Parodie

Jó, to tenkrát

Fandom: 
Drabble: 

Barmanka spatřila ty tři a obrátila oči v sloup. Řečí plno, ale tržbu pořádnou neudělají.
„Už sem vám poudál, jak sem se setkal s Jesse Jamesem?“
„Aspoň stokrát! Tu historku známe nazpaměť.“
„Voba melete dokola to samý. Ale vo tom, jak jsme kdysi pašovali šlehačku z Mexika, vo tom nevíte nic.“
„Šlehačku?“
„Jasně že šlehačku. Ta z Mexika je mnohem lacinější. A ty krávy tam často sežerou i jinou trávu a pak po jejich šlehačce bejvá náramně veselo. Pedro Ramiréz na šlehačce pašovaný z Mexika vydělal balík. Jenže pak naši pohraničníci udělali zátah, šlehačku ukradli pro sebe a Pedra zastřelili.“

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Esti Vera

Sňatek z donucení (a lásky)

Úvodní poznámka: 

Parodie na jeden specifický druh HP fanfikcí. Kdo zná, pozná...
A fakt hodně to utrpělo krácením, první verze byla dvojnásobná.

Drabble: 

Ministerstvo kouzel vydalo zákon, podle kterého všichni nad patnáct let museli do roka uzavřít manželství.
Nebelvírům to měl oznámit Snape, protože McGonagallová je málo sexy.
Když vstoupil do třídy, Hermiona se zasněně usmála. Jak si mohla nevšimnout, že je tak okouzlující? Ten plášť za ním tak úžasně vlaje!
Snape začal vykládat o tom, jak se musí vzít a své manželství poctivě naplňovat. Hermiona na něj nadšeně slintala, což ho hrozně vzrušilo.
Po hodině ji odvlekl za Brumbálem a ten je s poťouchlým úsměvem oddal. Hermiona se k němu nastěhovala. Za devět měsíců se jim narodila trojčata Harry, James a Sirius.

Phix

Úvodní poznámka: 

Nevím, v bájích se na nějakou tu zdravou stravu nekouká... a tohle je taková blbinka...

Drabble: 

Hergot já bych jedla. Ten pastýř včera byl vychrtlý, maso žádné, ostatně v hlavě toho taky moc neměl.

Není to dlouho, co ke mně chodily tucty zvědavců, jeden hezčí než druhý, to byla, panečku, strava! Všichni mladí, zdraví, radost pohledět (a po kratší konverzaci i pojíst). Ale teď? Za poslední týden jen ten pastýř. Jestli to takhle půjde dál, nakonec abych se pásla...

A upřímně, ta konverzace je taky jednotvárná. Mluvím já, oni vyjeveně mlčí. A pak mlčím i já, protože... protože při jídle se nemluví.

Možná by to chtělo jinou hádanku... muahaha, co třeba "Proč bych tě neměla sežrat?"

Závěrečná poznámka: 

Phix je údajně jméno té dotyčné z Théb...

Obrázek uživatele Dr. HaDr

Tu - tudu - tudu - tudu - tudu - tu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuji téma: Ženský úděl
Pro správnou prezentaci čtěte prosím text v melodii Poupat.

Drabble: 

Ženský úděl máte dnes,
kráčet k zítřku, píct a vést.
Ženský úděl, před očima růst,
vzhůru k výškám, každou chvíli kus.

cárárá - ra

Ženský úděl máme dnes,
kráčet k zítřku, píct a vést.
Ženský úděl, pro štíhlost jen půst,
vzhůru k výškám, každou chvíli kus.

Když se uvaří, co uvařit se má,
když rozkvete růže z poupěte.
Když se uklidí, co uklidit se má,
tak je přece krásně na světě.
Když se vyžehlí, co vyžehlit má,
když je véča jako ze zlata.
Když se podaří, co podařit se má,
tak jsou děcka náhle počata.

tu - tudu - tudu - tudu - tudu - tu

Obrázek uživatele Tora

Chudák zvíře

Úvodní poznámka: 

Myslím, že mi totálně hráblo. Nebo za to může víno a moje spolupisatelky.
V každém případě jsem stvořila parodii na vlastní fandom a musím to sem dát ihned, než víno vyprchá a já si to rozmyslím.

Tak nějak by to mělo navazovat na Takový drobný problém, ale nejsem si jistá, jestli bych tento nový kousek raději neměla před Sheilou a Gonnym zatajit.

