Aldorma

Soutěž ve sbírání

„První, druhá, třetí, čtvrtá, třetí, sakra, teď mi jedna spadla na zem.“

Dva kluci se v lese skláněli nad bandaskou, do které něco házeli.

„To si mamka zase vymyslela práci, tohle mě nebaví.“
„Neremcej a počítej.“
„Dvacátáprvní, dvacátádruhá,… třicátá.“

„Já bych radši šermoval s mečem nebo cokoliv jiného. Já se o žádný koláč neprosil, tak nevím, proč bych to měl sbírat.“

„Čtyřicátá, čtyřicátáprvní,… padesátá. Už můžu skončit?“

„Ještě ne, teď jsme stěží pokryli dno bandasky.“

„Padesátásedmá, padesátáosmá, padesátádevátá, šedesátá.“

„Vidíš, jak ti to jde.“

„Kašlu na to. Tyhle borůvky jsou tak mrňavé, že nejdou počítat. Tos nemohl vymyslet lepší soutěž?“

Fandom: 

Kronika

„Myslíš, že v tom něco najdu?“ ptala jsem se Michaela a prstem jsem ukazovala na stůl, na kterém ležela kronika.
„Teda nechápu, že se ti v tomhle chce hledat, pro mě to bylo za trest.“
„Mě to baví, jen netuším, kdo sepsal tuhle konkrétní kroniku, to víš, každý autor mohl ovlivnit historii tím, jak to napsal.“

Přece mu nebudu povídat o tom, jak někteří autoři píšou úplné nesmysly a ještě se tím chlubí.

„Otec říkal, že je to kvalitní zdroj, protože tuhle psal Bhreig.“

„Jak jsi poznal autora?“

„Ten obal poznám, učil jsem se z něj častěji než bych chtěl.“

Fandom: 

Neuvážený slib

Když jsem byl mladší, asi bych se větě To je život na draka jen zasmál. Řekl bych si, že lidé neví, o čem mluví. Dlouhý život má svůj obrovský půvab, ať už se jedná o draky nebo lidi.

Když Lenka umírala, slíbil jsem jí, že se postarám o její potomky. Jak jsem měl u všech draků tušit, že to bude tak složité.

Strom jejích potomků se rozrůstal, společnost degenerovala a přestala v nás věřit. Měli jsme se stát pouhými loutkami v rukou vládců. Můj rod se rozhodl z tohoto světa odletět, ale mě zde váže přísaha.

Jak dlouho trvá věčnost?

Fandom: 

Vím

Vím, že život ve svých rukou mám,
Prošla jsem bouří mládí, už nehledám,
Kam směrovat, s kým svůj život prožívat,
Mám tebe a každou chvíli chci užívat.

Mé velké sny ohladil čas,
Tohle si zažije každičký z nás,
Jít vlastní cestou je těžká věc,
Na plný plyn, na vlastní pěst.

Nač je vám kariérní postup, vyšší plat,
Když jenom sílu a čas bude ubírat,
Proč se mám honit, proč se mám hnát,
Chci s tebou ráno vstávat, večer usínat.

Do očí tvých se podívám,
že lásku tvou stále mám,
Otevřu okno, ať slunce rozzáří,
Pokoj i duši, úsměvem na tváři.

Fandom: 

Síla rodu

Král Karl si svůj nástup na trůn představoval jinak. Jako manžel nejstarší dcery krále byl ten nejvhodnější kandidát. Akorát to trvalo moc dlouho. Zatím vládnul pouze nejvýznamnějšímu vévodství, které získal smrtí otce před osmnácti lety.

A teď si jeho švagr Jason dělá nároky na trůn a tvrdí, že bude vládnout lépe než on. Ten cizák! Tvrdí sice, že je „významný“ šlechtic ze sousedního Tristenolu, ale to neznamená, že se může povyšovat nad rodilého Aldormského vévodu. Jen co předložím svůj dokonalý rodokmen, rada mě jistě podpoří proti cizákovi.

Byl si tak jistý svým nárokem, že si nevšimnul zástupu vojáků pod hradbami.

