Jane Austen: Mansfield Park

Obrázek uživatele Zuzka

Dámský týdeník praví

Drabble: 

Uctivá poklona paním matkám, matronám rodů:
Je obecně známo, že Lydia, dcera pana Benneta na Longbournu, prchla nedávno s oficírem domobrany z bezpečné náruče rodiny.
Dle našich zdrojů podobnou újmu, navíc zničení svazku manželského, spáchal nyní pan Crawford s paní Rushworthovou, rozenou Bertramovou.
Naši zpravodajové dnes prověřují údajné zmizení paní Knightleyové. V této věci budeme dále informovat.
Dámy, nesmíme dopustit, aby dnešní generace mladých mužů v tomto spiknutí proti dobrému mravu a morálce zvrátila svět v bahno chaosu a neřesti.
Prosíme snažně, předejte varování všem ctihodným ženám, než bude vše ztraceno, než jejich podlé způsoby i tuto naši snahu zahubí.

Závěrečná poznámka: 

To bylo zas škrtání... XD (aneb jak už tradičně, moje první nástřely se až podezřele často trefují do 126 slov. To bude taky nějaká konspirace!)
Snad splňuji zadání s mixem pravd a domněnek...

Obrázek uživatele Zuzka

William

Drabble: 

Rád by řekl, že seděli za stájemi do půlnoci, ale Fanny šla celkem brzy spát. Vzácný čas s nejbližší sestřičkou však nepromarnil. Poslouchal její povídání do poslední noty náznaku, sledoval zlatý svit hvězd v jejích očích. Zmínila se, že občas s Edmundem pozorují oblohu.
Před nočním chladem se ukryl v salonu, ačkoliv by spíše ocenil svou kajutu, kde si obvykle rovnával myšlenky
“Skleničku?” nabízel bratránek na zahřátí.
“Ne, díky pěkně.”
Zadíval se Edmundovi do tváře. Spatřil stopy hádanky, která se nechtěla nechat rozlousknout.
“Jestli ti mohu poradit, odpověď na tvou otázku zná hlubina noční oblohy. Běž se jí někdy zeptat.”

Závěrečná poznámka: 

horko těžko téma, ale co už, je konec dubna :))

Obrázek uživatele Zuzka

Léky na hanbu

Úvodní poznámka: 

Jiná Maria než předchozí Maria... (z nahrazované Falešné identity)

Drabble: 

Po několika divokých nocích, dobrodružném útěku a nocích chladných ale neméně divokých, Maria jaksi doufala.
I když se rozhodli ji rychle uklidit do ústraní, vykázat ji spolu s tetou do téhle mizerné chalupy. Mohl by stačit jeden kratičký dopis. Kdyby měla děťátko, třeba by se jí Henry ještě ujal.
V hloubi duše věděla, jak se rouhá. Přála si to kvůli sobě samé, ne kvůli novému životu.
Dny se přelily ve věčnost, přání uletělo oknem. Svět zhořkl. Maria zahořkla též. Nákaza od tety Norrisové. Dvě zapomenuté navztekané ženy.
Až po letech Marii došlo, kde ta hořkost začínala.
Čaj. Od prvního dne.

Obrázek uživatele Zuzka

V nové kůži

Úvodní poznámka: 

nahrazované téma: Falešná identita z 5.4.

Drabble: 

“Paní baronko, váš čaj.”
“Paní baronko, bude třeba rozhodnout o nákupu drůbeže.”
“Zde prosím, na vaše přání, mylady.”
“Přeji krásného dne, mladá paní.”
Baronka. Paní. Lady.
To já přece nejsem. Zdá se mi to všechno? Vždyť to nemohu zvládnout. Nemohu to unést. Stalo se to skutečně?
“Marie? Marie, má nejdražší, slyšíš?”
Thomas se usmívá. Tak tedy skutečně, asi se to stalo, jsou svoji.
“Odpusť, můj drahý, stále mám pocit, že se mi to zdá. Co jsi říkal?”
“To není sen, má milá. Jen jsem chválil tvé nadšení pro farní charitu, měl jsem z něj radost.”
Jeho objetí. Bezpečná kotva skutečnosti.

Závěrečná poznámka: 

Bylo nebylo jedno BJB. A zpětně si nejsem jistá, jestli je to téma vidět.
Impostor syndrome je strašná mrcha.

