Warhammer 40000

Návrat

Drabble: 

Portál pulzoval nečistou energií, když se v něm objevila postava. Vysoký rohatý démon měl křídla a kolem krku děsivý náhrdelník z lebek Hvězdných vlků které zabil předtím, než ho jejich bratři vyhnali z tohoto světa.
Přešel na druhou stranu starobylého chrámu a posadil se na trůn z lidských kostí. Pak se planoucím pohledem zahleděl na vůdce svých uctívačů, který před ním padl na kolena.
"Řekni vlkům, že jsem doma," zaduněl jeho hlas, "až se dozví, že se jejich největší nepřítel vrátil zpět, vydají se sem a my budeme hodovat na jejich mase."
Uctívači shromáždění na ochozech propukli v exaktický jásot.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Konečné řešení

Drabble: 

Lord Inquisitor Quercus si prohlížel datapad. S každou další větou se mu krabatila tvář víc a víc.
Rozsáhlá infiltrace populace heretiky…
Manifestace nižších démonů…
Rostoucí stín ve warpu…
Arbitři a jednotky planetární obrany nejsou schopny udržet situaci pod kontrolou…
Nejbližší regiment Astra Militarum je týdny daleko, do té doby planeta propadne chaosu. Pokynul rukou a ze stínů se vynořil servitor.
„Zahajte exterminatus.“
Inquisitor sledoval planetu. Na jejím povrchu žilo asi dvacet miliard lidí. Kolik z nich propadlo chaosu? A kolik z nich bylo bez viny? Možná dvě třetiny. Císař ochraňuj jejich duše.
Sledoval planetu dlouho poté, co skončilo orbitální bombardování.

Sám

Drabble: 

Ragnar se probudil. Někde v dálce slyšel dunění bubnu, kterým se vyznavači Chaosu svolávali, aby společně zaútočili na vetřelce.
Zatřepal hlavou aby zahnal mlhu ve své mysli a pokusil se zvednout, ale zjistil, že je zavalený troskami. Vzpomněl si na záblesk výbuchu a jak se na něj zřítil strop prastarého podzemního města.
Ragnar necítil pach svých bratrů Hvězdných Vlků, byl sám.
Zapřel se proti troskám, servomotory v prastaré zbroji zakvílely a on byl najednou volný.
Někde nedaleko se ozval výkřik, zvuk bubnu získal na intenzitě a začal se přibližovat.
Ragnar sevřel rukojeť rotomeče a připravil se na svou poslední bitvu.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Skok

Drabble: 

Bitevní koráb Litanie Zhouby opustil orbit planety. Už zbývalo jen provést finální výpočet kurzu a kontrolu nad lodí převzali Navigátoři. Loď rozeznělo hučení, když se zapnulo gellarové pole, a kruh Navigátorů začal tiché modlitby k Císaři. Jejich mysli se uchytili na vzdálený maják Astronomicanu a společnými silami otevřeli okno do Warpu. Jeden z Navigátorů na místě zemřel vyčerpáním a hučení gellarového pole zesílilo, když na něj ze všech stran dolehla síla čistého Chaosu.
Cesta jim trvala necelé tři týdny, přesto do cíle dorazili o dva dny dříve, než vyrazili. Třetina posádky zemřela nebo zešílela.
Taková byla cena za cestování Warpem.

Obrázek uživatele Alistair Reuyter

Očistit od kacířů a vetřelců!

Drabble: 

Rukavice z tvrzeného adamantia a pastocele, pokrytá ablativní vrstvou keramitu, stiskne spoušť.
Řízená fúzní exploze, kterou jinak naleznete pouze v nitru hvězd, je směrována sérií propustí a konvertorů ven v úzkém paprsku směřovaném mocnou rukou tvrzenou vláknovými servomotory.
Proud spalující energie mění vzduch, živou tkáň, skálu i kov ve žhnoucí plazmu, kterou strhne sebou a nabírá tak na síle a teplotě, dokud nedosáhne kritického stavu, kdy dojde k náhlému rozpětí v podobě gigantického výbuchu, který tlakovou vlnou smete vše v okruhu dvou set metrů.
„Takovéhle zbraně už Adeptus Mechanicus dneska nevyrábí,“ povzdechne si seržant kapituly Vesmírných Vlků, sledujíce umírající kacíře.

