Moje články

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Chrudošova dvanáctka

  Úvodní poznámka: 

  Ne, nelekejte se, nejde o novou značku piva; pivovarnické ambice nemám, a to ani jako ryzí amatér. Ale při tvorbě výběru mi to nakonec vykrystalizovalo na počet dvanáct.

  Drabble: 

  Objevují se tu autoři tradiční, avšak též noví, částečně i proto, že někteří zařazovaní v minulých letech se letos odmlčeli. Takže tedy abecedně:

  Esclarte - moje věrná čtenářka, již od počátků mého drabblení, se jako pisatelka zaměřuje na historii a letos z její tvorby na mne nejvíce zapůsobilo drabble Jeden vládne všem.

  Hippopotamie - ta je taktéž zaměřena na historii a u ní mne zaujalo O zániku knih.

  KattyV - letos sepsala čtivý fandom-seriál Pod haldou, v němž se mi nejvíc líbila Tajná společnost.

  kytka - její Děsuplná noc prostě nemá chybu.

  mila_jj - svou Vědu ve sto slovech letos zaměřila na elektronovou mikroskopii, všechna drabblata byla a čtivá a poučná, do výběru se dostává Krčma ve Faradayově poháru.

  Peggy - u ní mne letos nejvíce zaujala Podezřelá osoba, kéž je do budoucna více nejen takových drabblat, ale především zážitků v reálném životě.

  Peggy Tail - je nejen mojí věrnou čtenářkou, ale především autorkou multižánrovou a multifandomovou, duší velmi poetickou, letos na mne nejvíce zapůsobilo S výtlemem na tváři.

  Regi - od ní tentokrát vybírám Čarování, nejen proto, že jsem měl možnost její perník již vícekrát ochutnat.

  Rya - od této autorky se mi letos líbilo více drabblat, do výběru se dostává, stejně jako loni, protestsong, a to Protestsong na obranu matek.

  Skřítě - letos opět ve své plné básnické síle, těším se, až jí jednou, doufám, vyjde knižní básnická sbírka, letos do výběru dávám působivé existenciální drabble Nicota, z níž čiší strach, zbude jenom hvězdný prach?.

  Tora - je dobře, že její Hotel U devíti koček se tu objevuje alespoň příležitostně, takže s potěšením zařazuji drabble V čekárně.

  zirafice - její drabble Besídka ke dni matek prostě musím ocenit, neboť tam uplatnila citaci písničky, kterou téma evokuje (a kdoví, zda neinspirovala navrhovatele tématu).

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Chechtáky a mindráky

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Kdo chce, může si to zazpívat, případně si k tomu zatančit šmajdák (či ploužák?):
  https://www.youtube.com/watch?v=SsUq3n5OZZg
  Přístupnost raději 15+

  Drabble: 

  Pivo, rum, káva, pečená kráva,
  video, smartphone, jenž data dává,
  pár sudů vodky a luxusní spodky,
  foťák, co dělá vždy perfektní fotky.

  Kdo utratí své chechtáky,
  tomu zbudou jen mindráky,
  teskně si zapěje své bizarní blues,
  co není určeno pro infantibus.

  Sportovní sázky, prodejné lásky,
  v salónu vyhladit veškeré vrásky,
  luxusní mercedes, byt v centru pouze,
  za exotikou si zaletět dlouze.

  Kdo utratí své chechtáky,
  tomu zbudou jen mindráky,
  teskně si zapěje své bizarní blues,
  co není určeno pro infantibus.

  S modelkami plesy, rozlehlé lesy,
  pozemky, akcie a kolt, co děsí,
  špičková image, co okolí děsí,
  špičková image všechny vyděsí...

  Závěrečná poznámka: 

  Pan Vladimír Mišík, doufám, promine. Jakmile jsem uviděl téma, tak se mne chytla ta melodie a už nepustila.

  Toto je finále mé letošní tvorby v DMD. Děkuji všem svým čtenářům za pozornost věnovanou mým výtvorům, snad alespoň občas čtivým, a těším se na shledanou v příštím ročníku DMD, s těmi skalnějšími příznivci drabblení již zanedlouho v 4D v Šíleném šupleti.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Obyčejné nedělní dopoledne

  Drabble: 

  "Oto, ukliď si pokoj! Máš tam binec, venku vytahaných spoustu věcí, které nepoužíváš," velí Scholastika. A pokračuje:
  "Tatínku, máš co na práci? Nemáš! Tak vezmi prachovku a utři všude prach! A pak vypusť vysavač do pokojů!"
  Lev se chápe prachovky, avšak neodpustí si poznámku:
  "No jo, divide et impera," praví, neb je za ty roky se Scholastikou již zásoben spoustou latinských rčení.
  "Já ti dám divide et impera, lenochu!" nedá se Scholastika. "Představuješ si, že bych se měla rozdělit já. A řídit to tady někdo musí, protože jinak by tady nic nefungovalo."
  A Lev i Otík mlčky konají dle pokynů.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Trocha filozofie na dobrou noc

  Drabble: 

  "Ještě ti před spaním vyvětrám," praví Pankrác Zdiradovi, otevře okno a zakouká se ven.
  "Nač se koukáš?" táže se Zdirad.
  "Jen mne, jako ty Nerudovy žáby v kaluži, napadlo, zda u některé z těch hvězdiček je planeta a na ní tvorové jako my. To ale asi nezjistíme."
  "Třeba ano."
  "Pochybuji. Je to příliš daleko. Vesmír je plný tajemství a záhad."
  "Jakých například?"
  "Největší záhadou podle mne je, k čemu by byl vesmír, kdyby v něm nebyli lidé ani jiné myslící bytosti, které by mohly o něm přemýšlet. Ovšem to už jsem sklouzl do filozofie. Ale teď už spi, dobrou noc!"

