Warning: include(): Unable to access ./danny_recaptcha.php in /data/www/10259/sosaci_net/diskuse/bb_plugins.php on line 4 Warning: include(./danny_recaptcha.php): failed to open stream: Permission denied in /data/www/10259/sosaci_net/diskuse/bb_plugins.php on line 4 Warning: include(): Unable to access ./danny_recaptcha.php in /data/www/10259/sosaci_net/diskuse/bb_plugins.php on line 4 Warning: include(./danny_recaptcha.php): failed to open stream: Permission denied in /data/www/10259/sosaci_net/diskuse/bb_plugins.php on line 4 Warning: include(): Failed opening './danny_recaptcha.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /data/www/10259/sosaci_net/diskuse/bb_plugins.php on line 4 Tobias Snape - SOSdiskuse
Diskuse SOS - Spolecnosti pro Osvetu Spisovatelu
 - Domů - Statistika - Hledat -

SOS - diskuse / Ostatní / Tobias Snape
. 1 . 2 . >>
Autor Zpráva
Eltanin
# Zasláno: 15 Úno 2006 13:29


Myslím, že jsem ješt? nenarazila na ff, ve které by vystupoval Snape?v otec jinak, než jako tyran, který uzurpuje svou ženu, syna, pop?ípad? ješt? n?koho dalšího. Prost? je všeobecn? zaškatulkován v kategorii "despotická hlava rodiny, která v mládí pok?ivila Snape?v charakter." A to všechno jenom kv?li sekundovému útržku vzpomínky, ve které k?i?í na svou ženu. Možná to tak opravdu je, ale možná taky ne.

Kdyby se mn? n?kdo hrabal v hlav?, ur?it? by našel spousty vzpomínek na to, jak se moji rodi?e hádali, ale taky hromadu nádherných okamžik? a ur?it? by bylo hrozn? nespravedlivé, posuzovat je podle jediné, náhodn? vybrané vzpomínky.

No, ale zpátky ke Snapeovi seniorovi. Po HBP víme, že to byl mudla a ono to asi nebude žádný med, když jste mudla a vezmete si ?arod?jku a když se vám z potomka, o n?mž jste možná v skrytu duše doufal, že bude normální, vyklube taky kouzelník. No, jen si to p?edstavte - sp?cháte do práce, kluk si chce hrát, vy ho odbudete, on se rozvzteká a vám na novou košili p?istane b?hvíco, nebo se ve spíži rozbijí všechny sklenice kompotu... No nezabili byste ho v tu chvíli? A potom nezvyklá soví pošta, kouzla a ?áry, kterým v?bec nerozumíte, všichni manžel?ini známí na vás hledí jako na vola, nebo aspo? na duševn? mén?cenného (Jejda, vy nevíte, co je hypogryf? Aha, já zapomn?l, vy jste jenom mudla...).

Prost? si myslím, že se mu ob?as k?ivdí a že by Tobias Snape zasluhoval aspo? pár povídek, ve kterých by byla jeho postava trochu propracovan?jší a ne, že autor jenom šáhne do šuplíku "hnusáci a tyranové," pop?ípad? "domácí násilí" nebo "týrání dospívajících." Možná, že takové jsou, možná, že jich je spousta, a já jsem m?la jenom tu zatracenou sm?lu, že jsem na žádnou nenarazila. Každopádn?, jestli o n??em takovém víte, nebo jste sami napsali, ur?it? bych si to ráda p?e?etla.

aveva
Registrovaný
# Zasláno: 15 Úno 2006 13:35


Zkus tohle

Eltanin
# Zasláno: 15 Úno 2006 13:48


aveva

Au, au, já hlava d?ravá! Tohle jsem už myslím ?etla - tuším to bylo v prvním nebo druhým kole SOS sout?že, ne? Jak mi to jenom mohlo vypadnout. Jo, omluva. Tam je samoz?ejm? vylí?enej super, takže opravuju výše uvedené - zaloužil by si víc povídek jako je ta od Julie. :-))))

aveva
Registrovaný
# Zasláno: 15 Úno 2006 13:59


Eltanin
Tak si to p?e?ti ješt? jednou :o)
Já mám tuhle Juliinu povídku moc ráda a popravd? jinou, která by se Tobiasovi takhle v?novala neznám. Ale máš pravdu, ur?it? by si takových zasloužil víc :o)

Ebženka
# Zasláno: 16 Úno 2006 10:20


Já si Tobiase p?edstavuju ne jako tyrana, ale jako úpln? standardního chlapa, který chce sv?j klid, teplou ve?e?i na stole, fotbal v televizi a žádné složité problémy, které by musel ?ešit. Mírn? omezeného a výbušného.

