DMD č. 23. pro 23. 4. 2018. Téma: Malebná slova

Obrázek uživatele Eillen

Potrestání

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

PŘEDCHOZÍ ČÁST http://sosaci.net/node/31745

Drabble: 

Život se pozvolna vrátil do starých kolejí. Avšak léčitelův pomocník stále mlčky trpěl. Viditelné jizvy na rukou a tváří bratří mu nedali spát. Nakonec to nedokázal snést. Na ranní mši vystoupil. Poklekl před sedmero dračích soch.

„Doznávám se ke svým hříchům. Já, nehodný služebník dračí, nemám právo žít v těchto zdech poté, co jsem způsobil bolest bratrům. Nevymlouvám se. Za své činy mohu pouze já sám. Nežádám o odpuštění! Mojí povinností je trpět!“

S posledními slovy roztrhl kutnu.
Kaple se ponořila do ticha.
Mniši v šoku přihlíželi, jak muž bere do rukou rozžhavený dračí spár a přikládá jej k tváři.

Závěrečná poznámka: 

Tresty v dračí církvi bývají adekvátní tomu, co hříšník provedl. Někdy může dojít i k vyloučení z církve. Takové osobě je roztržena kutna a rozhaveným dračím spárem vypálena jizva táhnoucí se od krku přes celou tvář až k čelu. Takový člověk poté žije na okraji společnosti nebo jako poustevník, protože i když veřejně není známo jeho provinění, bere se, že musel udělat něco děsivého, když za to byl vyloučen z církve. Léčitelův pomocník (taky bych mu už mohla vymyslet jméno) je prvním známým dračím mnichem, který sám sebe takto odsoudil. Bohužel ve chvíli, kdy roztrhl vlastní kutnu, nebylo již cesty zpět.

Obrázek uživatele Eillen

Poslední klíč

Úvodní poznámka: 

Předchozí část http://sosaci.net/node/31808

Drabble: 

Šťáhlavská brána se rozzářila tajemným světlem. Jindřich vyskočil a všiml si, že v zámku se třpytí klíč. Rychle jej popadl. Záře se přesunula a obestírala Jindřichovo tělo.

„Držiteli devatera klíčů, slyš. Čtvrtá brána toto město stráží. V té devatero zámků jest. Odemčením brány přístup do dob veškerých sobě zpřístupníš. Poté procházet mnou budeš smět. Lid můj poznávat a chránit. Poslední brána a život tvůj se bude ubírat cestami, o nichž se nikomu nezdálo.“

Jindřich se zatajeným dechem naslouchal slovům města. Byl unavený, proto nedával pozor nad líbivými slovy Města. Jediné, co si z nich odnesl, byla potřeba najít Saskou bránu.

Obrázek uživatele Regi

Skvělý dárek pro matku

Fandom: 
Drabble: 

Olympa postavila před Hagrida velikou mořskou mušli. „Hagrride, povídej do ní něco, prrosím.“
„Proč mám do tej věcičky mluvit? K čemu to bude dobrý?“
„To je očarrovaná mušle. Nahrrávací. Bude to nádherrný dárrek k narrozeninám prro mou matku.“
„Fakt? A co mám jako řikat?“
„Cokoli. Třřeba pohádku O krrálici Alici.“
„Vona má ráda pohádky pro malý děcka?“
„Ale drrahoušku, přece víš, že je etnogrrafka. Má rrozsáhlou sbírrku rrůzných světových nářřečí a to tvoje je tak rroztomilé! Bude nadšená. A možná nás dokonce přřijede navštívit, přřestože teď velmi nerrada opouští Nový Zéland. Zkoumá tam jeden naprrosto neznámý malý nárrůdek. Jakési Hobity.“

Obrázek uživatele Vinpike

Bez bezstarostnosti tíže

Drabble: 

Do sedmnácti let ani slovo, tichý brach.
Jen občas řekl otci, že tě huba nebolí, ten bezprostřední bolest v ústech přičítal nedbalé péči o chrup.
Pak se jednou neudržel a bližnímu pravil:
„Když mluvíš jako anděl, nechť narostou ti křídla.“
Odrfnkl dotyčný, svědci se vyděsili.
Ostýchali se, načež pokoušeli:
„Naše řeka řídká, zmohutni ji!“
Bez míry vymaloval slovy tok, až povodně.
„Raději zase zmlkni,“ odbahňovali sklepy.
Chtěli, nechtěli, nemluvil, nemaloval.