  Závěrečná poznámka: 

  Nevím, nevím, zda touto hlubokou myšlenkou nenasadil Pankrác Zdirádkovi na dobrou noc brouka do hlavy.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Rady starého proutníka

  Úvodní poznámka: 

  Nahrazuji téma č. 26: Mezi šesti očima
  Přímo navazuje na drabble http://sosaci.net/node/36836
  Přístupnost raději 15+.

  Drabble: 

  "Tadeáši, Lve," velí Jimram, "jdeme ven na vzduch! Méďo, neboj se, neprcháme."
  "Snad se, chlapi, nejdete bít?" strachuje se Méďa.
  "Ne, ale některá témata raději probereme mezi šesti očima," odvětí Jimram.
  "Tadeáši," praví Jimram venku, "já ti rozumím. Jsme chlapi, a až na takové věci nebudeme myslet, tak budeme vyhaslí, senilní dědkové, což doufám tak hned nebude. Pořád je to lepší varianta, než kdybys takové šaty dával nějaké bokovce, a to ti říkám já, starý proutník."
  "A co z toho plyne pro Tadeáše?" táže se Lev.
  "Buďte, chlapi, realisté. Nežijte pod vlivem bulváru, zapojte fantazii. A obejdete se bez extravagancí."

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Opravdu okouzlující?

  Drabble: 

  Idiocie je starší, dnes již opouštěný, termín pro nejtěžší stupeň mentální retardace.
  Nižší stupně byly nazývány debilitou a imbecilitou.
  Idiot se vyznačuje IQ nižším než 20 (obvykle nelze měřit, lze jen odhadovat). Bývá imobilní či schopen jen velmi omezeného pohybu. Často má poškozen zrak a sluch, je schopen pouze primitivního neverbálního dorozumívání. Obvykle nedokáže udržet moč ani stolici. Často se u něj vyskytuje epilepsie. Mívá sklony k sebepoškozování. Není tedy schopen se o sebe postarat, vyžaduje proto neustálou péči.
  Toto je stručná citace z odborných textů. A já se nyní, vážení přátelé, ptám: připadá vám na tom opravdu něco okouzlujícího?

  Závěrečná poznámka: 

  Nerad bych se dostával do pozice mravokárce či mentora vůči navrhovateli tématu a řídícímu týmu, který návrh použil, je mi jasné, že měli na mysli slovo idiot v přeneseném, zprofanovaném významu. Pokusím se proto vysvětlit, co mne k tomuto pojetí drabblete vedlo.
  Kdysi v semináři z psychologie padlo v diskusi v nevím už jaké souvislosti slovo idiot a někteří jedinci (bohužel včetně mne) se při tom usmívali. Naše vyučující se pekelně rozzlobila a celou skupinu rázně seřvala. Sdělila nám svou zkušenost, jak v rámci studia psychologie absolvovala exkurzi do ústavu, který se o takové jedince stará. Dojmy, které si odtamtud odnesla, připodobnila k Dantovu Peklu.
  Ctěné obecenstvo snad pochopí, že po kapkách, kterých se mi tehdy dostalo, dokáži s termínem okouzlující idiot pouze polemizovat.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Překvapený zajíc

  Fandom: 
  Drabble: 

  Po půlroční známosti s mojí nynější ženou jsem znal chatu její rodiny a bylo načase, aby i ona poznala mé nemovitosti, konkrétně zahradu. Vyrazil jsem tam s ní, jejími rodiči i bezmála devadesátiletou babičkou.
  Už jsme byli různě po pozemku, když za mnou přišla moje budoucí žena a překvapeně se ptá na zajíce. Spatřiv jej, pochopím.
  Zajíc sedí strnule pod meruňkou, nereaguje. Budoucí tchýně konstatuje, že je asi nějaký nemocný. Pak teprve zajíc vystartuje, proběhne okolo budoucího tchána a zmizí z pozemku.
  Dodnes jsem přesvědčen, že zajíc byl vykulený z toho, že jsem si na zahradu přivedl tak velkou návštěvu.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Tábor jako řemen

  Drabble: 

  "Zdirade, nepřecpávej se tou marmeládou!" peskuje synka Jenovéfa.
  "Ano, v jídle musíme být střídmí," podpoří ji Pankrác. "V tvém věku jsem jednou byl na táboře, tam jsme pro celý oddíl, tedy patnáct kluků plus dva vedoucí, vyfasovali jeden talířek másla, k tomu jeden talířek džemu, o to jsme se museli spravedlivě podělit."
  "To musel být drsný tábor," konstatuje Zdirad.
  "Ano, tábor jako řemen," přisvědčí Pankrác. "Ale zocelilo mě to. Měl bys časem také něco takového zkusit."
  "A tam jezdil každý?" ptá se Zdirad.
  "Každý ne, ale patřilo to k dobrým mravům. Měkkýšů, kteří to vůbec nikdy nezkusili, bylo naprosté minimum."

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  O prioritách mezi matkami

  Úvodní poznámka: 

  Tadeáš se zase jednou vrací pozdě ze zahrady.

