Igrûn (ze Středozemě)

Igrûn

Útržky ze života a minulosti thrakka (kapitánky) mordorské armády.
Časové řazení jednotlivých příhod může být velmi zmatečné.
Inspirace pro tuhle postavu vznikla z látání světotvorby mistra Tolkiena pro příběh, který bych ráda napsala, ale moc mi to nejde. V tom ale Igrûn vůbec nevystupuje. Ta je jenom tady.
Zato spousta těch světotvorných drobností, které od Tolkiena neznáte, vznikla právě pro něj.

Dvě tupé, krvelačné bestie

Úvodní poznámka: 

Anebo víte co. Přece jenom, jedno hezké pro konečné odlehčení.

Mazanec a mazanice

Org.: Prosím, respektujte, že jediné komentáře, které si přeju dostat, jsou ty čtenářské.

Drabble: 

Všechno je vidět – moje ochablé nohy, rozseklý ret, otrocký cejch překrytý tetováním. Jughášovy ruce s chybějícími prsty, nezakrytý oční důlek.
Ještě něco se Zaini podařilo zachytit.
Jugháš sklápí zrak ke mně, já zvedám oči k němu. On se jednou rukou opírá o křeslo, druhou mi ovíjí okolo ramen. Já mám ruku položenou na zlehka se vzdouvajícím břiše, druhou ho hladím po paži.

,,Prý neplatíte,“ zajíká se Zaini, když počítá honorář.
,,Gârindir považoval za vtipné namalovat dvě tupé, krvelačné bestie. Ty ne.“

Když přijdou na ambasádu lidé, zůstanou zírat na to, co portrét vyobrazuje.
Skřeti se diví, že tu nějaký máme.

Závěrečná poznámka: 

Mazanec je Gârindir.
Mazanice je jeho dílo.

Když se Jugháš na mne konečně podívá

Úvodní poznámka: 

Letos to neukončím optimisticky...

Org.: Prosím, respektujte, že si přeju pouze čtenářské komentáře.

Drabble: 

Přivádějí další zajatce. A mezi nimi…
,,Jugháši!“
Nezvedne hlavu. Hledí na bezvědomého skřeta, kterého nese v náručí. Otrhaný dolguldurský otrok. Jemně ho položí.
Dvě elfky v krví zacákaných řízách přikleknou vedle. Zahlédnu navlékání nitě, ucítím závan tlassy. Po chvíli ale s potřesením hlav vstanou a zamíří ke skupině lehčeji raněných.
,,Chci k nim,“ řeknu. Hlídač svolí.
Vím, komu patří ta odřená tvář. Uchopím ruku se zkroucenými prsty a políbím ji. ,,Vydrž,“ prosím. ,,Žij.“
Překotný dech se zadrhává. Nakonec ustane.
Když se Jugháš na mne konečně podívá, jeho prázdný důlek přetéká slzami.

,,Vůdce vzbouřenců?“ ptá se elfka ve zbroji.
,,Ano. Gvačara.“

Závěrečná poznámka: 

...a navíc ani vysvětleně.

Stejné černé uniformy

Úvodní poznámka: 

Eso

Org.: Respektujte, prosím, že komentáře si přeju pouze čtenářské.

Karetní hry se v Mordoru určitě hrají, ale na to se teď vážně necítím. Nějakou dobu jsem uvažovala o stíhačkách, jenže ty lítací potvory musejí být pekelně vzácné a drahé. Tak jinak...

Drabble: 

,,Proč bys nemohla?“ diví se Jugháš. Nad poukázáním na očividné jen mávne rukou.
,,Samozřejmě, že s námi můžeš počítat,“ přikývne Grifit.

Snûkh vybral dobré postavení. Na kamenitém svahu porostlém roztroušenými křovinami, s výhledem do širokého údolí.
Nepřátelská jízda se blíží.
Vystřelím. Člověk v čele padá s koně. Natáhnu, zamířím na dalšího.
Jediná šipka nemine svůj cíl. Brzy zapomenu, že nestřílím ze stoje, pokleku ani lehu. Že tětivu nenatahuji nohou, ale zaháknutím za skobu, zatlučenou zboku do mých nosítek.
Nezvyklým zůstává už jen, že terče, které si v bitvě vybírám, mají stejné černé uniformy.
Ale znak Oka si z nich neodpárali.