Obrázek uživatele Zuzka

Žena a matka

Drabble: 

Věděla, že se jí skrytě posmívají. I ti cizí, hosté, o kterých si mnohdy myslela své, ale neměla sílu je odmítnout. Uvědomovala si, nakolik je asi zlobí, že jim z dopisů předčítá pořád dokola. Ale bylo jich tak málo. Nechodily často. Lodím na vzdálených mořích trvalo dlouho, než cokoliv dovezly.
Citelně ho postrádala. Nikdy si plně neuvědomila, jak moc přivykla jeho péči a přítomnosti. Měl své veliké chyby, avšak nikdy se nepřestali mít rádi.
Některé části dopisů dospělým dětem nečetla.
Plakala by.
Sliboval vždy další a další.
A pak přišla ta strašná doba. Čas návratu. Dlouhá plavba bez jediné řádky.

Obrázek uživatele Zuzka

Vykolejit

Drabble: 

Zase to dokázala líp, než Julia. Příště se to podaří také. Je starší, tak se to patří. Knížky četla první, v učení mírný náskok. Paní Norrisová tvrdí, že na pianoforte hraje s větší grácií.
Ve správný čas obě oslní širé okolí svou krásou a kultivovaností. Maria samozřejmě o něco více. První v nových rozhovorech, první v přípitcích.
První doušky a první stíny. První rozvířený prach.
Kvapný sňatek, nové prvenství, záměrná hloupost.
Vždy o krok napřed, jen cesta je jasně nalinkovaná. Bezcílné prázdno dní.
Její první krok do zapovězeného neznáma sestřička také napodobí.
Maria však bude první.
První cejch, poslední zprávy.

Obrázek uživatele Zuzka

Není pomoci

Úvodní poznámka: 

Psáno na téma Makovice.
Vybírám jedno z časnějších, sice povšimnuté, nezapadlé, mírně nekanonické, ale tak nějak osobně důležité.

Drabble: 

Když se vrátil, usmála se. Lehounce, křehce. Zvedla k němu ruku, slabou jako list papíru.
Pohladil ji po rameni, chtěl jí předat jistotu. Zavadil o vystouplou kost.
Měsíce na vzdálených plantážích ho nenechaly zapomenout, ale setřely akutní bolest bezmoci, která ho v tento večer návratu zaplavila.
Vztekal se. Všechny v domě by chtěl zpráskat, rozbít hloupé kulisy, roztrhnout oponu vědomí.
Seděl v pracovně, dlaně na obrovské mapě. Nejraději by prodal celou Antiguu, koupil všechna opiová pole v Persii a zničil je ohněm a solí jako prokleté Kartágo.
Nezmohl by nic.
Lékárenská lahvička na stolku v salonu se mu chřestivě vysmívala.

Obrázek uživatele Zuzka

Dobročinná invaze

Drabble: 

Dobu sváteční směli Lisa a John strávit doma. Kuchařka zůstala, ale rukou na faře znatelně ubylo. Tím spíše, že Fanny začala pokašlávat a den před Štědrým večerem musela ulehnout.
Edmund skvěle ovládal Vánoce na kazatelně, domácnost ovšem pokulhávala.
Jaké bylo jeho překvapení, když se v podvečer vrátil z kostela a našel dům v čilém ruchu.
Miss Clearance právě nesla nahoru bylinkový čaj. Z kuchyně bylo slyšet cinkání nádobí a dvojhlasý zpěv. V salonu chovala Mrs Meadows na klíně malého Williama a četla mu z knížek, kterým nemohl rozumět.
"Vítejte, Edmunde! Nestrachujte se, o všechno jsme se postaraly. Pojďte, posaďte se."

Závěrečná poznámka: 

to bylo sakra škrtání!

Obrázek uživatele Zuzka

Není pomoci

Drabble: 

Když se vrátil, usmála se. Lehounce, křehce. Zvedla k němu ruku, slabou jako list papíru.
Pohladil ji po rameni, chtěl jí předat jistotu. Zavadil o vystouplou kost.
Měsíce na vzdálených plantážích ho nenechaly zapomenout, ale setřely akutní bolest bezmoci, která ho v tento večer návratu zaplavila.
Vztekal se. Všechny v domě by chtěl zpráskat, rozbít hloupé kulisy, roztrhnout oponu vědomí.
Seděl v pracovně, dlaně na obrovské mapě. Nejraději by prodal celou Antiguu, koupil všechna opiová pole v Persii a zničil je ohněm a solí jako prokleté Kartágo.
Nezmohl by nic.
Lékárenská lahvička na stolku v salonu se mu chřestivě vysmívala.

