Aldorma

Práce

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak přeskakuju zase na začátek mého příběhu.

Drabble: 

Po pár dnech v Talronu jsem si na těžkou práci zvykla. Sice mě každý večer ještě bolelo tělo, ale celkově jsem si zvykla. Nejvíc mě bavilo starat se o zvířata, i když to byla asi fyzicky nejnáročnější práce. Nejhorší mi přišla práce na poli. Byla nudná, jednotvárná a bolely mě z ní záda. A třeba vytrhávání bodláčí holýma rukama, tak to byla lahůdka sama o sobě. Rukavice tady nevedli, takže nic jiného nezbývalo. Když potom přišel Michael s tím, že Lucie a já s ním pojedeme na Wildaran, byla jsem už celkem natěšená, že poznám i jiný způsob života zde.

Obrázek uživatele Eillen

Výslech

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

PŘEDCHOZÍ ČÁST http://sosaci.net/node/31121

Drabble: 

„Myslíte si, že vám uvěřím?“ zeptal se opat.

„Všechno je chyba vévody!“ opakoval bratr Hayden.

„Máte mě za blázna?“ zvýšil opat hlas. „V době, kdy zemřel opat Matthew, byl bratr Adamar vévodou. Chcete říct, že jeho plánem celou dobu bylo dostat se do kláštera a přijít o veškerý svůj majetek?“

„Vévoda Brangan,“ začal bratr Hayden, ale opat jej zarazil.

„Dost! Za chvíli budete tvrdit, že může za bodláčí rostoucí na bylinných záhonech. U draků! Schovával jste si rulík! Koho jste chtěl zabít?“

Opat nečekal na odpověď. Nechal bratra odvést. Nikdo si nevšiml pohledu, který si Hayden vyměnil s léčitelovým pomocníkem.

Obrázek uživatele Eillen

Padneme oba!

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30908

Drabble: 

Hayden seděl v cele. Na hlídce stáli opatovi nejvěrnější spojenci.

A tak Haydenovi nezbývalo nic jiného, než sedět a přemýšlet, jak to udělat, aby spolu s ním trpěl i Adamar.

Ten chlap ho štval čím dál víc. Ještě když byl vévoda, musel stát v pozoru před králem, který mu přistříhl křidélka. A on si přesto v tom chladném severu našel nový způsob a jen tak vesele prokluzoval vším.

Jenže teď už nebyl na severu. Létat stále nemohl. A čas na přizpůsobení mít nebude. Hayden byl rozhodnut. Pokud má padnout on, tak i Adamar. Však ona ho ta dobrá nálada přejde!

Závěrečná poznámka: 

I když je to nesoutěžní, tak stejně radši... Adamar je stále dobře naložený a jen tak ho nic nepřipraví o dobrou náladu. A myslím, že pták, co neumí létat a za pohyb mu slouží klouzání by mohl projít, ne?

A nejhorší na tom je, že v Aldormě prostě tučňáky nemáme!

Dvojčata

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Bylo to těžké, nechtělo se mi do toho a vlastně z toho nemám úplnou radost, ale zkusila jsem to. Zajímavá zkušenost.

Drabble: 

[Zvuky plačícího dítěte, postupně se zesilují, po chvíli se ozvou šouravé kroky]

Chůva: Pšššt. Už jsem tady, přinesla jsem trochu teplého mléka.
Lucie: Kdo z nich to křičí Violo?
Chůva: Výsosti, co tady děláte, můžete klidně spát, já se o ně postarám. To křičí Patrik.

[Začnou řvát obě děti na přeskáčku]
Lucie: (rozhodně) Ty se postarej o Patrika a já si vezmu na starost Lenku
Chůva: Je tu mléko pro obě děti. Možná když nebudeme svítit, tak se nají a hned usnou.
Lucie: (šeptá) Nerada bych, aby se probudila Abigail. Leona je poslední dobou unavená a nechce ji nikomu přenechat.

Závěrečná poznámka: 

Děj se odehrává až po mém odchodu z Aldormy.