o HBP víme, že to byl mudla a ono to asi nebude žádný med, když jste mudla a vezmete si ?arod?jku a když se vám z potomka, o n?mž jste možná v skrytu duše doufal, že bude normální, vyklube taky kouzelník. No, jen si to p?edstavte - sp?cháte do práce, kluk si chce hrát, vy ho odbudete, on se rozvzteká a vám na novou košili p?istane b?hvíco, nebo se ve spíži rozbijí všechny sklenice kompotu... No nezabili byste ho v tu chvíli? A potom nezvyklá soví pošta, kouzla a ?áry, kterým v?bec nerozumíte, všichni manžel?ini známí na vás hledí jako na vola, nebo aspo? na duševn? mén?cenného (Jejda, vy nevíte, co je hypogryf? Aha, já zapomn?l, vy jste jenom mudla...).

v tomhle naprosto souhlasím s Eltanin. A dopl?uju, p?edstavte si, že se tohle všechno d?je konzervativnímu chlapovi asi tak typu strý?ka Vernona, který t?eba nadto v?bec nev?d?l, že si bere ?arod?jku a t?šil se na naprosto normální ženskou, která mu bude rodit normální d?ti a ope?ovávat jeho domácnost jako teta Petunie. Podle mn? je b?žná praxe, že ?arod?jky svým mudlovským partner?m to tajemství sd?lí až po svatb?, t?eba proto, že manželství je magický svazek zaru?ující ml?enlivost partnera.

P?ipadá mi jako docela logické, že takový chlap se cítí zklamaný a podvedený, místo pohodlného života ho ?ekají výbuchy p?i domácí výrob? lektvar? a pocit ponížení, že je mudla, takže se z n?j stane alkoholik, mrzout nebo tak n?co, a pot?ebuje si dokazovat p?evahu nad svou ženou agresivním jednáním.

Aries
# Zasláno: 16 Úno 2006 10:30


Nehled? na to, že jsme jasn? vid?li scénu, kde Tobias ?ve na svou manželku a Severus u toho bre?í. A z toho si automaticky všichni vyvodili, že jde o domácího tyrana, který nenávid?l svého syna a ponižoval svou ženu. Ale ono nikde nebylo ?e?eno, pro? vlastn? ta hádka vznikla. Co když byl naopak Tobias v právu? Nebo si myslel, že je v právu? Co když práv? p?istihl svou ženu, jak s jediným dít?tem provádí podobné experimety jako strýc Archie s Nevillem, aby z n?j vyrazila n?jakou kouzelnickou reakci? Pochopiteln? by se vyd?sil a zakro?il by, ne? No a s ?arod?jnicí t?žko možno po?ídit n?co jiného než jí vynadat. A mimochodem, takové p?ípady mají taky precedens. Viz nap?íklad Tethis a Achilleus.

Eltanin
# Zasláno: 17 Úno 2006 13:42


A z toho si automaticky všichni vyvodili, že jde o domácího tyrana, který nenávid?l svého syna a ponižoval svou ženu. Ale ono nikde nebylo ?e?eno, pro? vlastn? ta hádka vznikla.

P?esn?.

Hedera
Registrovaný
# Zasláno: 17 Úno 2006 21:16


Já si Tobiase p?edstavuju ne jako tyrana, ale jako úpln? standardního chlapa, který chce sv?j klid, teplou ve?e?i na stole, fotbal v televizi a žádné složité problémy, které by musel ?ešit. Mírn? omezeného a výbušného.

Po?kej, to snad není standardní chlap... :)

A z toho si automaticky všichni vyvodili, že jde o domácího tyrana, který nenávid?l svého syna a ponižoval svou ženu. Ale ono nikde nebylo ?e?eno, pro? vlastn? ta hádka vznikla.

To je samoz?ejm? úpln? správná úvaha, ale na druhou stranu, JK tam tu scénu nedala bezd?vodn?, cht?la podat ?tená??m n?jakou informaci. Nemusí z toho nutn? vyplývat, že byl Tobias tyran, ale že by JK ?tená?e mátla a pozadí scény by bylo úpln? opa?né - matka n?co provedla a Tobias byl v právu, to si nemyslím.
Ale - pokud by to n?jaký ff autor zpracoval tu scénu po svém, jak popisuješ, tak pro? ne.