Minulý děj v kostce - Sheilu napadla mantichora, tak ji teď s Gonnym honí po českých luzích a hájích. Pro dokreslení - máme rok cca 1950...

Drabble: 

„To mám vyhlásit rozhlasem Uteklo nám takové zvířátko, velké jen jako náklaďák, na ocasu má jedovatý trn, neberte si ho domů, protože miluje lidi až nezdravě?“

Hádali jsme se, jak varovat obyvatelstvo, ale vtom jsme ji konečně zahlédli.
Jenže.
Než jsme ji našli, sežrala:
- náměstka v tatrovce
- fízla
- dělnického kádra
- svátečního myslivce pif paf bum
- svazáka, co místo sázení stromků žvaní
- babku udavačku.

Když jsme ji konečně chytili, koukla krhavým okem, odříhla, vyplivla boty, pozvracela se. Takovou nálož aktivních blbů nesnese ani žaludek mantichory.
Bylo nám jí vlastně líto, tak jsme otevřeli prostup a přes její protesty ji šoupli domů.

Závěrečná poznámka: 

V podstatě takhle nějak zřejmě vznikla pohádka O Otesánkovi, řekla bych...

Obrázek uživatele Birute

Vrcholné dráma

Drabble: 

Palisandra s vlajícími vlasy míří mečem proti šiku nepřátel. Dva démoni popojdou blíž.
Bojištěm běží bojovník Hybridion. Musí urazit sto dvacet tři kroků, sto dvacet dva…
Vážně by mu pomohlo, kdyby cestou někde nezaložil koně, na němž cválal v předchozí kapitole.
Palisandra se ožene po prvním démonovi a ten se kácí.
Neměl se jí smát.
Druhý však po pár dramatických výpadech Palisandru smete.
Hybridion stále utíká ke své lásce.
...kterou je Palisandra.
Postaví se pro ni démonům. Sám. Všem.
Zahynou oba. Spolu. Jeden vedle druhého. Po boku své lásky.

Nikoli! V poslední chvíli je zachrání překvapivý příchod čety elfských granátníků!

Čím dál, tím hůř

Drabble: 

Když byl svět stvořen, bohové zaplnili jej lidmi. První pokolení lidské zlaté, neznaje ani bolest, ani smutek, ani smrt. Lidé tito rovni byli bohům, a ti ze závisti je pak zničili. Stvořeno pak pokolení nové, stříbrné, které brzy vzbouřilo se proti bohům, a bylo jimi zahubeno. Po něm zrozeno pokolení bronzové, jež ve válkách vyhubilo se samo, a po něm pokolení hrdinské, z nichž jen nemnozí přežili do našich časů.

"Tak z čeho to bude tentokrát, otče?"

"Zbývá nám jen železo, Herme. Začneme znovu, ale tentokrát nebudeme šetřit strázněmi. Nemoci, žal, smrt... Nebo snad ještě něco?"

"Nóó. Něco mě napadlo..."

Nad pohárem vína (nemíšeného)

Úvodní poznámka: 

Co se na tohle dá napsat?

Drabble: 

Fýleus vedl krčmu v Delfách léta, a za tu dobu vyslechl a zažil nejrůznější věci. Mezi jeho zákazníky patřili i kněží z Apollónova chrámu...

"Dneska nemíšené, Fýlee," zahlásil Axás hned u prahu.

"Ajaj, těžký den?"

"Slabé slovo. Přišel lýdský král, jestli má válčit s Peršany. Pýthie jen blábolila o krveprolití."

"Co jste mu řekli?"

"Že když zaútočí na Peršany, bude to masakr. Očividně mu to stačilo. Pýthie si pak prozpěvovala pastýřskou odrhovačku. 'Letí skopec z kopečka, za ním bečí ovečka.' A pak se zachechtala a vykřikla, 'Střez se id březnových!'"

"Hmm. Co jsou to idy?"

"Nevím. Co je to březen?"

Zrozena z otce

Úvodní poznámka: 

Byla někdy nějaká jiná dcera z otce?

Drabble: 

Ta Métida je ale kost. Nemá zájem, ale já mám podob na vybranou...