  Drabble: 

  "Kde se nám touláš, tatínku?" hubuje Timea.
  "Hledal jsem matku k motorové pile," konstatuje Tadeáš.
  "Našel jsi?"
  "Ne."
  "Nedivím se, v tom trávníku ji hledat, to je jak jehla v kupce sena."
  "Ale nakonec jsem si vzpomněl, že mám v šuplíku rezervní, že jsme si jich kdysi pár koupili."
  "Vidíš, zmatkaři! Mimochodem, nezapomněl jsi, že zítra vedeš Tabitu do flétny, protože já jdu s Tobiášem na rovnátka?"
  "Opravdu zítra? Snad až za týden. Koukni do kalendáře!"
  "Pravdu máš."
  "Taky jsi zmatkařka."
  "Nediv se, chlape bídná! Jsem znavená matka, neboť otec je v jednom kuse někde zašit!"
  Tadeáš raději drží ústa.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Carpe diem et noctem

  Drabble: 

  Lev jde hřbitovem. Obvykle jeho návštěvy stíhá jen o svátcích a rodinných výročích, ale říká si, že na zintenzívnění této aktivity je ještě mlád. Vzápětí mu dochází relativita myšlenky. Okolo vidí nejeden hrob lidí, kterým byl na světě vyměřen kratší čas než jemu.
  Zazní gong a rozhlas vyzývá k opuštění hřbitova. A to si Lev uvědomuje, že civilizovaný svět ten čas neustále organizuje. I o dovolené ho Lev musí nějak měřit. Jinak by nevěděl, kdy se má vrátit do práce.
  Míří k později zavírajícímu Méďovi. Neboť si vzpomněl na heslo carpe diem, vlastně teď, za soumraku, carpe diem et noctem.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Malé jarní rozjímání

  Úvodní poznámka: 

  Volně navazuje na http://sosaci.net/node/35007

  Drabble: 

  Tadeáš odzimovává zahradu. Pokolikáté už? Původně s rodiči, později se ženou, co jsou děti, tak sólově. Různé technické detaily se mění, ale stále se pohybuje ve stejných kulisách.
  To jej přivádí ke vzpomínkám na nejrůznější sny, které se mu na tomto pozemku honily hlavou. Týkaly se ledasčeho, pracovní kariéry, osobního života, v neposlední řadě i samotné zahrady. Něco se mu povedlo vrchovatě, v něčem zapadl do šedivého průměru. A hlavně se nestal životním ztroskotancem, to se také počítá.
  Sluníčko svítí, většina stromů kvete, jaro je prostě čas naděje. A dá-li pánbůh, třeba vyměknuvší Timea sem s ním pustí i děti.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Alkohol po ránu

  Úvodní poznámka: 

  Na cestách si Zlámaljelitovi občas dopřávají i fajnovější přesnídávku.

  Drabble: 

  "Jsme v končině kavárnami oplývající, dnes svačíme zde," praví Jenovéfa.
  "Třikrát sachr, dvakrát horkou čokoládu, jednou latte macchiato," objednává Pankrác.
  "Mají zde i alžírskou či irskou," konstatuje Jenovéfa.
  "Ano, ale po ránu alkohol nepiji. Výjimku jsem udělal jen jednou za sto let."
  "Kdy?" je zvědav Zdirad.
  "Po vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu. To jsem oslavil štamprletem slivovice, ač bylo teprve osm ráno."
  "To aby naši sportovci příliš nevyhrávali, sic budeš ohrožen alkoholismem," přehání Jenovéfa.
  "Člověk musí pečlivě vybírat a nevytvářet si nejrůznější záminky. Ostatně Nagano dodnes označují jako turnaj století. Dnes tedy budeme hřešit pouze mlsáním," dí Pankrác.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  V indickém bistru

  Drabble: 

  1. -Omáčku ostrou či jemnou?
  -Určitě jemnou!
  2. -To pálí jak čert!
  -Je v tom vzácné koření. A v Indii toto jedí i mnohem menší děti.
  3. -Nezapomínej, tatínku, že v Indii mají plechové děti, jak bylo řečeno v jistém seriálu.
  4. - Proč se, sakra, nedržíme jelit?

  Obrázek: 
  Závěrečná poznámka: 

  Děkuji tímto své manželce za výtvarné ztvárnění komiksu, já bych to jako naprosté kreslířské dřevo jinak nedal.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Opravdu originální oslava maturity

  Fandom: 
  Drabble: 

  Maturity jsou úspěšně u konce a Lojza a jeho spolužáci se vydávají na jižní Moravu pro víno. Aby to mohli řádně oslavit.
  V jihomoravském městečku je právě na návštěvě pan prezident. I s manželkou. Lojza dostává šílený nápad. Sází se s kamarády, že sáhne první dámě na kotník.
  Sázka je uzavřena, Lojza se nenápadně prodírá davem občanů až k pódiu s prezidentským párem.
  Je na místě. Osměluje se a koná dle sázky. První dáma se usměje. Patrně se cítí být polichocena zájmem mladíka.
  Píše se rok 1947. Je to nadlouho poslední rok demokracie, kdy si maturant může něco takového dovolit.

  Závěrečná poznámka: 

  Jedná se o naši rodinnou historku. Onen Lojza byl můj tatínek.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Malý výběr velkých hříchů

  Fandom: 
  Drabble: 

  Co je hřích? Toho by se našly mraky. Už od útlého mládí.
  Nespat v odpoledním klidu jako ostatní děti. Nejíst předložené jídlo.
  Nemít v sešitě nalinkované okraje od začátku do konce. Nemít podepsán domácí úkol od rodičů. Dát v rovnici do jmenovatele proměnnou, o níž není jisté, že je nenulová.
  Opisovat do kulturního deníku obsah díla, které dotyčný nepřečetl. Nebo v něm popsat třídílný román pouze na několika řádcích.
  Krást součástky mikroskopu, před tím jsme byli varováni dokonce preventivně. Krystalovat z lihu na otevřeném ohni.
  Je toho zkrátka přehršel, čeho se člověk musí vyvarovat, aby úspěšně prošel školami všech stupňů.