Fandom: 

Talron

Když si mladý Bhreig pročítal kroniky, zjistil, že Talron založilo jen pár rodin. Měli s sebou majetek, co unesli a také pár koní. Od té doby uplynulo přes čtyřicet let, a ač byl Talron jen větší vesnice, chovu koní opravdu rozuměli.

Dnes už by nikdo nezjistil, jak bylo zpočátku těžké zabránit příbuzenské plemenitbě. A to nejen u koní, ale také u lidí. Zdrojů bylo málo a jen výjimečně přišli do vesnice noví lidé nebo noví koně. Sice tu byly vazby na Tristenol, ale pokud chtěli zůstat v utajení, nebylo dobré ukazovat se často.

A bez koní by byl útěk nemožný.

Fandom: 

Žlutá záplava

Aldorma byla zvláštní tím, že prakticky neznala zimu. Ano, bylo chladněji, ale sníh tu nepadal a led se nevyskytoval ani v nápojích. Rozdílnost jsem viděla také v rostlinách, které jsem při svých procházkách nacházela. Skoro jsem si nemohla vzpomenout, kdy jsem naposled viděla svůj poslední petrklíč.

Vzpomínky mě vrátily na jarní louku plnou žlutých kvítků, kam se člověk podíval, tam byly. Netoužila jsem je utrhnout, stačilo se jen koukat a užasnout nad tou nádherou. Rozesmutnilo mě to. Bylo to opravdu dávno. Od té doby už jsem tam nikdy nebyla. Ale možná jednou, až přijde správný čas, se tam zase vrátím.

Fandom: 

Vzteky bez sebe

Když jsem vyšla ze stájí, neohlížela jsem se ani nalevo ani napravo. Kdyby přede mnou někdo stál, tak bych ho smetla, aniž bych si ho všimla. Krev mi vřela v žilách, chtěla jsem vybuchnout, pořádně si zařvat, ale nehodlala jsem nikomu dopřát možnost vidět mě v tomto stavu.

Jeho štěstí bylo, že mi to neřekl sám. Takové lidi mám nejradši. Mají vždycky pravdu, hrají si na mistry světa a přitom kolikrát ani nevystrčili nos z města, kde se narodili. Jako bych nevěděla, co dělat. Pomalu jsem opouštěla zahrady, když jsem do něj málem vrazila. Kdyby pohled zabíjel, byl by mrtvý.

Fandom: 

Je to na draka

Byla jsem v Aldormě zhruba půl roku, když jsem měla pocit, že nevím, proč tam ještě jsem. Všechno fungovalo skoro normálně, vztahy byly relativně dobré, jen já jsem měla ve svém srdci zmatek.

A ten kdo to všechno zavinil, se mi nechtěl ukázat. Vím, že vidět draka je věc vzácná, a to i v Aldormě, která v draky věří. A to jsem toužila s ním pouze mluvit. Nebylo by špatné se proletět na jeho hřbetu, jak se o tom psalo ve fantasy knížkách. Představa, jak bych ho nohama stiskla kolem pevných boků, mě rozesmála. Tak velkou roznožku bych asi nezvládla.

Fandom: 

Zapsáno v kronikách

Když jsem Margaritu požádala o půjčení kronik, měla jsem pocit, že vše, co v nich bude uvedeno, bude podle skutečnosti. Byla jsem překvapena, když jsem zjistila, jak je období Lenčiny přítomnosti zapsáno. V některých ohledech se hodně lišilo od toho, co mi vypravovala a co popsala v knize Drak v mém srdci.

Říká se, že kroniky píšou vítězové a asi v tom bude hodně pravdy. I dnešní média dokáží zkreslit realitu jen tím, jak to podají veřejnosti. A tady tomu nebylo jinak. Byla jsem ráda, že ještě žijí pamětníci těch časů - vždyť to bylo pouhých šestnáct let. Znala jsem pravdu.

Fandom: 

Svatba

DMD č. 13. pro 13. 4. 2012. Téma: Gloria

O Michaelově svatbě se kromě pár vybraných lidí nedozvěděl nikdo z šlechticů. Creagan si uvědomoval, jak vzácné je najít člověka, s kterým si bude v manželství rozumět. Hlavně poté, co Leona potratila další dítě v řadě, si uvědomil, jak je šťastný, že ji má. Rád by jí pomohl, ale neměl jak. A proto dal na její naléhání a přestal bránit Michaelovi vzít si neurozenou Lucii.