Královská hostina

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Hostiny a plesy je potřeba pořádat, bez ohledu na to, že se okolnosti mění.

Drabble: 

Ačkoliv se nekonal zásnubní ples, což ostatně ani nemohl, když se Michael tajně oženil, uspořádal král náhradou za něj společenský večírek spojený s hostinou. Jako na správné královské akci nemohly chybět vybrané pokrmy a nápoje. Některé jídla jsem podle chuti poznala, jiné prozradil aspoň tvar - třeba dle ploutví bylo jasné,že se jedná o rybu, u jiných jsem zcela tápala.

Co mě ovšem také zaujalo, byl způsob, kterým různí šlechtici pojídali tyto pochoutky. Nemohla jsem se ubránit tichému smíchu, když vévoda Kuvelt jedl nějakou tu rybu a tvářil se u toho jako dobře naladěný tučňák, ačkoliv tučňáky tady nejspíš neznali.

Závěrečná poznámka: 

Vzhledem k tomu, že nejspíš v Aldormě nemáme tučňáky, tak jsem si to dovolila lehce obejít.

Těhotenství

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Leona je postava, která z původně vedlejší postavy dostává svůj podíl pozornosti a její osud je opravdu dost těžký.

Drabble: 

Myslím, že jsou situace, které si člověk ani při nejlepší vůli nedokáže představit, dokud je neprožije. Vyzkoušeno na přísloví sytý hladovému nevěří. Opravdu, když jsem byla najedená, bylo pro mě mnohem těžší pochopit, že můj muž ještě neobědval a proto spěchá s jídlem, zatímco já měla času dost.

Když jsem zjistila, že Leona znovu potratila, bylo mi ji lidsky líto. Ale jak hluboký byl její žal ze ztráty dítěte, to jsem nedokázala chápat. Navíc už to bylo asi sedmé těhotenství a neměla žádné živé dítě. Byla na dně. Ani tentokrát to nevyšlo, aby porodila živé a zdravé dítě. Bolelo to.

Obrázek uživatele Eillen

Neopatrný

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30741

Drabble: 

Teď, kdy bylo díky novým smlouvám jisté, že opat nemůže přijít na okrádání kláštera, byl čas přistoupit k radikálnímu opatření. A tak bylo třeba navštívit nemocniční křídlo. Právě tam byly v truhlici na samém dně schovány bylinky, kterými hodlal vyřešit problém, který jej trápil.

Klášter spal. Nemocniční křídlo mělo být prázdné a tak přestal být opatrný. Když zaslechl zavrzání pantů, věděl, že je vše ztraceno.

"Víte, nikdy jsem nevěřil, že úmrtí bývalého opata bylo přirozené," prohlásil léčitel. "Podal jste mu bylinný výluh sám, nebo s vámi někdo spolupracoval, bratře Haydene? A koho jste chtěl otrávit tentokrát?"

Bratr Hayden zarytě mlčel.

Závěrečná poznámka: 

Koho se asi bratr Hayden chtěl zbavit, když měl jisté bezpečné peníze?

Obrázek uživatele Eillen

Bez slitování

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část: http://sosaci.net/node/30593

Drabble: 

Překvapivou událostí bylo, když opat jmenoval Adamara Brangana novým vyjednavačem s kupci z Tezárie.

Stoupenci opata nechápali, proč dává tomu muži takové postavení.
Stoupenci vévody tajně slavili, neboť se jim otvírali další možnosti.

A Adamar? Ten se zhostil svého úkol s vervou sobě vlastní. Kupci od prvního dne pochopili, že jim skončili dny, kdy jim klášter podepsal jakoukoliv smlouvu a neváhali označit Adamara za Barbara. Nastal čas tvrdého vyjednávání.

Nakonec obě strany odcházeli spokojené.
Když Adamar předkládal nové smlouvy opatovi, bylo vidět, že klášter ušetří. Drobná úprava cen opatovi unikla. Část z ušetřených peněz se opatovi do rukou nikdy nedostane.

