Budeč: Liškomág Evžen

Obrázek uživatele Aries

Kruh

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Vraha

Drabble: 

Stránky samy od sebe prudce zavířily.
V místnosti se nečekaně zhmotnil šedovlasý. Držel druhou polovinu knihy. I v ní se listy divoce převracely.
Vostrý ho poznal. Ten ho připravil o uloupenou kořist! Pokusil se zaútočit.
Zakolísal poražen strašlivou silou.
Kniha se sama vytrhla z rukou. Obě části se snažily spojit.
Tajné čáry ožily. Vyplížily se z pergamenu jako noční můra, svíjely se a proplétaly, tápaly ve snaze splynout a svázat přervané kouzlo.
Pevné obrysy prostoru se zkřivily, rozplizly, roztočily v děsivé spirále, zběsile rotujícím kruhu, v jehož středu se nezadržitelně rozvíralo cosi nepopsatelně, zvráceně nepřirozeného.
Hladová, hltavá, vše požírající prázdnota.

Závěrečná poznámka: 

V tomhle případě tápe sám ten kruh, jak se to kouzlo snaží obnovit.

Příště: Mezitím na Vyšehradě

Obrázek uživatele Aries

Vrah

Úvodní poznámka: 

Následuje po Strážci
Navazuje na Krásné vyhlídky

Drabble: 

Roztodivné předměty dotýkané během staletí. Zakleté artefakty. Kuriozity. Věci krásné i odpudivé, neškodné hračky, výtvory mocné i nebezpečné.
Břetislavova největší láska. Večer klid, sklenka a jazz v křesle nad knihou. Nepřál si víc.
Lidé nebyli nezajímaví. Obratnýma rukama vytvářeli vzácná díla, vdechovali jim magii, vkládali do knih pozoruhodné myšlenky.
Lada mu vtrhla do života, lidská až příliš, nevypočitatelná, přinášela venkovní vzruch. Chaos. Odolával, leč marně. Takové to tedy je. Útěky, útoky, strach a bolest. Nic pro něj.
Břetislav odvolal magickou formuli. Zastřená kniha se objevila.
Vostrý se na ni vrhl jak ohař na kost.
Jeho zmatený výkřik už Břetislav neslyšel.

Závěrečná poznámka: 

Příště:Kruh

Obrázek uživatele Aries

Strážce

Úvodní poznámka: 

Mezihra následující po Krásných vyhlídkách

Drabble: 

Knihovna staroslavné univerzity v Budči schraňuje nespočet pojednání o nadpřirozených tvorech.
Příručky, podrobné studie, bestiáře, zákony, pravidla. Návody, jak nelidské entity s vlastní magií rozpoznat, ovládat, jak se jim bránit, jak s nimi jednat.
Probírají se tu čarovná zvířata, některá známá i obyčejným. Inteligentní bytosti vládnoucí zvláštní magií, spjaté s jednotlivými živly nebo schopné překračovat hranice mezi lidským a nelidským, tímto a oním světem, životem a smrtí. Od drobné havěti, tiše chrastící v tmavých koutech, po vznešené bytosti nadané nesmírnou mocí.
Nejtajnější knihy se zabývají takzvanými Strážci.
Zhmotněný v astrálu, Strážce střeží nejvzácnější poklady, hluboká tajemství.
Chrání průniky mezi světy.

Závěrečná poznámka: 

Příště: Vrah

Obrázek uživatele Aries

Krásné vyhlídky

Úvodní poznámka: 

Následuje po Pádu
Navazuje na Mazec

Drabble: 

Než Břetislav skončil v poutech na podlaze, stačil použít důvtipnou magickou formuli. Často ji využíval při přenášení vzácných artefaktů. Únosce ho může šacovat, jak chce, knihu nenajde, dokud mu ji Břetislav sám nedá.
Což je otázka času.
Kapka po kapce, ranka po rance, tenká žhavá spirála se probíjí do mozku, nelítostný had rdousí, hryže.
Chvilka pro nadechnutí.
Břetislav leží tiše. Rozbolavělý, k smrti unavený, beze vší naděje.
Není hrdina, nechce to snášet, nevydrží.
Myšlenky se rozbíhají.
Má zapotřebí lpět na cizí věci?
Vzdorovat nemá smysl. Vydá knihu, ukončí svoje trápení.
Krásná, lákavá představa úlevy.
Tak jako tak, živ odtud nevyjde.

