DMD č. 12 pro 12.4.2010. Téma: Zbytečná oběť

Téma pro 12. 4. 2010: Zbytečná oběť
Toto téma bude uzavřeno 12. 4. 2010 v 23:59.

Na této stránce můžete sledovat statistiku bodů.
A tady pro změnu fandomový seznam od Ave.

Kdyby byla někde nějaká chyba, hlaste se, ať někomu neukřivdíme:o).
V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Po boji

Fandom: Don Quijote
Poznámka: Srdečný dík Ebžence za inspiraci

Snad na světě jsem jen k tomu, abych všem okolo obyčejným a nezajímavým připadal. Ni cizí, ni bratři moji nerozumějí slovům mým, kteréžto po větru spolu se vzdechy a tužbami po dávno zaniklých časech posílám.
Až dnes poprvé cítil jsem se být skutečným hrdinou, ježto jsem konečně duchem sobě rovného nalezl. Ty však, jež jediný jsi vnímal smutný úděl můj a skutečnou moji velikost a vznešenost v mých činech jsi nalezl, ležíš tu poražený a zbitý. Zhola zbytečně padl jsi silou mojí.
Neb přišel poryv větru a rameny mým pohnuv, znovu mi připomenul, že mlýnem jsem a mlýnem navěky zůstanu.