  Závěrečná poznámka: 

  Vše je samozřejmě relativní. I ten nešťastný kolega, jenž krystaloval z lihu na otevřeném ohni, nakonec dostudoval, byť s opakováním ročníku.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Spolusprávci databáze

  Úvodní poznámka: 

  Navazuje na drabble http://sosaci.net/node/37281

  Drabble: 

  Milé spolužačky, milí spolužáci!
  Protože nám zrušili Spolužáky, nabývá na významu databáze našich kontaktů, kterou spravuji. Proto jsem se rozhodl rozšířit počet jejich správců. A jelikož tres faciunt collegium, vyhlašuji poptávku po dalších dvou spolusprávcích. Nehlaste se všichni!
  Úkolem těchto spolusprávců bude udržovat databázi a každou změnu v našich kontaktech, kterou se doví, sdělit zbývajícím dvěma spolusprávcům. A úkolem všech ostatních bude pouze sdělit případnou změnu ve svých kontaktech libovolnému ze správců.
  Tento krok významně eliminuje riziko, že o databázi z nejrůznějších důvodů přijdeme.
  Zvláště při doplnění takovými opatřeními, že například spolusprávci nebudou sedat do jednoho letadla.

  Zdraví

  Tadeáš Tydlitát

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Tadeáš a zrušení Spolužáci

  Drabble: 

  "Naštvalo mne, že zrušili Spolužáky. Tedy ten web," skuhrá Tadeáš.
  "To víš, GDPR," konstatuje Jimram.
  "Nepochopím, co bylo na těch údajích tam přísně tajného," prohlásí Lev.
  "Náhodou, z toho se dalo vyšpiónovat ledacos. Zvlášť, když tam leckterá třída nechala neomezeně nakukovat hosty," praví Jimram.
  "Zaplať pánbůh, že to vůbec existovalo. Jen díky tomu jsme se dali jako třída dohromady a začali pořádat sleziny. Teď musím vymyslet systém,který nám to nahradí," přemýšlí Tadeáš.
  "Radím ti, kamaráde," reaguje Jimram, "systém více správců databáze. Protože smrt, vyhoření, či havárie disku s vysokou pravděpodobností nepostihne všechny najednou a kontakty bude pořád někdo mít."

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Notebook a trolejbus

  Úvodní poznámka: 

  O tom, že cokoliv souvisí (může souviset) s čímkoliv.

  Drabble: 

  Notebook zlověstně skřípe, na spodním krytu prasklina. Evidentně unavený materiál. Rychle s ním do servisu. Oprava se táhne. DMD se neúprosně blíží. To bychom se se ženou v onen čas o jediný notebook porvali.
  Urguji, dozvídám se, že jeden díl není dostupný v celé Evropě. Domlouvám se na částečné opravě v rámci možností. Týden před DMD, konečně si notebook odvážím.
  Rozjetý trolejbus se sráží s tramvají. Údajně kvůli technické závadě. S hrůzou si uvědomuji, že právě před týdnem jsem si tamtudy vezl trolejbusem notebook ze servisu. Měl jsem tedy z pekla štěstí, že tehdy se na trolejbuse žádný materiál neunavil.

  Závěrečná poznámka: 

  Ta věta o porvání se je samozřejmě myšlena v nadsázce. Ženu ani květinou neuhodím, stejně jako hrdinové mých fandomů.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Není každý rok posvícení

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Navazuje na drabble http://sosaci.net/node/26443

  Drabble: 

  Otázka je již zodpovězena. Titul se podařilo hned v následující sezóně obhájit a Kometa dělala čest svému jménu, kdysi přezdívce, v současnosti názvu oficiálnímu. Neboť zářila nejvíce ze všech týmů.
  Namlsaní fanoušci volali po zlatém hattricku, ti realističtější si uvědomovali, že každá série jednou skončí. A tak se i stalo. Letos byl v semifinále soupeř lepší. Na Kometu zbyla nepopulární pomyslná bramborová medaile.
  Inu, každý rok není posvícení. Extraliga má více špičkových týmů, nikdo nemůže být na vrcholu věčně. Šance pro příští sezóny tu je. A i kdyby se další titul dlouho nezadařil, naše fanouškovská generace si svou slast užila.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Vcelku neromantická epizoda

  Drabble: 

  Z cesty se ozval klapot kopyt. Lev zvedl oči od svého rýče a spatřil ji. Atraktivní dívku na koni cválajícím směrem k chatě. Šortky, přiléhavé tričko, dlouhé zlaté vlasy vlající v letním vánku. Nebýt toho, že kůň byl hnědák, by se dalo říci, že princezna na bílém koni. Lev se zasnil.
  "Kam čumíš, Lve?!" ozve se Scholastika.
  Lev, uvědomiv si, že byl přistižen takříkajíc při činu, kamufluje:
  "Tak mne napadlo, jak by se ti líbilo mít takového koně?"
  "A měl bys na stáj, na podkoního? Neměl! Radši dál ryj, ruce ti stojí!"
  Lev je zpět v realitě. Princezny se nekonají.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Dosti výbušné téma

  Úvodní poznámka: 