Závěrečná poznámka: 

Pod heslem jeden obrázek za tisíc slov, pro ilustraci:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/59/5c/6c/595c6c183d9484881b02f...

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 15: Rodinná pohroma

Úvodní poznámka: 

Letos to bylo těžké rozhodování... nakonec dávám do výběru epizodu 15, protože jsme tam tak nějak všichni :-)

Drabble: 

„Bratranče!“ První důstojník Uxbridge mladší vběhl do pracovny kapitána Uxbridge a předal mu pergamen. „Máme problém.“

„Ale ne!“ zaúpěl kapitán, když si na něm přečetl, že jeho vzdálení příbuzní je hodlají poctít návštěvou.

Oba Uxbridgeové zavzpomínali, jak dopadla poslední návštěva.

„Dort od tetičky Ágnes, kterým se přiotrávil šéf bezpečnosti,“ řekl kapitán.

„Bratranec James rozšteloval magosovi jeho oblíbený kogitátor,“ dodal první důstojník.

„A synovci Normanovi navigátorka málem ustřelila hlavu, když ji plácl po zadku,“ uzavřel kapitán. „Musíme zmizet, než dorazí.“

„Ale kam?“ zeptal se první důstojník.

„Tam, kam za námi nikdy nepoletí.“ Oba Uxbridgeové se na sebe podívali. „Do Oka Teroru!!“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 30: Nový začátek

Úvodní poznámka: 

Na závěr letošní série dávám takový wishlist, co bychom v Rogue Traderu rádi podnikli dál :-)

Drabble: 

Kapitán Uxbridge a jeho posádka s úžasem hleděli z oběžné dráhy na krásu panenské planety Nová Pretoria, ke které nedávno zakoupili kolonizační práva.

„Bude to skvělé, až tu vybudujeme kolonii,“ říkal Uxbridge. „Postavíme tam zámek se zahradou, kde budeme mít sídlo...“

„A palírnu whiskey...“ přidal se první důstojník,

„A výcvikový tábor...“ navázal šéf bezpečnosti,

„A kostel ke slávě Císaře...“ dodal vrchní misionář,

„A v horách observatoř...“ zasnila se navigátorka,

„A továrnu na servitory,“ vydechl magos explorátor.

„Ano, tohle všechno tam bude,“ slíbil kapitán. „Ale teď už je dost pozdě. Pojďme spát, a hned zítra ráno se vydáme dolů na průzkum.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 29: Vzpoura servitorů

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Epizodu 16 :-)

Drabble: 

Magos explorátor svolal velení lodi kvůli vážnému problému se servitory.

„Říkáte, že se vzbouřili?“ ptal se nevěřícně první důstojník. „Jak se můžou lobotomizovaní servitoři vzbouřit?“

„To právě taky nechápu,“ odvětil magos. „Vede je jeden prádelní servitor, který si nechává říkat Persil, a chce založit servitorské odbory.“

„Co s nimi ale uděláme?“ ozval se šéf bezpečnosti. „Vyhodíme je všechny ven přechodovou komorou?“

„Moc drastické,“ namítl kapitán Uxbridge, „a navíc škoda užitečných servitorů. Mám lepší řešení: jestli chce tenhle Persil zakládat odbory, pošleme ho na Terru na školení o právních a daňových aspektech řízení pracovních sil. To ho na pár let zaměstná.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 28: Uxbridgeova volba

Drabble: 

Kapitán Uxbridge patřil na Pretorii ke známému šlechtickému rodu, a když byl ještě mladý, měl uzavřít sňatek s jinou šlechtičnou.