I přesto že se svatby účastnilo deset lidí a dračí kněz, byla to velká sláva. Byl to krátký obřad, ale plný lásky a pochopení. A draci stvrdili jejich sňatek svým požehnáním. Začínal jim nový život.

Fandom: 

Přesuny

Po obědě jsem si šla do knihovny pro nějakou odpočinkovou knihu, abych si zpříjemnila odpoledne po skvělém obědě. Creagan s Trivetem byli zaujati nad stolkem, a tak jsem šla blíž, abych zjistila, co je tak zajímá. Uviděla jsem desku s červenými a černými zuby proti sobě a na ní byly postaveny kameny dvou barev a dvě hrací kostky. Chvíli jsem je pozorovala, jak střídavě hází a posunují kameny.

"Co to hrajete?" zeptala jsem se zaujata tím, co dělali.
"Hrajeme přesuny."
"Připomíná mi to jednu hru. U nás se jmenuje jinak."
"A nechceš si s námi zahrát?"
"Raději vás budu pozorovat."

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Bezcílná procházka

Po dlouhé době jsem zase nemohla spát a tak jsem se šla projít do lesů kolem Talronu. Ani jsem nevnímala, kam jdu. Až najednou jsem si uvědomila, že jsem v místech, která neznám. Začala jsem panikařit a jako vždy to mělo další efekt. Akutně se mi chtělo na toaletu, která ale v okolí nebyla.

Rozhlídla jsem se kolem sebe, abych se ujistila, že jsem sama a teprve v tu chvíli si všimla husté mlhy, která mě obklopovala. Alespoň ta, že tu byla. Nebude alespoň hrozit, že by mě někdo viděl, kdyby šel okolo.

No, nejhůř uvidí jen zadek v mlze…

Fandom: 

Poznávání

Vyjeli jsme na cestu – princ Michael s novomanželkou, já, Damián a dva další sluhové. Měla to být tajná svatební cesta, ale pro Michaela také získávání informací o vévodstvích, o tom, co tam pěstují, vyrábějí a vlastnosti místních šlechticů. Hned první den padla mlha tak hustá, že jsem před sebou stěží viděla koňský zadek. Cestu jsme měli naplánovanou tak, abychom každou noc mohli přenocovat v nějakém menším či větším sídle. Měli jsme být pryč půl roku. V každém vévodství měsíc, což není mnoho, vzhledem k tomu, jak jsou rozlehlé. Budeme si muset zvyknout na dlouhé cesty na koni i nevlídné počasí.

Fandom: 

Královské rošády

Když mě Creagan kvůli plesu jmenoval baronkou, neviděla jsem v tom ještě nic špatného. Ovšem netušila jsem, jaký to bude nechtěný dárek. Do té doby jsem byla očím aristokratů skrytá – skoro nikdo si nevšimnul, zda je na hradě o jednoho či dva lidi více. Ale jako člen nižší šlechty jsem byla součástí velké hry o trůn. Každý zjišťoval, odkud jsem, co tam dělám a nenápadně se ptali na mé úmysly. Oni se hlavně snažili zabezpečit své potomky vhodným sňatkem, nejlépe s princem nebo jiným členem královské rodiny a já jsem byla dost blízko Michaelovi, tudíž také brána jako nevyzpytatelná osoba.

Fandom: 

Osamělá

Cítila jsem se smutná. Moje nálada neměla nic společného s tím, co se poslední dobou stalo, spíš s tím, že jsem netušila, co bude dál. Chtěla jsem zmizet někam daleko od lidí a na to se hodilo jedno místo, které znalo jen pár lidí. A doufala jsem, že ty tam nepotkám. Od mé první návštěvy jezírka s Damiánem už uplynul rok a půl. Tenkrát mě tak nádherně sváděl a získával mě různými romantickými gesty, že ještě teď, když na to myslím, z toho mám úžasný pocit.

