DMD č. 15 pro 15.4.2010. Téma: Muž přes palubu

Obrázek uživatele ioannina

Bezhlavý úprk

Poznámka: dějově bezprostředně navazuje na drablík Poslední otevřená konference v Gdaňsku.

„Mistře gdaňský! Někdo nás zradil! Jde sem inkvizice!“
Než se Severin stačil byť jen nadechnout, Leif mu vytrhl z ruky číši, chrstl mu víno do tváře.
„Zbláznil ses?! Co to...?!“
Leif ho razantně drapl za rukáv. „Pojď.“
A už ho vleče k... holé zdi.
Severin se vzepřel. „Takhle tu uvízneme! Copak nevidíš, kde jsou dve...“
„Pojď!“
Kapkami vína na zdi prosvitla jakási neznámá, zamlžená krajina.
„Co to...! Kam nás to...!?“
„Pojď!!!“
Prošli tou zvláštní mlhou a náhle jsou znovu ve známém světě, jen jinde: stojí na nábřeží.
Za nimi se ozývá střelba.
Leif zaúpěl a strhl je oba do moře.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Ebženka

Temná noc v Sadové ulici

Kočky věděly. Do téhle ulice by radši nevkročily. Jenže kdosi laskavý stavěl k patě domu otřískané kastrůlky s jídlem, a vždycky se našlo vychrtlé stvoření, které zahodilo instinkty ve prospěch jiných, stejně palčivých.
Dnešní noc byla poklidná, ale mourovatá kočka se plížila v nejhlubším stínu.
Z okna na druhém odpočivadle se ozval hluk. Vysypaly se střepy, vypadl člověk. Zmizel.
Vzhlédla, ale hlad byl silnější než strach.
Pak vypadl další, po chvíli třetí. To už kočku nezajímalo.
Schodištěm zaduněly kroky. Zježily se jí chlupy a pocítila nejvyšší bázeň.
Neschopná pohybu se tiskla k zemi.
Jak je možné, že lidé tohle necítí?

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Dangerous

Medvídek

Bylo tam dusno, těsno, přecpáno. V nesnesitelném horku jako by se rozpouštěli; jazyk neměli, lepili se celí, od hlavy až k patě. Přestali myslet na smrt, která je čeká venku. V posledních záchvěvech zoufalství doufali, že je někdo vysvobodí. Ale ani hnout se nemohli, když uslyšeli očekávané zašustění sáčku.
Bílí se tvářili nezúčastněně, oči smrtelně propadlé.
Oranžoví se slizce usmívali; doufali, že jim uvěří?
Žlutí by se chechtali, nemít slepenou pusu.
Červení jej pomalu obkličovali a tvářili se nebezpečně.
Ale zelený gumový medvídek se přesily nebál. Z posledních sil vyskočil z pytlíku do konvičky s čajem. A až bude velký…

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lunkvil

Proč se musí lodě pořád natírat?

Nechápal, že to vyšlo zrovna na něj. Většina inženýrů pravidelnou údržbu trupu nenáviděla a bála se chvíle, kdy Enterprise zastaví a bude možné někoho vyslat ven. Ale Derek se té chvíle přímo děsil. Už při simulacích se mu vždycky dělalo strašně špatně.
Pokusil se uklidnit a soustředit se, aby to už měl za sebou. Před výstupem šestkrát překontroloval dýchací přístroj i magnetické boty. Žádná skulinka mu neunikla…

V tu chvíli ohlásil pan Dat zprávu velitelství Flotily, která rozkazovala, aby se okamžitě hlásili v Neutrální zóně.

Derek ucítil pod nohama trhnutí a pak už jen v dálce spatřil záblesk warp motorů…

Fandom: 
Rok: 
2010

Zácvik

Poručík Hrouzek se přidržoval zábradlí člunu a zářil. První den u říční policie!
„Kapitáne, muž přes palubu na dvou hodinách!“
Při bližším pohledu nikdo ve vodě nebyl.
„Kdo by tam plaval? Z mostu neskočil, je daleko. Možná kachna. Jedem.“
Poručík se ještě ohlédl.
A znovu zahlédl hlavu mizející pod vodou.
„Kapitáne!“
Málem při prudké otočce vypadli.
Potřetí jen zachroptěl. Zase nic.
O bezvládném těle pod hladinou se už neodvážil zmínit.