***

"Ó nesmrtný Die, jenž bohům vládneš na Olympu, poslyš sudbu svou. Métidu z rodu Titánů jsi obtěžkal, a plod chtíče tvého tvou bude zhoubou. Dcera se zrodí moudrá, ale pak syn, co proti tobě stane, vládu na Olympu uloupí ti stejně, jak tys učinil otci svému, a on otci svému předtím!"

***

"No potěš, co teď. Nezbývá mi, než se Métidy zbavit. Udělám to stejně jako můj otec."

Chramst

***

"Herme! Ta bolest hlavy je šílená! Udělej něco."

"Moment, skočím k Héfaistovi pro kladivo a majzlík."

Třísk!

"Ahoj tati!"

Každonoční cesta

Drabble: 

[šplouchání vody, skřípot dřevěné lodi, hekání veslařů]

RE: [pateticky]"Hle, již skončil den, a zář má pohasíná. Však zanedlouho se zas znovuzrodí. Jen vpřed, mí věrní, vpřed, do nejtemnějších temnot!"

PRVNÍ VESLAŘ: [šeptem k druhému]"Už je to tu zas. Motivační proslov."

DRUHÝ VESLAŘ: [šeptem]"Nech toho. Víš, jak jsi dopadl včera. Málem tě sežral jeden z těch démonů."

RE: [stále pateticky]"Tma tmoucí zde je nekonečná, ni moje spalující zář ji zahnat nesvede, však v hlavě bystrý rozum mám a v pažích božskou sílu."

PRVNÍ VESLAŘ: [šeptem]"Napadlo ho někdy, že kdyby mlčel, tak si nás možná Apop nevšimne?"

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Faob

Jméno jejich Nezasloužení, to jest Hospodin se stará

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Stoslůvko na téma péče, kterou si nezasloužíme, tak trochu shrnuje všechny tři mé identity: Foaba ráda a výběrově citujícího Písmo, magicky hravého Vinpika i mystifikačně autobiografického Xantina...

Drabble: 

Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž.
Uhlí do výhně a dříví na oheň – toť svárlivý muž pro vzplanutí sporu.
Zatápěl pod tekoucí vodou, až dým do nebe stoupal.
Hospodin však na jejich obětní dar neshlédl.
Vždyť oba požehnáni bezpočtem dnů svých i rozmnoženým potomstvem!
„Hospodine,“ volaly děti, „za co nás trestáš? Proč jen jsi od nás odklonil svou tvář?“
I dolehl nářek dědiců země ke sluchu Hospodinově.
„Toto praví Hospodin,“ pravil Hospodin, „rozmnožím váš pláč a zastavím ty neplodné skutky svárlivosti!“
I obtěžkána byla žena, dceru porodila. Zabalili ji do plének a dali jméno Vítězství.

Obrázek uživatele Blanca

Jak se testují agenti

Úvodní poznámka: 

Naprosto nesoutěžní békovina, jenom pro můj pocit 'plného počtu drabblat' - a taky proto, že mi to při tom bonusu vlezlo do hlavy a trvá to na tom, být napsáno.
A do sto slov to prostě nenarvu, ani kdybych se na hlavu postavila, takže je to double.

Teoreticky tedy nahrazuje Bonus č. 5 - Péče, jakou si zasloužíme - Parodie

Drabble: 

Maddie seděla v baru a u nohou jí poskakovala roztomilá čivava.
"Kdo mě zbaví toho psa, získá nehynoucí vděčnost Jejího Veličenstva... a moji 'pozornost'," zapředla směrem k tajným agetům, nenápadně posedávajícím u baru.
John Porter plynulou arabštinou kadence udržovaného kalašnikovu oslovil skupinku šejků. Za pět minut se vrátil se smlouvou na stádo velbloudů a dvěma lokacemi takřka nehlídaných zbraňových keší... v Sýrii.
Lucas North vyštěkl rusky na jednoho z vyhazovačů a během deseti minut nabízel výběr z podomácku vyrobené špinavé bomby a zaručeně smrtícího tajného ruského vězení.
Daniel Miller vyběhl ven a přivlekl za límec promočeného Heinze Krugera, s německo-americkým vysvětlením, že 'odhalil prašivý Nazi infiltrátora', který má u sebe pilulku kyanidu. Kluci od CIA jsou totiž vysloveně humánní a efektivní.
V tu chvíli se ozval výstřel.
Čivava s vyjeknutím padla v tratolišti krve.
Celý bar v šoku hleděl na Thorna, který v ruce třímal kouřící pistoli.
Maddie beze slova popadla tělíčko čivavy, Thornovu ruku, a odkráčela středem.
"S tím svým vztekem a žárlivostí bys měl něco dělat. Vraždění psů není dobrá terapie."
"Přežije to," prohlásil nevzrušeně - vlastně dokonce pobaveně.
"Jak to můžeš vědět?" zeptala se zamračeně.
"Pojmenovala jsi ho 'kapitán Barkness'," odtušil, zatímco čivava zvedla hlavičku a vesele ňafla.