Závěrečná poznámka: 

Ironie se může, doufám?

Příště: Strážce

Obrázek uživatele Aries

Pád

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Konflikt

Drabble: 

Švihli sebou na hrbolatý chodník ve strmě stoupající ulici. Zašlé činžáky, dlažební kostky a psí hromádky. Kdesi nahoře řinčela tramvaj.
Náhlé neelegantní zjevení zakryly vyložené bedničky místní zeleniny. Naštěstí.
Evžen to odnesl rozbitým kolenem. Mohlo být hůř. Vrátil na místo trs shozených banánů a s mírným pobavením sledoval, jak Lada zběsile zaplácává drobné plamínky na sukni.
„Vy jste to zvoral.“
„Líp to nešlo.“ Dostával strach. „Mrskněte sebou.“
Lada ho upřeně pozorovala: „O čem přemýšlíte?“
Evžen kulhavě vyrazil nahoru. Najít dům se stopami magie. Rychle.
„Umíte clonu proti přemístění?“ prohodil.
„Umím,“ pochlubila se Lada. „Díky speciálnímu kursu pro kriminalisty… Bože… Sakra!“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Krásné vyhlídky

Obrázek uživatele Aries

Konflikt

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Mazec

Drabble: 

Hrubé křísící kouzlo Evžena vytrhlo z mdloby. Vyděšeně vzhlédl.
Lada si nad ním vztekle zapalovala cigaretu. Zdálo se, že hodlá přidat ještě nemagický kopanec.
„Unesli pana Sojku!“ vřískla. „Kvůli tomu vašemu podělanému pergamenovému salátu!“
„Zatraceně.“
„Kdybyste se nevykecával a rovnou toho chlapa sejmul!“
Evžen musel připustit, že má pravdu. Rozlítil se taky: „Nestůjte a hněte sebou. Stopovací kouzlo, nic?“
„Jak asi?“
Evžen prohmatával špinavou zem. „Zkusíme stopu strázně.“
Lada se zatvářila skepticky: „Zkoušel jste to vůbec někdy?“
„Jistě,“ odsekl Evžen. Vytáhl špačka tužky a začal kreslit čáry.
„Fakt to umíte?“
„U Želmíra, nebavte se!“ vyjel naštvaně. „Ruku sem. Soustředit se.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Pád

Obrázek uživatele Aries

Mazec

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Selhání

Drabble: 

Šedovlasý neodpověděl.
Zmizel.
Zároveň z opačné strany podchodu zasvištěly mrazivé paprsky omračujícího kouzla. Rozmázly se o Ladin štít.
Vzápětí cítili, jak sjela clona proti přemístění.
Ocitli se v pasti.
Evžen strčil knihu Břetislavovi.
Hrůzou polomrtvý starožitník se schoulil za jeho zády.
Přihnala se další magická vlna. Vyplnila prostor jako vláčné mazancové těsto, dusila a ochromovala.
Evžen s Ladou jen stěží vybičovali síly k zápasu s novým protivníkem. Uprostřed oslnivých magických výbojů metali kletby naslepo, v zoufalém pudu sebezáchovy, o poslední špetku dechu, o dohasínající jiskřičky vědomí.
Už nešlo jen o knihu.
Šlo o všechno.
Útočník – či útočníci – se neúprosně blížili.

Závěrečná poznámka: 

Mazanec tam je, mazanice je to rozmázlé kouzlo a mazec je navrch. Může být?