Závěrečná poznámka: 

Barbaři jsou původní obyvatelé kontinentu, který byl přistěhovalci vytlačen na území Karaminské vrchoviny. Jsou nelítostní bojovníci, kteří se ničeho nebojí. A protože nemáme v Aldormě ďábli, ani peklo, tak jsem musela použít je. Ještě že jde o nesoutěžní kousek, mám pocit, že by to jinak neprošlo...

Podobnost

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak nějak mám pocit, že povídka se opravdu snaží vyzískat z DMD co nejvíc to jde. Až duben skončí, budu mít nejspíš v hlavě jasný přehled, co se v ní má stát :-).

Drabble: 

Další oblastí, kterou jsem v Aldormě se zájmem sledovala, byl obchod. Když už totiž princ dostal za úkol navštívit všechna vévodství, měl také vyřídit nějaké ty obchody. A bylo vidět, že po mamince toho podědil víc než jen unáhlené jednání a cholerické výjevy. A tou byla schopnost obchodovat. Jak pekelný zákazník se snažil vyzískat co nejlepší cenu vzácných vín, hezkých šatů a dalších nezbytností, které chtěl dovézt Lucii jako dárky a také se snažil co nejvíce chovat jako budoucí král, když už dostal svolení jednat královským jménem. Já raději zůstanu u supermarketů, tam se aspoň nemusí smlouvat a různě vyjednávat.

Závěrečná poznámka: 

Opravdu nemám ráda nakupování v arabských zemích, protože jednak netuším, kolik by to mělo stát a druhak se cítím fakt nepříjemně, že je "ožebračuju" případně mám pocit, že oni ožebračují mě. A jejich bakšiš, bakšiš za to, že jen zvednou zadek, no stačilo mi to jednu dovolenou.

Jiný standard

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Myslím, že bych měla psát ty drabble dřív. Nějak se bojím, že to jednoho krásného dne nestihnu. Ale děti usnuly krásně a ani můj odchod je nevzbudil.

Drabble: 

Mohla jsem být ráda, že jsem byla na situaci připravena čtením historických románů. Ale skutečnost, ta byla horší, než jsem si vůbec předtím dokázala představit. Asi mám špatnou představivost. A už vůbec nechápu to poblouznění rytíři. Páchli, byli věčně nalití nebo se mlátili. Pche, žádná romantika. No a podobné to bylo s cestováním a ubytováním na cestách. A to jsem měla to štěstí, že jsem cestovala v princově družině. Jenže to, co oni považovali za první třídu, tak v naší době bylo těžkým podprůměrem. Tekoucí voda - utopie, pohodlný záchod - ani náhodou. Jen jídlo bylo skvělé, bez éček a chemických přídavků.

Závěrečná poznámka: 

Nejspíš bych opravdu zjistila, že mám špatnou představivost a litovala bych, že jsem se chtěla kdy dostat do této země, která je úrovní někde v období středověku, pozdních Přemyslovců až husitských válek.

Obrázek uživatele Eillen

Půlnoční návštěva

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30589

Když už nejde práci program, tak proč toho nevyužít.

Drabble: 

Zvuk skřípajících dveří.

Mnich (naléhavě): Nechte zhasnuto!

Adamar (klidně): Jak si přejete. Co vás přivádí uprostřed noci?

Mnich (namíchnutě): Vévodo, tohle není hra.

Adamar (pobaveně): Samozřejmě, že je to hra. Hrajeme na život a na smrt. Prohrajeme všichni. Smrti se vyhnout nedá. Otázkou je, kdo prohraje první.

Mnich (rezignovaně): Dobrá. Budeme to hrát podle vašich pravidel. Jak jste na tom? Začal vám důvěřovat? Na veřejnosti už se vás nestranní.

Adamar (zamyšleně): Důvěra? Tu nikdy nezískám. Úcta? Tu snad. Ten plán je nebezpečný. I tak jej však provedu. Dejte signál a spustíme to.