Od té doby jsme tam byli několikrát, takže jsem si cestu už dobře pamatovala. Osedlala jsem si Sally, neboť jsem věděla, že ji u jezírka nebudu muset uvazovat.

Místo mě jako pokaždé zcela uchvátilo. Vyndala jsem si deku, abych si lehla a vychutnala letní paprsky. Po hodince na slunci jsem si řekla, že by nebylo špatné se ochladit v jezírku. Bohužel ani letní paprsky ho neprohřály natolik, aby se v něm dalo koupat. Chvíli jsem se brouzdala, voda mi dosahovala po kolena, ale dál jsem se neodvážila, neboť dno se prudce svažovalo.

Tenhle výlet mi krásně zlepšil náladu. Věděla jsem, že ať už odsud odejdu kdykoliv, že jsem se tu nakonec cítila jako doma.

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Změna názoru

Když mi Luthomar oznámil, že pan Antares se stane mým společníkem a bude mě denně doprovázet a hlídat, byla jsem zoufalá, ale nedala jsem nic najevo. Potřebovala jsem Luthomara a on to věděl. Proto mi dal tento „danajský dar“.

Kdo mohl tušit, že z člověka, který vypadal, že se neumí ani usmát, se stane můj dobrý přítel. Rádce, ochránce. Má vrba, která mne vždy vyslechne. A v neposlední řadě muž, který jednoho dne ukradne mé srdce, aniž bych si toho všimla.

Až po delší době jsem poznala, že ne každý dar musí být Danajským. A já jsem za něj ráda.

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Štastná

Navazuje částečně již na jedno drabble, kde jsem psala o vodopádu...

Naposledy jsem navštívila toto jezírko v době, kdy jsem byla svobodná a nečekala jsem dítě. Dobře si vzpomínám na toho hnusného pavouka, kvůli kterému jsem spadla do ledově chladné vody. Ještě teď mi z té vzpomínky přeběhl mráz po zádech.

Samuelovi jsem o tomto místě vyprávěla tolikrát, že sem prostě musel vyrazit. A já se přiznám, že jsem neváhala ani vteřinu a s tím bláznivým nápadem souhlasila. Sice pro mě bylo nepohodlné jet ve svém stavu na koni, ale za ten úchvatný pohled to stálo. Ač jsme tu měli dnes strávit jen hodinu, nelitovala jsem. Zase jsem se cítila klidná jako už pár měsíců ne.

Samuel seskočil z koně, rychle se vysvlékl a skočil do vody. Ačkoliv věděl, že je ledová, musel to prostě vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Už jsem mu chtěla začít nadávat, ale když jsem spatřila jeho vyděšený pohled a drkotající zuby, musela jsem se začít smát.

„Já ti říkala, že je ta voda ledová. Ale evidentně jsem jen pitomá ženská, která nic neví,“ pronesla jsem lehce ironicky a na jeho tváři tím vyloudila jeden ze vzácných úsměvů, které mu tak neskonale slušeli. A tehdy jsem si to konečně plně přiznala. Zamilovala jsem se do Samuela Antarese.

Fandom: 

Wildaran

Když mě Michael přivezl na Wildaran, mohla jsem obdivovat pouze siluetu hradu v záři červánků. Těšila jsem se na chvíli, kdy mě provede hradem. Z vyprávění jsem věděla, že ho vytvořili draci a byla jsem zvědavá, jak se liší od hradů, které jsem již navštívila.

Kdybych čekala galerii obrazů mapující generace místních vladařů, byla bych zklamaná, ale hrad oplýval jinou krásou. Audienční síní se linula příjemná vůně růží a tichá hudba, a když jsem zvedla hlavu, všimla jsem si barevné vitráže znázorňující mladou ženu – podoba s Michaelem nešla popřít. Spousta drobných barevných kamínků tvořila nádhernou mozaiku, ze které přecházel zrak.

Fandom: 

Dračí slavnost

Ten den bylo ve vesnici rušněji než obvykle. Nebylo se čemu divit, Dračí noc byla jen jednou za rok. Nejvíc vážně to brali mladíci na ženění a slečny na vdávání. A nejvíce povyku ztropili ti, kterých se to bude týkat zanedlouho. Nezvední mladíci popichovali své starší kamarády a tropili jim různé naschvály.