Příště: Konflikt

Obrázek uživatele Aries

Selhání

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Požadavek

Drabble: 

Kupodivu se vůbec nepokusil krýt.
Obratné prsty hbitě a nepozorovaně spletly poutací kouzlo. Stisklo s pevností oceli.
Jenže šedovlasý síť nedbalým pohybem setřel jak obtížnou pavučinu.
Lada se zajíkla úžasem. Neznámý vládne netušenými schopnostmi. Jeho hrozba se rázem jevila splnitelnou.
Nervózně dloubla loktem do Evžena, aby pomohl. Soustředěná síla tří čarodějů přece musí neuvěřitelnou protivníkovu moc překonat.
Evžen se bezděčně chystal poslechnout. Vzápětí se však zarazil. Uvědomil si, že šedému mágovi věří.
Sám útok zadržel.
Nedbal rozčilených výkřiků, vstal s knihou pevně sevřenou v náručí a pohlédl šedovlasému do očí.
„Nebojím se výhrůžek,“ promluvil tiše. „Ale zkuste mi nabídnout pravdu.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Mazec

Obrázek uživatele Aries

Požadavek

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Trychtýř

Drabble: 

Evžen příchozího očekával, ještě než ho spatřil.
Šedovlasému přibyly tmavé skvrny v obličeji a liškomág se zlomyslně ušklíbl. Ametysty splnily svůj úkol.
Zato Břetislav i Lada vydechli úžasem. Na první pohled v matoucím kalném světle se ten muž starožitníkovi opravdu velmi podobal. Dostat ho nějak na Vyšehrad! Tím by se mylné podezření okamžitě vyvrátilo.
Šedovlasý si jich nevšímal, soustředil se na Evžena.
„Mou velkorysou nabídku jste nepřijal. Druhou příležitost nedostanete. Dejte mi knihu.“
„To bych musel vědět proč,“ opáčil Evžen.
Šedovlasý se zamračil: „Mohu vás přinutit.“
„S vrahy se nevyjednává,“ prskla Lada. Připravila se k útoku.
„Nikoho jsem nezabil. Zatím.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Selhání

Obrázek uživatele Aries

Trychtýř

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Pnutí

Drabble: 

To není jen obyčejná bouřka. Někdo se snaží stáhnout ku pomoci sílu všech živlů. Bude zle.
Evžen si hryzl rty. Je tu moc lidí. Široce mávl rukou. Obyčejní navzdory nepřízni počasí vyběhli ven. Kdo se právě chystal vkročit do podchodu, obrátil se zpátky. Dobře.
Náraz přišel vzápětí. Poryv síly, jíž se téměř nedalo vzdorovat.
Padli na kolena v těsném klubku. Snažili se oživlou knihu udržet.
Ze zmítajících se stránek proudila probuzená zoufalá touha spojit se s chybějící částí, znovu zpečetit přerušený svazek, který kdysi stvrdilo neznámé kouzlo.
Prostor se podivně zkřivil.
Bezedný trychtýř hladové prázdnoty se rozevřel.
Zazněla ozvěna kroků.

Závěrečná poznámka: 

Snad by se při troše dobré vůle dalo brát spojení těch dvou polovin jako svatba a to kouzlo dejme tomu jako věno, díky kterému je to spojení vůbec možné? Prosím, smutně koukám.

Příště: Požadavek

Obrázek uživatele Aries

Pnutí

Úvodní poznámka: 

Děje se o chvíli později než Smečka

Drabble: 

Žárovka bzučí jak hejno sršňů. Chabě problikává zaplivaným podchodem.
Časní chodci se choulí do kabátů. Spiklenecký šepot podezřelé trojice se dotkne sluchu, smysl však uniká.
„V knize procitá magie.“ Evžen bezradně krčí rameny. „Cítím zmatený vír, chaos. Způsobuje silnou závrať.“
„Mít tak lupu,“ zabručí Břetislav.
Lada je pohotová: „Račte.“
Vetchý pergamen se mění v houštinu, písmena barvy zaschlé krve se prohýbají jak záludné šelmy.
„Tady.“ Na jedné stránce nepatrné pnutí, nenápadné chvění.
Evžen opatrně přiblíží prsty k neviditelným čarám a sykne: „To je ono.“
„Možná hledá druhou polovinu?“ navrhne Lada nejistě.
Zaburácení vichru pronikne až do tunelu.
Žene se bouřka.

Závěrečná poznámka: 

Příště Trychtýř

Obrázek uživatele Aries

Smečka

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Přestřelku

Drabble: 

Časné ráno.
Strážník se skutečně vzpamatoval, neměl však sílu na přemístění.
Doploužil se na Vyšehrad pěšky.
U vchodu čilá skupinka se zápisníky a samočinnými záznamníky.