Závěrečná poznámka: 

Špatně se to říká, ale nějak mi teď připadá snazší pochopit tuhle stránku sira Thomase... i když na toho skutečného se za ten vztek zlobím.

(a jo, prostě přišla asociace na opium a už se nepustila)

Obrázek uživatele Zuzka

Nevěsta za čistý talíř

Drabble: 

Začátek adventu byl k uzoufání nudný. Slečinky pryč, cesty rozbahněné, vzduch syrový. Zůstala jen starší generace, sestra a slečinek chudá příbuzná. Tak co by se nepokusil ulovit si ji?

Vánoce se třpytily a Henry se zvolna propadal. Nebyl zvyklý cítit, ne jinak, než na oko. Nebyl zvyklý čelit pochybám a znechucení. Copak Fanny zpychla?

Nikdy nevěděl, co vlastně znamená "chudá příbuzná". Ona to zapomněla taky.
Teď se mu podvolí. Nechá se vykoupit, když se vrátila do bídy otcovského domu. Ani ho to nevyjde draho.

Řekla ano!
Řekla. A duše do noci křičela "ne!"
Vzala své slovo zpět.
Chřtán sklapl naprázdno.

Závěrečná poznámka: 

Proč já ho furt píšu, místo abych ho zbila?

Obrázek uživatele Zuzka

Skandál

Drabble: 

"Maškarní bál, Julie, slyšíš? Báječné, alespoň půlku známých paní Fraserové jsme ještě nepotkaly. Bude to báječná zábava," těšila se Maria.
"Zajímalo by mě, zda tam bude pan Yates," zahleděla se Julia z okna.
"Seznam hostí je tajný, drahá sestřičko, v tom je ten vtip. Navíc - masky. Možná ho vůbec nepoznáš," rozesmála se Maria.
V duchu dobře věděla, že koho sama potřebuje poznat, toho najde mezi tisíci. Aura nebezpečí ji táhla jako magnet.

Vkročila do sálu, bělostná labuť. Symbol věrnosti vem čert, slušela jí báječně. A Henry? Jistě, tam u krbu. Nedočkavý, na oko bezstarostný, v masce krahujčího peří.
"Kdy poletíme?"

Závěrečná poznámka: 

A teď mě pusťte, ať je můžu praštit. Tak.

Obrázek uživatele Danae

Kuchyň v Porthmouthu

Úvodní poznámka: 
Pro Zuzku za všechna (nejen) austenovská drabblata :)
Drabble: 

V Mansfieldském panství se Fanny dostala do kuchyně jen jednou. Rozkládala se dvě patra pod panskými místnostmi a ona tenkrát v zamyšlení sešla níž, než chtěla.
V Porthmouthu byla v kuchyni neustále, však byla hned vedle obývacího pokoje. Každý den odtamtud pro matku něco přinášela nebo vyřizovala Rebece, ať si propána pospíší. Pokaždé si tu místnost prohlížela s nevěřícným úžasem. Byla temná, se starými kašlavými kamny a našpiněným nádobím naskládaným halabala. Nejděsivější však byly police, které zely prázdnotou.
Její matka možná nebyla dobrá hospodyně ani dobrý rodič, ale pořád dokázala zázraky. Třeba ten, že ještě nikdy nešli spát bez večeře.

Obrázek uživatele Zuzka

Na objednávku

Drabble: 

Mansfield Park i Portsmouth nechal Henry daleko za sebou. Stejně byl vždy člověkem velkoměsta.
Od příjezdu neztratil jediný den, jediný večer. Dostal se na každý večírek, na všech plesech měl známé.
Dámy byly zábavné. Co mu bude nazítří po jejich zklamání.
Bavil se, jenže ne dost. Dámy, alespoň většinou, měly zábrany.
Dnes však cítil, že si nemohl vybrat lépe. Půvabná Miss Jasper jako by žádné hranice neměla. Získával najednou dojem, že snad on sám může mít ve flirtu soupeře... a že jím může být žena.
Dokud se náhle čelně nesetkal s jejím vějířem.
Miss Burnwood se v koutě královsky bavila.