Některé její starší sestry už byly zaslíbené, další z nich měla mít obřad dnes. Její otec – král Velvrik si tak jistil mocné zetě. Chtěla provést něco nepatřičného, schovat sestře šaty nebo schovat boty, ale věděla, že by se jí to nevyplatilo. A tak aspoň pomáhala krýt své kamarády.

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Poslední polibek

AN: Spadá do příběhu Drak v mém srdci

Samuel seděl na lavičce a upřeně se díval do země. „Jsi si jistá, že chceš se mnou odjet? Nebude to takové jako tady. Přijdeš o všechny své známé. Uvědomuješ si to?“

Vypadal tak roztomile. Strach z mé odpovědi ho úplně zmrazil. Byla jsem překvapená. Myslela jsem, že už si je mými city jistý. Přesto jsem mu snad už po desáté odpověděla to samé. „Víš moc dobře, že s tebou bych šla až na konec světa.“

„Až všechno připravím, přijedu si pro tebe,“ odpověděl s úsměvem, políbil mě a odešel. Kdybych jen tušila, že se vidíme naposledy. Alespoň bych se rozloučila.

Fandom: 

Rozloučení

„Musím jít,“ těžce jsem sbírala odvahu k tomuto rozhovoru. Bylo skoro jisté, že to nepochopí.
„Na jak dlouho?“
„Navždycky.“
„To nemyslíš vážně!?“
„Už je to tady,“ pomyslela jsem si.
„Víš, Damiáne, šla bych s tebou až na kraj světa, kdyby to bylo možné, ale můj skutečný život je jinde.“
„Budeš mi chybět,“ ozvalo se smutně.
„Ty mi taky, hrozně moc. Pomohl jsi mi najít klid a udělal mě šťastnou, na to nikdy nezapomenu.“
„A proč odcházíš, když je ti fajn?“ podotknul ironickým tónem.
„Protože nemám na výběr. Můj čas tady skončil, ale nechci odejít bez rozloučení.“
„Ať tě draci provází.“

Fandom: 

V klášteře

To je ale pech…
Už po druhé se plížím klášterem. Je noc. Frundor se vznáší někde poblíž. Alespoň doufám, že ano.
Drak velikosti komára, kdo to kdy slyšel?
Když jsem tudy šla poprvé, byla jsem rozrušená. Chlapec v sirotčinci, setkání s otcem Veillem… Zavlekl mě do sklepení, aby mi vysvětlil ,že praví kněží ještě jsou a že čekali právě na mě. Na mě…
Slzy mě pálí v očích, vím přece, že to není možné. Jenže co mi zbývá, než tam znovu jít?
Zprava dobrý… Pomyslím si na křižovatce. Frundor mě ale myšlenkou zastavuje.
„Musíme ji zabít!“ slyším z toho směru…

Fandom: 

Přepadení

Svůj meč jsem si zasloužil v mnoha bitvách i soubojích. Měl jsem rád vzrušení a nebezpečí. Ale byl jsem rád, že jedeme z války domů. Můj bratr byl zraněný, takže se stěží držel na koni. Byli jsme blízko hradu, když nás napadla banda psanců.

Byli jsme dva, zatímco jich deset. Docela slušná přesila.

Sesedl jsem, abych chránil bratra. Naštěstí většina jich zamířila ke mně. Asi si mysleli, že mě dostanou počtem, protože neměli pořádné zbraně.

Pár jsem jich složil, když se někdo snažil dostat se ke mně z boku. „Zprava dobrý, brácho,“ ozvalo se a muž klesl mrtvý k zemi.

Fandom: 

V žáru bitvy

Bitva se přiostřovala. Na každé straně ležela spousta mrtvých vojáků. Ti živí se snažili bitvu vyhrát pro svého krále. Všude byla spousta špíny, krve a utrpení. Ale bojovalo se o Aldormský trůn, a tak se na to moc nehledělo. Každý chtěl na konci být na vítězné straně.

Uprostřed této vřavy se nacházelo i několik žen. Tohle nebylo místo pro ně, ale ony už ztratily vše, co měly - domov, rodinu. A tak doprovázely ty, co jim zbyly.