„Nějaký obrat ve vyšetřování vraždy Eliáše Levého?“
„Pátrání pokračuje.“ Tihle mi ještě scházeli.
„Řekněte nám víc!“
„Vyšetřování vede kriminální oddělení.“ Kdybyste tušili jak.
„Máte konečně nějaké stopy?“
„Nejsem oprávněn nic prozrazovat.“ Aspoň že tak.
„Byl jste zraněn ve službě? Co se stalo?“
„Drobná nesouvisející nehoda, nic důležitého.“ Ať mě zem pohltí. Sojka mi jen podrazil nohy. Tu omračovací kletbu poslal Vostrý, jsem si tím jistý.
„Kdy dojde k zatčení?“
„Bez komentáře.“ Panebože, co mám dělat.

Závěrečná poznámka: 

Příště: Pnutí

Obrázek uživatele Aries

Přestřelka

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Osočení
Následuje po Místě činu

Drabble: 

Výkřiky a zmatek.
Sviští blesky.
Stoleté dubové dřevo se kroutí a praští.
Prší kletby.
Křehké nádoby se mění na střepy.
Lampa vzala za své.
Temnota se svíjí vzteky.
Zaklínadla drtí štíty.
Zafučení větru. Náhlé studené ticho.
Lada se těžce zvedá uprostřed spouště, vykouzlí sféru. Snaží se vzpamatovat.
Dveře dokořán, Vostrý je pryč.
Na dlaždicích zůstal napůl omráčený strážník.
Břetislav zvolna ruší svůj štít a zděšeně lomí rukama, nenachází slova.
„Průšvih jak Hradčany. Vostrý letěl pro posily,“ vzdychne Lada. Nervózně se uchichtne: „Strážníka jste ale sejmul parádně.“
„Musím zavolat Vyšehrad.“
„Neblázněte. Šoupneme ho ven, on se probere. Zamkněte to tady. Zdrháme.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Smečka

Obrázek uživatele Aries

Místo činu

Úvodní poznámka: 

Následuje po Osočení

Drabble: 

Lucerna rozpitá v noční mlze zhasne. Tma zahalí nároží.
Netřeba zvědavých očí.
Vlastní zrak nahradí jemné prsty. Pátravě bloudí napůl smytou mapou zločinu.
Déšť ukonejšil rozjitřenou dlažbu, odplavil běsy, zahojil bolest.
Jen zrnka písku ve spárách si stále pamatují vsakující krev, ještě opakují nechápavé proč.
Hrstička mokrého prachu na dlani… jako by se snažil luštit přeškrtanou stránku.
Vnímá skomírající ozvěnu chamtivosti a… zvláštní… otisk zklamání dohánějícího k nepříčetnosti.
Dává to smysl? Co se tu u Želmíra mohlo odehrát?
Spojení vyčerpává nad snesitelnou mez.
Ukřivděná stopa smrti.
Zuřivá stopa života.
Nesrozumitelná stopa prázdnoty. Ani živé ani mrtvé.
Nic víc.
Dlažba mlčí.

Závěrečná poznámka: 

Příště: Přestřelka

Obrázek uživatele Aries

Osočení

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Ostrého hocha

Drabble: 

Zůstal jen Vostrý a jeden strážník, druzí dva vyběhli za Evženem.
„Otevřete skříně! Kde je kniha? Kde je? Kde?“
Břetislav se marně snaží přerušit kanonádu otázek. Vysvětlit, že delikátní magické artefakty nesmějí být vystaveny hrubému zacházení. Znovu přísahat, že s vraždou ani loupeží nemá nic společného. Vostrý si počíná jako rozumu zbavený.
„Pitomče,“ nevydrží Lada. „Je nevinný. Aspoň poslouchejte, co říká!“
Vostrý mávne rukou, Lada klesne sražena nečekaným útokem.
„Šéfe, proboha,“ vyhrkne zděšený strážník. „Předpisy…“
„Kašlu na ně,“ vrčí Vostrý. Blíží se k Břetislavovi.
„Naposled. Přestaňte zapírat. Byl jste spatřen na místě činu.“
Břetislav ztuhne.
Z Ladiny dlaně zasrší blesky.

