Bez slitování

Obrázek uživatele Eillen
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část: http://sosaci.net/node/30593

Drabble: 

Překvapivou událostí bylo, když opat jmenoval Adamara Brangana novým vyjednavačem s kupci z Tezárie.

Stoupenci opata nechápali, proč dává tomu muži takové postavení.
Stoupenci vévody tajně slavili, neboť se jim otvírali další možnosti.

A Adamar? Ten se zhostil svého úkol s vervou sobě vlastní. Kupci od prvního dne pochopili, že jim skončili dny, kdy jim klášter podepsal jakoukoliv smlouvu a neváhali označit Adamara za Barbara. Nastal čas tvrdého vyjednávání.

Nakonec obě strany odcházeli spokojené.
Když Adamar předkládal nové smlouvy opatovi, bylo vidět, že klášter ušetří. Drobná úprava cen opatovi unikla. Část z ušetřených peněz se opatovi do rukou nikdy nedostane.

Závěrečná poznámka: 

Barbaři jsou původní obyvatelé kontinentu, který byl přistěhovalci vytlačen na území Karaminské vrchoviny. Jsou nelítostní bojovníci, kteří se ničeho nebojí. A protože nemáme v Aldormě ďábli, ani peklo, tak jsem musela použít je. Ještě že jde o nesoutěžní kousek, mám pocit, že by to jinak neprošlo...

Komentáře

No vida, takže to dopadlo ke spokojenosti obou. Klášter získal, a zbylo i pro Adamara a jeho spikleneckou buňku.

Obrázek uživatele Killman

No jo, holt někdo, kdo si nenechá prodat gumový kuře.

Obrázek uživatele Eillen

Jo, takzvaná win-win situace. Dokud opat nepřijde na to, že to vlastně pro něj není tak skvělá výhra, jak si myslel :-D

Obrázek uživatele Tora

No vida, už vystrkuje růžky :) ale zatím opat dobrý, on spokojený, tak paráda, ne?

Obrázek uživatele Eillen

Paráda by spíš byla, kdyby zůstal fakt vévodou. Ale nemá si proč stěžovat.

-A A +A