Zvuk skřípajících dveří, zavrzání postele a poklidného oddychování.

Obrázek uživatele Eillen

Upevnění pozice

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30489

Drabble: 

Adamar se kromě vedení tajné skupiny snažil upevnit svoje postavení v klášteře. Nebylo to těžké. Dokázal poznat, jak se chovat k mnichům. Ke každému měl jiný přístup a postupně si je dokázal skoro všechny naklonit.

Samozřejmě, bylo pár mnichů, kteří mu otevřeně dávali najevo svoji nechuť nad jeho přítomností v klášteře. I pro ně však měl vždy připravený úsměv a slova porozumění.

Adamar si byl vědom, že jej opat pozoruje. Nikdy však proti němu nezakročil. Tohle byla vysoká politika klášterního typu a oba dva byli prvotřídními hráči. A protože opat upustil od brojení proti Adamarovi, nastal v klášteře napohled klid.

Osobní jednání

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

A tentokrát dokonce navazuju na minulé drabble.

Drabble: 

"Princi Michaeli," začal rozhovor vévoda Kuvelt. "Jak jistě víte, tak má dcera Lotrein byla ideální kandidátkou na královnu. Je chytrá, milá, umí se chovat ve společnosti. Bylo od vás vskutku neomalené, že jste s výběrem nepočkal na připravovaný ples.

"Lotrein je vskutku skvělá žena, vévodo," přitakal mu Michael,"ale cítím k ní pouze přátelský cit."

"Copak k manželství potřebujete lásku? Královské a šlechtické manželství vždycky domlouvají rodiče."

"Jak vidíte, tak v mém případě toto neplatí. Ale máte pravdu, že Lotrein by jistě zdobila královský dvůr. Domluvím, aby od příštího měsíce dělala dvorní dámu mé manželce Lucii."

"...jak si přejete princi."

Závěrečná poznámka: 

Jo, tohle asi vévoda nečekal.

Obrázek uživatele Eillen

Pěšák

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30282

Drabble: 

Od schůzky v knihovně uplynulo již několik týdnů. Adamar se s Haydenem však scházeli minimálně dvakrát týdně. Útočištěm jim bylo nemocniční křídlo. Ty dny se v noci o nemocné staral jeho pomocník, kterého zlákala vidina světského života.

A tak měli Hayden s Adamarem čas a klid na plánování. Hayden netušil, jak by se měl cítit. Adamar postupně přebíral vůdčí pozici a on tomu nedokázal nijak zabránit. Nelíbilo se mu to, Ale Adamar nacházel další způsoby, jak klášter obrat o peníze. Na jednu stranu byl Hayden za větší množství peněz rád. Musel se však smířit s tím, že se stává pěšákem.

Závěrečná poznámka: 

To přebírání moci se prostě do sta slov nedá nacoat. Pro vysvětlení,.. Hayden byl celý život naučený poslouchat a i když v minulé části mohl působit sebejistě, když narazí na někoho s přirozenou autoritou, automaticky ustupuje na místo, které mu patří. Prostě není vůdčí typ a v klášteře neměl nikoho, kdoby jej zastiňoval. Ale teď už tu někdo takový je.
Takže i když se chvástal zabitím bývalého opata, nebylo to něco, co by udělal sám. Ač se tak snaží prezentovat. Na to je srab. Ještě že má své stoupence, kteří to za něj udělají.

Nějak mám pocit, že tímto tempem skončím psaní Adamarova příběhu tak do týdne.

Intriky a diplomacie

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Jojo, ukazuje se, že si Michael pěkně zavařil a že se musí snažit, aby to napravil.