Závěrečná poznámka: 

Téma se nesměle krčí v třetím řádku zdola.

Příště Místo činu

Obrázek uživatele Aries

Ostrý hoch

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Poradu

Drabble: 

„Zpátky, slečinko.“
Do obchodu se protlačil Vostrý s třemi strážníky. Oháněl se papíry: „Povolení k prohlídce. Jste zadrženi.“
Evžen využil zákrytu za Břetislavovými zády. Kniha bleskurychle zmizela v batohu.
Lišák prolétl mezi muži jako rezavá šmouha.
„Chyťte ho!“ zařval Vostrý.
Marně. Nikdo nedostihne liškomága, který za sebou zamete stopy.
Evžen se obrnil trpělivostí. Až bude čistý vzduch, zjistí, co potřebuje, a vrátí se.
V jednom má jasno. Takhle Vyšehrad běžně nepostupuje.
Vostrému nejde o spravedlnost, ale o knihu. Ať pracuje pro sebe či pro šedovlasého mága, za úplatek či z donucení, hraje na vlastní pěst.
Riskuje existenci.
Jde o hodně.

Závěrečná poznámka: 

Příště: Osočení

Obrázek uživatele Aries

Porada

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Srážku

Drabble: 

Okolo lampy se vinuly pramínky cigaretového kouře.
Kruh světla padal na knihu v průsečíku zachmuřených pohledů nesourodé trojice.
Slova se ujal Břetislav: „Kniha je cenná, ale bez uloupené poloviny netuším, proč stála za vraždu. Zjistím víc. Jak vypadal ten zájemce?“
Evžen odfrkl: „Trochu jako vy. Dlouhé šedé vlasy, uhlazená řeč. Smrděl strašně divnou prázdnotou, nic, co bych znal.“
„Jak přesně k vraždě došlo? Co vypátrala kriminálka?“ Lada usilovně škrábala do notýsku. „Moje starost.“
„Pršelo, ale násilná smrt vyvolává výjimečně silné emoce. Dlažba mohla nějakou stopu zachytit. Mrknu se,“ přispěl Evžen.
Lada zamáčkla cigaretu a vyskočila: „Jdu.“
Dveře se hlučně rozlétly.

Závěrečná poznámka: 

Příště Ostrý hoch

Obrázek uživatele Aries

Srážka

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Podezřelého a Průnik

Drabble: 

Zbrusu nové bariéry bez váhání vyztužil temnými ametysty. Vznikla hradba účinnější než vzteklý hlídací pes.
Záškodník nejspíš pozná, že Evžen pavučinu zničil, ale jestli tu znova zkusí vrtat, jeho vlastní kouzlo obratem přiletí zpátky. Jen ať si tu šlupku vychutná.
Podivnou knihu uchopil opatrně, jako by pálila, a uložil do batohu. Výjimečně opominul přesun na skryté stanoviště. Přenesl se přímo z prahu do čarodějnické čtvrti před obchod Břetislava Sojky, uznávaného odborníka na magické starožitnosti.
Prásk.
Evžen naštvaně zasykl. Uvítala ho zatraceně nepříjemná rána do brňavky.
Na přesně stejném místě se zároveň zhmotnila černě oděná blondýnka.
Lada Durmanová, zbrklá jako vždycky.

Závěrečná poznámka: 

Příště Porada

Obrázek uživatele Aries

Průnik

Úvodní poznámka: 

Časově následuje po Podezřelém, dějově navazuje na
Nabídku, jaká se neodmítá

Drabble: 

Vtíravý pocit nepatřičnosti.
Instinkt varoval.
Kniha zůstala v bezpečí nedotčeného kruhu.
Předtím.
Po záhadné návštěvě se cosi změnilo.
Nepatrné zachvění čar by stěží postřehl nebýt nevysvětlitelné nervozity, jež ho donutila k výjimečné pečlivosti.
Evžen se zděsil.
Zákeřný dotek cizí magie se vloudil do domu.
Do jeho domu!
Nikdy dřív se to nestalo. Mělo to být nemožné.
Zatnul zuby a pustil se do práce. Pátral po skulince, trpělivě prohmatával a proklepával, napjatě naslouchal, jako by hledal záludnou jehličku vraženou do vlastního těla.
Tu je.
Neviditelná pavučina v prasklině pod parapetem, rafinovaně svinutá ve skutečné pavučině.
Tak. Konec bezstarostné zahálky.
Čas jednat.