Upozaděný, hřiven nedbalý, zakrněl trochu. Bouři vykreslí, ba hladoví-li, nají se jablek ze zátiší. Boje se, neumí říci přitažlivé, krásná jsi. Změnila by se v jinou, neoslovenou. Váha slov tíží.

Obrázek uživatele Ancient Coffee

Lepidum novum libellum

Úvodní poznámka: 

aneb Wilhelm detektivem

Drabble: 

Překvapivě zaklepala, než vplula do jeho kanceláře.
„Čtete v úřadě poezii?“ zapředla jako při všech jejich rozhovorech. „Není to nelegální?“
„Půjčil jsem si od Alexandra výbor z Catulla. Některé básně jsou nelegální zcela jistě.“
Odložil libellum a sepjal dlaně v jurisdikčním gestu. Pohoršeně se posadila.
„Zdá se, že se mi vyhýbáte.“
„Je mi líto, že máte ten dojem.“
„Ani trochu netoužíte poznat paní Sternovou?“
Nespokojeně se zavrtí a uhne pohledem.
„Aha.“ Ruce se rozejdou. „Vy ji už znáte. A vyhýbáte se .“
„Vraťme se raději k nemalebným slovům,“ kývne k římskému básníku mezi nimi.
S otevřenými deskami se zavírá téma.

Závěrečná poznámka: 

Název pochází z prvního verše první Catullovy básně ‚Cui dono lepidum novum libellum‘ (Komu daruji krásnou novou knížečku). Pokud neznáte Catulla, vyzývám vás, abyste to napravili, protože se jedná asi o modernímu čtenáři nejpřístupnějšího antického básníka. A navíc je super ;). Jenom některé básně jsou v překladech poněkud zcenzurované, na což naráží Wilhelm, který čte v originále a tedy vidí všechno ;).

Obrázek uživatele Faob

Málo je malebné mluvy o mužích

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Úryvek z románu.

Drabble: 

Nestudovavše, nezvěděli, že nic neví, a nedobrali se studu z nevzdělanosti; nestydatí nečetli. Zákon nabídky a poptávky mocnější obrazotvornosti: ženy brzy usoudily, že sladkobolné historky o jejich těžkém údělu možná hůře, ale procítěněji podají spisovatelky, vždyť – musíme si pomáhat. Nepromluvíš křivého svědectví, nevydáš pokřivený obraz. Muž ve své sebestřednosti vidí jen sebe, žena se rozhlíží a klepe. Vytanulo mu na mysli, jak vyprávěli rodinné historky, zakladatelské mýty nového státu, před rodiči, tchánstvem, přáteli: on sebe shazoval, aby vyvýšil ji; ona obdobně jeho shazovala, aby sebe vyvýšila. Autorky líčí, jaké jsou oběti, spisovatelé, jací jsou hříšníci. Literatura je plna hnusných chlapů.

Obrázek uživatele Killman

Bitva u Kguru

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Následuje po http://sosaci.net/node/31805

Od rozdrcení Weridonova šiku uběhlo 7 měsíců. Válka se pomalu vyvíjí ve prospěch spojenců, ale za cenu vysokých ztrát. Elwingilská armáda vybojovala již několik bitev, kdy proti nim stál Nemrtvý král - většinou zvítězili, ale Nemrtvý se vždy včas stáhl z boje.