Drabble: 

Nejprve Michaela čekalo napsat pár státnických dopisů. Ono nic nepřipraví člověka na život lépe, než osobní zkušenosti. A bylo důležité poznat, kdy je lepší sklopit hlavu a přiznat chybu a kdy trvat na tom, že to člověk udělal nejlépe. Protože se mu nechtělo jezdit po vévodství, když měl teď novomanželku, zkusil nejprve napsat omluvný dopis vévodům, kterým by zmenšil pohanu, kterou jim způsobil. Ale Ladrin Kuvelt mu vzápětí odpověděl, že upřednostňuje osobní setkání. Vzhledem k jeho povaze se nebylo čemu divit. I Michael přes své mládí věděl, že je to lstivý intrikán, který ze situace bude chtít využít co nejvíc.

Jiná doba

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tady u tohoto drabble asi není důležité datování.

Drabble: 

Nevím, čím to bylo způsobeno, jestli tím, že jsem si toho víc všímala, nebo tím, že jich tady prostě bylo víc. Byly všude okolo. Některé byly v podobném věku jako já, ale většina jich byla výrazně mladších. U nás by se považovaly ještě za děti a ony přitom měly obrovský buben, který ukazoval, že zanedlouho porodí. Přemýšlela jsem, jestli jsem s dětmi zbytečně nečekala, jenže, bylo rozumné mít dítě s někým, s kým jsem nezůstala? Tady to prostě chodilo jinak. Více dětí umíralo v brzkém věku a také ženy a děti umírali při porodech. Myslím, že bych s nima neměnila.

Závěrečná poznámka: 

Není nad to, číst si historické romány, kde ženy umírají mezi 20-30 rokem při porodu a říct si, že být v jejich době asi nebylo snadné.

Obrázek uživatele Eillen

Konec schůzky

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30236

Drabble: 

"Předpokládám, že teď přijde vyhrožování," podotkl Adamar.

"Samozřejmě musíte pochopit, že pokud jste proti nám, nemohu vás jen tak jít," pousmál se kněz.

"Jistě. A vyřešíte tím i opatův problém. Bude vám vděčný a nebude vás z ničeho podezírat," odpověděl Adamar klidně.

"Takže, jak jsme na tom?" dotázal se kněz netrpělivě.

"Za určitých podmínek bych s vámi mohl spolupracovat. Když si stanovíte vyšší cíle," tentokrát to byl Adamar, kdo se usmíval. "Mimochodem, nedělejte víckrát stejnou chybu a jednejte raději přes prostředníka," dodal.

"Nedůvěřuji prostředníkům. Raději mluvím s každým osobně. Vaše podmínky probereme později," rozloučil se kněz a odešel z knihovny.

Závěrečná poznámka: 

No nic moc. Ale v situaci, v jaké Adamar byl, to lépe zpracovat nešlo.

Obrázek uživatele Eillen

Nehody se stávají...

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30110

Drabble: 

„Neříkejte, že vám peníze a moc neschází?“ zasmál se mladý kněz.

„To netvrdím. Jen říkám, že riskujete pro nic,“ odpověděl Adamar. „Až vám na to opat přijde, co myslíte, že udělá? Poděkuje vám, že se snažíte přivést klášter na buben?“

„Opat je slepý,“ odfrkl si kněz. „Dva roky vede klášter a ještě na nic nepřišel. A i kdyby, nehody se přeci stávají, ne?“

Adamar si všiml pobavených jiskřiček v očích svého společníka. Poznal narážku. Předchozí opat zemřel nečekaně. Na dvůr se tehdy donesla zpráva, že odešel pokojně ve spánku a stal se hvězdou. Adamar pochopil, že mluví s opatovým vrahem.

Závěrečná poznámka: 

V Aldormě (a Tristenolu) je víra, že po smrti se z duše nebožtíka stává nová hvězda (pokud nedostanou od draků možnost stát se jedním z nich). Když se večer podíváte na oblohu, spatříte novou jasně zářící hvězdu. Samozřejmě, že to není možné, neboť by byla obloha brzy plná hvězd. Pravda je taková, že duše mrtvých splynou s již existujícími hvězdami. Ta, se kterou se spojí, září v daný večer nejasněji. Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává v době odpovídající našemu středověku, je pochopitelné, že to lidem (navíc věřícím v draky) připadalo jako by na obloze byla nová hvězda.