  Nahrazuji téma č. 7: Některá témata by se měla zakázat
  Navazuje na drabble http://sosaci.net/node/35655
  Pro jistotu přístupnost 15+

  Drabble: 

  "Co oslava, Tadeáši?" vyzvídá Jimram.
  "Člověče, dopadl jsem jak čučkař! Věnoval jsem Timee tyhlety šaty," ukazuje příslušnou stránku katalogu, "a poslala mě s nimi... Prostě zpátky do e-shopu."
  "To se mně nestane, tohle žádný shop ve Scholastičině velikosti nenabízí," uculuje se Lev.
  "Sis, vole, myslel," poučuje Jimram Tadeáše, "že zaboduješ? Naše ženský jsou úplně jiný nátury než tyhle modelky a celebrity! Nebo by tě rajcovalo, kdyby všem okolním chlapům zírajícím na tvou ženu vypadávaly oči z důlků? To už hraničí s deviací!"
  "Co??!!" vyskakuje Tadeáš ze židle.
  "Dost, chlapi!" zasahuje Lev, "některá témata si preventivně zakažme, nebo se tu pobijeme."

  Závěrečná poznámka: 

  Takhle to někdy dopadá. Člověk se chce svěřit kamarádům - spřízněným duším, a dozví se, že je vůl, ne-li něco ještě horšího... :-)

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Vyznání Tabitě

  Úvodní poznámka: 

  Co by to bylo za ročník DMD bez crossoveru mezi dvěma tradičními fandomy. Zdiradovo básnické střevo opět úřaduje.

  Drabble: 

  Život, ten probíhá,
  nahoru a dolů,
  proto ho, Tabito,
  prožijme spolu.
  Ač nejsem Tydlitát,
  tydlitátuji rád,
  když hudba souzní nám,
  mám žízeň jako trám.
  Tu žízeň po lásce,
  tak mne už občerstvi,
  má touha čistá je,
  není to obžerství.
  Být s Tebou napořád,
  Tvé duši nablízku,
  světem bych prochodil
  nejednu tenisku.
  Nechť duše souzní nám,
  tak jako muzika,
  flirty a nevěry,
  to se mě netýká!
  Na rukou budu Tě
  v životě nositi,
  proto už začínám
  svaly si mastiti.
  Neboj se, nezradím,
  mám svou rodovou čest,
  a o Tvé blaho chci
  bojovat ostošest.
  Tak prosím, uvěř mi, Tabito,
  Tvůj Zdirad Zlámaljelito.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Vzdělaná arachnofilní rodinka

  Drabble: 

  "Tatínku, pavouk," hlásí Scholastika Lvu. "Jaképak má jméno?"
  "Proč jméno?"
  "Když si ho tady pěstujeme..."
  "Jdu ho pustit na svobodu, všichni s ním naděláte..."
  "Fúúúj, pavóóóuk!" začne ječet Otík právě si pavouka všimnuvší.
  "Oto, neječ jak nějaká hysterka!" zpraží jej Lev. "To jsi chlap? Kromě toho jsme vzdělaná rodina, kde nikdo nebude trpět nějakými předsudky vůči jakékoliv havěti."
  "Ale tu havěť si tu pěstovat nemusíme," namítá Scholastika.
  "Pěstovat ne, ale pamatuj, Otíku, my všichni jsme PAVOUK!"
  "Co je to za češtinu, my jsme pavouk?" ozve se Scholastika.
  "PAVOUK je zkratka," vysvětlí Lev, "znamená to parta arachnofilů vychovaných odchovanci Univerzity Karlovy.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  O stavebnickém vkusu

  Drabble: 

  "Podívej, Zdirádku, to je vila skoro jako zámek," ukazuje Jenovéfa.
  "Podnikatelské baroko," konstatuje Pankrác.
  "A existuje třeba i podnikatelské rokoko?" ptá se Zdirad.
  "Doufám, že ne, ovšem nejsem si jist. V hlavách zbohatlíků se vylíhne ledacos a za peníze architekt vyprojektuje cokoliv," odvětí Pankrác.
  "Jednou si postavím něco podobného!" prohlásí Zdirad.
  "Doufám, že pokud se na to zmůžeš, tak si postavíš něco vkusnějšího," reaguje Pankrác. "Zatím si můžeš stavět vzdušné zámky."
  "Vzdušné zámky?"
  "Ano, to může každý. Vzduch je zadarmo. A nikomu se při tom nepodaří vytvořit takovou příšernost," konstatuje Pankrác.
  "Protože vzdušný zámek zůstává ve stavitelově fantazii," doplňuje Jenovéfa.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Bizarní pokusy kreativců amatérů

  Drabble: 

  "Nad čím dumáš, Jimrame?" ptá se Tadeáš.
  "Potřebuji slogan na náš nový produkt. Zásyp proti vlkům."
  "Na to si najmi kreativce," radí Lev.
  "To si může dovolit korporát, ne já, drobný podnikatýlek."
  "Chlapci a děvčata, zažeňte vlčata!"
  "Na vlčata, Lve, nesahej, Zachariáš je u skautů."
  "Voláme ke všem z plných hrdel, Šoustkův zásyp na každou..."
  "Šílíš, Tadeáši? Vulgarismy nepřichází v úvahu! Vraťme se ke korektním vlkům."
  Lev si pořádně lokne piva a po chvíli zvolá:
  "Mám to! Vlci ať na náš dům klidně si doráží, neb Šoustkův zásyp je bezpečně odráží!"
  "Výtečně," zvolá Jimram, "Méďo, frťana tvého nejdražšího alkoholu autorovi!"

