Bohové

Fandom: 
Drabble: 

Bývaly doby, kdy vládl jediný Bůh, který stvořil zemi, všechny živočichy i lidi na zemi. Lidé ho uctívali, pak se jeho jediný syn obětoval, aby smazal hřích, poté následovali různí prorokové a nakonec se svět rozdělil na nevěřící a věřící různým uskupením.
Až jednoho dne nastala laskavá invaze našich bohů z vesmíru. Přiletěli z velké dálky, až z Alfa Centauri, aby k nám přinesli poselství míru a pomohli vyřešit všechny válečné konflikty. Vládli velkou silou a netrvalo dlouho a na naší planetě zavládl mír. Všem lidem dopřáli blahobyt a celý svět vzkvétal. Dali nám pokrokové vynálezy a ulehčili nám život.

-A A +A