Alternativní historie (AU)

Obrázek uživatele Maladi

Hádej, kdo přijde na oběd

Drabble: 

Římané po nich brzy přestali pátrat. Toho, pro nějž přišli, už chytili.
Petr, skrývající se v lese, se rozhlédl a vklouzl na mýtinu. Měl hlad a rozhodl se opéct si svůj úlovek. Rozdělal oheň a dal se do škubání kořisti.
Vyrušilo ho hlasité zapraskání. Z houští se vypotácel rozcuchaný Jidáš s oprátkou kolem krku i s kusem větve. Petr si ho kriticky změřil. "Ty poděláš úplně všechno, co?" utrousil.
"My všichni jsme to podělali," zachraptěl nepovedený oběšenec.
Petr s ním neochotně souhlasil. "Nemáš hlad?" zeptal se a zvedl za nohu nedoškubaného kohouta. "Tenhle to taky podělal a už si nezakokrhá."

Dopis šestý

Drabble: 

Milovaná W.!

Až budeš číst tyto řádky, budu již na půli cesty za tebou - mamá a papá konečně přivolili a mohu Tě navštívit! Konečně Ti budu moci svěřit všechny ty detaily, na které by nestačil veškerý papír světa, a dozvím se, zda se ve Tvém okolí objevil nějaký gentleman...
Na plese u lorda F., ačkoliv mne mamá hlídala jako ostříž, jsme si pro sebe ukradli pár chvil v soukromí. Ach, jak ráda bych Vás představila, jistě bys mi mou volbu schválila! Nechci to zakřiknout či předbíhat, ovšem prozradím, že toto nemusí být má poslední cesta na sever...

Tvá nedočkavá

A.

Psaní páté

Drabble: 

Drahá W.

Zešílela jsem! Jinak se nedá nazvat to pomatení smyslů, když jsem s bušícím srdcem a lístkem v dlani vešla včera večer do zahrady. Ani nevím, co jsem vlastně očekávala... "Přišla jste!", vydechl a hned mne vzal do náruče a přitiskl k sobě. A potom... až se to stydím napsat. Víš, jak jsme přemýšlely, jaký je to pocit, když tě někdo políbí? Opojný, nevyrovná se mu ani to nejlepší šampaňské. Obávám se napsat více, děsím se, že by se to někdo dozvěděl, přece důvěrnosti patří až manželům. I přes to bych to ale udělala znovu.

Tvá zcela nerozumná

A.

Závěrečná poznámka: 

A/N: Po limitu... tedy s bonusem nebo jen tak, drazí čtenáři (mám-li nějaké)

Obrázek uživatele Ampér

Model pro výstavu

Drabble: 

Eiffelova věž má obrovský dopad na Francii. Tato stavba je středobodem letošní světové výstavy a přilákala do Paříže miliony lidí. Rychle se stává turistickou atrakcí a přinese určitě velké množství peněz do ekonomiky Francie. Její krásný tvar se jistě stane symbolem Paříže i celé Francie. Počet jejích návštěvníků do konce tohoto roku odhaduje naše redakce na dva miliony.
Le Figaro, 5. září 1889

........
Sedím ve svém atelieru nad drátěným modelem pro světovou výstavu. Slyším zaklepání na dveře a k mému stolu přistoupil Cimrman. Vezme můj model a lehce ohne jeho nohy.
„Teprve teď to má ten dokonalý tvar, milý Eiffele.“

Neviditelný fandom: 

Dopisově počtvrté...

Drabble: 

Má drahá W.!

Jak se Ti daří na dalekém severu? Postrádám Tvou přítomnost tak moc! Mámila jsi ze mě detaily, tedy jsem se rozhodla Ti vyhovět a blíže pohovořit o onom tanci. Ach, jak moc se to liší od tanečních lekcí na internátu! Pamatuješ na našeho tanečního mistra? Malý, neuvěřitelně peskující pan Armand by se asi zdaleka nedokázal vyrovnat Jeho vedení! A ten pocit, když mě vzal do náruče! Přiznám se, všechny kroky se mi vypařily z hlavy! Naštěstí jsem se nestihla znemožnit, protože mne vedl tak samozřejmě a lehce, jako bychom tančili potisící a ne poprvé...

Tvá okouzlená

A.

Obrázek uživatele Ness

Následky

Drabble: 

Billy se probral s třeštící hlavou a rozbouřeným žaludkem. I když to nebyla první pitka,u které si konec nepamatoval a vzbudil se v neznámé škarpě bůhvíkde, teď bylo něco jinak. Vzápětí si uvědomil, že se nehoupe jen jeho žaludek, ale i podlaha a že je asi... na lodi?! a k tomu poznání se přidal cizí, drsný hlas:
„Gratuluji! Vy všichni tady jste se stali věrnými sluhy námořnictva Jejího Veličenstva a máte tu čest být ve služnách Koruny!“
Halasné protesty ne-tak-úplně-dobrovolné části nové posádky utnul spolu s nadějí kapitán stručně a rážně hned poté:
„Kdo jednou podepsal, ten je náš!“

Titus Flavius Vespasianus

Úvodní poznámka: 

Toto je úryvek z učebnice dějepisu. Autor, Markus Corelius, ji napsal roku 1253 auc*. Kniha je určena pro studenty pátého, tedy posledího, ročníku primae schola.