Závěrečná poznámka: 

Při vytváření tohoto drabblete nebylo ublíženo žádnému živému tvorovi, čivavy nevyjímaje.

Mimochodem, přidaná hodnota je v tom, že všechny postavy (kromě Maddie a čivavy, tedy) jsou vlastně Richard Armitage...

Obrázek uživatele V.T.Marvin

Shardzzor velký

Úvodní poznámka: 

Kdo nemá děti(holky) a nezná Winx, tak nejdřív nastudovat.

Drabble: 

Cesmína, Lilka a Fílie se roztočily a ve stroboskopických záblescích se proměnily do své kouzelné podoby.

"Síla květin!" "Síla zeleniny!" "Síla úchylnosti!" Byly neporazitelné a měly styl!

Cesmína kouzlí „Květinová smršť!“. Zlotřilý mechanoid se blíží...

Lilka přidává „Mrkvové pyré“, ale mechanoid přesto zrychluje…

…Fílie nestačila zakouzlit. Z mechanoidovy prostřední nohy vystřelí několik projektilů.

„Ach nééé!“

Projektily rozsekaly Cesmínu i Lilku na masový prejt a Fílii srazily ochromenou k zemi.

Škoda těch dvou, ale zbyla mu alespoň ta oranžová. „Tak co, nepřekoveme meče v pluhy?“ prohlásil Shardzzor basbarytonem a jeho dělo se pomalu mění v něco, co Fílii začalo mírně znepokojovat.

Neviditelný fandom: 
Závěrečná poznámka: 

Winx maličko ulítly do Hentai, ale dnes žádný chapadla.

Obrázek uživatele Lejdynka

Zemský sněm

Úvodní poznámka: 

Bylo to silnější, než já. :D
(ano, hádejte, jestli mě první napadla písnička Oral jsem oral, ale málo...)

Drabble: 

"Tak, má někdo nějaké stížnosti?" rozhlíží se Odin, nepřítomně si promne oční důlek a vytáhne z něj rejska.

"Oral jsem oral, a kolečko najednou huííííííííí, a už bylo v čudu," stěžuje si Přemysl.
"Na, tumáš," hází mu benevolentně Artuš něco zabaleného v královském zlatohlavu.
"Co to je?" vraští Přemysl čelo. "Párátko pro Bivoje? Au, to píchá!"
"Nesahej na to, blbče! Na novej pluh přece!"
"Jakože tím budu vorat?"
"Bohové, to je materiál," vzdychne Quetzalcoatl. "Ssssssněz to, ne assssssi."
"Ahá," zazáří Přemysl, a než ho někdo stihne zastavit, otevře ústa dokořán a HAM!

A tak, milé děti, vymřeli Přemyslovci po meči.

Závěrečná poznámka: 

Já jako tak nějak předpokládám, že tehdy znali jenom sekery a kopí a tak, ale kdyžtak se můžu plést a budeme dělat, že je to záměrný anachronismus.

Obrázek uživatele Voldemort

Salon madam Belly

Úvodní poznámka: 

Na vlastní AU se mi to nevedlo a nevedlo, takže parodie na kánon.
eh, 15+ :)

Drabble: 

Toužíte? Představujete si?
Třeba že na vás krásná černovláska oděná v kůži použije kletbu, která se nepromíjí? Že vám bude nadávat do krvezrádců či mudlovských šmejdů? Že s ní prožijete noc plnou kouzel a odvrácené strany rozkoše?
Erotický salon madam Belly vám může splnit to vše a ještě mnohem víc. Manipulace mysli, plnění přání, která jste se nikdy ani neodvážili vyslovit (vyžadujeme souhlas s použitím nitrozpytu a veritaséra), nečekané výsledky.
Služby poskytujeme mužům, ženám i párům (reference poskytnou manželé Longbottomovi, momentálně k zastižení u svatého Munga).
Pokud máte problémy s hůlkou, zapůjčíme vlastní.
Šílený smích pouze za příplatek.
Navštivte nás!