Aries
# Zasláno: 19 Úno 2006 12:15


Hedera:
Já netvrdím, že to bylo tak, jak jsem napsala. Ta informace je tak útržkovitá, že jakákoliv interpretace je možná a t?žko možno namítat, že ur?it? není správná. Každý si to m?že vyložit po svém. Ale výroky nebo situace, které vypadají jasn? a p?itom jsou pochopeny špatn?, to je Rowlina specialita. T?eba to Brumbálovo "m?žete zachránit víc než jeden život". Harry a Hermiona si to vyložili jako pokyn zachránit Klofana jako toho druhého (a ?tená?i taky), p?itom Brumbál už v?d?l, že Klofan se zachránil, takže tím druhým myslel Siriuse. No a koho by to napadlo. Stejn? jako ta otázka "myslíte, že by Snape mohl být ve zmijozelu, kdyby nebyl ?istokrevný?" Koho asi napadlo odpov?d?t "jasn? že jo"? A tak podobn?. Chci tím ?íct, že se u ní najdou nejen ty velké zásadní záhady, ale taky spousta drobností, které m?žou zavád?t jinam. Co se tý?e scény v myslánce, p?edpokládám, že bude mít ješt? n?jaký dozvuk. N?jaký jasný d?vod, pro? tam v?bec byla.

Julie
Registrovaný
# Zasláno: 19 Úno 2006 16:25


M?žu si dovolit jednu spekulaci? Možná se na to koukám z trochu mudlovského a st?edoevropského úhlu pohledu, ale docela bych v??ila, že Snapeovi rodi?e byli rozvedení. Snapeovo chování by tomu vcelku napovídalo. Zd?raz?oval dív?í jméno své matky, prakticky nikdy se o svých rodi?ích nezmi?uje, má problémy se za?len?ním se do spole?nosti, o?ividn? pohrdá vším mudlovským, nezdá se, že by m? jakékoli vztahy se svými rodi?i...

Hedera
Registrovaný
# Zasláno: 19 Úno 2006 17:15


t?žko možno namítat, že ur?it? není správná

To jsem ale ne?ekla, ne? Podle m? ta scéna byla informací o Snapeov? d?tství, o vztazích mezi jeho rodi?i a o chování jeho otce a byla podle m? v HP5 za?azena, aby zproblematizovala a znejistila náš pohled na Snapea. Nevid?la bych tam žádnou návnadu na ?tená?e.
Ale prost? si to jen myslím, nic víc.


Možná se na to koukám z trochu mudlovského a st?edoevropského úhlu pohledu, ale docela bych v??ila, že Snapeovi rodi?e byli rozvedení. Snapeovo chování by tomu vcelku napovídalo. Zd?raz?oval dív?í jméno své matky, prakticky nikdy se o svých rodi?ích nezmi?uje, má problémy se za?len?ním se do spole?nosti, o?ividn? pohrdá vším mudlovským, nezdá se, že by m? jakékoli vztahy se svými rodi?i...

Hodn? z toho p?ipomíná Raddlea.

Aries
# Zasláno: 19 Úno 2006 17:59


Hedera

Já vím, že jsi to ne?ekla, to byla taková úvaha do pléna ve smyslu "všechno je možné". :-)

Hodn? z toho p?ipomíná Raddlea
Tém?? všechno. Ta paralela je o?ividná až moc. Cht?la jsem kdysi rozvinout takovou úvahu o "Voldemortov? vyslanci", ale pak jsem si ?ekla, že pro n?které už by to bylo trochu moc silné kafe, tak jsem to radši nechala být

Hedera
Registrovaný
# Zasláno: 19 Úno 2006 19:13


Tém?? všechno. Ta paralela je o?ividná až moc. Cht?la jsem kdysi rozvinout takovou úvahu o "Voldemortov? vyslanci", ale pak jsem si ?ekla, že pro n?které už by to bylo trochu moc silné kafe, tak jsem to radši nechala být

Je hodn? o?ividná, to je pravda. M? by taková souvislost p?ipadala docela pravd?podobná, kdyby si byli v?kov? blíž a kdyby Snape mohl potkat Raddlea ješt? v dob?, kdy to byl alespo? trochu ?lov?k a kdy se s ním ješt? dalo n?jak mluvit. Takhle, pokud dob?e po?ítám, Snape mohl s Volemortm komunikovat až v dob?, kdy už to byl totální magor.
Mohlo by to n?jak souviset s tím, pro? se Snape k Voldemortovi p?idal?
Kdysi jsem m?la takový nápad, že Grindelwald byl sirotek a že si ho Voldemort vzal za sv?j vzor.

Ale ješt? se vrátím k té vaší úvaze, že Tobias mohl být v právu a že Snapeova matka provád?la n?jaké experienty - vlastn? m? napadlo, co Siriovo prohlášení, že Snape znal v prvním ro?níku víc kleteb než studenti sedmých ro?ník??