Na konci objížďky byl ochotný odevzdat odznak a odebrat se k psychiatrovi.
Velitel vyskočil na břeh a otcovsky ho poplácal po rameni.
„A vo pražskejch vodníkách už jsi slyšel, mladej?“

Rok: 
2010
Obrázek uživatele eliade

Vyhlídkový let

„Mrakoplaši, podívej, co to je?“ ukazoval Dvoukvítek uchváceně na podivné vznášedlo, které se zrovna odlepilo od země.
„Jmenuje se to horkovzdušný balón,“ ozvalo se mu za zády. Spatřil komického krátkonohého chlapíka. „Nechcete se proletět? Další let začíná za chvilinku.“
„Ne, nemáme čas,“ odmítl rychle čaroděj.
„Mrakoplaši, prosím…“
„Tak dobře, ale já počkám radši na zemi.“ Věděl, že nemá cenu smlouvat.
Dvoukvítek se nadšeně rozběhl ke druhému, přivázanému balónu. Mrakoplaš se opatrně přitočil k majiteli.
„Poslyšte, co děláte, když balón začne klesat?“
„Vyhazujeme nepotřebnou zátěž.“
„To se vám asi nepovede,“ odvětil Mrakoplaš s pohledem na bednu, která cupitala Dvoukvítkovi v patách.

Fandom: 
Rok: 
2010

Zbabělec

„Jestli si myslíš, že tě nenajde, čeká tě velmi kruté překvapení.“
„A co mám podle tebe dělat? Ty jsi v klidu tady, pod JEHO ochranou.“
„To si vážně myslíš?“ pohrdavě si odfrkl. „Že tu zůstávám kvůli jeho ochraně?“
„Ty jsi byl vždycky zbabělec. Zbabělec zůstane zbabělcem.“
„Podívejme, kdo tu mluví...“ Ironie mu odkapávala ze slov.
A on se nezmohl na nic jiného než na nervózní zamračení a okázalý ochod.
„Muž přes palubu! Muž přes palubu!“ ozvalo se z přídi.
„Karkarove, ty hlupáku,“ řekl si Snape tiše pro sebe. „Jak mu chceš utéct, když si ani nepamatuješ, žes odplul od břehu...“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Aveva

Maminka

pozn. Bodík je bodík...

Řekla: Počítej ovečky!
A já řek, že ovečky jsou jenom pro holky.
A tak si povzdechla a řekla: Tak počítej něco jiného!
Tak jsem zavřel oči, vylezl nad úžinu a počítal projíždějící lodě.
Na první kuchař vařil želví polívku, v krunýři.
Druhá se potopila, když ji třetí trefila dělovou koulí.
Na čtvrté seděl papoušek, na kapitánově rameni.
Na páté plavčík šplhal na stěžeň a smekla se mu noha.
A tak v neděli nedostanu po obědě zmrzlinu, protože řekla: Zlobíš!
A protože jsem kvůli tomu ty oči otevřel, tak ani nevím, jestli můj výkřik: „Muž přes palubu!“ slyšeli a vytáhli ho.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Profesor

Kolegové profesora von Draka 1. – Bloudění Terezy K.

Věnování: Danae, jejíž komentář mne inspiroval k zalidňování páně von Drakova světa a Rebelce s Kleio za jejich pomoc při seznámení s novým fandomem.
---
Tereza K. si nikdy nevšimla, jaká je v království jejího kolegy tma. Světlo do uliček nezasahovalo. Jen tu a tam visela zaprášená žárovka nad vitrínou se zajímavým, a tudíž i děsivým exemplářem.

Připadalo jí, že bloudí celé hodiny. Polkla rostoucím strachem.
Nepatrně zrychlila krok. Za jejími zády cosi zašramotilo. Prudce bušící srdce cítila až v krku.
Znovu. Tichý smích.
Rozběhla se, ale šum ji pronásledoval. Ulička byla nekonečná. Plíce ji pálily.
„Danieli!“zakřičela zoufale. Nikdo se neozval.
„Danieli!“ zkusila to znovu. Marně. Bez naděje běžela dál. Přímo k otevřenému oknu.
Nestačila zastavit.
***
„Ženská přes palubu!“ uslyšel profesor von Drak pobavený hlas.

Rok: 
2010

To je dobrý

(Víte co? Zkuste to projednou uhodnout.)