Závěrečná poznámka: 

Kdysi, nad komentáři, kterými jste poctili Živou a lítou, jsem měla dojem, že nebylo úplně srozumitelné, která postava má být tou zadanou...

Dívky beze jmen

Úvodní poznámka: 

Tento příběh zaznamenal Zzarhôn z Umbaru (už zase). Vyprávěl se mezi otroky pod Sauronovou pevností Dol Guldur.

Drabble: 

Dvě dívky beze jmen zlámaly řetězy a uprchly. Pronásledoval je sám ohnivý duch. Když je dostihl, než by se nechaly chytit, skočily do propasti. Jedna zahynula, balrog polapil její duši a odvlekl ji nazpět do Angbandu.
Druhou punkva vyvrhla v jeskyni, zchromlou, družčino tělo vedle ní. Dívka pila říční vodu a jedla maso té, kterou milovala, až se její rány zhojily.
Tehdy se vrátila k Angbandu a spatřila svou družku znovu trpět. Osvobodila ji, nedokázala však na polámané noze dobře utíkat, a družce Durbî navrátil nedobře uzdravené tělo.
Při boji s dozorci zahynuly obě, avšak jejich duše unikly na svobodu.

Závěrečná poznámka: 

Org: Prosím, respektujte, že orgovské komentáře si nepřeju. Za žádnou cenu.

Přemýšlím o jejích očích

Úvodní poznámka: 

Org.: Prosím, respektujte, že si za žádnou cenu nepřeju orgovské komentáře.

Tohle jsem teda určitě nechtěla nakusovat dva dny před koncem. A navíc fakt nemám promyšleno, jak se to má vyvrbit. Ach jo, témata.

Drabble: 

Gridriš prý mluví těžko srozumitelným dialektem. Já rozumím. Žádá jakoukoli výpomoc – bojovníky, zbraně, jídlo, obvazy. Vyložím jí starým nářečím, kolik může Mordor poskytnout.
A přemýšlím o jejích očích.
,,Kdo…“ odvážím se zeptat, ,,znáš jména svých rodičů?“
,,Thûriš a Išigra – nemůžeš je znát. Oba se narodili i zemřeli v Dol Gulduru. Ale Gvačara, Thûrišin otec -“
,,Gvačara-jondî?“

,,Je mi zle.“ Takhle musí bolet nemoc. ,,Vědět, k čemu jsem přispěla, jakou zemi jsem bránila… a zjistit, že i Gvačara...“
,,Udělal jsem stejnou chybu,“ řekne Jugháš. ,,Neviním tě.“
,,Ani sebe?“
,,Dělám mnoho chyb. Nenechám se jimi spoutat.“
Přikývnu.
,,Půjdu s Gridriš.“
To vím.

Alespoň nezačne chrastit

Úvodní poznámka: 

Org.: Neobodování nekomentujte.

Drabble: 

,,Mně se viklá zub,“ hlásí Gvačara.
Jugháš to ozkouší prstem. ,,Ještě vydrží.“
,,Tak se rozluč,“ pobídnu Gvačaru.
,,Harg, Jugháš-dádâ,“ vrhne se Jughášovi okolo krku. Jugháš otočí hlavu a odplivne si. Pak se zeširoka usměje – třetí řezák pryč. ,,Alespoň nezačne chrastit uprostřed boje.“
,,Přežij, Jugháš-iš.“
,,Vyplním, Igrûn-thrakka.“
Sledujeme, jak se jednotka řadí a vyráží.

Po namáhavém pochodu konečně vytoužené shledání.
Jen polibek je divný. ,,Co máš s ústy?“
,,Ratiště,“ vycení zpola prázdnou dáseň. ,,A dva byly nové.“
Mávnu rukou. ,,Dorostou.“
,,V příštím století.“
Gvačara vykulí oči. ,,To trvá tak dlouho?“
,,Ale ne. Tehdy už ti budou padat podruhé.“

Závěrečná poznámka: 

Určitě si to nepamatujete, ale překlad slova už jste dostali. A co znamená dádâ, nepochybně snadno uhodnete.

Předtím, než je naložíme

Úvodní poznámka: 

Org.: Komentování přenechte čtenářům. O body žebrat nebudu.