Cestovatelé a mapy

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Dneska je to trošku slabší, ale jsem ráda, že žiju, takže snad se to příště zlepší.

Drabble: 

Jsem moc ráda, že si Michael při svém vyprávění o Aldormě, mapách a cestovatelích, kteří ji objevovali a zakreslovali, nevšimnul, že moje znalosti jeho země jsou větší, než by se dalo předpokládat. Ono totiž, když je vaší zálibou vymýšlení reálií, tak většinou víte, kde se nacházejí různá místa a čím se lidé živí. V jeho době už zbývalo poslední bílé místo Aldormy, na severu v horách, které ještě nebylo pořádně zakreslené. Zato jejich znalosti o dalších státech byly, až na Tristenol, spíš mizivé. Přeci jenom Teos a Tezárie, nemluvě o Karaminské vrchovině, kde žili barbaři, bílými místy na mapách hýřily.

Obrázek uživatele Eillen

Promrhaná šance

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/29937

Drabble: 

Adamar poslouchal vůdce rebelující skupiny. S každým dalším slovem se utvrzoval, že dosud měli neskonalé štěstí.

„Abych to shrnul,“ začal Adamar poté, co dostal prosto se vyjádřit. „Ty mi tvrdíš, že jedině, o co vám jde, jsou peníze a z nich plynoucí potěšení, které je vám jako mnichům odpíráno?“

„Byl jsem synem hraběte. Odmítám žít jako chuďas,“ odfrkl jeho společník.

„U všech draků. V každém království jsou místa, kam ani králova moc nesahá. Dalo by se říct, že jsou to prázdná místa na politické mapě! Takových příležitostí! A tobě jde jen o peníze na děvky a chlast,“ rozesmál se Adamar.

Za všechno se musí nést následky

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Rozhovor otce a syna po svatbě

Drabble: 

"Mohl bys mi synu laskavě vysvětlit, proč jsi se tajně oženil v Talronu?" zeptal se Creagan Michaela hned jak se vyskytla vhodná příležitost. A že se Michael snažil, aby to nebylo hned a jeho otec stihnul trochu vychladnout.

"Tati, už nejsem dítě a o tak důležité věci, jako je svatba, jsem se chtěl rozhodnout sám."

"Víš Michaeli, slíbil jsem tvé matce, že si budeš moct sám vybrat z vhodných adeptek, že ti jako dítěti nenajdu budoucí ženu. Ale tímto krokem sis pohněval minimálně dva vévody, kteří se budou cítit uraženi, že jimi královský syn pohrdá. Budeš si je muset usmířit."

Závěrečná poznámka: 

Drabble jsou trošku rozházené v pořadí, ale snad vám to bude dávat smysl i takhle napřeskáčku.

Obrázek uživatele Eillen

Schůzka v knihovně

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/29801

Drabble: 

Bylo těsně po půlnoci a chodby zely prázdnotou. Adamar vyrazil na tajnou schůzku. Když konečně došel ke dveřím vedoucím do knihovny, čekali na něj oba bratři z večerní mše.

"Jste očekáván," zašeptal jeden a ustoupil, aby mohl Adamar vejít.

"Ale, ale," pousmál se Adamar. "Kdo by čekal, že tu narazím na chlapečka hraběte Walfara."

"Nemluvte se mnou jako s dítětem!" vyprskl muž naštvaně. "Mimochodem, teď jsme si oba rovni," dodal.

"Chlapče, ty si navázal kontakt se mnou," začal Adamar pevným hlasem. "Ty zřejmě potřebuješ mě. Ne já tebe. Takže ne, nejsme si rovni," dodal. "Tak povídej, co po mně chceš?"

Před cestou

Fandom: 
Drabble: 

Když se rozhodovalo, kdo pojede s Michaelem urovnat vztahy s vévody, které si svým kvapným a tajným sňatkem pohněval, bylo jasné, že jeho manželka Lucie to být nemůže. Nicméně potřeboval někoho, s kým by mohl probrat své názory a trošku zaoblit svou řeč, protože byl povahou po Lence, která dřív mluvila než přemýšlela.