Obrázek uživatele Erys

Spolu

Úvodní poznámka: 

Tady jsem hodně váhala, jestli drabble na sílu zkoušet napsat, když parodie spíš neumím a… a to je vlastně dost zásadní. Navíc když bonus, ne běžné téma. Ale nakonec to přeci jen zkouším.

Drabble: 

„Ale Pane,“ durdila se Lyra.
Její anděl si z toho nic nedělal.
„Salcilia je mi velmi…“ Panpeirazon se demonstrativně zamyslel, „sympatická,“ popoletěl tak daleko, jak mu neviditelné pouto dovolilo (věřte, že když chcete provokovat a zůstat na živu, je povinná blízkost poněkud nepříhodná), a nepřestával se culit.
„Čím by jen něco takového mohlo být? Nevíš? Ach, jistě, jak jsem mohl zapomenout! Naše city reflektují ty vaše. Líbí se ti Roger?“
„Panpeirazone! Je to kamarád!“
„Myslíš, že když se Salciliou předvedeme naši blízkost, ušetříme vám nesmělá vyznání? Mohli bychom vás trochu rozmazlit. Usnadnit nesnadný úkol. Přeci jste tak trochu my. Takže?“

Závěrečná poznámka: 

Původně jsem jako protiklad ke Zlatému kompasu chtěla nějakou maličkost z Ráje znovu nabytého, ale za ty dva dny (velice neintenzivního hledání) jsem nic vhodného nepotkala. Co už.
V originále je Lyřin daemon nazývaný Pantalaimon, prý volně něco jako s všemi soucítící. Nakolik Panpeirazon je všechny provokující nevím, ale tvařme se, že ano O:)

A ze zcela jiného soudku, je mužský přechodník od culit se cule se?

Obrázek uživatele Simbacca

Analyzující anarchizátor

Drabble: 

„My se nebavíme,“ sténala kupa prostříleného masa, z níž navzdory předpokladům tekla naprosto normální červená krev, a zbývajícím okem nechápavě hleděla na svého vraha – robotického guvernéra Kalifornie s rotačním kulometem v každé ruce.
„Rozkaz zněl jasně,“ pravil stroj neemotivně, leč s nestrojově rakouským přízvukem, „najít a postarat se o královnu Viktorii.“
„Ale,“ namítalo její veličenstvo posledním dechem, „což nemohl být rozkaz špatně pochopen? Jistě jste se o nás měl postarat dočista jinak, vlídněji...“
Terminátor se zamyslel. Pravděpodobnost takového omylu byla netriviálně vysoká. Přepočítával. Přepočítával. Přepočítával. Přehřál se. Restartoval se. Nenaběhl.
Další pokus Skynetu zlomit odpor lidí časovým paradoxem skončil fiaskem.

Obrázek uživatele Tess

One day, in a secret cave deep down below

Úvodní poznámka: 

Bez nároku na bodík.
Bez místa na časové linii.

Drabble: 

„Let me introduce you to this car!“
„Oh, what does it do?“
„It can fly. And swim. It has a sonar, machine gun, everything...“
„Don’t you say!“
„Yes! Hairdryer... and a beauty salon. The agents deserve the best care.“
„How fast is it?“
„Well, it doesn’t really go anywhere...“
„So is this a car?“
„Maybe.“
„You know, maybe we should leave... we shouldn’t be here.“
„Come on, no one would be so evil to spoil this fun.“

Galilhai turned from her screen with a smile and stroked a fluffy white cat. She had sudden urge to be a little evil.

Státní zařízení

Úvodní poznámka: 

Nikdy jsem parodii nepsala, ale tohle mě napadlo jako první... bohužel 100 slov je tentokrát zoufale málo.

Drabble: 

Stát se o nás umí postarat úplně nejlépe. Začne to školkou. Matka musí do práce a dítě do systému. Teď si hrej, potom uklízej, společně za ručičku na procházku, oběd, spánek a můžete jít domů.

Pokračovalo to školou v trochu přísnějším režimu, tohle se nauč a nezapomeň na úkoly. Ani v dospělosti se stát nezbavoval své starostlivosti. Nezapomeň chodit do práce, aby měl kdo vydělávat na daně. A aby sis nemusel lámat hlavu, za co ty peníze utratíš, tak ti těch daní vymyslíme víc.