Závěrečná poznámka: 

Příště Srážka

Obrázek uživatele Aries

Podezřelý

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Dražbu

Drabble: 

Odznak bleskl jako chladná zbraň.
„Oto Vostrý,“ štěkl vyšetřovatel.
Ostrý tedy byl.
„Co jste dělal před hodinou? Máte svědky?“
Útočný tón Břetislava zaskočil.
„Na procházce. Sám.“
„To známe. A jsme doma, co?“
„Co vás vede k domněnce, že se mnou smíte hovořit tímto tónem?“
„Smím, nesmím, to je vedlejší. Přesvědčte mě, že jste se nevyskytoval tady na místě vraždy, a když už jsme v tom vysvětlování, kam se mohla podít vzácná kniha, o kterou jste prý strašně stál?“
Vrozená důstojnost ztlumila uražený hněv.
„Nemám s tou tragédií nic společného. Slovo bezúhonného občana musí stačit.“
„Jak je libo. Nevidíme se naposledy.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Průnik

Obrázek uživatele Aries

Dražba

Úvodní poznámka: 

Odehrává se v čarodějnické čtvrti na Starém městě o několik dní dřív než Nabídka, jaká se neodmítá

Drabble: 

„Poprvé… podruhé… potřetí! Fragment manuskriptu získává pan Eliáš Levý.“
Starožitník Břetislav Sojka v roztrpčeném zklamání opustil aukční síň.
Navzdory pozdní hodině a houstnoucím mračnům vyrazil nazdařbůh uličkami Starého města. Ostrá chůze pomůže setřást pachuť nezdaru.
Až půlnoční bouřka ho přinutila k návratu domů.
Od svých dveří mimoděk zalétl pohledem k nedalekému honosnému domu sběratele Levého.
Co to?
Rozčilený hlouček. Světelné sféry rozpité deštěm.
Rozevláté pláště. Že by strážníci?
Jat obavou přikročil blíž.
„Rozkřápli mu hlavu jak makovici!“
„Takové neštěstí!“
„Zavražděn na vlastním prahu!“
Zachmuřená tvář ozářená blesky. Stříbrný odznak v dlani.
Vyšetřovatel z Vyšehradu připomínal přízrak.
„Máte mnoho k vysvětlování.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Podezřelý

Obrázek uživatele Aries

Nabídka, jaká se neodmítá

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Knihu

Drabble: 

Příchozího obklopovalo závratné nekonečno nicoty. Drtivá aura prázdnoty.
Evžen pocítil vděk za pevnou hráz pultu.
Nečitelný pohled, úlisný hlas: „Máte v držení fragment Dryjáků smrtících i hojivých.“
Evžen se musel rozpomenout. „Dostal jsem ho místo honoráře,“ ohradil se ostře.
Lehké gesto rozvlnilo zmrazující hlubinu. Úsměv připomněl škleb klauna: „Je mi známo, vážený pane. Nechci se ani stínem dotknout vaší cti. Pořádám pozůstalost původního majitele. Snažím se znovu zkompletovat jeho knihovnu. Sentiment dědiců, chápete. Chci knihu odkoupit.“
Vyslovil sumu, za kterou by mohl na půl roku bezstarostně zavřít krám.
Evžen se rozhodl bleskově: „Nemám ji. Prodal jsem ji nějakému potulnému vetešníkovi.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Dražba

Obrázek uživatele Aries

Kniha

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Odměnu

Drabble: 