Obrázek uživatele Zuzka

Náběh na zvyk

Úvodní poznámka: 

Taky bych nějaký kamna brala...

Drabble: 

Ozvalo se zaklepání.
Fanny si přitáhla opelichaný pléd ještě víc ke krku. Nachlazení se jí nechtělo pustit a stále jí třásla zimnice. Kdo mohl tušit, že první zima na Mansfieldu bude nepříjemnější, než boj s nouzí doma v Portsmouthu.
"Dále!" sebrala všechen hlas.
Edmund otevřel dveře jen na dvě dlaně.
"Jak se cítíš, Fanny?"
"Trochu lépe, děkuji," pípla jeho malá sestřenka a zoufale uvažovala, kam s očima.
Edmund natáhl krk a rozhlédl se po místnosti.
"Ale stále ti tu nezatopili, že?"
"Paní Norrisová říkala, že..."
"Kašlu na paní Norrisovou. A kašlu na karanténu. Pojď, v mém pokoji jsou vyhřátá kamna."

Závěrečná poznámka: 

protahovat původní nápad ze 62 slov? Prokletí...

Obrázek uživatele Zuzka

Průzkum

Úvodní poznámka: 

Nakonec jsem se rozhodla umístit do autorova výběru něco odlehčeného.
Přiznám se, že letos mám z většiny svých drabblat jen takový "průměrný" dojem. Ta, která zůstala méně povšimnuta, zůstala tak právem.
Na druhém a třetím místě pomyslného žebříčku "toho lepšího" jsou Marshalsea a Výjimka. Ano, toto je sprostá reklama.

Drabble: 

Za rohem krásné chodby Mansfieldu...
"A sakra!" Dobové dekorum mě poněkud opustilo. Pořád jsem doufala, že Fanny bude vypadat spíš jako Frances O´Connor, než jako...
"Á, slečna... (dlouhá chvíle přemýšlení) Burnwoodová!" Zazubí se hrdinka.
"Přesně tak, you b... Billie," ucedím.
Tak mě ta čelist bude zase strašit ve snech.
Podává mi ruku: "Pojďte, má drahá, všichni už jsou v zahradě."
"Edmund také?" Svitne mi naděje.
"Jistěže," usmívá se blonďaté nebezpečí.
Ovšem... pokud ona je Fanny pak Edmund bude nejspíš ­a la pan Elton.
Poněkud dost mi sklapne. Začínám hledat skulinku, kterou bych se z tohohle příběhu co nejdřív elegantně vypařila.

Závěrečná poznámka: 

A mám-li v reklamě pokračovat (znáte to, deset minut programu, dvacet minut reklamy z obou stran), svůj díl slávy si snaz zaslouženě užila Period dramas poznávačka (PIFKA), Relax (Milionový nápad) a Bezvadný dojem (Otisk).
Všem moc děkuju, že se u mých drabblat občas zastavili a upustili kachnu či komentík.
Teším se na vás na pikniku :)
Z.

Obrázek uživatele Zuzka

Rušení

Úvodní poznámka: 

Vrátila jsem se z hradu (Točníku). Moc děkuju Gwen za pomoc s víkendovými drabbly. Omlouvám se všem, poslední tři dny jsem nezvládla číst a pravděpodobně to nedoženu hned tak instantně (diplomka už fakt potřebuje dopsat). Ale dočíst si vás všechny prostě musím!

Drabble: 

"Podívej, kvete růže..."
Vrz.
"Krásná růže v sadu kvetla..."
VRZ.
"Růženka Šípková k růžím přivoní..."
VRRRZ!
Henry Crawford otráveně zaklapl sbírku. Vzdával to. V téhle knihovně bylo náhle velmi nesnadné okouzlit mladou dámu.
Fanny byla znechucená. Henry ji nudil a paní Norrisová evidentně vrzala parketami ve vedlejším sále schválně.
Kdosi pro mě říkal: "Jsi šípek i trn na keři...," plynulo zatím Fanny hlavou.
VRZ!
Paní Norrisová ve druhém patře vztekle odhodila místní plátek na stůl. S tou podlahou v knihovně se bude muset něco udělat. Okamžitě. Zalomcovala zvonkem.
Vrz.
Mrs Sachet a Miss Gwendylon se brouzdáním mezi regály královsky bavily.