A pokud neumřeš v produktivním věku, tak šup, máme tady domovy důchodců. Odložené dítě odložilo rodiče.

Obrázek uživatele Champbacca

Zenit a zásluhy

Drabble: 

„Není to Bruce Wayne?“ šeptali si dva důchodci na lavičce v parku, když spatřili povědomou postavu.
„Je,“ potvrdil důchodce třetí, Alfred Pennyworth, sypaje z téže lavičky zrní holubům. „Věděli jste, že když Superman po té patálii s kryptonitovým kopím na truc potlačil veškerý zločin v Gothamu, zkoušel se pan Wayne uchytit jako kadeřník? Investoval do toho všechny své peníze, zaměstnal Červenku a kočičí ženu…“
Zhluboka se nadechl a nasadil si černé brýle.
„Bohužel, byla to péče, kterou si Gotham zasloužil, ale kterou zrovna nepotřeboval.“
Zlomený netopýří muž mezitím cosi zlověstně chroptěl a na invalidním batvozíku honil mouchy kolem odpadkového koše.

Závěrečná poznámka: 

A ostatně soudím, že by Jediland měl být aktualizován.

Obrázek uživatele Owes

Tam u nebeských bran

Drabble: 

„Co jsem komu -?!“ lamentoval týpek s vyšinutým výrazem mezi propadlými tvářemi, zatímco stepoval před nebeskou branou.
„No, já bych věděl,“ prohlásil muž vyhlížející jako bezdomovec na heroinu, který poctivě stál ve frontě na svoji dávku vstup do ráje.
„Co jako?“ štěkl týpek podrážděně.
„Ale nic!“ štěkl zpátky muž, ale pak si uvědomil, že vlkodlaci neštěkají, takže to na týpka zavyl.
„Hele, klídek, jo? Vždyť já si nestěžuju. Mohlo bejt hůř.“
Vtom se vedle nich objevil chlápek s mastnými vlasy a hábitem tak zakrváceným, že podlaha pod ním vypadala jako z filmu Quentina Tarantina.
„Snape?!“
„Říkali, že si mě tady zasloužíte.“

Obrázek uživatele Saphira

Vítejte v Boosdorpje

Úvodní poznámka: 

Doufám, že to jako parodie projde. Můj svět je zlý a ponurý, tak jsem se rozhodla, že na chvilku z Boosdorpje udělám úplně normální vesnici. Děsivou parodii napsal už Xantin, čímž mi tak trochu vypálil rybník :D

Drabble: 

„Dobré odpoledne, vzácný pane,“ zašveholila Stařena a s uctivou poklonou vítala Aarona ve svém příbytku. „Nabídnu vám čaj nebo kávu? Posaďte se, posaďte se...“ zvala ho dál.
Aaron s potěšeném odpověděl: „Jen čaj, děkuji.“
Stařena přicupitala s tácem naloženým čajovou konvicí a plechovkou se speculooskami. Otevřela ji a nabídla mu. Host si přece zaslouží zvláštní péči. Vzal si jednu sušenku a ona plechovku hned zase rychle zavřela. Podivný severský zvyk.
„Jsem na cestě po severu,“ řekl jí Aaron. Stařena se jen usmívala.
„Doufám, že se u nás zdržíte,“ odpověděla. „Ale jestli spěcháte, nebudeme vás samozřejmě zdržovat.“
Byl krásný jarní den.

Závěrečná poznámka: 

Trochu reálií: Boosdorpje je fiktivní vesnice nacházející se na severu Nizozemska. Sever této země je proslulý tím, že lidé tam jsou tak trochu lakomí, takže když už vás náhodou pozvou na návštěvu, nedají vám ke kávě nebo čaji víc než jednu sušenku. Prostě vám přistrčí plechovku, vy se vezmete a oni ji okamžitě zavřou a uklidí. Speculoosky jsou takové karamelové sušenky, u nás je můžete dostat ke kávě ve většině lepších kaváren, jsou to oblíbené sušenky Lotus, což je tedy belgická značka, ale celkově je to specialita nizozemsko-vlámského území :)

Dvakrát jako sova pálená

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Existuje důvod, proč v posledních letech humor radši nepíšu.