„Vím, nevypadá nic moc,“ říkal jeho otec, když mladý Uxbridge s nešťastným výrazem hleděl na fotografii své nastávající, „ale je bohatá a mocná, a toto spojení přinese našemu rodu užitek.“

„Taky je protivná a panovačná,“ dodal mladý Uxbridge. „Otče, tohle si opravdu nezasloužím.“

Starý Uxbridge na něj pohlédl. „Synu, druhá možnost je nastoupit do jednoho z našich pluků Imperiální gardy jako poddůstojník.“

„Platí,“ přikývl mladý Uxbridge. „A prosím vás, přidělte mě k nějakému, který má namířeno na opačný konec galaxie.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 27: Křehké Gellerovo pole

Drabble: 

Spear of Praetoria se chystala na přechod do warpu, a magos explorátor v enginariu znepokojeně sledoval indikátor Gellerova pole.

„Tuhle cestu už nevydrží a určitě praskne,“ pomyslel si sklíčeně.

Pak se loď zachvěla pod náporem nereality a byli ve warpu.

Nějakou dobu všechno fungovalo hladce, a magos už začínal doufat, že by i tentokrát mohli vyváznout.

Znenadání se do lodi opřel silný warpový proud, který na moment přetížil Gellerovo pole. Světla v enginariu zablikala, a ozval se zlověstný tříštivý zvuk.

Z můstku hned přišla naléhavá žádost o hlášení stavu. „Gellerovo pole drží,“ reportoval magos, „ale tu žárovku budu muset vyměnit.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 26: Malá a velká mlhovina

Drabble: 

Spear of Praetoria objevila novou soustavu, a na posádce spočinul úkol pojmenovat všechna její tělesa a útvary.

Když přišla řada na tamní mlhovinu (ačkoli navigátorka vehementně tvrdila, že takhle hluboko uvnitř soustavy žádná mlhovina být nemůže), vrchní misionář se na ni dlouze zadíval. „Tvarem mi to trochu připomíná srdce,“ řekl. „I tou načervenalou barvou.“

„To zní dobře, pojmenujeme ji Velké srdce,“ rozhodl kapitán, a první důstojník to hned zapsal.

„A ta menší, co s ní sousedí, mi taky tvarem i barvou připomíná jeden orgán... takový ten, co mívají organici v hlavě...“ přemítal magos.

„Tak to bude Malý mozek,“ řekl kapitán.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 25: Kacířská četba

Drabble: 

Kapitán Uxbridge jednou potkal v librariu navigátorku a zajímal se, co zrovna čte.

Tanec stínů,“ odpověděla mu. „Je to existenciální drama o vztahu mezi dvěma lidmi.“

„To zní zajímavě,“ odvětil Uxbridge, a nechal ji si číst.

Když ale navigátorka odešla, nedalo mu to a vytáhl knihu zpátky z police, aby se podíval, o čem vlastně je. Rozevřel knihu na náhodné stránce a z toho, co tam četl, mu vstávaly vlasy hrůzou. To nevypadalo jako existenciální drama, spíš jako pěkná zvrhlost!

Pak si všiml, že část obálky je přelepená. Sloupal všechny pásky zakrývající název knihy, který nyní zněl: „Padesát odstínů šedi“.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 24: Snídaně pro labužníky

Drabble: 

Jednoho dne si první důstojník Uxbridge mladší poručil k snídani pretoriánskou delikatesu, „Ham & Eggs“.

Kuchařka z toho měla těžkou hlavu – vejce měla, ale nedařilo se jí sehnat šunku. Nakonec se obrátila o pomoc na lodního twist-catchera, který měl za úkol udržovat populaci mutantů, aby nepřerostla přes únosnou mez.

„Jako, teď nedávno jsem nějakýho střelil, co vypadal jako prase,“ řekl kuchařce. „Chcete to?“

Kuchařka se sice netvářila moc nadšeně, ale nakonec jí nezbylo než nabízené maso přijmout.