Řídící stroj zobrazil schéma dolní paluby s výrazným vyznačením jedněch vrat a vyslal do atmosféry lodi výstražné vlnění. V překladu to znamenalo totéž, co staré: Muž přes palubu! Na lodi ale nebyl nikdo, kdo by takový překlad potřeboval nebo mu byl alespoň schopen vlastními schopnostmi porozumět. Už ne.
Muž v kosmickém člunu si odhodil patku z očí. Teď může kamkoliv. Bude prodávat párky ve stánku s rychlým občerstvením. Stane se barovým zpěvákem na zapadlé planetě daleko od domova. Nasadí si černé brýle a bude dělat revoluci.
Na lodi poplach a emzáci ho budou honit. To nic.
To je dobrý, mámo.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Rebelka

Po deseti letech

Poznámka: Můj srdcový fandom. Těm, kteří ho znají a mají rádi aspoň tak jako já, posílám virtuální objetí.
Tit, je pro Tebe. Opožděně přeji krásné narozeniny.
_____________________________________________________________________

„A taky vás mám od všech moc pozdravovat,“ řekla Titty.
Kapitán Flint si všiml, že ji ty roky skoro nezměnily. Jen vlasy měla kratší.
„Chtěli přijet, ale znáte to, moc práce...“ A lhala pořád stejně mizerně.
Ticho, co nastalo, jako by skřípalo nehty po tabuli.
Hausbót se mírně zakolébal.
„Slyšela jsem, že na Ostrově Divokých koček udělali...“ začala téměř šeptem.
„Jo, kemp.“
Sevřela ucho kabelky, až jí zbělaly klouby prstů.
„Chceš se tam zajet podívat, Titty?“
Dlouhou dobu mlčela a potom pomalu zavrtěla hlavou.
Zůstali tedy na lodi, ale oba cítili, že svým rozhodnutím hodili přes palubu něco velice důležitého.

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Jacomo

Zlý okamžik

Poznámka: Ospravedlňujem sa všetkým Slovákom, pokiaľ to nie je celkom gramaticky správne, i keď Word robil, čo mohol ;-)
Nie je to moja materčina, ale nemôžem si pomôcť, dnes vládzem rozmýšľať iba po slovensky. Prosto priveľa čítam. Jimmi vie.

Prežil mnoho zlých okamžikov, tento by však mohol byť ich kráľom. Chcelo sa mu kričať, prečo mu to urobil, prečo ho len tak hodil cez palubu, no bolo by to zbytočné.
Veľmi skoro sa naučil, že nie je len tak obyčajné dieťa. Že mu jeho život tak celkom nepatrí. Že je Chlapec–ktorý–musí–vykonať–správnu–vec. Stratil všetko, najme ilúzie, zrútil sa za svojho piedestálu naivných istôt, no napriek tomu to nebolo ľahšie. Nechcel zomrieť.
A predsa stále kráčal ďalej, i keď sa mu triasli kolená.
A predsa to bol on – Draco Malfoy – kto otvoril dvere na Astronomickú vežu.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Danae

1. kapitola, verše 1-5

Fandom: Bible. Teda...

I zavolal Hospodin velikým hlasem: Dagu!
I řekl Dag: Zde jsem.
I řekl Hospodin: Hle, tebe jsem si vyvolil. Vypluj do vod Joppe a vyhledej loď. Sešlu na ni velikou bouři a donutím námořníky, aby z paluby svrhli muže. Ty pak otevřeš tlamu svou a pozřeš jej tak, abys jej neusmrtil. Třetí den jej pak vyvrhneš na břeh ninivský.
I řekl Dag: Jak se to stane, ó Pane? Vždyť nic, co do mého nitra vejde, nepřežije.
I řekl Hospodin: Mocná ruka Panovníka Hospodina to učiní. A o tvé poslušnosti, která předčila poslušnost synů lidských, se bude psáti v Knize Kytovcově.

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele angie77

Krásný den

Probudil se s třeštící hlavou. V mysli se mu pomalu, nejistě skládaly události předchozího večera. Ta holka se nezdá. První dojem u ní sakra klame. Žádná rozmazlená slečinka. A chlastat umí, že by většina jeho posádky zbledla závistí.

Blaženě se protáhl. Ležela hned vedle něj. Ve spánku vypadala tak bezbranně... V srdci cítil něco, co už tam dlouho nebylo.

"Jacku?" zachraptěla.
"Dáš si něco k pití?"
"Rum?!?" vyprskla zděšeně.
"Včera Ti chutnal," ohradil se dotčeně.
"Potřebovala jsem zvednout náladu."
"Je krásný den. A doušek rumu ho ještě vylepší."
"Krásný den? Jacku, nezapomněl jsi, co se stalo? Hodili nás přes palubu..."