Org.: Je mi jedno, jestli to budete bodovat, ale neobodování laskavě nekomentujte. Děkuji.

Drabble: 

,,Do akce, pane Košíčku,“ pobídl Tuřín Protéza. ,,Kdyby něco, zahoukejte dvakrát jako sova pálená a jednou jako sýček.“
,,Takhle?“ zeptal se Dildo, dvakrát zaskřehotal a jednou hvízdl.
,,Dostal tě,“ poznamenal Balík.
,,Hlavně běžte.“

Dildo se opatrně, aby ve tmě na něco nešlápl, plížil k ohništi, až rozeznal postavy tří obryň. Natáhl se po měšci té nejbližší.
,,Kam šaháš, chlíváku?“ zvolala, přidržela si Dilda na světle a olízla se. ,,Helemese. Hobit. Už vím, co bude k večeři.“
Dildo zaskřehotal, hvízdl.
,,Další!“ vyhrkla Vilma, svírajíc v pěsti Kikiho. ,,Tak do práce, oba, a nešetřete rozmarýnou.“
Na zem dopadla ovce se zakrouceným krkem.

Závěrečná poznámka: 

Kiki má bratra Fifiho. Balíkův bratr se jmenuje Cvalík. Další obryně jsou Týna a samozřejmě Berta. Ostatní trpaslíky jsem se pojmenovat neobtěžovala.

A ano, sova pálená skutečně skřehotá a sýček spíš hvízdá než houká. Ony sovy vůbec vydávají dost různé zvuky, houká jich poměrně málo.

Obrázek uživatele Carmen

Těžkosti dramatických momentů

Drabble: 

"Dnes zemřeš, Harry Pottere," vítězoslavně zasyčel Voldemort. Harry sebou zuřivě zmítal; právě mu v pohybu bránilo zranění, socha, nebo svalová atrofie z čekání, než se Pán zla, Ten, jehož... víte jak, ten Raddlovic divnej vejlupek... vyžvejkne.
"Je mi tě líto," provolal Potter.
Voldemort si odfrkl.
"Takže, jak bych... AVADA-"
"Hhm," odkašlal si Harry, "a co tady náhodný spolužák? Máš říct něco opovržlivého..."
"Pohrdám jím," zabručel Voldemort, "AVADA-"
"Hhhhm, a co pomsta a tvé vítězství?"
"Jo, mstím se ti a konečně vyhraju," vzdychl, "AVADA-"
"A to nezmíníš mé rodiče?!"
Smrtijedi nervózně přešlapovali.
"Zasloužíme si trapně zdržující proslov antihrdiny," pokrčil Harry rameny.

Obrázek uživatele Kaspar-Len Myslitel

Černá magie

Úvodní poznámka: 

Vím, že je to po termínu, píšu to jek pro kompletiaci

Drabble: 

A přišli na to v Bradavících, že žáky prý Snape zanedbává, jen si kouzlí v bílých rukavicích, a hůlkou špatným směrem mává. Ale Harry by rád nějakou kletbu, uhranutí uřknutí, Hermiona by zas chtěla baziliští uštknutí. Ron je celý posednutý, touhou po zlém věšťění, Snape je prý strašně krutý, když odmítá řešení.
Útěchou jim budiž možnost, Brumbálovy sestry, pomalu prý ztrácí soudnost a chce sejít z cesty. Prý zaslouží si lepší život, třeba s černou magií, ta prý skýtá řadu výhod, trošku temných nadějí. Harry už se velmi těší, na to její uřknutí, Hermiona zase řeší, poslat Snapea do smetí.

A nejhorší jsou trpaslíci

Úvodní poznámka: 

Druhá, nesoutěžní věc.
Dost šílená kombinace. Byli jste varováni.

Drabble: 

PYTLÍK
Krásné ráno, slunce praží,
posedím si na zápraží…

TRPASLÍCI
Hejhou, hejhou,
už trpaslíci jdou!

PYTLÍK
Snad mě oči neklamou?

TRPASLÍCI
Zvesela a plni zpěvu
přicházíme na návštěvu!
Chceme jídlo, pivo k tomu!
Host do domu, bůh do domu!

PYTLÍK
Splním každé vaše přání!
(Pěkní hosté, bez pozvání!)
Dejte si, co hrdlo ráčí
(doufejme, že jídlo stačí).