Drabble: 

Král Preagirus II počastoval Nemrtvého krále: "Zrůdo nemrtvá, ohavná, zbabělá! Postav se mi v rovném boji, neb i malým dětem budeš pro vždy na posměch!"
Ku podivu všech toto zabralo a netvor zvedl hozenou rukavici.
Vprostřed bitevního pole střetli se.
Nemrtvý v černozelené, pentagramy zdobené róbě tasil Černomor.
Král Elwingilský v překrásné zbroji pozvedl Meč předků, světle modře zářící.
Třesk těch mocných zbraní rozléhal se vůkol.
Praegirus byl lepším šermířem, Nemrtvý však vládl nelidskou silou a hbitostí.
Souboj se protahoval a zdálo se, že bude trvati ještě dlouho, když se znenadání bojující navzájem probodli.
Jen jedno srdce však přestalo bít.

Obrázek uživatele Xantin

Sexuální výchova v rodině

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tauře, Eurydiké a mé ženě, co má dnes narozeniny!

Drabble: 

„Já znám palebná slova,“ konstatuje Sikar, „ale co jsou malebná, to netuším!“
„Nech na hlavě,“ utne debatu, než se rozvine, Taura, „kdyby nebylo malebných slov, nejste na světě!“
„Já to věděl,“ uspokojeně konstatuje Apolo, „žádní čápi, ani semínka, jak říká sprosťák páťák Péťa, ale slova!“
„Stvoření je založeno na Logu,“ vlastně neví, co chce říci, Thea.
„Ma-mi,“ kasá se novým slůvkem Viktorka.
„Když stvoření nevychází z víry, naděje a lásky,“ snaží se Linkva, „tedy ze...“
„Je to mnohem jednodušší,“ uzavře tápání Filcin, „vaše maminka je strašně krásná. Já to ze všech ctitelů věděl nejjasněji. A tak jste přišli na svět.“

Obrázek uživatele Giles Rigby

Vlk v exilu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Jde o manželskou korespondenci mezi Takagi Tokio a jejím manželem, mužem mnoha jmen. To nejslavnější, pod kterým vystupuje v nespočetné řadě fiktivních příběhů je Saitou Hajime.

Drabble: 

Svět už se změnil,
tak co nám stojí v cestě?
Kde tě mám hledat?
Jsi smutný rybář v Sumě,
či slavný v hlavním městě?

S rukávem vlhkým
čeká rybář neznámý.
Čím ten tvůj zvlhne?
Se mnou příbojem v Sumě,
či beze mě slzami?

Noci jsou delší
strachem až dech se tají.
Odcházíš nerad,
když teď podzimní rána
cáry mlhy ukrývají?

Bývá mi smutno,
když opouštím tvá vrátka.
Co na tom změní,
zda noc, co s tebou trávím
je dlouhá nebo krátká?

Přicházíš za tmy
a před svítáním vstáváš.
Pověz mi, milý,
copak se bojíš pomluv,
že s vlastní ženou spáváš?

Závěrečná poznámka: 

Jedná se o japonské básně ve formě waka (tanka), ve kterých používám některé tradiční obraty. Jsou vcelku srozumitelné. Snad jen vysvětlím, že přístav Suma je metafora pro politický exil, který si Saitou ve skutečnosti odbyl v provincii Aomori.

Obrázek uživatele winterpool

Hacking For Dummies

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Dlouho nebyli tihle dva, a jelikož nová Bondovka se údajně chystá na podzim 2019, zahřívám trochu motory..

Drabble: 

Tablet udělá blop a ukáže políčko pro heslo. Q se usměje. Opravdu, 007? Zkoušet to takhle? Na mě?
Samozřejmě Q zná milion způsobů, jak prolomit heslo, nicméně se rozhodne hádat. Bond zajisté nedokáže vymyslet nic, na co by Q nepřišel.
Vsadí na vrozený narcismus agenta 007 a napíše: BOND.
Nic.
Tedy dál. Jak se dá nějak malebně nazvat trénovaný zabiják Jejího veličenstva?
JIMMY.
JAMIE.
JAMESY!!!
Bez výsledku. Q nakrčí nos.
Zkusí ASTON.
Ne. Q se bezděky zakousne do nehtu na palci. Zadívá se na strop a pak dopíše ještě MARTINI.
Naskočí uvítací plocha.
“Génius opět zaslouženě zvítězil,” zavrní spokojeně Q.