Obrázek uživatele Zuzka

Průzkum

Úvodní poznámka: 

En revanche děkuji Blueberry Lady za inspiraci.
Herecká recyklace rulez.

Drabble: 

Za rohem krásné chodby Mansfieldu...
"A sakra!" Dobové dekorum mě poněkud opustilo. Pořád jsem doufala, že Fanny bude vypadat spíš jako Frances O´Connor, než jako...
"Á, slečna... (dlouhá chvíle přemýšlení) Burnwoodová!" Zazubí se hrdinka.
"Přesně tak, you b... Billie," ucedím.
Tak mě ta čelist bude zase strašit ve snech.
Podává mi ruku: "Pojďte, má drahá, všichni už jsou v zahradě."
"Edmund také?" Svitne mi naděje.
"Jistěže," usmívá se blonďaté nebezpečí.
Ovšem... pokud ona je Fanny pak Edmund bude nejspíš ­a la pan Elton.
Poněkud dost mi sklapne. Začínám hledat skulinku, kterou bych se z tohohle příběhu co nejdřív elegantně vypařila.

Obrázek uživatele Zuzka

Vysávači

Drabble: 

"Tákže...," zalistovala sešitem.
Pan Wickham - vycucal toho z nich hodně. Spoustu liber a hodnost z Darcyho, naivku, co si nabije nos z Bennetových.
Willoughby - hromadu zklamané důvěry ze všech a pořádnou částku ze slečny Grayové.
Thorpe - sbírku prázdných představ ze sebe i z pana generála plus pár zrnek naivity z Catherine.
Henry Crawford - značnou část cti rodiny plus poslední zbytky rozumu z Marie.
Elliot - záludné choutky z paní Clayové, marné iluze z Elizabeth i vlákna vztahů z opatrné Anne.
Susan Burnwood zaklapla deníček.
"Kdopak se ti zdá na žebříčku nejvýš?"
Anne Jasper se zasnila: "Ten Henry se mi celkem líbil..."

Obrázek uživatele Danae

Starší bratr

Edmund si přitáhl židli blíž k lůžku. Péče o bratra ležela hlavně na něm, matinka se nedokázala postarat ani o sebe a otec právě marně pročesával Londýn. Tom měl zavřené oči, na čele se mu perlil pot. Když měl tvář bledou a ústa bez úsměvu, dokázal Edmund rozpoznat některé jejich společné rysy. Jinak se lišili skoro ve všem. Edmund v srdci stále nosil zbytky obdivu vážného chlapce ke staršímu bratrovi, rozpustilému, odvážnému, lehkomyslnému. Tom otevřel oči. V jeho pohledu byl vděk, prosba a naprostá závislost. Edmund ho podepřel a podal mu ke rtům sklenici vody. Teď byl starší bratr on.

Obrázek uživatele Zuzka

Delighted to meet you

Škádlil, prostopášník, sprosťák.
Pusa proříznutá, takt veškerý žádný, do nebe volající hloupost.
Jedna v rozpacích, zničená pověst pro druhou.
Henry Crawford.

Fintil, lhář, domýšlivec.
Hezká tvářička, ublížená dušička, hromada výmyslů.
Jedna uražená, druhá svedená, podvedená, zničená.
George Wickham.

Lovec, romantik, chuďas.
Sladké řeči, nádech hrdiny, úplatnost hada.
Jedna realitou sražená, druhá bez lásky koupená.
John Willoughby.

Zaslepenec, patolízal, vidlák.
Olezlé lichotky, skandální drzost, vtíravé přátelství.
Jedna šťastně uchráněná.
John Thorpe.

Prospěchář, žvanil, zkrachovalec.
Úlisné poznámky, skryté plány, neskutečná špína ve fraku.
Jedna pohoršená, druhá hořce trápená, třetí sprostě využitá.
William Elliot.

Ti hadi se snad všichni vylíhli ze stejného hnízda.