TRPASLÍCI
Hostíte nás vskutku skvěle.

PYTLÍK
(Kdybyste šli… radši domů.)
Nyní otážu se směle,
co vás vede do mé nory?

THORIN
Draka z Osamělé hory
chtěli bychom přemoci…

PYTLÍK
Mohu dobře pomoci!
Žil jsem v kině jako děcko,
věřte, o dracích vím všecko!

Neviditelný fandom: 
Závěrečná poznámka: 

Za bezděčnou inspiraci vděčím Rye.

Obrázek uživatele Aveva

Výňatky ze svatých přikázání

Úvodní poznámka: 

Humor pro velmi úzkou skupinu, ale když já si nemohla pomoct :o)

Drabble: 

1.1 Máme vždycky pravdu.
1.2 Odporují-li si v něčem dvě či více z nás, pak máme pravdu obě. Naše protichůdné podmínky je třeba splnit.
1.3 Každá z nás musí obsahovat alespoň jednu formulaci, která se dá vyložit odporujícími si způsoby.
1.4 Je nezbytné, aby byl každý náš nesrozumitelný odstavec vysvětlen odstavcem ještě nesrozumitelnějším.
1.5 Nemáme rády samotu, odvoláváme se proto jedna na druhou tak, aby bylo nutné mít nás k dispozici všechny.
1.6 Neexistuje způsob, jak se nás zbavit.

Kdo jsme?
Jsme české státní normy a dáme vám přesně tu péči, kterou si zasloužíte!

Obrázek uživatele Elrond

Bez voucheru do wellness nelez

Fandom: 
Drabble: 

Thorinova družina právě minula ukazatel s nápisem Wellness Roklinka. Všechny je bolela záda, protože zlobří provaz příliš neprospívá pohybovému aparátu. Hnali se s vidinou vířivky a masáže, že jim chudák Bilbo málem nestačil.
U brány však narazili na nesmlouvavého recepčního, který je odmítal pustit dovnitř, protože nemají voucher. Příslib bohatství, které možná ukradnou drakovi, jej vůbec neobměkčil.
Měli štěstí, že nad nimi nakonec smiloval majitel wellness komplexu, protože poznal v Thorinovi nástupce krále Thróra, svého známého. Thórinovi spadl kámen ze srdce, protože si chtěl nechat udělat manikúru a Bombur už se nemohl dočkat až bude sám sedět v přeplněné sauně.

Obrázek uživatele Keneu

Ještě to dopijeme

Drabble: 

Byl fakticky šťastný, že ho bráchové poslali na ten jazykový pobyt. Ze začátku si dost máknul, ale pak mu jedna milá paní zařídila studijní volno. Pak už si dokázal v pohodě pokecat i s faraonem.
Když bratři přijeli za pár let na návštěvu, pohostil je, obdaroval a Simeona si tam dokonce nechal. Ať se ta mlátička taky něco naučí.
Až se uráčil dojet i Benjamin, párty zopákli. Pěkně se protáhla. Josef je ani nechtěl nechat odjet. Dokonce pro ně poslal vojáky, že vytáhl archivní víno a potřebuje pohár, který jim přibalil k darům, tak ať se jdou napít s ním.

Na nákupu

Úvodní poznámka: 

To jednou šli nakoupit a Mach povídá, člověče, Šebestová, taky máš plný zuby těch řečí, co tu pořád pouští, puč mi sluchátko …

Drabble: 

(Hluboký, mužný hlas):
„Upozorňujeme na širokou nabídku čerstvě uschlých květin v květináčích.
Zaručujeme 50 % zkaženost všech potravin po slevě. Pokud nebudou zkažené, náš zmučený personál vám je ochotně vymění.
Chcete pravou jahodu? Jděte jinam. Toužíte po zářivě červené, velké jahodě, která vypadá i chutná jako z plastu? Nabízíme široký výběr.
Využijte pravidelnou akci jen do konce měsíce – s kupónem zaručujeme 15 % přirážku.
Obrovský výběr éček!
Zaručujeme, že se vaší drobné reklamaci budeme věnovat nejméně půl hodiny.
Zanedbatelnou část našich dodavatelů tvoří místní zemědělci. Ke své práci přistupují s pravou nenávistí. Poslechněte si:
(Zemědělec): „K*va, zase musim na to zas*ný pole …“

Stránky

-A A +A