Závěrečná poznámka: 

Myslím, že ASTONMARTINI je prostě výborný heslo.

Malebnost jazyka českého

Drabble: 

„A frontman kapely nás pak pozval do bekstejdž, kde dělal intervijů. I selfíčka, jés, mám dvě! Ty vole, von byl fakt kůl, asi aploudnu video, no budu vidět zejtra, jestli budu redy. To víš, ňáký ty džojnty, eště sem daun…“
Mé oči plní se slzami lítosti a sahám pro čistonosoplenu, bych svému žalu mohla dáti volný průchod.
Kdeže časy libého jazyka mateřského jsou, kdy spěšnovedové psaní lidem rozváželi, chřípoprachu šňupali a posléze nohotrapem zkoušeni v péči svého dítka či sestromuže umění jazyka českého obětavě vybrušovali, by knihovtipníci v neporušené čisté mateřštině vědomosti do lbi své soukati mohli!
Hlubozník tvrdí hudbu!

Závěrečná poznámka: 

Snad sdostatkem slov malebných potěšila jsem laskavé čtenářstvo

Obrázek uživatele Profesor

Z vydechnutí

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Aspoň jedno "salesiánské" drabble tu musí být každý rok. Asi vám nebude dávat smysl, za což se omlouvám.

NESOUTĚŽNÍ

Drabble: 

Namaluj mi svět, kde mé myšlenky se honí. Nesmíš použít pastelek. Použij slova,
která nejkrásněji malují.
Namaluj mi slovy svět, skálu nad řekou, zastávku na Doubravce.
Namaluj mi vzpomínky, když svými slovy nakreslil jsi život.

Da mihi animas, cetera tolle.
Colle don Bosco, Becchi
Castelnuovo d´Asti
Chieri
Torino
1815-1888

Dej mi duše, ostatní si vezmi.
Fryšták, Staříček
Praha, Ostrava
Anchel
1927-2017

Prosím, Pane, odpověz mi, ať jsou děcka doma v srdci tvém.
České Budějovice, Plzeň, Brno
Žilina
Pavel, Toník, Jan
Ministrant
Svatý Jiří, drakobijce
2002-2018

Historia magistra vitae. To je má odpověď. Slovy jsem maloval.
Nyní nechť kreslí slova tvá.
Obrázek uživatele Remi

Nejistá slova naděje

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak dnes počtvrté. To téma bylo silnější než já.

Soundtrack: Emma Drobná - Words
narovinu, je to slaďák. Nemohla jsem odolat... :)

Drabble: 

Krajina byla tichá, snad až moc. Krvavý úplněk skončil a sluneční paprsky pomalu přinášely nový den.
„Všechno bude v pořádku,“ řekl Sirius tiše. Do očí mu spadalo několik pramenů tmavých vlasů a na tváři měl krvavý šrám. Možná, že chtěl dodat odvahu i sobě. „Věř mi.“

Neznělo to přesvědčivě. Ale něco v těch slovech, nebo spíš v tom, kdo je vyslovil, bylo neskutečně uklidňující.
Svým způsobem bylo lehké uvěřit. Že všechno bude v pořádku. Že se vlastně nic nestalo. Že to byl jenom zlý sen…
„Díky,“ pousmál se, i když ho bolel každý sval. Protože hezčí slova snad nikdy neslyšel.

Obrázek uživatele Peggy Tail

Tvořit

Drabble: 

Štětec, pastelka, papír, plátno, špachtle, paleta, štětka, tuš, malba, freska, zeď, látka, kýbl, štafle, tempery, vodové barvy, pastely, desky, křídy, stojany, sklo, keramika, akrylové barvy, olejové barvy, blok, skicák, zlacení, mozaika, válečky, plast, teleskopické tyče, postřikovače, rozpouštědla, stůl, zem, dílna, dům, byt, nátěr, impregnace, mramor, laky, dřevo, kaligrafie, cákance, mazanice, patlanice, čáry, nános, rám, Mona Lisa, gioconda, karton, pryž, dekorace, čtvrtka, pigment, barvivo, spektrum, bílá, černá, červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová, purpurová, růžová, zlatá, stříbrná, hnědá, béžová, azurová, bronzová, jantarová, khaki, korálová, meruňková, nachová, okrová, šedá, fuchsiová, bordó, lila, levandulová, voda, míchat, ruce, tělo, mysl, srdce, člověk, duše.