***

Později si první důstojník pochutnával na snídani, kterou mu kuchařka připravila. Byla opravdu výtečná – jen mu bylo trochu divné, že ta šunka má pruhy.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 23: Výškový let

Drabble: 

Kapitánu Uxbridgeovi se povedlo vyhrát v kartách zbrusu nový jetpack, a hned si ho chtěl vyzkoušet.

Vydal se do podpalubí, kde na to bylo dost místa, a odstartoval. Chvíli poletoval sem a tam, až se najednou jetpack zadrhl a kapitán zůstal viset nad šachtou, která byla mnoho metrů široká a jejíž dno mizelo v nedohlednu.

„Zasekly se mi horizontální klapky!“ volal. „Pomozte mi!“

Nakonec magos poslal desítku servolebek s provázky, a ty ho jako balónky odtáhly do bezpečí na pevnou palubu.

Kapitán dal jetpack opravit, a při příštím testování už si ohlídal, aby pod sebou neměl víc jak deset metrů.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 22: Piráti z Calixisu

Úvodní poznámka: 

Dnes opět na motivy skutečné události...

Drabble: 

Zlý pirát Balfoix, kapitán lodě jménem Sedm Kulí, číhal v hlubokém vesmíru na svou další kořist.

Náhle zbystřil, když se před přídí Sedmi Kulí zavlnil prostor, neklamně značící loď vystupující z warpu. Vydal rozkazy k posádce, aby se přichystali k útoku.

Warpové okno se dál zvětšovalo. To je nějak moc blízko, pomyslel si Balfoix. Bylo to zároveň to poslední, na co pomyslel – v příštím okamžiku se z warpu vynořila Spear of Praetoria, narazila do nich přídí a rozbila Sedm Kulí na cucky.

***
Kapitán Uxbridge pročítal na můstku hlášení o škodách. Měl vztek na navigátorku. Už zase pokazila výstup z warpu.

Obrázek uživatele Sammael

Atlas Infernus kap. MMDMCXXLVIII: O Mutantech

Drabble: 

Mutant pruhovaný (mutantis stripensus) jest poddruh mutanta, na kterého lze na palubách lodí natrefiti, kde Gellerovo pole jest slabé a exposice vůči warpu intensivnější. Vyznačuje se výraznými barevnými pruhy, ty mohou býti zelené, modré či purpurové, ale též vícero očí, končetin, případně dvěmi hlavami na dvou krcích rostlými. Živí se výhradně stravou masitou, žerouc nejraději potkany, zabloudivších servitorů mozky či nepohodlné inkvizitory. Jest prokázáno, že umí ovládati nástrojů primitivních, ať již oštěpy s hroty kostěnými, noži pazourkovými, či lasguny vyřazenými. V pospolitostech primitivních vyskytuje se, kde jest považován za štěstí nosící, díky svým výrazným pruhům, jež mají zlé duchy zaháněti.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 21: Malý tulák

Drabble: 

Magos explorátor si na lodi udržoval několik servolebek. Jedna z nich, jménem Fascinace, se ráda toulala v zapovězených místech.

Jednou Fascinace zabloudila do navigátorské sekce. Ladně proplouvala chodbami, vyhýbala se strážím, až v dálce zachytila zvuk tekoucí vody.

Pomalu vlétla do koupelny, a to právě ve chvíli, kdy navigátorka vylézala z vany. Když servolebku spatřila, rychle si přitáhla ručník k tělu a zpražila ji pohledem. „Koukej odsud vypadnout!“ zavřískla.

Fascinace vytřeštila oční důlky, otočila se a letěla pryč, až se jí za kabely kouřilo. Vlétla do magosovy dílny a do své klece, zabouchla za sebou dvířka a dlouho odmítala vylézt.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 20: Démon alkohol

Drabble: 

Dva operátoři na můstku se spolu bavili o jedné neslavně proslulé prokleté lodi, se kterou se Spear of Praetoria nedávno střetla.