Zbyla jen spodní polovina a surově zmrzačený svazek se snadno vešel do otevřených dlaní.
Evžen se skoro obával, že se vetchá kniha rozlétne jen závanem jeho dechu.
Možná čtrnácté století? Psaná česky. Stěží rozluštil pár řádků. Receptury na lektvary? Vypadá to tak. Pro něho nic důležitého, navíc neúplné…
Vnímal však v křehkých stránkách ozvěnu pradávné magie. Setřené a nečitelné.
Jeden nikdy neví. Nějakou cenu mít bude. Mohl by ji prodat.
Zatím knihu pečlivě uložil, pro jistotu opatřil ochranným kruhem a posléze na ni zapomněl.
A tak by to zůstalo, kdyby ho o půl roku později nevytrhl z klidu neznámý muž.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Aries

Odměna

Drabble: 

Barabizna zalknutá letitou špínou. Šmouhy prachu se spekly s černočernou magií, šeplaví duchové bránili zdivu v nadechnutí. Okoralé srdce stavení zadrhly zapomenuté kletby.
Vyčistit všechen svinčík byla ukrutná dřina.
Stařec se bezmocně choulil jak hnědý zmačkaný list pod námrazou. Při životě ho už snad držela jen spousta magických udělátek vylepšujících kolečkové křeslo.
„Dokážete zázraky,“ sípal. „Jsem jako znovuzrozený. Peníze nemám, ale...“
Jako by to Evžen netušil předem.
Starý čaroděj prý býval mocný a slavný. Skončit takhle…
Skryl rozmrzelost i soucit.
„…odměním se darem. Tam v truhle.“
Prastará kniha ve zvetšelé kůži, stříbrné kování dávno zčernalo.
Polovina svazku chyběla.
„Je vaše.“

Závěrečná poznámka: 

Příště Kniha

Obrázek uživatele Aries

Ahóóój!

Úvodní poznámka: 

Tak už jsem tady taky :-)

Drabble: 

„Jdeme na oběd.“
„Ještě ne.“
Malá zrzavá holčička se zasněně dívala přes široké rozorané pole. Nechtělo se jí domů pod střechu, venku bylo tak hezky.
Chytit se tak větru prosyceného pronikavou vůní vlhké hlíny, lehce vzlétnout k vysokému modrému nebi mezi bílé obláčky, to by bylo něco!
Stoupla si na špičky, rozpřáhla ruce. Zablácené boty se odlepily od země.
Sestra ji rychle strhla zpátky: „Neblbni.“
Na obloze se objevila vyrovnaná formace ptačího hejna. Těm se to lítá...
„Koukej, kachny!“
„To jsou husy, Evženko,“ poučila ji Radka. „Vracejí se z teplých krajin. Začíná jaro.“
Evženka se zasmála a vesele zamávala: „Ahóóój!“

Obrázek uživatele Aries

Liška v kurníku

Úvodní poznámka: 

Tak asi tohle. Protože to není součást ani jednoho seriálu, takže tady je Evžen v pohodě.
Bylo to na téma Nejsme na to už moc staří?

Drabble: 

Evžen se za večerního šera vracel polní cestou do vesnice. Jeho pozornost upoutal podezřelý ruch na dvorku.
Dřevěný kurník se otřásal rozčileným kdákotem a pes se mohl vzteky pominout. Dírou v plotě se snažila prodrat liška s ukradenou slepicí v tlamě.
Rozzuřený hospodář vyběhl s puškou: „Tentokrát tě dostanu!“
Evžen se neudržel. Zlomyslně se ušklíbl, zkřížil prsty a jakoby v překvapeném gestu mávl rukou. Nečekaně prudký vítr zvedl oblak prachu a pes vyděšeně zalezl do boudy.
Než si hospodář protřel oči, liška byla ta tam.
„Krucinál!“
„To byla ale smůla.“ Evžen s nevinným úsměvem pokrčil rameny a klidil se pryč.