Závěrečná poznámka: 

Dávala jsem si pozor, aby to nezacházelo moc do kresby, grafiky či jiného výtvarna a zapojila jsem i malbu jakožto řemeslnou práci.
Kamarádova reakce: "To má víc čárek než já promarněných minut o víkendech."

Obrázek uživatele Aries

Z Dmýškových poznámek

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Krůček pod vrcholem

Pozor, drastické.

Drabble: 

Tragická nehoda 1936. Amalie Kučerová, svobodná matka, zaměstnankyně. Hubená postava, mozolnaté ruce, nervózní pohled uštvaných očí.
Čtyřleté dítě. S sebou do práce. Chlapeček se bezradně motá mezi pradlenami, vlhké vlásky se lepí na zpocené čelo, kupy bílých prostěradel jak příval předjarního sněhu, ostré hlasy.
Dítě chtělo hračku, patřící zákaznici. Medvídek! Krásný, měkký, jen se s ním trochu pomazlit…
Mistrová nedovolila na hračku sáhnout. Patrně následoval záchvat vzteku. Matka dítě nechtíc srazila do vyvářecího kotle. Hněv, bolest a děs.
Nepřežilo.
Evžen křečovitě zmačká papír. Strohé útržky vět vracejí tytéž pocity, které sám zakusil, onu nezvladatelnou touhu a strašlivou zuřivost.
Už dost.

Závěrečná poznámka: 

Slova z poznámek se Evženovi mění na pocity a obrazy, dá se to uznat jako splněné téma?

Příště: Lípa

Obrázek uživatele Tora

Každý podle svého přesvědčení...

Drabble: 

Jsou slova malebná zvukem a slova malebná obsahem.
Kocouři, přiznejme si, jdou spíš po obsahu.
Jája pragmaticky – jídlo nade vše. Maso! Slovo bohaté šťávou, která oblaží jazýček. Granule – lahodný zvuk křupnutí na skusu…
Čendovi libě zní slova krásný, úžasný, vznešený. Kocour s exteriérem, za který by se nemusela stydět žádná kočičí miss, se rád vyhřívá v obdivných pohledech. Když někdo obdivuje, musí především jeho.
Zato Rozárka preferuje jakákoliv slova, ale musí je vyřknout pan domácí. Miluje ho celou kočičí dušičkou. Je jí úplně jedno, co říká. Vždyť ono i – ty moje potvoro černobílá – lze přece říci malebně a s láskou…

Kartuše

Fandom: 
Drabble: 

Na stole se vršila hromada jeho zápisků. Na jedné straně zpracované tabulky písem a znaků, na druhé hromady popsaných útržků.

To nechápu. Tenhle ovál přece znamená znak nejvyšší úcty, musí v něm být jméno, ale tyhle znaky nedávají smysl. Ledaže...

Ledaže by to byly jednotlivé hlásky. Pak by to muselo...

Tohle je kopec, takže "kh"... tady sup, "a", tady taky...

***

Tváře mu hořely vzrušením. Dokázal to! Konečně, po tisících letech. Díval se na namalovaná slova a náhle viděl jejich význam.

