21. Nicolasova tajemství

Obrázek uživatele gleti
Úvodní poznámka: 

s retrospektivou

Kapitola: 

Nicolas chtěl nenápadně zmizet v lese, když zpozoroval, jak Eliška mizí ve stanu mnichů. „Skoro to vypadá, jako by čekala, až odejdu,“ zamumlal.
„Vrať se. Přibliž se k nim, ale tak aby si tě nevšimli!“ přikázal hlas tak tichý, že ho kromě Nicolase nikdo neslyšel.
Bylo to poprvé, co s nim jeho čarovný přítel mluvil tak autoritativně, přesto bez odmlouvání poslechl. Zatím se osvědčil jako dobrý posluchač a rádce. Už od jejich prvního setkání.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SODOMITA znělo Nicolasovi v uších Pierrovo osočení. Hrůza z nařčení ho ochromovala tak, že nedával pozor, kudy běží a ztratil se v lese. Snad by utíkal až zpátky do Mohuče, kdyby nezakopl o kořen a nenatáhl se jak široký tak dlouhý. Slzy na krajíčku málem spustily, když nad ním zazvonil rošťácký smích. Zvedl hlavu, ale nikoho neviděl. Najednou se větve trochu zahýbaly a z jedné se odrazil mužíček asi stopu vysoký. Než doskočil na zem, vyrostl do velikosti dospělého muže. Krásného muže.

„Co je to sodomita?“ zeptal se, když podával Nicolasovi ruku, aby se postavil.
Chlapec uprostřed pohybu ztuhl: „Já jsem nic neříkal…“ zašeptal zděšeně.
„Ústy ne, ale tvé myšlenky křičely na celý les.“
Mníšek by znovu upadl, kdyby ho krasavec nezachytil.
„Neboj se, ani mě ani sebe.“
„Sebe?“ divil se Nicolas, cizinec ho mátl, proč by se mě bát sebe?
„Ano, sebe nebo toho, čím jsi.“
„Čím jsem?“ zašeptal v obavě z odpovědi.
„Mužem, co má rád muže. Co je na tom špatného?“
„Bůh to zakazuje.“
„Bůh zakazuje ubližovat druhým, nikoli milovat je.“
„Jak to můžeš vědět, jsi ďáblovo stvoření.“
„Omyl jsem stvoření přírody. A tu stvořilo božské snění. Takže co je to sodomita.“
„Znáš tolik věcí a tohle nevíš?“ podivil se Nicolas a vyprávěl mu příběh Sodomy a Gomory. Jak Bůh poslal anděly, aby varovali sodomské, ať se odvrátí od hříchů, ale oni toho nedbali a tak je Bůh spálil na popel. „A protože jedním z hříchů bylo obcování mezi muži, začalo se mu říkat sodomie.“
„Pokud tím Bohem byl Jahve, tomu bych i věřil. Býval v mládí hodně výbušný stejně jako můj bratr Rugevit. No, mě bojovnost nikdy nebrala, já jsem pro lásku ve všech podobách,“ culil se krasavec. Nicolas stál s otevřenou pusou.
„Zavři tu hubu, nebo ti tam vletí moucha. Mimochodem, jmenuji se Porevit. “
Než chlapec zmohl na odpověď, lesem zaznělo volání: „Nicolasi! Nicolasi!“
Cizinec se hbitě zmenšil. „Schovej mě.“
Mníšek ho rychle zastrčil do širokého rukávu kutny.

Od té doby, kdykoli mohl, opouštěl Nicolas tábor, aby mohl nikým nepozorován trávit čas se svým novým přítelem. Dokonce si Porevita tak oblíbil, že se mu svěřil s úkolem, kterým ho pověřil kurfiřt.
„Tvrdil, že jsem jeho milovaný syn, že Bůh má se mnou velké plány. Ale poslední večer mi vyjevil, co pro mě přichystal. Řekl, že o mě ví, že jsem velký hříšník, který už obcoval s mužem, ale že se mohu vykoupit, když se obětuji jako dávní křesťané pro slávu Boha. Dal mi řecký oheň a mám ho zapálit až budeme vcházet do Čech. Navíc mám česky zvolat: NEVINNÉ OBĚTI PORAZTE MOCNOSTI PEKELNÉ. Také mě ubezpečoval, že kluci z křižácké výpravy by se určitě stali vrahy a zloději, že by určitě skončili na šibenici, takže je vlastně zachráním před peklem.“ Rozplakal se Porevitovi v náručí.
„Neboj, všechno dobře dopadne.“
„Jak si můžeš být tak jistý? Vždyť rytíři uhořeli všichni.“
„Neboj se, dětem se nic nestane.“
„Ale já už nejsem dítě.“
„Ne, to opravdu nejsi, ale já si tě ochráním.“
Nepoznané blaho zalilo Nicolasovo srdce.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proto ochotně vyhověl Porevitovi, aby vyslechl tajnou poradu ve stanu mnichů, kde je Eliška informovala o sestřiných pokynech. Ale nevydržel jen poslouchat. Když zaznělo, že dospělí, mezi které se řadil i on ve svých necelých čtrnácti letech, mohou projít jedině, když nebudou mít ve svém srdci touhu po zničení Čech, vpadl dovnitř a svěřil se jim se svým smrtícím úkolem. Všem se ulevilo. Zítra na českých hranicích jim nic nehrozí.

Bohužel netušili, že kurfiřt má ještě jedno polínko v ohni.

Komentáře

Obrázek uživatele Killman

Kurfiřtovi bude brzy zima...

Obrázek uživatele mila_jj

Bojím se, že ten hajzlík bude mít ještě někoho v záloze, ale netuším, koho.

Co si mám myslet o Porevitovi, to fakt netuším. Pochybuji, že by pomáhal naprosto nezištně - jestli by si na něj neměl Nicolas dát trochu pozor.

Obrázek uživatele Regi

Safra, kdo je tím neznámým polínkem?

-A A +A