„Slyšel jsem, že její kapitán propadl šílenství, myslel si o sobě, že je největší vojevůdce,“ šeptal vzrušeně první. „A jeho zástupce byl prý posedlý nějakým démonem, takže když se víc napil, ronil potom místo slz čistý rum!“

Ten druhý znejistěl. „Myslíš, že by se totéž mohlo stát i tady?“

Kolem nich prošel první důstojník (naštěstí je neslyšel – jinak by hned skončili ve vězení), vytáhl placatku a řádně si z ní přihnul.

Operátoři se po sobě podívali a ztěžka polkli.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 19: Honba za obchodem

Úvodní poznámka: 

Dnes je to na motivy jedné skutečné události...

Drabble: 

Kapitán Uxbridge předjednal na Lantu výhodný kontrakt na vývoz vzácného dřeva.

„Musíme ten kontrakt uzavřít do devadesáti dnů,“ řekl posádce, „vyrazíme na Dubois a pokusíme se tam něco prodat.“

Na Dubois bylo příjemně, ale za dřevo jim místní obchodní komora nenabídla moc peněz.

Zkusili tedy štěstí na skopčácké planetě Wirtschafftshoffnung, ale kapitánovo diplomatické úsilí vedlo k tomu, že je odtamtud rovnou vyrazili.

Jejich poslední šancí byl Aledonos, ale při cestě tam ztratila navigátorka výhled na Astronomican, a tak skončili ve zcela neznámé soustavě.

Navigátorka sice nakonec našla správnou cestu, ale devadesát dnů bylo pryč.

„Tak tohle jsme prošvihli,“ konstatoval kapitán.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 18: Souboj

Drabble: 

Navigátorku Viliamu vyzvala sokyně ze znepřáteleného rodu na souboj.

V osudný den proti sobě stanuly na útesu, pod nímž se vzdouvalo rozbouřené moře.

„Viliama deVenici,“ představila se stručně Viliama.

„Lucia Severia deMalfoye,“ řekla arogantně ta druhá. „Jsem nejlepší navigátorka v celém Impériu! Umím navigovat bez warpového oka, jako to uměl Císař, jehož jsem– “

„Dost!“ štěkla Viliama. „Začneme.“ Stáhla si šátek z hlavy a upřela na ni plnou sílu svého warpového oka. Lucia Severia zaječela, jak jí pronikavý pohled vyrval duši z těla, a rozpadla se na prach.

Viliama nevzrušeně skryla své třetí oko zpátky pod šátek. „Říkala sis o to.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 17: Warpové halucinace

Drabble: 

Šéf bezpečnosti Suchyt právě prožíval svou nejhorší noční můru.

Seděl v tmavé místnosti s rukama svázanýma za zády, a nad ním se skláněl sadistický komisař v černém koženém kabátě. „Teď si tě podám!“ zasmál se skřípavě.

Přešel k laboratornímu stolu a probíral se mučícími nástroji, které měl na něm rozložené. Ďábelsky se zašklebil a vytáhl... zubní vrtačku.

Suchyta polil studený pot. Zintenzivnil úsilí vyprostit se, ale pouta držela příliš pevně. Komisař se blížil –

A pak se všechno rozplynulo.

Suchyt seděl v křesle ve své kajutě, a loď právě plula warpem. Otřel si zpocené čelo; ještěže to byla jen warpová halucinace.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 16: Ambice a posedlost

Drabble: 

Chodbami Spear of Praetoria se plížil démon.

Zatím měl pouze formu psychického přízraku, ale až najde vhodného hostitele, bude se moci naplno projevit.

Navigátorské sekci se raději obloukem vyhnul. Chvíli váhal před kapitánovou kajutou – Moc nápadné, řekl si nakonec a pokračoval ke kajutě prvního důstojníka, odkud ho ale vypudil výrazný alkoholový odér.