(*ab urbe condita - od založení města)

Drabble: 

Po skončení konzulátu se Vespasianus stal v roce 805 prokonzulem Británie, která byla tehdy provincií Římské říše. V roce 810 odmítl složit funkci, vyhlásil nezávislost Británie a prohlásil se britským císařem.
Následovala konfrontace s císařem Neronem. Invaze do Británie roku 816 skončila Vespasianovým drtivým vítězstvím, kdy porazil pětkrát větší římskou armádu pomocí nových zbraní a vojenské taktiky.
Po Neronově sebevraždě uzavřel s novým císařem mír, a věnoval se tvorbě moderních zákonů a systému daní. V roce 869 zavedl Ústavu a abdikoval.
Podle nové Ústavy byl vytvořen Britský parlament a funkce prezidenta. Prvním prezidentem byl zvolen Vespasianuv rádce Bohemius Andrew Martinaqus

Závěrečná poznámka: 

(Jo, občas po večerech přemýšlím, co bych dělal, pokud bych se mohl dostat do minulosti. Takže zhruba něco takového.)

Porada na vysoká úrovni

Úvodní poznámka: 

Tak schválně, poznáte které postavy se účastní tohoto drabble?

Drabble: 

V luxusně zařízené zasedací místnosti byli pouze dva muži. Jeden z nich seděl v křesle a kouřil doutník, druhý nervózně korzoval od jedné stěny ke druhé. Náhle se zastavil a otočil ke svému společníkovi.
"Skoro si přeji, aby se u vás stal premiérem Neville, ten by na to měl rozumnější názor. Pokud na to nepřistoupíme, bojím se že se může opakovat tragedie ze začátku století."
Oslovený premiér pomalu vyfoukl kouř, odložil doutník a napil se ze sklenice whisky. Pak pokrčil rameny a upřeně pohlédl na svého společníka.
"Možná, ale stejně si na svém názoru musím trvat. Smlouvy se mají dodržovat."

Z dopisu třetího

Drabble: 

... ale dosti již o klevetách, přislíbila jsem Ti vylíčit ono soirée. Po ani ne tak příjemném, jako vleklém hudebním představení a o mnoho příjemnější večeři nás hraběnka W. pobídla k partii whistu. Ke své hrůze jsem se téměř stala partnerkou pana H., mladšího syna vikomta T., který, jakkoliv ošklivé je na to poukazovat, při hovoru příšerně prská a minulý týden mi při tanci pošlapal střevíčky s razancí rozzuřeného tura.
Ten neomylně zamířil ke mně a já se již smiřovala s nevyhnutelným, když tu se vedle mne ozvala ona lahodná slova záchrany: "Domnívám se, že dáma již tuto partii přislíbila mně."...

Závěrečná poznámka: 

A/N: Jste napnutí? Já také! Kdopak je tajemným zachráncem naší A.?

Dopis druhý

Drabble: 

Má drahá W!

Včera proběhl onen velký okamžik a já byla vržena vstříc tomu velkému úkolu zaujmout vhodného gentlemana, který by mne pojal za choť. Vzpomínáš, jak jsme se bály, že to bude nějaký ošklivý starý vévoda s lorňonem a pakostnicí, jako se to stalo ubohé B.?
Ale zpět k plesu; byla jsem v bílé – jak jinak – a na tento večer mi babička zapůjčila své safíry. Myslela jsem, že se unudím, všichni ti nemastní, neslaní mladíčci! Pak se na poslední valčík objevil On a vzal mne do náruče...
Pověz, lze se zamilovat po jednom tanci?

Tvá stále se vznášející

A.

Dopis první

Drabble: 

Nejdražší W.!

Nemohu ani popsat své vzrušení! Za týden je pořádán první letošní ples a já budu konečně uvedena do společnosti! Mamá samou nervozitou nespí, otec, zvedne-li se od svých Timesů, vždy jen zabručí, že takových sezón už bylo a ještě bude.
Do Londýna jsme dorazili předevčírem a okamžitě nás přivítala proslulá lezavá mlha. Nemohu proto ani na krok ven, mamá se bojí, že nastydnu a s červeným nosem jako debutantka nikoho neokouzlím. Naštěstí nemám dlouhou chvíli, se všemi přípravami jsem si sotva vyšetřila chviličku na toto psaní. Jaká škoda, že tu nemůžeš býti se mnou!

Tvá nervózně nedočkavá

A.