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lady Vader

Zvolení kancléře

Amidala, královna Naboo, povstala.
Rozhlédla se Senátem.
„Navrhuji hlasovat o nedůvěře Nejvyššímu kancléři Valorumovi!“
První muž Galaktické republiky vytřeštil oči.
Zato senátor Palpatin se usmál.
Amidala, ta roztomilá naivka, udělala přesně to, co potřeboval.
Další hlasování bylo jednoznačné.
Dojatý Palpatin přijímal gratulace.
Setkal se i s Bailem Organou, senátorem za Alderaan.
„Gratuluji k vítězství,“ řekl Organa chladně.
Ruku Palpatinovi nepodal.
„Jak překvapivé zvolení,“ rozplýval se novopečený kancléř.
„Stejně jako odvolání Valoruma,“ odtušil Organa.
„Jako jediný jste se zdržel hlasování,“ zamyšleně poznamenal Palpatin.
„Nikdy bych nehodil přítele přes palubu.“
„Umím ocenit věrnost,“ zaslzel kancléř. „Alderaan si mou pozorností může být jistý.“

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Tess

Rozsocha jiskří!

fandom: Zápas s nebem (J.M.Troska)

Loď připravená ke startu…
„Turniket je vzduchotěsný.“
Buch.
„Tento stroj činí chemicky a vlivem statické elektřiny vodní zásobu nevyčerpatelnou.“
Buch.
„Dva metry krychlové stlačeného vzduchu - ve vesmíru budete moci i větrat.“
Buch.
„Přistáli jsme na kometě.“
„Jestlipak je venku dýchatelný vzduch? Hned to zjistím; pootevru okno.“
Buch. Mňau…
Být lodní kočkou vzdělanou v přírodních vědách je v tomto příběhu prokletí.

„Přistání se nezdařilo; ztroskotali jsme! Opusťte loď!“
Astra klesala do hlubin.
Po chvíli Habakuk vylezl ze svého úkrytu a slastně se protáhl.
Konečně klid.
Jídla, pití, vzduchu i energie měl na několik kočičích životů. A výhled taky nebyl špatný.
Rybičky…

---------------------------------------------------
Poznámka pod čarou: To máš za to, Trosko, že jsi při ztroskotání Astry na Habakuka úplně zapomněl a pak to doháněl v retrospektivě na začátku další kapitoly, kdy jsi ho z nedostatku soudnosti a ze své pohodlnosti nechal utopit.
A taky za ty šílený seky snad ve všech oborech, do kterých jsi se ve své knize pustil - od A (architektura) až po... Ž, sicě mě nic nenapadá, ale na něco bych přišla! Třeba... železářství! Tak.

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Lejdynka

Daleká cesta za domovem

fandom: odhalíte v posledních větách
varování: možná nepochopíte pointu, protože fandom. a protože jsem byla mimo. tak trochu.
věnování: pro Kleio a Dangie
poznámka: Název jsem si vypůjčila z knihy R.Adamse.

Stál na zádi. Ještě rozeznával nehybné postavy na písečném břehu.
Srdce ho bolelo jako nikdy.
Na slzy však bude čas později.
Ačkoli...
Kdyby se teď vrhl přes zábradlí do moře, žádné později by nepřišlo.
Muž přes palubu! volali by, a těmi výkřiky uráželi jeho rod.
Nakonec by ho nechali utopit.
Zachvěl se. Nedokáže to.
Snad alespoň ve městě měst naleznu vhodnou vrahovu čepel. Tam se vždy najde ruka, ochotna bodnout vyvrhele.
K nohám se mu přitulila lodní kočka.
Vycítila jeho bolest.
Tebe v Rhíminee dozajista čeká lepší osud, než mne, pomyslel si, když k ní bezmyšlenkovitě přiklekl.
Jakoby se usmála.

fandom: Nightrunners

Fandom: 
Rok: 
2010
Obrázek uživatele Kleio

Přes palubu Molocha

Poznámka: no slash! ;)

Co bych za to dal, abych byl zase maličkým medvídětem. Vešel bych se do skořápky a našel pomoc u trpasličích pirátů.
Místo toho jsem nedaleko maelströmu, žraloci hladově krouží kolem.
Moloch se nade mnou tyčí do nebes, černý jak noc a stejně tak děsivý.
Přece neobětuji svůj dvanáctý život tak lehce! Modrý medvěd se nevzdává. Teď jen, jak z téhle šlamastiky…
Žraločí ploutvičky se stahují jako bouřkové mraky. Inu, není nazbyt, sbohem, drahé životy…
Lano!
Vytahuji se nahoru. Když už jsem skoro na palubě, uslyším trollí smích. Lano povoluje a padám k hladině. Už zase.
Nikdy, nikdy nevěřte horským trollům!