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Nejlepší schwarzeneggrárna

  Úvodní poznámka: 

  Volně navazuje na http://sosaci.net/node/35240

  Drabble: 

  "Konečně chlapštější využití zrcadla!" konstatuje Pankrác periferně zahlédnuvší Zdirádka zkoušejícího si v trenýrkách kulturistické pózy.
  "Koukej, tati, na mé bicáky!"
  "No, zatím spíše bicáčky. A taky tricáčky a quadricáčky. Ale začni cvičit a bude to lepší. Také jsem v mládí schwarzeneggřil," vzpomíná Pankrác na svá studentská léta.
  "Co?"
  "Snažil se přiblížit Schwarzeneggerovi v kolejní posilovně čili schwarzeneggrárně. Koupím ti k narozeninám nějaké přiměřené činky a s nimi můžeš začít. A až povyrosteš, vezmu tě do nějaké schwarzeneggrárny na posilovací stroje."
  Tu se vrací domů Jenovéfa a okamžitě reaguje:
  "Chlapi, zítra na chatě naštípete dříví! To bude nejlepší schwarzeneggrárna! A nejsmysluplnější!"

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Potenciální povolání

  Drabble: 

  "Jdu sklepničit," hlásí Pankrác odcházeje s s čímsi do sklepa.
  "Ničit sklep?" ptá se Zdirad.
  "Ne, dělat sklepníka."
  "To těžko, víno tam nemáme," uvádí rozhovor na pravou míru Jenovéfa.
  "To je pravda, já jsem tak nanejvýš sklípkan," přiznává Pankrác. "Sklepník čili sklepmistr, nebo také sommelier, je odborník na víno, který se o ně ve sklepě stará. A radí lidem, jaké víno si mají dát k jakému jídlu. Je to zajímavé povolání."
  "Tohle by mne bavilo," praví Zdirad.
  "Proč ne, tak se dobře uč!" odvětí Pankrác.
  Stejně je mu jasné, že to Zdirádka brzy přejde, podobně jako automechanik či módní návrhář.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Lyžařův hořký den

  Fandom: 
  Drabble: 

  Lyžař si nasazuje helmu na lysou hlavu a rozjíždí se po sněhu hebkém jako plyš. Neplýtvá časem. Polyká odlétající vločky sněhu. Míjí zlomený strom, z kmene zlověstně trčí lýko. Stále zrychluje. Jestli něco neudělá, napálí to do mlýna v údolí. Brzdí pádem. Pár kotrmelců, slyší rupnutí.
  Vstát nedokáže, jednoznačná zlomenina lýtka. Vzlyká a volá o pomoc. Čas plyne, pomoc nepřichází. Noha v prachu, lyže též, ještě aby tam tak dostal zápal plic. Konečně se v dáli zablýskají světlomety záchranářského sněžného skútru, slyší motor. Je zachráněn.
  Absint dnes nebude, v nemocnici se fasují jiné nápoje. Den je však hořký jako pelyněk.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Poněkud nepovedený dárek

  Úvodní poznámka: 

  Tydlitátovi slaví výročí svatby.

  Drabble: 

  "A nakonec mám pro tebe ještě jeden, exkluzívní, dárek," praví Tadeáš Timee, když už byly děti uloženy ke spánku.
  Timea zvědavě otevírá měkký balíček. Vytahuje dlouhé společenské šaty, ovšem opravdu extravagantní. Záda totálně odhalena až k místům, kde ztrácejí své kulturní jméno, rozparek téměř po celé délce nohy. Už natahujíc je na sebe, myslí si o nich Timea svoje.
  "Tatínku, vždyť z toho mi budou vylézat každé kalhotky!"
  "Nebudou, ty se nosí úplně bez prádla, ta modelka je tak měla."
  "A ty si, chlípníku, myslíš, že mě budeš vodit do společnosti polonahou?! Máš ještě lhůtu na vrácení? Sbal je!"
  "Provedu!"

  Závěrečná poznámka: 

  Jak se dál vyvíjel původně hezký večer, nechť si ctěný čtenář doplní dle své fantazie.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Tajemný dárce

  Drabble: 

  "Chlapi, nevím proč po mne všechny charity touží. Opět jsem našel ve schránce prosebný dopis se složenkou," prohodí Lev.
  "To mi vykládej," reaguje Jimram, "mě jako podnikatele bombardují žádostmi o sponzoring v jednom kuse."
  "Lve, já na všechny ty žadatele vyzrál," prohlásí Tadeáš. "Když se náhodou rozhodnu někomu přispět, nepoužiju předtištěnou složenku, o platbě přes banku ani nemluvě. Čistá složenka z pošty, variabilní symbol vymyšlený. Příjmení náhodně vybrané zapíchnutím prstu do telefonního seznamu, křestní jakbysmet. Jako adresa číslo, které v naší ulici neexistuje. A pošťák může další žádosti nosit doslova veverkám v lese!"
  "Vymakané, jako Lev Šuk už nikomu nepřispívám!"

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Trable subordinovaného Zdirada

  Drabble: 

  "Zdirade, co to píšeš za úkol?" táže se Pankrác.
  "Opisuji školní řád!"
  "Co???"
  "Někdo kecal v hodině, a tak máme celá třída tento zvláštní úkol. Nejradši bych se na to vy..."
  "Žádné vy..., pěkně to dopíšeš, budeš zkrátka držet krok a pusu!"
  "Proč?"
  "Protože jsi paní učitelce subordinován!"
  "Tatínku, vysvětluj rozumně!" zasahuje Jenovéfa.
  "Tak jinak: škola bez kázně je jako mlýn bez vody, pravil již dávno sám veliký Jan Ámos Komenský."
  "Ale kolektivní trest je nespravedlivý, tati..."
  "Zdirádku, teď jsi především členem kolektivu, kde musí být disciplína, jinak byste všichni takříkajíc lezli po stromech jako opice, v individuum musíš dospět."