Obrázek uživatele Lejdynka

Nespokojená

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak pro začátek to nebudeme přehánět, co říkáte? Však on vás ten smích přejde >:)

Drabble: 

Už je tady zas, pomyslela si znechuceně. Zase bude blábolit něco o tom, že takhle to dál nejde, že jsem ho zklamala, že jsem moc pomalá, že se nesnažím, že nejsem dost výmluvná... To se mu to řekne, když si může dřepět na zadku a všem rozkazovat. No tak fájn, tak já to teda zkusím znova, když myslí, ale jestli to nevyjde ani dneska, tak už se mu na to vy-víte-co. Dědek jeden. Ani jediný den mi nemůže dát pokoj.
No neupálili byste tu blbou Johanku? zeptal se jen tak neadresně Bůh.
"Upálili!" svorně souhlasili Angličané a šli na to.

Neviditelný fandom: 

Prischerenská jeskyně v Neanderově údolí řeky Düssel

fandom: AU

1876
No tohle! Vzrušením se mu až zamlžily brýle. Téměř nepoškozená lebka! Musel si uvolnit vázanku. Když vyhlédl z jámy, aby si vzal své oblíbené jemné košťátko na obzvláště cenné nálezy, setkal se s pohledem svého spolupracovníka. Než se nadál, byl upaden a důkladně zahrabán.

1944
Milovali se. Vášnivě. Pod palbou.
Navěky.

2011
Sonografický průzkum vedl k nálezu kostí v dané oblasti. Rozkladem radioaktivního uhlíku na nejzachovalejší lebce se stáří určilo na 2,05 milionu let. Archeologové pracovali dnem i nocí, až se jim podařilo umístit nejen všechny nalezené kosti, ale i dvoje brýle a hodinky. Nejstarší předchůdce člověka.
Plesianthropus prischerensis.

Rok: 
2011

Město, jehož sláva hvězd se dotýká

Fandom: Pověsti/alternativní historie?
Pozn.: Když se tohle téma objevilo, myslela jsem, že si z nás někdo dělá legraci.

Bitva o Děvín byla lítá a krvavá, leč udatné děvy nakonec přece zahnaly muže na útěk a dosáhly slavného vítězství. Tím byla válka rozhodnuta. Kníže Přemysl přijal požadavky vzbouřených žen a svého syna zasnoubil s mladou Vlastinou příbuznou. Tak byla v Čechách zachována vláda žen.
Vládkyně z libušinské dynastie pak sídlily na Děvíně. Následující pokolení Češek vybudovala město, jemuž Libuše prorokovala slávu. A ačkoli bylo pojmenováno Praha, časem toto jméno zůstalo jen malému hradu na jeho okraji a město bylo nazýváno podle nádherného knížecího sídla.
Když pak dosáhlo největšího rozkvětu, velké básnířky dojatě psaly verše o zlatém Děvínu, tatíčku stověžatém.

Rok: 
2011

Přednáška

pozn. aut.: věnováno všem, kteří komentovali a četli má předchozí drabble. Speciální dík patří Kleio.

„Vaši otcové si postěžovali, že nerozeznáte olivu od zajíce,“ zahájil Aristoteles svou přednášku. „I to se naučíte. Nejprve ale naprosté základy. Jaké jsou rozdíly mezi muži a ženami?“
„Muži jsou lepší,“ prohlásil Kassandros. „Ženy přecitlivělé.“
„Muži jsou znalí filozofie a umějí řídit koňské spřežení,“ dodal Alexandr.
„Dobrá. Ale měl jsem na mysli skutečný základ.“
„Ženy mají prsa,“ prohlásil Ptolemaios. „Je pravda, že Kréťankám šaty nezahalují poprsí?“
„To se dozvíš, až budeš starší,“ přerušil jej Aristoteles. „Nuže, nějaký další názor?“
Rozhostilo se mlčení. Aristoteles rozbalil balík ležící na stole.
„Zde vidíte kostru pánve muže a ženy. Jaký je mezi nimi rozdíl?“

Rok: 
2011
Obrázek uživatele Galadion

Čemu se rovná E?

"Odkud jste to říkal, že jste?" zeptal se neznámého a nervózně si prohrábl neposlušné vlasy.
"Ze sedmadvacátého století," odpověděl muž klidně.
"A proč... proč jste přišel zrovna za mnou?"
"Protože za to můžete vy s tou vaší rovnicí!" zakřičel, ale hned se zase uklidnil.
"Já? Můžu? A za co?"
"Ta vaše nová rovnice é se rovná em cé na třetí způsobí v budoucnu šílené věci. Lidé začnou cestovat vesmírem, rozšíří drogy, bibli a laciné muzikály do všech galaxií," zatvářil se ztrápeně, "a nakonec zničí půlku civilizací."
"A co bych měl podle vás dělat?"
Muž se ušklíbl: "Stačí malá numerická úprava."

Rok: 
2011

Stránky

-A A +A