DMD č. 18 pro 18.4.2010. Téma: Nědělní ráno

Téma pro 18. 4. 2010: Nedělní ráno
Toto téma bude uzavřeno 18. 4. 2010 v 23:59.

Na této stránce můžete sledovat statistiku bodů.
A tady pro změnu fandomový seznam od Ave.

Kdyby byla někde nějaká chyba, hlaste se, ať někomu neukřivdíme:o).
V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Nedělní ráno

fandom: ten brzy odhalíte sami
varování: narážky na nekanonické, ač mnohými uznávané fakty (= možný het či slash)

Můj kamenný masiv pukl.
Prázdno. Ticho.
Klid.
Bílá stopa na holé zemi. Zbytek plátna.
Špatným směrem hleděla jsem.
Touho neopětovaná.
Můj?
Utíká čas. Běž!
Tys ten, ke kterému naděje mé se upínaly.
Tys ten, kterého zbytečně jsem oplakávala.
Tys –
- On?
Ach nejdražší, pane nejmilovanější!
Cos viděl tam?
Já viděl zde.
Pohleď, zde svitky, které písmem slzavým jsem plnil.
Vím, že stát se tak mělo. Vím, jak stalo se to.
Přesto oči mé sladkou vláhou přetékají.
Zázrak, který nebyl zázrakem.
Má láska.

Neznal jsem toho muže.
Nikdy jsem ho neviděl.
Opravdu, přísahám!

To bylo dříve. Teď již -

Nevěřím.
Nevěřím.
Nevěřím.

Pane?