Pravda

Drabble: 

Co je to pravda?

Tedy, pokud bychom odhlédli od nesporné skutečnosti, že smysluplné a náležitě doložené vysvětlení požadovaného termínu dalece přesahuje možnosti i prostor daný, pohříchu vskutku velice marginálním a dalo by se říci až minimalistickým obsahem, jenž, vezmeme-li vše kolem a kolem a vztáhneme-li vše k průměrné délce obdobných záznamů, vyskytujících se, globálně vzato, avšak nikoli nutně, v míře, pokud mi dovolíte takovou vulgární simplifikaci, poněkud nemalé, musíme skutečně potvrdit, že, a to jak v doslovném, tak i v přeneseném smyslu slova, a rovněž jak v ohledu lingvistickém, tak i geografickém, máme-li být skutečně upřímní, vlastně o nic nejde.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že Humphreyho mentální slovník je taky slovník...

Komentáře

Obrázek uživatele Danae

Nebo by to mohl být Humphreyho slovník naučný! Myslím, že po přečtení třetího záznamu by si člověk radši vpálil kuli do hlavy než pokračovat. Je to přesný ;)

Přesně tak. Vhodné je pouze malé množství.

To je skvělý! Slovník politické mluvy a mentality.

Ale jeden by se z toho zvencnul...

Obrázek uživatele Tora

Šmarjá! Ztratila jsem se na třetím řádku a to je jediná pravda, kterou jsem teď ochotná akceptovat!

Já na druhém!!!

-A A +A