Six Flying Dragons

Six Flying Dragons - fandom

SFD je korejský historický seriál (mix historie a fikce) o nástupu dynastie Joseon na trůn na konci 14. století.
Sledovat se dá např. na viki.com.
Pokud byste měli zájem o doplňující informace, doporučuji články od Bodashiri (v angličtině) .

Dříve a nyní

Drabble: 

"Japonští piráti? Nejzákeřnější zmetci, co kdy nosila země. Člověk netušil dne ani hodiny. Na druhou stranu jich bylo míň než Rudých turbanů - úplná krvavá záplava. Ale pořád lepší, než voda na ostrově Wihwa při tažení na Liaodong. Mokro, hlad, úplavice a zničené luky. Smrt nám hrozila každý den."

"To muselo být strašné, pane," vydechl tajemník se směsicí hrůzy a obdivu.

"Vlastně to byly docela příjemné časy," pomyslel si ministr Lee Ji Ran a vrátil se k pročítání pozměňovacího návrhu k návrhu znění doplňku královského výnosu o způsobu stanovování užitné plochy stálých obchodů v hlavním městě za účelem výměry obchodní daně.

Závěrečná poznámka: 

Generál Lee Ji Ran byl přísežným bratem generála Lee Seong Gye (zakladatele dynastie Joseon) a jeho velmi loajálním spolubojovníkem. Po boku Lee Seong Gye se dostal i do politiky, jako ostatně velká část rodiny Lee.

Vyvážený tréninkový plán

Drabble: 

Armáda generála Lee se vyrovnávala s přílivem nováčků svým vlastním způsobem. "Začínáme ranním cvičením," vyjmenovával velitel, "následuje dopolední trénink, odpolední trénink a - pro změnu - večerní cvičení."
Moo Hyul se usmál tlumenému reptání, které slyšel kolem. Tak dávno, už před celými pěti týdny, se při svém přijetí pokoušel vyjednat si lepší zacházení. Měl na to právo, vždyť zachránil život mladému pánovi - ne jednou, ale dvakrát!
Young-Gyu ho rychle vyvedl z omylu. Teď využíval Moo Hyul jediného bonusu, který mu laskavý hyung nabídl - nočního cvičení.
Od chvíle, kdy viděl šermovat Lee Bang Jiho, hořívala lampa na dvorku ještě dlouho po hodině psa.

Závěrečná poznámka: 

Hodina psa je od sedmi do devíti večer. Omlouvám se, ale až do jedenácti ho ponocovat nenechám, vždyť je to prakticky dítě!

Hyung = starší bratr, případně starší kamarád.

Zachránkyně

Drabble: 

Žili jsme tiše v ústraní, můj pán, lord Jeong Chang Goon a já, Yoon Rang, jeho tanečnice a konkubína. Pečovat o něj a tančit mu bylo všechno, co jsem si přála.

Pak do našeho domu vstoupila politika. Pokrevní linie, závazky rodu, intriky a boj o moc. Tajný útěk zmařila otrávená šipka. Všechno se zamotalo, ocitli jsme se tak blízko smrti.

Nedokázala jsem dopustit, aby můj milovaný muž zemřel, toužila jsem, aby byl se mnou. Dokázala jsem udělat všechno, aby vypil protijed. Jen nevím, jestli jsem uspěla. Žijeme životy, které jsme si nepřáli. Vládce Goryeo a děsivá bojovnice Cheok Sa Gwang.

Zvuk vítězství

Drabble: 

Zněly bubny a lidé jásali.
Nepřemožitelný Božský Lučistník vyráží bránit severní území!
Neskloníme se před Mingy!
Vítězství!
Král a nejvyšší ministr Choi Young zářili sebedůvěrou.
Generálové vysílaní do boje se tvářili drsně válečnicky.
Zachmuřený výraz je neopustil, ani když vyjeli z pevnosti.
„Necháváme jih nechráněný proti japonským pirátům,“ uryl Lee Yi Ran.
„Monzuny zpomalí náš postup a zničí luky,“ zavrčel Jo Min Soo.
„Tažení uprostřed léta znamená hladomor pro celý národ,“ pomyslel si Lee Seong Gye.
Nahlas neřekl nic.
Ještě k nim doléhaly zvuky oslav a rytmické dunění.
Ani jeden z generálů nevěřil, že návrat bude stejně slavný jako odchod.

Závěrečná poznámka: 

Víc o tažení na Liaodong. Všichni tři generálové měli pravdu. (To není spoiler, to je dějepis!)