Obrázek uživatele Zuzka

Zrady módy

Novinový papír zašustil na odkládacím stolku. Maria znechuceně odložila nejnovější číslo Prvního britského věstníku mladých paní a dívek.
Prý pevné boky. Tchchch, takový nesmysl. Taková nuda! Navíc, k čemu pevné boky.
Současná móda jí skvěle vyhovovala. Když to švadeny neodbyly, dokonce ani nevypadala těhotně.
No k čemu? Vždyť stačí mé krásné vlasy, můj uhrančivý pohled. Henry je do mě doslova blázen. A navíc, pořádný pr... ehm, dekolt mám taky. Lordu Malroughovi na posledním plese málem vypadly oči z důlků. Co víc si přát? Proč se snažit?
Tak rozumovala pošetilá slečna Bertramová dokud nevyšla na procházku do parku. Byl říjen. Větrný.

pozn.: Inspirací mi byla tato dobová karikatura košilkoidní empírové módy.

Obrázek uživatele Danae

Nejúžasnější party sezóny

Mary měla pocit, že se topí. Na prsou jí ležel těžký sloupec vody. Skoro nemohla dýchat, oči a ústa měla plná soli. Pohlédla do hnědých očí, tolik podobných těm jejím. A pak se líbezně usmála a usedla k harfě.
Prsty měla ledové a bez citu, chaluhy temnoty se jí otíraly o paže. Pohlédla do hnědých očí, tolik podobných těm jejím. A pak hrábla do strun a začla hrát jednu ze skladeb, kterou kdysi kdosi miloval.
Henry měl pocit, že ho spalují plameny. Ohnivá bolest v srdci se nedala vydržet. Pohlédl do hnědých očí, tolik podobných těm jeho. A pak přistoupil ke skupince mladých dam a dvorně se uklonil.
Jeho nohy a ruce byly mrtvé a sežehlé, dávno pozbyly smyslu. Pohlédl do hnědých očí, tolik podobných těm jeho. A vyzval nejkrásnější debutantku sezóny k tanci.
Byla to párty, o které se v Londýně vyprávělo po zbytek zimy. Nejelegantnější dámy a nejvlivnější muži. Inkognito člen královské rodiny. Večeře o čtrnácti chodech. Skutečný živý panter, indická tanečnice. A ti nejrozkošnější hostitelé, které město znalo.
Sourozenci Crawfordovi ji uspořádali v den, kdy si Edmund Bertram bral Fanny Priceovou. Aby byli spolu. Aby přežili. Aby v zoufalých očích toho druhého zahlédli důvod, proč ještě žít.

Obrázek uživatele Danae

Po sedmnácti letech

AU.

Otevřela klenotnici a neomylně sáhla po nejstarším šperku. Byl to jednoduchý zlatý náhrdelník, který jí kdysi vnutil lstí jako dar od své sestry. Tehdy nevěřila, že by spolu mohli být šťastní, příliš se lišili. On se ji ale rozhodl milovat. Nepřestal, když ho měsíce odmítala. Nepřestal, když s ním na Edmundově svatbě ani nepromluvila. Nepřestal, když se před ním jednoho večera rozvzlykala a prozradila mu, koho miluje. Tehdy mu uvěřila.
Fanny Crawfordová na sebe pohlédla do zrcadla a usmála se. Pro první ples jejich dcery se nemohla ozdobit ničím lepším. Zaklapla víko klenotnice, na jejímž dně ležel řetízek s křížkem.

Obrázek uživatele Zuzka

Zmije

Nevěřícně hleděl na tu jízlivou bytost. Ještě včera byla krásnou duchaplnou společnicí a snad i vhodnou budoucí ženou.
Teď tu stála a zdála se vychrtlá, ježatá... jedovatá.
Byl by se smířil s jejím frivolním pohledem na svět. Přehlédl by nechuť k poklidu venkova a fary.
Jenže ona spřádala plány. Vše měla dávno promyšlené. Očekávala, že jeho bratr nepřežije. Už cítila v rukou dědictví. Námitky sira Thomase odmávla.
A nakonec, dovolila si sprostě vinit Fanny. Jeho Fanny, nevinnou Fanny.
Jako by se poprvé v životě rozhlédl kolem sebe.
„Miss Crawford, I don‘t know you any more. You’re a stranger to me!“

-A A +A