Upozornění: Drabble silně smrdí. Doporučuji při čtení přidržovat pod nosem navoněný kapesník, citlivým osobám pak úplně přeskočit.

Drabble: 

Sedm let okolo Lugbúrzu přibývalo těl. Skřeti, lidé, elfové, jízdní zvířata, tu a tam i orel nebo ent. Těla celistvá, posekaná i části. Všechna je nutné odvézt na pohřebiště.
A předtím, než je naložíme…
Oni už svou zbroj, opaskové spony a nákončí, třmeny, udidla či podkovy nepoužijí, k obraně země ani k útoku na ni. Zato dělníkům a zemědělcům, obraným válečnou potřebou železa, je třeba náčiní vrátit. Těžba nové rudy stále nestačí.
Těla na jeden vůz, veškerý kov na druhý.

Mrtvolného pachu se nezbavím ani v noci, když se přivinu k Jughášovi. Dokud se nepodaří opravit akvadukt, zůstávají lázně zavřené.

Sedmačtyřicátá

Úvodní poznámka: 

Org.: Komentování přenechte prosím čtenářům. Pokud vám tato žádost brání drabble obodovat, nebodujte.

Drabble: 

Čtyři hodiny na odpočinek, jako každý den. Sedmačtyřicátá přesto nespí. Sedíme na dlažbě náměstí a podáváme si příděl kořalky.

Grith, Lûkhara, Vagri, Úthar, Gríl. Ještě na Dagorladu.
Îkh, Jûrin, Rígul, Gradlich, Thajâr, Škrî, Ungáš, Dužgara a Chindûr, naše thrakka. Na svazích Dwatha.
Chúlar, Athgara, Krûgh. Při obraně Lugangaru.
Kungdî, Lajkara, Zirga, Drûkh. V Rûnaldské oáze.
Během obležení Lugbúrzu Thûr, Igrah, Čaghara, Thugh, Churgûn, Rašígh, Githra, Thrúchara, Gáriš, Užingra, Uthîr, Strîgugûn, Čagra a teď Ajchúš, který nás vedl od Chindûřiny smrti.

Je čas.
,,Igrûn-dagîr!“
..Jugháš-dagîr!“
,,Tughûr-snaga!“
,,Triglagh-snaga!“
,,Urich-snaga!“
Lîgur-thrakka jen kývne. Zařadíme se k šestnácté.

Závěrečná poznámka: 

Děkuji Aries.

Hladké, prachově šedé a pusté

Úvodní poznámka: 

Org.: Nemusíte bodovat, ale komentování přenechte čtenářům.

Drabble: 

Když přejdeme vrcholek, nejsme si jisti, co to vlastně vidíme. Jako místo, kde by se dalo lovit nebo alespoň něco sbírat, to nevyhlíží. Je to hladké, prachově šedé a pusté.
Zatímco odpočíváme u jezírka, Burzî s Aglûkem vyběhnou po svahu, že prý šedou skvrnu prozkoumají. Snaga jim jde v patách, i když se skvrna nezdá nebezpečná.

Burzî mi přistrkuje pod obličej spojené hrsti plné šedé... vlastně bílé, na povrchu špinavé hmoty. ,,Sáhni si!“ Je to studené, a když toho trochu naberu na prst, zůstane mi na něm kapka vody.
,,Vždyť ještě ani neskončilo léto...“
Ale jsme vysoko v Dutých horách.

O co se jedná?

Úvodní poznámka: 

Org.: O bodíky se neprosím, ale důrazně žádám, abyste komentování přenechaly výhradně čtenářům.

Drabble: 

,,O co se jedná?“ ptá se bez všech zdvořilostí.
Pokynu, ať se posadí. ,,Chci ti radit, abys vyslal dobře vycvičenou jednotku do Lad Morgul – pod naprosto důvěryhodným velením.“
Zamračí se. ,,Pokud mě zástupkyně nepřátelské strany žádá o vyslání vojáků pryč z vládního sídla, musím se tázat, proč bych to měl učinit.“
S tím počítám. ,,Mám důvod domnívat se, že vbrzku překročí hranici mordorské oddíly.“
,,Takže se obě strany snaží rozdmychat válku znovu! Musí to tak být navždy, stále dokola?“
,,Ne, pokud dodržíš slib. Mordorští dobrovolníci ti pomohou.“
Naše oči se setkají. ,,Mělas přizvat Éowyn.“
Dveře třesknou. ,,O co se jedná?“

Na rubu prsten, na líci oko

Úvodní poznámka: 

Plán B

Org.: O veřejné komentáře stojím pouze od čtenářů, ne od vás. Nejste-li ochotny to respektovat, existenci drabblete úplně ignorujte. Vůbec tu není.

