa

  Úvodní poznámka: 

  Čerstvá agentka se otrkává na jedné ze svých prvních misí. A pak je hůř. Zkušený agent si poradí sám. A pak je taky hůř!

  Drabble: 

  Tak jsem si řekla, že teda když seriály, tak seriály.
  Buďto si letošní várku můžete přečíst tady (následujte šipky) nebo na mém blogu.
  Za každé káč, byť jediné na konci, budu ráda :)

  Lehce špionážní, lehce magické, lehce anglicky :D

  Z tohohle světa jsme s Blancou začaly psát vloni, prolínající se seriálový příběh. Dvě dějové linie, které se spojí a následně rozpojí.

  Letos pokračujeme. Jenže zatímco já jsem psala v období cca 6 měsíců po skončení loňského dílu, Blanca skočila tak nějak 15 let před.
  Pestrost musí být.

  Protože mi do sta slov něco zbývá, odkazy na loňský seriál - Blanca, .

Stránky

-A A +A