Jeden čert nestačí

Obrázek uživatele Ampér
Fandom: 
Drabble: 

Lucifer listoval v pekelné knize hříchů a jeho pohled se zastavil na straně deset. Oči se usmály, poté zahulákal na celé peklo: „Všichni čerti sem!“
Po pár minutách, kdy se kolem něho shromáždili všichni pekelníci, pokračoval: „Je třeba přinést do pekla Toma Raddla, zvaného též Lord Voldemort či Pán Zla. Míra jeho neodpustitelných hříchů překročila všechny myslitelné meze. Tady,“ vytáhl dva pergameny, „je zevrubný popis dotyčné osoby. Zde podrobná mapa místa jejího pobytu. Hlásit se tentokrát nebudete, dobrovolníky určím sám. Vzhledem k nebezpečnosti zmíněné osoby, umí prý velmi dobře kouzlit, bude pekelná mise tříčlenná. A to Tichošlápek, Dvanácterák a Náměsíčník.“

Závěrečná poznámka: 

nahrazení tématu č.19 - Hřích, který se neodpouští

Komentáře

Obrázek uživatele Terda

Výborné.

-A A +A