Rok: 
2010
Obrázek uživatele Jana Varga

Problémy s koordináciou

„Hijóóó... koník vraný!“
„Sedíš na jeleňovi!“ upozornil Siriusa Remus.
„Héééj, jeleň... hybaj!“ popchol ho nohami. Jeleň sa o to pokúsil. Nohy sa preplietli, sťažka udržal rovnováhu.
„Tuším sa hýbe,“ híkal Peter.
Sirius zoskočil a plesol jeleňa po zadku: „Tak bež, chlapče...“
Jeleň spravil dva kroky vpravo, štyri vľavo, jeden neistý dopredu. Chodník mu bol úzky. Následne sa už pokúšal vyslobodiť si parohy z hustého kríka. Nešlo to...
„Jeleň cez palubu...“ uškrnul sa Remus.
„Jeleň cez palubu!!!“ Sirius to potreboval vykričať do sveta. Jeleň si konečne uvedomil, že sa môže aj premeniť.
„Už vám verím... po štyroch to ide ešte horšie...“

Fandom: 
Rok: 
2010

Amatér

poznámka: nejsem odborník, prosím proto skutečné znalce o shovívavost zejména co se týče technických záležitostí

USS Enterprise klidně plula nekonečným hvězdným prostorem. Běžná, skoro nezáživná mise. Až na drobné výpadky počítače. Scottyho to znepokojilo. Pokus o sabotáž? Ohlásil záležitost kapitánu Kirkovi a ten nařídil okamžité pátrání po neznámém záškodníkovi. Záškodník byl zjevně amatér, neboť byl záhy odhalen. Nehodlal se však vzdát a začala honička po celé Enterprise. Zanedlouho byl zahnán do nejspodnějšího podpalubí, kde se zabarikádoval a snažil se otevřít průchod do další části lodi.
„Ne, tam ne!“ vykřikl varovně Scotty, ale bylo pozdě. Otvor se otevřel a záškodník zmizel.
„Muž přes palubu, kapitáne,“ ohlásil o pár chvil později lakonicky komandér Spock. „Spletl si průchod.“

Fandom: 
Rok: 
2010

Utopenec

Fandom: Sherlock Holmes
pozn. aut.: slova muž přes palubu pro mne byla vždy spojena s vodou a ničím jiným. Proto takovéto drabble

Osm
Přišel Lestrade.
„Holmes je v koupelně,“ oznámil Watson. Lestrade se dál neptal. Odešel.
Půl deváté
„Holmesi! Co tam pořád děláte?“
„To se snad nemohu ani vykoupat?“
Devět
„To se tam zkoušíte utopit nebo co?“
Půl desáté
„Holmesi! Jestli hned nevyjdete ven, budu si stěžovat paní Hudsonové.“
„Odešla na čaj k přítelkyni.“
Deset
„Jestli okamžitě nevylezete, sním vaše nejoblíbenější sušenky!“
„Nesníte. Polovinu jsem jich schoval. Nenajdete je.“
Půl jedenácté
„Přiznávám porážku. Vylezte z té koupelny.“
„Hledejte dál, máte čas.“
Jedenáct.
„Holmesi. Já bych se rád vykoupal.“
Půl dvanácté
„Jdu dovnitř.“
„Konečně!“
Půl dvanácté a pět minut
„Watsone! Neodnášejte ten ručník!“

Rok: 
2010

DMD č. 15 pro 15.4.2010. Téma: Muž přes palubu

I dnešek je něčím významný. V roce 1912 se ve 2:20 potopila loď Titanic na cestě do New Yorku, takže takovým "mužem přes palubu" se nedobrovolně stalo hodně lidí.
Opět neberte toto téma moc doslovně.

Na této stránce můžete sledovat statistiku bodů.
A tady pro změnu fandomový seznam od Ave.

Kdyby byla někde nějaká chyba, hlaste se, ať někomu neukřivdíme:o).
V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Rok: 
2010
-A A +A