V táborovém stanu, který stál v klidnějším místě, tu noc porodila jedna z žen chlapce. Dala mu jméno Roy. Netušila, jak moc bude důležitý.

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Odhalená pravda

Když se Margarita dozvěděla pravdu, že je až druhorozená a celý život jí lhali, nedokázala se na nikoho v Talronu podívat. Co na tom, že jediní dva lidé, kteří znali pravdu byli Bheirg a její bratr.

Ne, nedokázala o něm přemýšlet jako o svém bratrovi. Na to ji až příliš popadl amok. Moc dobře věděla, že její běsnění nic nevyřeší, ale potřebovala ze sebe vykřičet ten vztek.

Nakonec se dokázala uklidnit a přemýšlet s čistou hlavou. Najednou si uvědomila, že je ráda, že má bratra. Už nebyla sama. Creagan se o ní jistě postará. Její starší bratr. Konečně má rodinu.

Fandom: 
Obrázek uživatele Eillen

Ranní hygiena

Když jsem ráno vylézala z jeskyně, neměla jsem náladu skákat do vody a plavat na druhý břeh a tak jsem se rozhodla jít po pešince, kterou mi ukázal večer Bheirg. Opatrně jsem našlapovala, aby mi náhodou nepodjela noha. Spadnout jsem mohla jen na jednu stranu a to bylo naštěstí do vody. Nevím proč jsem si vzpomněla na starou známou hlášku „zprava dobrý, z leva tanky“. Podívala jsem se na stěnu skály a místo tanku uviděla pavouka. Jekot, který následoval musel probudit všechny živé tvory v okolí. Netřeba popisovat co poté následovalo. Prostě jsem si nakonec stejně dala nedobrovolnou ledovou koupel.

Fandom: 

Síla přání

Vím, že autosugesce může mít velkou sílu, ale to, že bych byla až tak dobrá, že se mi povede přesunout do Aldormy, to jsem netušila. Mé přání bylo jednoduché – vypadnout z tehdejší strašné reality a být chvíli ve světě své fantazie.

Přiznám se, že přesun byl trošku frmol, ani jsem si nemohla připravit věci, které by se mi mohly hodit a rozloučit se s blízkými. Tedy čert vem rozloučení, vybavení mi chybělo o dost víc. Když jsem se po chvilce vzpamatovala, prozkoumala jsem, co mám s sebou. Bohužel bylo léto a v kapsách jsem našla jen poslední bonbón a kapesník.

Fandom: 

Na bitevním poli

Stál na bitevním poli. Tvář mu ostříkla krev. Generál skolil dalšího muže. Ten padl k zemi. Krev z něj stříkala, hlava mu visela na kouscích šlach a kůže.
Loqar tam stál neschopen vnímat děs kolem sebe. Učili ho bojovat, uměl zacházet s mečem, chránila ho zbroj…
Ale jeho nohy byly dřevěné, tvář bledá jako smrt. V očích děs. Hlava se mu zatočila. Žaludek se postavil na odpor. Měl bojovat za svou zem, krále a naději, ale sváděl boj sám uvnitř svého těla.
Slyšel běsnění kolem sebe. V žilách místo krve koloval adrenalin. Zakřičel bojový pokřik a vrhl se v řež…

Fandom: 

Odložená pomsta

Celé dětství jsem musel snášet jeho příkazy, zákazy a ponižování a moje nenávist k němu neustále rostla. Ale můj strach z něj byl příliš velký, než abych mu nějak ublížil. Dospěl jsem a snažil jsem se na něj zapomenout, ale neustále jsem žil ve stínu jeho výchovy.

Ale má chvíle nakonec přišla. Trvalo to příliš dlouho, desítky let, ale nakonec se z něj stal nemohoucí stařec. Nyní byl v mých rukou. Dlouze jsem přemýšlel, jak se mu pomstít, abych mu vrátil všechna příkoří, kterých se na mě dopustil.

Nakonec jsem zjistil, že nejhorším trestem pro něj bude nechat ho žít.

Fandom: 

Stránky

-A A +A