Válečný prodej pozemků

Drabble: 

„Nemůžeme si dovolit platit armádu a zadarmo nikdo bojovat nebude. Státní pokladna je prázdná a státní pozemky padly na úhradu vojsk už dávno.“
„Můžeme za obranu nabídnout pozemky rolníků. To jejich bezpečí chráníme, náklady nemůže nést jen stát. A šlechtici se budou rvát o tu čest bránit Goryeo.“
Dveře ministra obrany se od té chvíle netrhly.
Zájemci jeden za druhým uctivě sdělovali svůj vlastenecký zájem prospět národu a po krátkém rozhovoru štětcem na mapě vyznačovali, jakou část ze získaného území poskytnou jako projev respektu vznešenému ministru a jeho kolegům.
Brzy nezbylo na mapě rolnických pozemků v Goryeo jediné prázdné místečko.

Závěrečná poznámka: 

"Válečný prodej pozemků" při obraně před japonskými piráty byla bohužel holá realita.

Bod obratu

Drabble: 

Kdy přestal být dítětem?
Když mu otec názorně vysvětlil, o čem jde ve válce?
Když zjistil, že jeho otec není všemocný?
Když si sám poradil při potížích v Sungkyunkwanu?
Když prošel vězením a mučením?

Nebo někdy později během té složité a divoké doby, kdy se snažili vybudovat stát – každý podle svých představ ten nejlepší? Někde uprostřed intrik, vražd, úkladů a zrad, když mu srdce tvrdlo na kámen?

Boon Yi věřila, že někde uvnitř krále Taejonga pořád žije kluk, který chtěl pomáhat lidem, kterého pokousala, a který jí dal boty. I když to nebylo moc k uvěření. A cítila hlubokou lítost.

Závěrečná poznámka: 

Sungkyunkwan je škola, kterou Lee Bang Won, pozdější král Taejong, studoval. V SFD tam měl problémy závažného druhu.

Ddang Sae

Drabble: 

Není k ničemu, neschopný pitomec, co nedokázal nikoho ochránit. Ve čtrnácti letech to měl zvládnout líp. Stál nad propastí a chystal se skočit.
A pak tam byl najednou ten děda, co mu předtím nabízel, že mu prozradí tajemství bojových umění. Ddang Sae odmítnul.
„Nemůžeš umřít, slíbil jsem, že na tebe dohlédnu. Stejně to nezvládneš, myslíš, že je to lehké?“

Tak dělal krok.
A pak kupodivu nepadal volně dolů, ale visel, a ten děda, co byl před půlvteřinou deset metrů daleko, ho držel za rameno.
„Říkal jsem ti, že neumřeš.“
Ddang Sae přehodnotil své záměry.
„Dědo, co mě můžete naučit?“
„Hodně!“

Závěrečná poznámka: 

Ddang Sae byl jedno z těch dětí v Dohwajeonu. A spoiler: děda byl Zhang Sanfeng

Klíč k vědění

Úvodní poznámka: 

aneb jak zjistit citlivé informace, když se po letech vrátíte do rodného vojenského tábora.

Drabble: 

„Jasně, že to zjistím,“ rozzářil se Young Gyu. „Vždyť jsme v Hamjoo, tady znám každýho!“
„Nemůžeš znát každého, spoustu let jsi tu nebyl,“ namítl Bang Won.
„Nevadí, mladý pane, seznámím se,“ broukl jeho strážce.
„To není totéž!“
„Skoro...“
„Cizí lidé ti moc neřeknou! Máš snad způsob, jak získat důvěru během pěti minut?“
„Mladý pane, vy jste vzdělanec, na všechno přijdete… znám tajný heslo.“
„Opravdu?“ Bang Won byl zaujatý na nejvyšší míru. Tajná společnost v armádě jeho otce, kdo by to byl řekl!
Young Gyu rozzářeně zamířil pravou rukou se zvláštně sevřenými prsty k ústům a zároveň lehce zaklonil hlavu.
„Hospoda!“

Mistr Hong

Drabble: 

Mizerný šejdíř, posedlý jídlem a pohodlím.
Vytahuje se a hraje si na mistra. Brzy zjistíte, že se mu nedá věřit.
(Později možná zjistíte, že něco z těch lží byla pravda.)
Nahrne na vás spoustu práce. Svojí práce, abychom byli přesní.
A pak vám klidně sežere večeři, když si nedáte pozor.
Ale máte šanci ji dostat od toho zbabělce zpátky. Ví, že by se stěží ubránil. Jeho boj nestojí za nic, i když dokáže jednotlivé pozice dokonale popsat a vysvětlit.

Jako hrdina se řadí hluboko na chvost, jako učitel nemá rovného.