Drabble: 

Akhâsthor se mračí. Kvůli gondorskému narušení příměří? Nebo je v jeho náladě i cosi osobního?
,,Pane,“ osloví ho majordomus, ,,přijmi, prosím, jménem arnenského dvora omluvu. Ze stájí se ztratila tvá klisna. Poskytneme ti, samozřejmě, jiného koně náhradou – a pokud se neurazíš, byl jsem pověřen, abych ti předal odškodné.“
Akhâsthor vysype pár mincí - na rubu prsten, na líci oko. ,,Mordorské peníze!“
,,Sám jsi přeci Mordořan.“
,,Ale ty ne! Sebrali jste je pobitým morgulským civilistům? Nevezmu si -“
,,Jsou ode mne!“ zasáhnu. ,,Není na nich jiná krev než moje.“
,,Ty?“ otočí se. ,,Proč… - Co dělá Jugháš?“
,,Nevěří, že vznášení formálních protestů něco zmůže.“

Příštích pár století

Úvodní poznámka: 

Org.: Nemusíte bodovat, ale neobodování prosím nekomentujte.

Drabble: 

,,Vypadáš zamyšleně,“ podotkne Grifit, zatímco mi pomáhá do židle.
,,Říkám si, jestli je dobré být stále pohromadě. Nechcete si od sebe občas odpočinout?“
,,To se ještě nestalo,“ zvesela políbí Snûkha na špičku ucha.
,,I předtím jste pracovali společně?“
,,Měli jsme štěstí. Po škole nás poslali do jedné továrny, a potom povolali ke stejné jednotce.“
,,Takže jste spolu...“
,,Teprve šedesát let,“ mávne rukou. ,,Ale tys nemyslela na nás. Bojíš se, že -“
,,- se ti omrzím já, anebo ty mně?“ ozve se za mnou. ,,Celý věk se mi po tobě věčně stýskalo. Jestli dovolíš, příštích pár století bych si tě rád trochu užil.“

Rhui ylynd Morgoth

Úvodní poznámka: 

Org: Bodovat nemusíte, ale nekomentujte.

Čtenářské komentáře naopak potěší.

Drabble: 

Chci jen něco na procvičení jazyka – nejlíp lyrickou poezii.
Pak mi ale padne do oka svazek, který někdo neuklidil.
Rhui ylynd Morgoth.
Zlehka listuji stránkami. Navzdory názvu se kniha zdá být zpracovaná celkem dobře – je tu podrobná kapitola o pavoucích, další o pterách, následují draci, vrrci… Prostředí, potrava, chování, doplněno výstižnými rytinami.
A pak…
Orchoth.
Podle autora jsme čímsi na pomezí zvířete a vtěleného zla. Neznáme soucit, sounáležitost, neznáme žal ani lásku. Jediným cílem našeho bytí je zabíjet, ničit a zraňovat. Jsme vředem na tváři světa, je nutné vybít nás do posledního.
,,Příšerná kniha,“ pokývne Grûkh svojí podlouhlou poloelfí hlavou.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že jsem ten název za pomoci Parf Edhellen a Summary of Sindarin Grammar trefila dobře.
(Nebo jste si mysleli, že vám to přeložím zpátky? E-eh, nepřeložím...)

Ale

Úvodní poznámka: 

Org.: Pokud nejste ochotny respektovat prosbu o nekomentování, pak moje drabblata raději vůbec nebodujte.

Drabble: 

Šangi se zadýchává, točí se jí hlava. Snaga ji na úprku nese.
Vrrk ošklivě potrhal Rustrigh nohu. Talim jí ránu vymývá tlassou a kořalkou, než ji začne sešívat, zatímco Rustrigh zatíná zuby do kusu ulomené větve.
Aglûk brečí hladem. Šangi se ho pokouší utišit, aby neplašil zvěř. Jestli něco neulovíme, nenají se ani on, ani my ostatní.
Země zmrzla, po pláních se prohání ledový vichr. Snažíme se ztuhlýma rukama vyspravit alespoň boty, a ve spánku se choulíme k sobě v jediném propleteném chumlu.
Burzî v žáru letního poledne omdlela žízní. Nejbližší voda je na střeženém území elfů.
Ale jsme svobodní.