Takže jsem dostala nabídku, která se neodmítá a to jet s ním. Protože jsem chtěla poznat tuto zemi blíže, byla jsem za to moc ráda, i když to byla cesta, která měla trvat několik týdnů. K mé spokojenosti jsme měli cestovat na koních a ne ve voze.

Obrázek uživatele Eillen

Osobní pozvání

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/29664

Drabble: 

Adamar dále nacházel vzkazy. Některé dokonce ve vlastní cele. Stále však dělal, že o ničem neví. Trvalo to dva týdny, než tajemnému pisateli došla trpělivost.

"Uvědomujete si, co děláte?" pronesl jednoho večera při mši bratr sedící po Adamarově pravici.

"Nabídka, kterou jste dostal se nedá odmítnout," pokračoval muž sedící po levici.

"Měli byste vědět jednu věc. Branganové neskáčí, jak někdo píská. Vy máte zájem o mě. Tak si pro mě musíte dojít," odpověděl klidně Adamar.

"Dnes v noci je schůze v knihovně. Byl byste tak laskav a poctil nás svojí přítomností?" zeptal se bratr.

Adamar s úsměvem kývl na souhlas.

Seznam

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tentokrát to bude náročné. Všechny doma včetně mě skolila nějaká nemoc. A téma je zrovna náročnější, ale snad to dopadne obstojně.

Drabble: 

Čím víc jsem se v Aldormě zabydlovala, tím víc bylo věcí, které jsem měla řešit. Bohužel hned první den jsem zjistila, že nemám nic ze svého světa, tudíž ani tužku a papír na které jsem byla zvyklá.

Nějakou dobu jsem si to pamatovala, ale pak jsem zkusila poprosit Michaela, aby mi donesl psací náčiní. Vzhledem k tomu, že jsem s brkem neměla žádné zkušenosti, první pokusy dopadly dost neslavně. A to jsem se rozhodla psát vše jen jako stručná hesla, abych to neměla tak složité.

Ale nakonec se mi podařilo sepsat seznam úkolů a teď byl čas je začít řešit.

Obrázek uživatele Eillen

Vzkazy v kronice

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

předchozí část: http://sosaci.net/node/29496

Drabble: 

Jak Adamar čekal, opat brzy přišel na jeho dodatky v kronice. Očekával přesun na jinou práci. Jenže opat jako by rezignoval. Ponechal Adamara v knihovně. Jen ho požádal, aby neničil více knih a svá moudra svěřoval jen do té jedné kroniky.

Toto vítězství neušlo ostatním bratrům. A tak Adamar v rozpracované kronice začínal nacházet krátké vzkazy.

Víra spasí duši. Kdo však nakrmí tělo?
Půlnoc nepřeje pilným včelkám, leč na schůzku je nejlepší.

To a mnohá jiná hesla nacházel den co den a dělal, že je nevidí. Tušil, že se s ním někdo chce spojit. On však nebude chodit na zavolání.

Sám za sebe

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Když už jsme tu měli svatbu, tak tu máte taky důvod, proč k ní došlo.

Drabble: 

„Víš Michaeli, zajímalo by mě, proč sis vzal Lucii tajně a proti vůli všech,“ zeptala jsem se jednou, když jsme seděli vedle sebe a povídali si o životě.

„Asi to bylo proto, že jsem chtěl jednou udělat něco podle sebe a ne podle ostatních,“ zamyslel se a zahleděl se do dálky. „Otec se musel jako regent hodně snažit, aby si získal uznání vévodů, poté se oženil z politických důvodů s Leonou, prý kvůli mně a na mě moc času nebylo. A matku, tu všichni viděli jako poslední hrdinku, která se obětovala a já dodnes nevím, zda mi její smrt nevyčítají.“

Závěrečná poznámka: 

Matka Michaela byla z jiného světa a svým způsobem osvobodila království tím, že nastolila pravého krále. Bohužel po splnění tohoto úkolu umřela při porodu. Její příběh se odehrává v knize Dračí srdce.