  Závěrečná poznámka: 

  Někdy se člověku těžko vysvětluje to, s čím sám vnitřně nesouhlasí.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Cool Zdirad a marnivá komorná

  Drabble: 

  "Zdirade, co děláš pořád před tím zrcadlem? Nic proti upravenosti, ale toto se už na chlapa nehodí!" hubuje Pankrác.
  "Vyčesávám si vlasy nahoru, chci být cool!"
  "Nemyslím, že by to bylo až tak úchvatné. A rozhodně v tom není holá závist," přejede si Pankrác mimoděk rukou přes svou pleš. "A taky není cool říkat pořád cool."
  Pankrácova slova nepadají na úrodnou půdu, proto kázání pokračuje:
  "Dej si bacha, ať nedopadneš jak ta marnivá komorná z Pernštejna!"
  "Jak?"
  "Musíme tě s maminkou brzy na ten hrad vzít," praví Pankrác věda, že správný efekt bude mít ta pověst jen na místě samém.

  Závěrečná poznámka: 

  Onu pověst zde necituji, abych čtenáře, kteří ji neznají, neochudil o zážitek při prohlídce hradu. Kdo by ji chtěl přesto poznat bez cestování na hrad Pernštejn, může si ji přečíst například v knihách Hynka Jurmana Pernštejnský tis a Zubštejnské dědictví, viz též www.jurman.wz.cz .

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Chvála zahrádkaření

  Drabble: 

  "Zítra mne tu nepotkáte. Své pivečko si dám u konkurence, tedy u zahrady. Začíná mi sezóna," hlásí Tadeáš spoluštamgastům.
  "Nyní bulhaření, po sezóně slivovička..." konstatuje Lev.
  "Houby, o tom to není, švestky se vždycky neurodí. Kdybych to měl brát jako hospodaření, dávno se na to vybodnu. Ale ten pobyt tam mne duševně povznáší. Vždy si tam pročistím hlavu a ty dny strávené tam jsou ve výsledku příjemné."
  "Tomu věřím," reaguje Jimram, " a ty, Lve, přiznej si, nemáš na Scholastičině chatě podobné pocity?"
  "Pravdu máte, chlapi," odvětí Lev, "bez těch nemovitostí bychom asi jen seděli tady. A to by nebylo smysluplné."

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  V domácnosti ponocovačově

  Drabble: 

  Hodiny po Scholastičině babičce v obýváku odbily desátou. Otvírají se dveře ložnice, Scholastika míří na onu místnost. A poté jde do rozsvíceného obýváku.
  "Ty už jsi doma? V kolik jsi dorazil?"
  "V devět, ale už jsi spala. Dnes jsi byla opravdu slepičí spolunocležnice," odvětí Lev.
  "Doporučuji ti též jít spát, zítra se vstává."
  "Vždyť jo, budu tě vbrzku následovat," slibuje Lev čumě do bedny.
  "Čekat na to ovšem nebudu, dobrou noc."
  "Dobrou noc, pytel blech na pomoc."
  Lev se zamyslí. Kdy vlastně se Scholastikou uléhali naposledy společně do lože? Už to bude hodně dlouho. Hergot, měl bych se asi polepšit!

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Od obrozenců k dnešku

  Fandom: 
  Drabble: 

  Kdysi, při vstupu do této komunity, jsem si zvolil obrozenecké literární jméno. Ta doba mne nějak podvědomě inspirovala.
  Ovšem dnes je už vše jinak. Tehdy literáti měli jen pero, inkoust a papír, o počítačích a internetu se nesnilo ani těm největším fantastům z nich. Komunikovat spolu v reálném čase mohli jen osobně a tedy mnohem omezeněji. Literatura byla doménou mužů, Rettigová a Němcová byly prvními průkopnicemi mezi ženami. Dnes jsme v DMD my muži v menšině. Snad možná už tehdy spisovatelé piknikovali na Letné, tolik literární historii neznám.
  Něco však přece jen se svými předchůdci máme společné. Lásku k literatuře.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Malý výběr ze skvělých drabblat

  Úvodní poznámka: 

  I letos se ve výběru objevily převážně stálice, které čtu pravidelně, ale jako vždy se tam dostaly i výtvory objevené náhodně. Tentokrát uvádím čtrnáct drabblat od dvanácti autorů v pořadí podle abecedy.