Doporučují tři ze čtyř nejlepších šermířů Tří království.
Nebo ne?

Závěrečná poznámka: 

Fakt tam nikoho zeměplošštějšího nemám! Ale vím, že je to bída. BJB.

Tři království - původně byla na Korejském poloostrově tři království - Gokuryeo, Silla a Päkčhe. Označení se udrželo i po sjednocení. Něco jako Čechy, Morava a Slezsko v ČR.

Ta, o které se šeptá

Drabble: 

Vyprávěli si o ní tajně v chalupách.

Vyjdete v noci, obtížení veškerým svým majetkem. Vyděšení z neznáma, se zoufalou nadějí v srdci. Míříte daleko a doteď jste byli sotva za humny.
Náklad bude lehčí a lehčí. Vyhnete se japonským pirátům, naučíte se jíst kůru a jehličí a půjdete dál. Možná ne všichni, možná ne rychle, ale půjdete.
Až nebudete mít na zádech ani v srdci vůbec nic, překonáte ze setrvačnosti poslední kopec a kamenitou silnicí dorazíte do tábora Ga Byeol Cho.
Získáte šanci žít jako člověk.

Vzývaná, obávaná, náročná, nezapomenutelná. Každý po ní touží, málokdo se odváží.
Cesta do Hamjoo.

Závěrečná poznámka: 

Ga Byeol Cho je soukromá armáda generála Lee Seong Gye (tenkrát měl prostě každý šlechtic svoje vojsko).
Na konci období Goryeo se prostí lidé, sužovaní chudobou a nepřáteli různého druhu snažili dostat do Severozápadní oblasti, kde měli jako poddaní generála Lee Seong Gye a obránci hranic šanci na lepší život. Původní vojáci z nich museli být asi na prášky.
Historickou věrností si nejsem jistá, ale v seriálu to vypadalo poměrně věrohodně.

Bratři a sestry

Drabble: 

„A všichni jsou vážně tvoje vnoučata? Všech deset?“
„Můj nejstarší vnuk, Moo Hyul, zachránil život mladému pánovi Bang Wonovi. Ne jednou, ale dvakrát. Dvakrát! Zeptejte se jeho, když mi nevěříte. Copak by vám lhal?“
Tři jsou příbuzní z kdovíkolikátého kolene, nezbyl nikdo jiný, kdo by se o ně postaral.
Další tři sirotci po sousedech, sebraní na útěku z původní vesnice.
Poslední tři se prostě přidali – někde cestou.
Moo Hyul, její vnuk, je všechny viděl přicházet.
A nikdy by ho nenapadlo, že by nebyli jeho sourozenci.
V tomhle prohnilém Goryeo je rodina nejdůležitější.
K tomu Myo Sang vedla všechna svá vnoučata.

Závěrečná poznámka: 

Jeden z hrdinů seriálu (podle všeho rolnického původu) má devět sourozenců starších 4 let. Vyhodnotila jsem životní podmínky zesnulých rodičů a babičku Myo Sang a zastoupila Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru.

Rozhovor probíhá v Hamjoo, provincii generála Lee Seong Gye, kam obyvatelé méně šťastných oblastí houfně utíkali. A byli před přijetím pečlivě vyslýcháni.

Příbuzenské oslovování nepříbuzných osob v Koreji je vůbec zajímavá věc, a když téma dá, možná se k němu i vrátím.

Vesnice v Západní oblasti

Drabble: 

Kdo obdělá dosud neobělanou zemi a sklidí z ní úrodu, získá ji do vlastnictví.
Tři roky po nocích zúrodňovali pustinu, tři roky hladověli a čekali na první sklizeň.
Poslední rok je v den sklizně přepadli sluhové majitele polností.
Když nechtějí být němými nástroji na polích svého pána, mlčící plátci devadesátiprocentní daně, nepřežijí. Proti holím a dýkám se rolníci nemohli ubránit, ale zkusili to.
Těch pár uprchlých mělo zemřít na útěku v lesích.
Jak se nakonec dostali do hlavního města, ani sami nechápali. To věděla jen Šéfová Boon Yi.
Sam Bongovi jejich svědectví pomohlo k odstranění bývalého spojence - téměř všemocného ministra.

U brány Jangypeongu

Drabble: 

Mířím k bráně Jangpyeongu přivítat vyslance Yuanu.
Pochybné spojence, kteří se souhlasem zkorumpované vlády plundrují naši zemi. Pokud spojenectví potvrdíme, do roka jsme ve válce.
Ostatní učenci z královského poradního sboru vítat odmítli.
Když jsem přijal já, vyděsili se. Sam Bong, odpůrce Yuanů, odpůrce války, a vítač?
Zdá se jim to příliš nebezpečné. Podezřelé. Nepředvídatelné. Ani jsem se s nimi neporadil.
Dokonce mě uvěznili.
Odpor si představují tak, že pošlou králi protestní nótu – časem. Pokud se na ní shodnou.

