Nehody se stávají...

Obrázek uživatele Eillen
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí část http://sosaci.net/node/30110

Drabble: 

„Neříkejte, že vám peníze a moc neschází?“ zasmál se mladý kněz.

„To netvrdím. Jen říkám, že riskujete pro nic,“ odpověděl Adamar. „Až vám na to opat přijde, co myslíte, že udělá? Poděkuje vám, že se snažíte přivést klášter na buben?“

„Opat je slepý,“ odfrkl si kněz. „Dva roky vede klášter a ještě na nic nepřišel. A i kdyby, nehody se přeci stávají, ne?“

Adamar si všiml pobavených jiskřiček v očích svého společníka. Poznal narážku. Předchozí opat zemřel nečekaně. Na dvůr se tehdy donesla zpráva, že odešel pokojně ve spánku a stal se hvězdou. Adamar pochopil, že mluví s opatovým vrahem.

Závěrečná poznámka: 

V Aldormě (a Tristenolu) je víra, že po smrti se z duše nebožtíka stává nová hvězda (pokud nedostanou od draků možnost stát se jedním z nich). Když se večer podíváte na oblohu, spatříte novou jasně zářící hvězdu. Samozřejmě, že to není možné, neboť by byla obloha brzy plná hvězd. Pravda je taková, že duše mrtvých splynou s již existujícími hvězdami. Ta, se kterou se spojí, září v daný večer nejasněji. Vzhledem k tomu, že se příběh odehrává v době odpovídající našemu středověku, je pochopitelné, že to lidem (navíc věřícím v draky) připadalo jako by na obloze byla nová hvězda.

Komentáře

Obrázek uživatele ioannina

Dovedu si představit lepší důvody, proč zabít opata. Zvlášť když mě vězní. ;o))
Ale rozežraní mniši nabírají na děsivosti.

Obrázek uživatele Eillen

Mniši obecně jsou děsiví!

No, ale jak se zdá, tím si moc nepomohl.

Obrázek uživatele Eillen

On se z toho nějak vykroutí...

Obrázek uživatele Profesor

Uf. Ten mladej je ale hajzlík.

Pěkné drabble.

Obrázek uživatele Eillen

Přesně! Hajzlík je to.

Obrázek uživatele Tenny

Chápu to dobře skrze předchozí drabble že zabil opata protože chtěl peníze? No toto, jak světské!

Obrázek uživatele Eillen

Zabil opata, protože mu přišel na to, že okrádá klášter. Ano, neskonale světské. Ale vnutit někomu víru není možné...

Obrázek uživatele Killman

Klášter může být docela bohatý, mít dohled nad klášterními financemi je docela zajímavý post.

Obrázek uživatele Eillen

Já si právě myslím, že kláštery byly hodně bohaté místo. Navíc v Aldormě, kde krom jednoho vévodství měli pivovárečné právo.

-A A +A