  Drabble: 

  Čarodějnice - u ní mne letos zaujalo vícero poučných drabblat, do výběru dávám Bratři v luftě.
  Esclarte - u jejich historických drabblat se nedalo odolat výtvoru Tomuto námětu nelze odolat.
  ioannina - z její tvorby mne letos nejvíce zaujala Óda na jarní zahradu, asi proto, že jsem též markýz ze sadu. Snad bych se měl tamními radami začít řídit.
  Kaspar-Len Myslitel - sice toho nenapsal mnoho, ovšem jeho Majestát perfektně ztvárňuje situaci ve společnosti.
  Keneu - v jejím případě tentokrát vybírám drabble Krystalka, neboť zde úspěšně zabrousila do prostředí, které jí není profesně vlastní.
  mila_jj - v rámci svého zavedeného vědeckého fandomu letos napsala seriál o Josipu Kleczkovi, který se mi velmi líbil a z něj nejvíc Hymnus na hvězdu naši nejbližší.
  Peggy - její drabble Kdo je nejvíc hustej je opravdu husté, jakkoliv se tomuto výrazu snažím vyhýbat. A především má optimistickou pointu. Dále od této autorky zařazuji malebný výtvor Malebnost jazyka českého, nejen proto, že mne inspiroval k mému úspěšnému drabbleti.
  Peggy Tail - z její tvorby letos vybírám Lásko, živě si představuji, jak to v reálu probíhá.
  Rya - její Protestsong ani nevím kolikátý nemá chybu, doufám, že někdo z hudebnějších členů naší komunity už k tomu složil hudbu.
  Skřítě - vzhledem ke svému mateřskému úvazku letos nemá ani jedno soutěžní drabble, ovšem ta opožděná mimosoutěžní dokazují, že básnit nezapomněla, vybírám Noci budem spolu mávat, tak ospalče koukej vstávat.
  Stevko - z jeho oblíbeného středoslovenského fandomu jsem tentokrát vybral drabble Návšteva zo zahraničia, neboť si, snad jako jediný, vzpomněl, že jsme měli tetovaného kandidáta na prezidenta.
  Tora - její kočičí fandom čtu stále rád; letos v něm byla suverénně nejlepší Experimentální prvouka. Kromě toho oceňuji i její drabble Sedni si pořádně vedle ní..., něco takového prostě člověk nevymyslí.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Bouře v bytě zaneřáděném

  Drabble: 

  Už jsou tady! Ano, je to tak, Scholastika s Otíkem se vracejí z chaty. A tentokrát je zde s nimi i tchýně Bernardina. A ta hned hodnotí domácí situaci:
  "Lve, ty tu máš ale binec! Smetí na zemi, prach. A větráš zde vůbec? Je tu na padnutí!"
  Lev se jen červená. A Bernardina pokračuje s kázáním:
  "Jsi dospělý člověk, Lve, navíc otec od rodiny. Ty sis zvykl, že se Scholastikou, když vytáhne paty z domu, tu odejde zákon! Co tu vůbec děláš celé dny?"
  Lev už na nic dalšího nečeká a ani slůvkem nebrblaje se chopí smetáku, posléze i prachovky.

  Závěrečná poznámka: 

  Měsíc duben uplynul jak voda a další ročník DMD je za námi. Děkuji všem svým čtenářům a čtenářkám, obzvláště těm stálým a pravidelným. Těším se na setkání v dalším ročníku DMD, s těmi literárně aktivnějšími snad již zanedlouho při akci 4D na Šíleném šupleti, tedy doufám, že tato akce bude i nadále pokračovat.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Nevyslyšená tetovací touha Zdiradova

  Drabble: 

  "Nechám si vytetovat srdíčko a do něj jméno Tabita!" praví Zdirad.
  "Chraň tě ruka páně, to bych ti zmaloval zadek do fialova!" vyskočí Pankrác jak čert.
  "Tatínku, mírni se!" zasahuje Jenovéfa.
  "Takže argumentačně," pokračuje po svém uklidnění Pankrác, "jsi, Zdirade, přesvědčen, že to Tabita ocení? Když ne, bude ti to vadit pro známosti s jinými slečnami. Můžeme se pobavit o tričku na zakázku s nejrůznějšími obrázky či nápisy, třeba i Tabitou, ale svou kůži máš jen jednu. Tak si ji neprzni ani sebebohulibějšími motivy. Pamatuj, chlapče, my Zlámaljelitové jsme vždy byli, jsme a budeme seriózní džentlmeni, tetování tedy přenecháme hejhulům!"

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Jeden den pisatele drabblete

  Fandom: 
  Drabble: 

  Denní plán je jasný. Ráno do garáže pro kolo, odpoledne musím do práce, máme zvláštní akci. A večer napsat drabble řádné, případně i bonusové.
  Přišed do garáže odhaluji zradu. Zapomněl jsem doma tygra, tedy klíč od kola na přívěšku s tygrem. S kolem zamčeným k sáňkám neodjedu.
  Po práci musím do garáže znovu. Se západem slunce konečně nasedám na kolo. Po zimě nemám formu, cesta mi trvá o pár minut déle než obvykle. Znaven dorážím domů.
  Že bych si řekl, že dnes nic nepíšu? Neexistuje! Správný spisovatel ztvární i sebebanálnější námět. Nechť ctěné čtenářstvo posoudí, zdali se mi to podařilo.

 • Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

  Pokroky telekomunikační

  Drabble: 

  "Mami, k narozeninám chci, prosím, mobil," ventiluje touhu Zdirad.
  "Ten ještě nepotřebuješ," odvětí Jenovéfa.
  "Máme doma dva mobily a k tomu i stabil," konstatuje Pankrác. "Představ si, že když já byl malý, byly telefony jen stabilní. A ani ty nebyly v každé rodině!"
  "A jak jsi volával kamarádům?"
  "Na ten stabilní telefon, který měli jeden pro celou rodinu. Musel jsem se představit a slušně požádat dotyčného k telefonu, když to zvedli třeba jeho rodiče. Kdo telefon neměl, k tomu jsem musel dojít pěkně pěšky, zvednuv svoji línou zadnici."
  "A kdy tedy dostanu svůj mobil?"
  "Sečkej, Zdirádku, času, jako husa klasu!"

Stránky

-A A +A