Závěrečná poznámka: 

Mimochodem, na svůj pokus s archivními drabblaty jsem nezapomněla. Porouchal se mi počítač, na kterém se onen archiv (a spousta dalších mých dat) nachází. Takže jestli archivní drabblata ještě vylovím, nebude to letos v dubnu.

Proto ty výpadky

Drabble: 

,,Jak je, dole po proudu?“ ptám se.
Jugháš zavrtí hlavou. ,,Kdybys viděla. Snad to ani nechtějí dobýt – jen zničit. Kanály zanešené, místo polí shnilé bažiny. A naši tam ještě umísťují další civilisty a chtějí po nich dodávky do Mordoru. Vždyť ti chudáci sami nemají co jíst.“
,,Takže proto ty výpadky,“ podotknu. ,,Celá země je na produkci z Núrnenské oblasti.“
,,A to armádu zásobují přednostně,“ připomene Trišchara.
Usadíme se u stolu. ,,Co je to?“ rýpnu do něčeho měkkého a nazelenalého, co mi dali do misky.
,,Zelenina z jižního Haradu. Říkají tomu plantaîni.“
Překvapivě se to cestou nezkazilo. Kaše chutná docela dobře.

Závěrečná poznámka: 

Org: Nevidíte-li téma, vyhledejte plantain.

Abys nepříteli neublížila

Drabble: 

Odrazím dalšího protivníka a zapotácím se. Využije toho a skočí po mně. Smykem se na svahu sklouznu a seknu mu po třísle; minu. On padá. Jak se ráně vyhýbal, ztratil rovnováhu. Sotva stačím zahodit zbraň, než mě smete.
Když mě Dhúkara ujistí, že jsem ho nezranila, uleví se mi.
,,Bojíš se, abys nepříteli neublížila?“ ptá se posměšně.

Kopnu skučícího člověka do kolene. Konečně na zemi; přiskočím a ukončím jeho kvílení. Právě včas, Gondořan za ním se rozpřahuje těžkým mečem. Nastavím mu šavli. Předloktí rozseknuté po délce. Jestli nevykrvácí, šaršoun už nezvedne.
Chcípni, nájezdníku.

Zaváhám. V Isildurově vojsku jsem zahlédla Divoké.

Zakreslený les

Úvodní poznámka: 

Org: Sakra! Technickej problém. Prosím, nekomentujte.

Drabble: 

Zatímco čekám, až černá kresba zaschne, utrhnu si kus masa a poslouchám, o čem jde kolem ohně řeč.
,,Narazili jsme na ně právě v tomhle kraji," tvrdí Ghûčar. ,,S třiadvacátou."
,,Kdyby tu ale byli teď,“ oponuje Maris, ,,už bychom to věděli.“
,,To rozhodně,“ otřese se Ghûčar. Nedivím se, že o svých obavách stále dokola začíná. Vidět své druhy rozdrcené…
Otřu si ruce a sáhnu po zeleném inkoustu, abych doplnila vegetaci.
Na tomhle kopci většinou křoviny, tady na svahu jen louky až... Proč je na tomhle místě zakreslený les?
Svinu mapu. ,,Připravit k pochodu,“ zavelím.
,,Co se děje?“
,,Enti.“
Ghûčar ztuhne.

Mezi bezstarostnými studenty

Drabble: 

Rozhlížím se po rušném nádvoří. Je zvláštní se vracet.
„Númenor a spojenec – leda popel!“ Ten rozohněný hlas – ten znám.
Tiše k němu přistoupím a zezadu mu zakryju oči.
On ale nestrávil poslední roky mezi bezstarostnými studenty.
Rána loktem mi vyrazí dech; kopanec z otočky mě pošle k zemi.
„Zadrž! Byl to jen žert!“
Zarazí se, hledí na mne. Pak si vzpomene. „Igrûn!“ podá mi ruku a vytáhne mě na nohy. „Sluší ti to.“
Bláhově se domnívám, že má na mysli mou suknici a lněnou blůzu, než si všimnu, že mou hruď zdobí černý otisk jeho podrážky.
„Ale moc jsi necvičila.“