Kruté probuzení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Volně navazuje na téma 3x3

Drabble: 

Ráno jsem si ráda přispala. Navíc když jsem nemusela vstávat do práce. Po včerejší dřině se mi spalo více než dobře, proto jsem se nemálo lekla, když mě těsně po svítání probralo Tranovo: "Probuď se." Nenapadlo mě, že tady se pracuje podle slunce, mé biologické hodiny měly ještě hlubokou půlnoc. Stěží jsem se vyhrabala na nohy, oblékla se a přemýšlela, kde sakra seženu něco jako kafe. Matně jsem si pamatovala, že kafe tu nemají, ale jinak byla má schopnost myslet na bodu mrazu. Při představě tvrdé práce se mi chtělo spát o to víc. "Postarej se o zvířata," zaznělo zezdola.

Závěrečná poznámka: 

Nesnáším vstávání. Ale chápu, že tam se vše řídí slunečním svitem.

Obrázek uživatele Eillen

Po měsíci...

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/29339

a je na čase trošku poskočit v čase, aby se stihlo, co je vůbec v plánu...

Drabble: 

V klášteře Adamar pobýval už celý měsíc. Za tu dobu prošel snad každou prací, kterou si opat dokázal vymyslet.

Začalo to lehce. Sloužil v kuchyni, kde měl na starost mytí nádobí.
Přesunuli ho poté, co zjistili, že přes den ujídá ze zásob.

Poslední prací bylo zalévání zeleninových záhonů.
Část jemu svěřených rostlin zaschla, další pro změnu uhnívala z přebytku vody.

Ale teď to vypadalo, že konečně někdo přišel za opatem a zřejmě na něj zařval: "Probuď se, máš tu učence, tak toho využij!"

Tak Adamar skončil v knihovně, kde měl přepisovat kroniky.
Nedokázal se udržet - do textu vepisoval své názory.

Závěrečná poznámka: 

A jedna zajímavost z Aldormy.

Spoluautorky na jednom z poslední srazů před x lety vymyslely názvy čtyř ročních období s tím, že názvy měsíců se dořeší příště. Bohužel o pár měsíců později nastalo období temna a na několik let jsme všechny přestaly psát. Až předloni na podzim se to změnilo a Aldorma opět ožila. Jenže v té době jsme jaksi zapomněly na minulé plány a tak máme pouze čtyři měsíce v roce, kdy každý měsíc se skládá ze tří úplňků.

To jen proto, aby bylo jasné, že Adamar je v klášteře sice "jen" měsíc, ale je to vlastně 90 dnů.

Cestovatelka

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Co se stane, když vévodové zjistí, že se korunní princ oženil bez jejich vědomí a souhlasu?

Drabble: 

Jak nejlépe poznat Aldormu než procestovat ji křížem krážem? I v našem světě jsem patřila k nadšeným cestovatelům, ale tady to cestování dostávalo jiný rozměr. Nevím, jestli jste někdy seděli na voze taženém koňmi, ale trvá to fakt dlouho, než se někam dostanete. A taky cítíte každou nerovnost na cestě. Zlaté české asfaltové cesty. Když totiž Michael urazil vévody svou unáhlenou svatbou, musel je poté diplomaticky navštívit a nabídnout jim něco jako omluvu. A já jsem jela s ním, abych krotila jeho cholerickou povahu. Takže jsem byla nadšená, když jsme se vraceli zpět na Wildaran - královnou všech cest v Aldormě.

Závěrečná poznámka: 

Díky svezení na voze loni v létě, jsem pochopila, proč bylo obsazování západu (Ameriky) tak zdlouhavé, když tam jeli rodiny s dětmi na vozech. Chvílema jsem měla pocit, že pěšky by to bylo stejně rychlé.

Stránky

-A A +A