Pro všechny ostatní to byly namalované obrázky.

hora, lev, list rákosu, květina, rohož, sup, bochník chleba, otevřená ústa, sup

KLEOPATRA

Obrázek uživatele HCHO

Ošklivý mazanec

Fandom: 
Drabble: 

Zadělávám těsto a kolem poskakují pomocníčci - nezbedové ve velikonoční náladě.
„Co to děláš, teto?“
Nepřestávám pracovat vařečkou a jen zafuním: „Těsto.“
Rozumbrada krčí čelo: „To bude beránek?“
Přisypávám rozinky, nasekané ořechy, nakrájené sušené ovoce a kandovanou citrónovou kůru, „Kdepak. Beránek se sice taky peče na Velikonoce, ale tohle bude něco jiného.“ a zase beru vařečku.
„To bude vánočka!“ raduje se, že na to přišel.
„Ony jsou Vánoce?“ směju se zase já.
„Jo, jó! To bude takovej ten bochánek, co se peče na Velikonoce!“
„Správně, říká se tomu mazanec.“
Zamyslí se, „Mazanec je ošklivý slovo, já tomu stejně budu říkat velikonočka!“

Závěrečná poznámka: 

Arbitrovi krás naší rodné řeči a autorovi "velikonočky" je pět let.

Obrázek uživatele neviathiel

Říjen X

Úvodní poznámka: 

Předchozí: http://sosaci.net/node/31766

Varování: přituhuje ještě víc

Drabble: 

„To je vše? Pak tě nechali jít?“
Dost na osmačtyřicet hodin. Pečlivě vybraná slova namalovala jinou skutečnost. Na chvíli uvěřila.
„Odteď předpokládej, že tě sledují. Spolupracuj. Vrbenský je cenný zdroj.“

Seznámili ji s Nicol. Krásná, upravená, rafinovaná. Drahé boty. Drahé víno.
„Umíš se o sebe starat a vypadat hezky,“ řekne Oleně. „Teď se nauč plně využít tvou ženskost.“
„Jak?“
„Zaujmeš chlapa. Vylepšíš mu drink. Vytáhneš z něj cokoliv. Probudí se sám s oknem.“
Olena do sebe obrátí sklenku. „Je to telepat. Vrbenský z kriminálky.“
„Výborný protihráč. Nakonec zblbnul on mě.“ Upije vína. „Běžné postupy na něj nefungují. Buď sakra opatrná.“

Závěrečná poznámka: 

Téma je v druhém odstavci a také trochu v druhé polovině.

Další: http://sosaci.net/node/32043

Obrázek uživatele galahad

Rozsypaná ryža

Fandom: 
Drabble: 

Denná cesta autobusom. Vyberiem telefón a idem sa učiť slovíčka. Pozerám, čo mi program dnes ponúkne.

Michi - cesta.

Ako by som si to zapamätal?

Miči... Mičíro rozfúkalo na ceste. To je ono!
A idú ďalšie!
Shiten – pobočka. Ši ten sveter na pobočke.
Yasai – zelenina. Jasaj, zelenina!
Uta – pieseň. Utajená pieseň revolúcie.
Kawa – rieka. Káva upláva dole po rieke.
Seito – žiak. Sej tomu žiakovi vedomosti.
Kyuuka – dovolenka. Kiu ukameňujú, ak im tam nedajú dovolenku.
Fuyu – zima. V zime býva fujuvica.
Yukkuri – pomaly. Pomaly ju kury ozobali.
Sobo – babka / nezdvorilo. Babka sobov je nezdvorilá.
Megane – okuliare. Nosím okuliare, lebo vidím mega nedobre.

Závěrečná poznámka: 

Pôvodne som chcel dať malebné kanji (podľa Wandriky je to rozsypaná ryža) rovno do drabble, ale nebudem už provokovať s počítaním slov, tak ich dám sem:

路 - cesta
支店 - pobočka
野菜 - zelenina
歌 - pieseň
川 - rieka
生徒 - žiak
休暇 - dovolenka
冬 - zima
ゆっくり - pomaly
祖母 - babka
眼鏡 - okuliare

DMD č. 23. pro 23. 4. 2018. Téma: Malebná slova

Dost bylo ticha, na řadě jsou krásná slova.

Téma pro 23. 4. 2018: Malebná slova
Toto téma bude uzavřeno 23. 4. 2018 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde
Nezapomeňte si přečíst FAQ.
V případě nejasností konzultujte Pravidla.
Metodika počítání slov

Platné do: 
23. 4. 2018 v 23:59

Stránky

-A A +A