Přicházím přivítat velvyslance a otočit všechno vzhůru nohama.
Vláda má vojáky, moc, majetek.
Postavím se jim s karamelovým sukem v ruce.

Závěrečná poznámka: 

Jeong Do Jeon, zvaný Sam Bong, architekt a tvůrce nového státu Joseon, konfuciánský učenec, ve skutečnosti (na rozdíl od SFD) nejspíš Yuany nevítal. Pouze se vyjádřil, že pokud by je byl nucen vítat, musel by je zabít. Což je na konfuciána celkem drsné.
Goryeo (Korea) potřebovalo vzhledem ke své velikosti kamarádit s někým z velkých hráčů v regionu, na výběr mělo mezi "poznaným zlem" Yuany (mongolský chanát, který poskytoval Goryeu bratrskou pomoc ca 80 let) nebo Mingy (čínské kmeny, aktuálně na vzestupu). Yuanové by Goryeo skutečně rychle zatáhli do války s Mingy. Názory, co dělat, byly v Goryeo rozdělené, co preferoval Sam Bong je asi jasné.

Dohwajeon

Úvodní poznámka: 

Milý Charlie,
doufám, že to aspoň trochu odpovídá zadání, i když ten konec je dobrý velmi relativně.

Drabble: 

Od začátku to byla typicky klukovská zpackaná akce. Měli jsme zavolat policii. Ale oni tam vlezli.
Fajn, napřed jsme se dobře najedli, jenže pak jsme toho zas půlku vyzvraceli, když jsme našli Gab Booninu mámu a pochopili, proč zmizela.
Ale pak nás honili! A málem chytili! Toho šlechtického jelimana chytili doopravdy, ale šlechticům se stejně nikdy nic nestane. Třeba pak řekne svýmu tátovi a všechny ženské odtamtud zachrání. A byli jsme hrozně dlouho zamčení v tom pokoji, kde jsme se schovali, ale nakonec jsme se proplížili ven.
Naši mámu jsme stejně nenašli. Snad teď už brášku přesvědčím a půjdeme domů.

Závěrečná poznámka: 

Dohwajeon bylo honosné sídlo předsedy vlády, kam ty tři děti vlezly při pronásledování špiona.

Hwa Sa Dan

Úvodní poznámka: 

Milá Blanco,
přeji Ti pěkného Ježíška.
Snad to odpovídá zadání "špionovina", i když co za sebe chytají, si nejsem jistá.

Drabble: 

Nekradla děvčata ze dvorků, jak se vyprávělo. Sbírala je na ulici, hladová, zničená, poraněná na těle i na duši. Krmila je, léčila a trénovala. Po deseti letech měla skupinu oddaných, vysoce kvalifikovaných špionek.

A zařídila si obchod s informacemi, chabě maskovaný za dům rozkoše. Každý věděl, že nejdražší zboží Hwa Sa Danu nejsou společnice, ale určité věci otevřeně inzerovat nemůžete. Krom toho se Cho Young nestačila divit, co svěří uspokojený muž dívce s dostatečně tupou tvářičkou. Investice do tréninku paměti gisaeng se mnohonásobně vyplatily.

Nejlíp se věci skryjí všem na očích, říkala si. Někdo by o tom měl napsat báseň.

Závěrečná poznámka: 

Gisaeng (nebo kisaeng) je korejská obdoba gejš, nikoliv druh tréninku paměti, jak by to mohlo z drabble vypadat.

Budovatel státu

Drabble: 

Doma v Hamjoo byl otec milovaný a mocný generál, Božský Lučištník, nejlepší a nejúžasnější člověk. Svět byl v pořádku a lidé kolem šťastní.
V hlavním městě pozoroval otce bezmocného, zkrocenéno tajenou vinou, jak se sklání před zkorumpovaným kancléřem a prosí o shovívavost. Nedokázal pomoci ani pár usmrkaným dětem.

Bang Won jako by se najednou díval novýma očima. To, co viděl, by potřebovalo pořádně vylepšit. Byl ochotný pro to udělat cokoliv. Obětovat kohokoliv. Žil bez iluzí a měl cíl, proto dokázal hrát přesně a tvrdě.
Teprve k stáru si uvědomil, že ten bláhový bezpečný svět malého kluka pro všechny vybudovat nedokáže.

-A A +A