Moje

Drabble: 

„Zůstaneš mojí družkou, Igrûn,“ zašeptá mi do vlasů. ,,Budu na tebe vzpomínat a doufat v brzké setkání, dokud konečně nenastane.“
„Ne,“ odmítnu. „Nepřipoutávej se ke mně.“ Vždyť to shledání, které si přeje, vůbec nastat nemusí. Co mu mohu dát? Jen stesk odloučení a vědomí, že jednou moje tělo zůstane ležet někde v horách nebo na pláni.
Doufám, že moje.

Vítá mě nadšeným objetím hned v pevnostní bráně.
„Ještě jsi na mne nepřestal myslet?“
„Nepřestal a nepřestanu.“
„Přinese ti to jen bolest.“
Zamračí se. „Je to moje bolest. Mám na ni právo.“
Rozumím. Sama jsem se své bolesti nevzdala.
Ani Jugháše.

Strategie

Úvodní poznámka: 

Pokud někdo zvládá sledovat a pamatovat si, je myslím dost jasné, na kterou postavu zadaný popis výtečně sedí.
Mám ale potíž s nedostatkem masmédií. Doufám, že úryvek rozhovoru s akademickým účelem postačí.

Drabble: 

Znám tvoje jméno, Zzarhône. Tvoje spisy o severských Divokých používá i náš sbor.
I já jsem o tobě slyšel, když jsem pobýval v Lugbúrzu. Odvážná vyjednávací strategie, díky které byl Arnenský mír pro Mordor oproti očekávání mnohem méně nevýhodný, byla prý hlavě tvým... - Řekl jsem něco zábavného?
Strategie! Kdyby to tak mohl slyšet Akhâsthor!
Nesouhlasil by?
Zuřil by jako tehdy! Obvinil mě z velezrady.
Copak tě ministr Akhâsthor sám nenavrhl do úřadu?
To později, po podpisu smlouvy. Prohlásil, že s tím bláznem Faramirem si zjevně rozumím.
Žádná strategie, Zzarhône. Jen vztek.
Faramir přesto naslouchal, spravedlivě, otevřeně.
Měl jsem ho rád.

Závěrečná poznámka: 

O Zzarhônovi jsem se už kdysi zmínila.

To nikoho neotráví

Úvodní poznámka: 

A na tuhle scénu si vzpomínáte?
Já musím. Nedaří se mi ji totiž nalistovat. Nevíte číslo stránky? (vydání 1993)

Drabble: 

Za hradbami šlehají plameny. Dál už plýtvat šípy nebudeme. Stahujeme se zpátky do ležení - snad nám bude dopřán odpočinek až do úsvitu.

Není. Vstříc nám běží posel. Přečtu si nový rozkaz a nevěřím svým očím. „Co to má znamenat?"
On ale dosud ani nevěděl, co v rozkaze stojí. Natož aby měl ponětí, jaký to má mít účel.
„Vždyť jsou úplně čerstvá! To nikoho neotráví. Kdo takovou hloupost vymyslel?"
Jenže rozkaz je rozkaz. Vytáhneme šavle a pustíme se do práce.

Stojím a sleduji plnění katapultů. Tohle že má Gondořany vyděsit?
Jejich vlastní hlavy?

V Minas Tirith je dnes blýskavice a krupobití.

Můžeme znovu lovit

Drabble: 

Konečně opouštíme trpasličí území – po mnoha dnech můžeme znovu lovit.
Tu se z řezavé chumelenice vynoří obrys zahalený kožešinou a za ním stín dalšího zvířete. Ani jsme ještě nerozeznali, co to je, a už střílíme.
Mlčení zimy prořízne zařehtání, za ním khuzdulská nadávka. Když trpaslík vidí dvacítku skřetů, zmizí v šeré bělotě. Nečekáme, kdy se z ní zas vyloupne. V tomhle počasí jediný nepřítel snadno postřílí celý kmen.

„Krev," všimne si Rustrigh.
Jdeme po stopě, až spatříme raněné zvíře – trpaslíkova nákladního poníka.

Ještě si vychutnávám kus pečené koniny, ale Šangi se Snagou už probírají, co jsme našli.
Trpaslík vezl kožichy.