Obrázek uživatele Aries

Návštěva

Úvodní poznámka: 

Tak mi to přece jen nedalo a taky ještě přihodím jedno NESOUTĚŽNÍ a optimističtější drablátko na konec. Volně navazuje na seriál.
Téma Dnes to praskne

Drabble: 

V půli podzimu se Evžen už zas pilně otáčel v obchodě. Díky Xéniině vytrvalé péči se uzdravil, jen s obsidiánem ještě musel zacházet velice opatrně.
Drahoš včera ohlásil, že se zastaví na den doma a přivede návštěvu. A tak Xénie kmitala v kuchyni, zatímco Evžen přemýšlel o tom, že Drahošovi zápřah prvního ročníku univerzity dost prospěl. Profesorka Stella si ho nemohla vynachválit. Ani lektvar na spaní prý už nepotřebuje.
Cinkl zvonek, Drahoš stál na prahu a s ním hnědovláska v kratičké sukni.
„Tati, to je Slávka,“ oznámil Drahoš obřadně.
Dívka měla jasné a veselé oči.
Evžen se usmál: „Vítám tě.“

Závěrečná poznámka: 

A teď už je opravdu konec :-)

Obrázek uživatele Aries

Dlouží se stíny přezrálého léta

Úvodní poznámka: 

Závěr seriálu, pět nebo šest týdnů po Výslechu.

Pro Gwen

Drabble: 

Drahoš sedí u kapličky.
Sám.
Vyšetřování skončilo. Martina se v září do Budče nevrátí. Její mysl zůstává zatemněná. Prý ji léčí. Časem snad…
Drahoš teskně vzpomíná.
Co jí chybělo? Proč nic neviděl?
Měl by se vrátit, doma bude potřeba pomoct. Táta už konečně chodí, jen je ještě malátný a podrážděný. Pracovat zatím nemůže, vyčerpal se přespříliš.
Máma nestíhá. Určitě zas chystá uspávací lektvar.
Noci jsou nejhorší. Pro všechny tři.
Ale Drahošovi nic nevyčítali. Zamilovat se není zločin, říkal táta.
Měl by na Martinu čekat? Jenže… ten dlouhý stín zůstává.
Drahoš setře slzu, kulhavě odchází.
Některé jizvy se nezahojí, říkala máma.

Závěrečná poznámka: 

Konec.Skoro.
Děkuju všem, kdo tu byli, psali a četli, děkuju organizátorkám, děkuju za nádherný duben!
Obrázek uživatele Aries

Výslech

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Místo
Děkuji neviathiel za laskavé zapůjčení vyšehradské kriminálky s Helgou v čele.

Drabble: 

Lehký vánek s mateřídouškovou vůní probere Drahoše z mrákot. Příjemný vjem okamžitě přebijí bolesti, hlavně nohy má v jednom ohni.
Drahoš se rozhlédne.
Táta v bezvědomí v mámině péči…
Okolo činorodý ruch, strážníci v černém a zachmuření muži v civilu.
Vyšehrad.
Velí jim žena.
Přiklekne k Drahošovi: „Léčitel…“
„Netřeba,“ ozve se Xénie. „Zvládnu to sama.“
Žena se zamračí, ale nepře se. Vážně se vyptává na Martinu, chce slyšet všechno.
Drahoš těžce sbírá odpovědi. Už nemůže.
Žena vstává: „Necháme to na později. Vznesete formální obvinění?“
Drahoš vytřeští oči. On? Proč? Pak mu to dojde. Je čerstvě plnoletý. Sám za sebe.
„Ne.“

Závěrečná poznámka: 

Příště: Epilog

Obrázek uživatele Aries

Místo

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Prázdnotu

Drabble: 

Ohlušující ticho, místo bouře mrtvé bezvětří.
Rozlomená čarovná dimenze, místo svatyně prázdná fabrika.
Rozbitá socha, místo bohyně černé střepy.
Padlá kněžka, místo vznešené dámy zpráchnivělé kosti.
Umírající dívky, místo zpěvu smrtelná křeč.
Zmařený dar, místo dvou bojovníků bezvládná těla.
Neznámá žena, místo mstitelky něžná ošetřovatelka.
Zkrvavený chlapec v ženině náručí, místo… místo čeho…?
Něco slíbila. Něco slíbili. Podvedli ji.
Něco zradila. Něco zničila.
Nic místo něčeho.
Chlapec se na ni dívá s bolestnou výčitkou, v očích otázku proč.
Martina neví.
Nechápavě zírá na zmatené obrazy.
Její mysl prchá před sžíravým pocitem viny, pryč odsud, co nejdál a nikdy se nevrátit.

Závěrečná poznámka: 

Příště: Výslech

Stránky

-A A +A