Nakonec zabrousil až do údržbářské sekce, a tam konečně našel ideálního hostitele. Vtělil se do něj a –

Hofmistryně vrazila servitorovi štos vypraného prádla. „Odnes to do kapitánovy kajuty,“ poručila.

Démon, vtělený do prádelního servitora, se v duchu zasmál. Jeho plán zatím vycházel. Brzy ovládne všechny prádelny na lodi!

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 15: Rodinná pohroma

Drabble: 

„Bratranče!“ První důstojník Uxbridge mladší vběhl do pracovny kapitána Uxbridge a předal mu pergamen. „Máme problém.“

„Ale ne!“ zaúpěl kapitán, když si na něm přečetl, že jeho vzdálení příbuzní je hodlají poctít návštěvou.

Oba Uxbridgeové zavzpomínali, jak dopadla poslední návštěva.

„Dort od tetičky Ágnes, kterým se přiotrávil šéf bezpečnosti,“ řekl kapitán.

„Bratranec James rozšteloval magosovi jeho oblíbený kogitátor,“ dodal první důstojník.

„A synovci Normanovi navigátorka málem ustřelila hlavu, když ji plácl po zadku,“ uzavřel kapitán. „Musíme zmizet, než dorazí.“

„Ale kam?“ zeptal se první důstojník.

„Tam, kam za námi nikdy nepoletí.“ Oba Uxbridgeové se na sebe podívali. „Do Oka Teroru!!“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 14: Čím se kreslí warpové mapy

Drabble: 

Kromě navigování bylo povinností navigátorky zakreslovat warpové mapy cest, kudy loď plula. K tomu potřebovala speciální nástroje. A těch byl zrovna na Spear of Praetoria zoufalý nedostatek.

Zašla tedy za palubním senešalem. „Došly mi všechny pastelky,“ oznámila a ukázala vzorek nedokreslené mapy, která vypadala jako nějaká dětská čmáranice, „a já je nutně potřebuji na kreslení warpových map. Zařiďte to, prosím.“ Otočila se a odkráčela.

Jakmile za ní zapadly dveře, vyndal senešal ze svého psacího stolu sešit omalovánek a luxusní pastelky značky Emperor, a začal si vymalovávat. Až se příště zastavíme v Port Wander, budeme jich muset vzít víc, pomyslel si.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 13: Šli oddíly na průzkum...

Úvodní poznámka: 

BJB... nic lepšího mě nenapadlo.

Drabble: 

Kapitán Uxbridge právě pročítal zprávu od šéfa bezpečnosti Suchyta z průzkumu planety Nová Pretoria:

Šli tři oddíly na průzkum severního lesa, v každém šli dva bezpečáci a šel jeden technoadept. Šli dva oddíly na průzkum do hor, v každém šli tři gardisti a šla jedna navigátorka. Šel jeden oddíl na průzkum na planinu, v něm šli tři stavitelé, šli dva údržbáři a šel jeden architekt. Šli tři oddíly k řece, v každém šel jeden lovec a šli dva rybáři. Šli dva oddíly na průzkum do údolí,... a tak to pokračovalo.

„Tak teď už vůbec nevím, kdo je kde!“ zaúpěl kapitán.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 12: Upgrade

Drabble: 

Magos explorátor si prohlížel katalog nových augmetik, který si nechal poslat z nejbližšího forgeworldu.

Přemýšlel, jaký implantát si vybrat. Co třeba balistický mechadendrit? Nebo další bionickou končetinu? Nebo Calculus Logi upgrade? Pro členy Adepta Mechanika byly augmetické implantáty nenahraditelnou součástí jejich těl, a ultimátním cílem jejich existence.

Všichni jsme děti Omnisiáše, a každá další mechanizace našeho těla nás posunuje blíže dospělosti v jeho očích, zamyslel se zbožně. Bez nich bychom zůstali otroky našich těl, a tělo jest slabé.

