Ty mě následuj

Obrázek uživatele Owlicious
Fandom: 
Drabble: 

Vrátit se na začátek dávalo smysl.
Potřebovali jistotu v době, kdy se vše zdálo být ve vzduchu.
Šli za tím, kdo přednesl rozumný nápad.
V naději, že klidná noční hladina utiší rozbouřeného ducha.
Oči od prázdných sítí odbíhají k obzoru, snad doufají zahlédnout siluetu kráčející po vodě.
Bez úspěchu se vrací ke břehu.
Dejá-vu má podobu sítě plné ryb, když ji na radu cizince naposledy spustí.
U ohně třikrát zní vyznání zapírajícího.
Třikrát mu odpovídá pověření.
Už ostatní nepovede vlastní silou a vlastními nápady.
Čeká, až mu Mistr pošle Doprovázejícího.
Rybář se stává pastýřem, vedoucím církev ke Skále jejího základu.

Závěrečná poznámka: 

Jan 21

Po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání má apoštol Petr krizi, v rámci níž se rozhodne jít znovu lovit ryby. Ostatní učedníci se vydávají na jezero s ním. Ač zkušení rybáři, celou noc nic nechytnou. Když se ráno vracejí ke břehu, vidí neznámého člověka, který je žádá o něco k jídlu. Když řeknou, že nic nemají, poručí jim hodit síť na druhou stranu lodi. Když to udělají, síť se naplní rybami. V tu chvíli učedníci v neznámém muži poznají Ježíše. Petr se vrhne do vody a dobrodí/doplave ke břehu, zatímco ostatní dojedou s lodí a sítí ryb.
U snídaně poté Ježíš třikrát položí Petrovi otázku 'miluješ mne' a Petr na ni třikrát odpoví. Pokaždé dostane pověření starat se o 'Boží ovečky'.
Předtím, než je vzat do nebe Ježíš učedníky vysílá do světa s tím, že ale mají počkat, než jim pošle Ducha Svatého, který je bude v jejich službě vést a doprovázet.
K této události dojde o 40 dní později při oslavě svátku Letnic.
Od té chvíle Petr působí jako vůdce církve za vydatné podpory ostatních učedníků/apoštolů.

Komentáře

Obrázek uživatele Lee

Ten název... Krásné. Mám Petra hrozně ráda, právě proto, jak je nám blízký, a že mu přesto byla svěřena pastýřská hůl. :)

Obrázek uživatele Owlicious

Já ho mám taky ráda. On je taková postava, se kterou se na nějaké rovině může ztotožnit každý.

Obrázek uživatele Faob

Ty první okamžiky musely být strašně těžké, o to větším je svědectvím pro Doprovázejícího, že neseny na ramenou zapírače, rybáře a nevzdělance... Strašně zajímavá pasáž, ten trojdotaz.

Obrázek uživatele Owlicious

Rozhodně zajímavá, ale já mám strašně ráda ten příběh co tomu předchází a který se často krčí pozapomenut v jejím stínu. Protože vidět akčního a proaktivního Petra ve stavu bezradné rezignace a Ježíšovu milující a chápající reakci na to... to mě prostě bere :)

Obrázek uživatele Zuzka

...
je to úžasně působivý. Jeho příběh mi vždycky dělal potíže, po všech těch "dokonalejších" a zázračnějších dějích jsem měla problém vidět tu obyčejnou lidskou stránku. A přitom je to tak samozřejmé...

Obrázek uživatele Owlicious

Jeho lidská stránka a lidský vývoj jsou fascinující.
Jak někdo poznamenal minulý týden, Petrův život je taková horská dráha těch nejvyšších triumfů a nejhlubších propadů, kterými může člověk ve své duchovní cestě projít.

-A A +A