Vybavit si její číslo

Úvodní poznámka: 

Varování: Otroctví, tělesné týrání, požár, ještě něco hodně hnusného navíc a pochopitelně smrt.
Vloženo neviditelně. Pokud se rozhodnete, že drabble chcete číst, zobrazíte je natažením myší nebo chvatem Ctrl A.

Drabble: 

Je vyhublá, jako všechny, které přivedou po pár letech nazpět. Snažím se vybavit si její číslo.
„Neokounět!" Přes záda 67TP8I přejede karabáč. „Přidávat!"
Navrátilkyně také dostala lopatu. Nezaboří ji ale do vozíku s rudou - ožene se jí po dozorci a shodí ho do pece.
Přibíhají další dozorci. Navrátilkyni zasáhnou tři biče naráz. A nepřestávají dopadat.
Dole v peci to zahučí.
Biče ustanou.
„Je po ní," řekne jeden a všichni tři se hledí ztratit.
My nemůžeme.
Jeskyni plní šlehy ohnivých důtek, zápach spáleniny a vzteklý řev.
67TP8I se přesto přes bolest usměje. „Myslím, že CÞW0G4 unikla."
CÞW0G4! Jak jsem mohla zapomenout?

Závěrečná poznámka: 

A prosím organizátorky, aby další podobně drastická témata už letos nezadávaly, nebo se sesypu.

Nejhezčí obrázek ze všech

Drabble: 

Nevím, kde tu věc vzali. Nadšeně se nad ní sklánějí a porovnávají si tvar nosů, délku zubů a hustotu obočí.
Odvrátím pohled.
„Pojď k nám, Igrûn! Pojď se taky podívat!"
„Nechci," zavolám zpátky.
„Proč? Vždyť jsi tak pěkná! Máš nejhezčí obrázek ze všech," přemlouvá mě Chârn.
Moje tetování není obrázek.
„No tak se podívej!" přistrčí mi zrcadlo před obličej.
Šangi, tehdy před lety, odvedla dobrou práci. Kdo neví, stěží si všimne - jenže já vím. Nikdy jsem nezapomněla.
Teď se na mne šklebí v celé srozumitelnosti.
„Dej to pryč!" vykřiknu a s pevně zavřenýma očima ji odstrčím.
HS613B spadne na dlažbu.

Závěrečná poznámka: 

Za čaj a techniku děkuji Tenny.

Musíš armádu opustit

Drabble: 

„Jsem tady, Chindûr-thrakka."
Pokyne mi, ať se posadím. „Rozhodla jsem se, co s tebou, Igrûn," řekne. „Musíš armádu opustit. Tvoje nekázeň..."
Přikývnu. Vím to. Stále jednám jako Divoká: rozhoduji se sama.
„Půjdeš do Lug-gorothu."
Nevěděla jsem, že v Lug-gorothu je i trestanecká kolonie. „Na jak dlouho?" vyděsím se.
„Záleží na tobě. Jak tě znám... jestli si tam nepobudeš, brzy se vrátíš. Dagîr, to není pro tebe."
Prudce vzhlédnu. „Chceš ze mě udělat důstojníka?"
„Co jiného?"
„Je tu ale překážka." Chindûr dobře ví, jaká.
„Ano," kývne. „Proto musíš armádu opustit. Před Lug-gorothem nastoupíš do školy."
Raději bych do trestanecké kolonie.

Závěrečná poznámka: 

Org.: Thrakka je samostatné slovo.
,,Za kolik" se může vztahovat nejen k penězům a školním známkám, ale i k délce trestu odnětí svobody.

Nezastavuj se

Drabble: 

„Ústup!" velí Chindûr-dagîr. „Až do pevnosti! Útěkem! Za ostrohem rozdělit!"
Výkřik. Ohlédnu se. Jednomu z mých mladých druhů projel stehnem šíp. Klopýtl a řítí se do rokle.
„Igrûn-snaga! Nezastavuj se!"
Skočím stranou a kloužu... málem až do potoka.

Budu jim stát za zdržení?
Ne, Númenořané se ženou za prchajícím oddílem.
„Nemělas..."
Rozříznu mu kalhoty. Tohle chce dlahu i pevný obvaz – a rychle.