Pak si všiml, kolik by jeho vybrané augmetiky stály peněz, a zachmuřil se.

Doufám, že mi kapitán ty modifikace autorizuje, pomyslel si.

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 11: Vesmírný upír

Drabble: 

Na ústředí Inkvizice dorazila zpráva ze Spear of Praetoria: „Chytili jsme živou lacrymolu.“

Lacrymola je xenoská bestie, která se projevuje jako kříženec upíra a doppelgangera: svou oběť zabije a poté převezme její podobu. Však také jejímu řádění padlo za oběť 35 členů posádky, než byla lapena a umístěna do stázového boxu.

Přiletěli si pro ni po zuby ozbrojení muži v černém a lehce pomatený bělovlasý stařík, který zmrzlé lacrymole hned ustřelil hlavu, a mrtvou si ji odtáhli a odletěli.

„Takže jsme za ni nedostali vůbec nic?“ zuřil šéf bezpečnosti.

Kapitán Uxbridge pokrčil rameny. „Nezavřeli nás a můžeme pokračovat v cestě.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 10: Džin a tonic

Drabble: 

Kapitán Uxbridge a první důstojník Uxbridge mladší se potkali v palubním librariu.

„Hledám tu něco o jednom artefaktu ze starobylé Terry,“ říkal kapitán. „Jmenuje se to djinn, což prý znamená něco jako „duch pouště“, a prý sídlí v láhvi.“ Sedl si ke stolku a pokračoval. „Ta legenda také praví, že kdo tu lampu najde a přeleští ji, džin uvnitř mu splní každé přání.“

„O tom jsem nikdy neslyšel,“ řekl první důstojník. Přešel ke knihovně a vyndal knihu s titulem Etymologiae. Otevřel ji, z dutého vnitřku vyndal láhev prvotřídního ginu a položil ji na stůl spolu se dvěma sklenicemi. „Dáte si?“

Závěrečná poznámka: 

Ve světě Wahrhammeru 40000 se sice žádné pití jménem gin nevyskytuje, ale tomuhle zpracování tématu nešlo odolat :-)

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 9: Opulentní večeře

Drabble: 

Kapitán Uxbridge pozval své důstojníky na večeři.

K mání byly lahůdky z celého sektoru Calixis, od pečeně z vyzrálého groxího masa z Bilani, až po vynikající quadisský amasec, který zachutnal prvnímu důstojníkovi.

Problémy nastaly, když kapitán otevřel paštiku ze Scintillie. Paštika mu najednou vyskočila z ruky, celá nabobtnala, a vzápětí se transformovala na monstrum, které vypadalo jako kříženec kraba a hlavonožce.

Bestie se hned vrhla na stolovníky. Ti polekaně odskočili, jen misionář neztratil duchapřítomnost a spálil ji svým plamenometem (který neodkládá ani u jídla).

Když bylo po všem, zvedla navigátorka ohořelý zbytek obalu a četla: „Varování – může obsahovat stopy korýšů.“

Obrázek uživatele Sammael

Spear of Praetoria Ep. 8: Svatý obrázek

Drabble: 

„Císař tě vidí!“ hřímal vrchní misionář při každé bohoslužbě, a aby svému kázání dodal patřičnou váhu, nechával všude po lodi vyvěšovat vyobrazení svatého Vševidoucího Oka.

V jeden významný den shromáždil celé velení na pozorovatelské palubě, v jejímž středu stála zakrytá deska. „Božský Císaři, shlédni na naše konání...“ počal kázání, které uzavřel slovy: „A nechť tvé Oko nad námi bdí!“ a strhl kryt z desky.

Celému shromáždění se ukázal obrazec velkého kosočtverce s čárkou uprostřed a malými čárkami kolem, nalepený na desce. Někteří rozpačitě odvraceli zrak, na vrchním misionáři bylo vidět, jak se dusí vzteky. Jen navigátorka se usilovně tvářila nevinně.

Stránky

-A A +A