„Nech mě tady," mumlá chabě. „Dostanou tě... běž..."
„Zmlkni." Hodím si ho přes rameno.

„Další neuposlechnutí rozkazu, Igrûn-snaga," Grudžik-thrakka se mračí. „Dezerce. Deset dní nezvěstná. Máš k tomu co říci?"
Jen jedno. „Jugháš žije."

Závěrečná poznámka: 

Termíny snaga, dagîr a thrakka označují hodnosti ve vzestupném pořadí.

Viděl jsem, jak střílíš

Úvodní poznámka: 

Máš-li měšec plný zlatek,
nezdolá tě žádný zmatek,
přestaň ječeti...

Upozornění: Drabble popisuje krajně nevhodné praktiky.

Drabble: 

Natáhnu, založím, zalícím.
Že se Jugháš rozhodl přilepšit si šipkami, co vězí ve volném terči napravo, zjistím teprve, když projde za tím mým právě v okamžiku, kdy se do něj zapíchne střela.
„Co se tam motáš? Mohla jsem tě zasáhnout!"
„Nemohla," zazubí se. „Viděl jsem, jak střílíš." Drze si dřepne přímo před mým terčem a sbírá odražené střely.
Potřebuje poučit. Zamířím na uzel vlasů na jeho temeni a stisknu spoušť.
Vyskočí. Šipka mu z účesu trčí na obě strany jako výstřední ozdoba. „Co děláš? Mohlas mě trefit!"
„Nemohla," namítnu. „Viděls, jak střílím."
Zatváří se rozlíceně a podá mi hrst šipek.

Závěrečná poznámka: 

Omlouvám se, pokud si některá čtenářka představovala, že se Jugháš stříhá nakrátko. Já jsem si ho tak nikdy nepředstavovala.

Archivní drabble: Za Kamennými zahradami

Rozkládám si lůžko

Úvodní poznámka: 

Org.: Nechtěly byste si opravit tu hrubku? Předtím se píše dohromady. To bolelo, muset to zakliknout špatně.

Drabble: 

Rozkládám si lůžko vedle Talimova – dohromady sešité zaječí kožešiny. Talim převazuje Burzîinu paži. Rustrigh opaluje hroty šípů; Aglûk si zašívá roztrženou suknici. Úlovek na večeři nestačí; uléháme napůl hladoví. Oheň brzy dohoří – nezpíváme, aby nás nenašli elfové.
Touláme se po lesích, protože není, kde by skřeti mohli žít v bezpečí.

Rozkládám si lůžko vedle Marisina – seržová celta, vlněná houně. Drîl ošetřuje Ghûčarovi postřelené ucho. Maris si olejuje kuši; Trumlaj spravuje rozpáranou kazajku. Úlovek na večeři nestačí; vybalíme uzené skopové. Oheň necháme dohořet – nezpíváme, elfové nás nesmějí objevit.
Patrolujeme v lesích, aby zůstalo na světě místo, kde skřeti žijí v bezpečí.

Závěrečná poznámka: 

A je to double-half-drabble, heč!

Archivní drabble: Je n'ai plus rien

Pro koho doopravdy pracuješ?

Drabble: 

„Dej mi jediný důvod, proč nepostavit před soud i tebe! Pro koho doopravdy pracuješ?"
„Pro Mordor, který bude před gondorskou rozpínavostí chráněn nezávislým územím," odpovím klidně.
„Možná – dokud na stolci sedí Faramir, a na něho Elessar útočit nehodlá. Ale jak se zachová příští kníže, příští král? Jak se ubráníme s armádou zmenšenou na třetinu? Řekni!"

Když vyčleníme vnitřní pořádkové síly zvlášť, větší vojsko nepotřebujeme, pokud mír potrvá; jakmile Gondor smlouvu poruší, závazek padne. A nezkušenost rekrutů? Nic nám nebrání cvičit civilisty.
Elessar brzy pochopí, že Mordor vůbec nezeslábl.

Mlčím. Kdyby chtěl k nepříteli přejít Akhâsthor, přivítají ho s otevřenou náručí.

Závěrečná poznámka: 

Archivní drabblata k tomuhle tématu můžu přehazovat vidlema. Nakonec vítězí s tradiční otázkou Spolubydlící (Domácí mazlíček, 2010).

Stránky

-A A +A