Aries
# Zasláno: 19 Úno 2006 19:25


Siriovo prohlášení, že Snape znal v prvním ro?níku víc kleteb než studenti sedmých ro?ník??
nevím, jak tohle souvisí s matkou nebo otcem. Já od toho jen odvozuji názor, že Snape nebyl ve škole zas takový odstr?ený chudá?ek, jak ho s oblibou n?kte?í prezentují.
V každém p?ípad? ta Eileen se v knize popisuje ne jako plachá a zak?iknutá dívenka, ale jako nevlídná nebo zamra?ená nebo tak n?jak, nem?žu to te´d najít, a navíc vedoucí n?jakého kroužku, což by nazna?ovalo jistou energi?nost a organiza?ní schopnosti, ne?
V každém p?ípad?, já si tak ?íkám, že kdybych já byla Tobias a vzala si ?arod?jnici, tak pokud bych si nebyla naprosto jistá, že to je výjime?n? vlídná a vyrovnaná osoba, tak bych z ní asi m?la tak trochu lufta a netroufla bych si na ni je?et kv?li každé hlouposti, protože jeden nikdy neví, co ji m?že napadnout, ne? Ale kdybych m?la pocit, že tady už to vážn? p?estává všechno (t?eba kdybych ji na?apala jak v?ší kluka z okna nebo ho cpe do krbu nebo n?co takového), tak to už by bylo n?co jiného

Sothis Blue
Registrovaný
# Zasláno: 20 Úno 2006 00:28 - Změnil/a: Sothis Blue


P?vodn? jsem cht?la ?íct tohle: Zdá se, že u Siria ta nesnesitelná byla matka, takže u Severa to musí bejt otec, aby to nebylo stejný. Jenže pak mi došlo: Zrovna tihle dva jsou stejní v tolika v?cech, že klidn? m?žou mít i stejnou megeru za máte?.

Eltanin
# Zasláno: 20 Úno 2006 12:56


Myslím, že mám stejný po?et námitek proti tomu, d?lat z Eileen nesnesitelnou megeru, jako proti tomu, d?lat z Tobiase hrozného tyrana. Je v celku pravd?podobné (a to asi cht?la JKR nazna?it), že vztah Snapeových rodi?? nebyl p?íliš harmonický. Ale to se p?ece stává i jinak sympatickým lidem, že si spolu nerozumí, ne? Prost? bych ?ekla, že to byli dva lidé, kterým to spolu nevyšlo a možná v tom hrálo roli i to, že to byli mudla a ?arod?jka, ale nep?ehán?la bych to s úvahami typu, jak Eileen každý den vyhazovala malého Snapeíka po hlav? z balkonu, nebo jak ho Tobias každý ve?er mlátil. Prost? spíš odstíny šedi, než ?erné a bílé linky. :-)))

Aries
# Zasláno: 20 Úno 2006 13:12


Eltanin:

Jasn?. Je to otev?ené a pokud s tím chce n?kdo n?co podniknout, tak si to m?že vyložit, jak uzná za vhodné. Jen jsem tou svojí poznámkou myslela ne, že vyhazovala kluka denn? z balkónu, ale že jsme vid?li jednu jedinou scénu z jejich spole?ného života. Klidn? to mohla být opravdu jediná hádka, kterou spolu manželé Snapeovi kdy m?li, a jinak žili ve vzácné harmonii. Adolescent Snape, který zádum?iv? sest?eloval mouchy, t?eba zrovna myslel na to, jak se mu stýská po mamince a tátovi. Jde o to, že když Snape koukal do myšlenek Harrymu, taky tam vid?l t?eba toho psa a tak, a taky se nedá ?íct, že by se mu n?co takového stávalo denn?. A š?astné vzpomínky jako t?eba oslavu vít?zství nad baziliškem nebo výhru ve famfrpálu nebo klidné vánoce a podobn? v?bec nevid?l. A taky se nedá ?íct, že by se Harrymu nikdy nestalo nic dobrého.

Magmarill
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 00:25


No jo, ale to bylo n?co jiného. Tam se Snape snažil o v?domý pr?raz do jeho mysli, kdežto Snapeovy vzpomínky vyplavaly na povrch po Harryho náhodném odražení kouzla. Nebyl v tom zám?r n?co z n?j vymámit (ostatn? to ani neum?l) a tak to zdaleka nemusely být SS skoro nejhorší vzpomínky - na m? to p?sobilo tak, že z n?j vyplavalo n?co, ?eho byl celý život plný (nedocen?ní atd.), prost? n?co "b?žného" - my si taky p?i n?jakém podn?tu (v?n?, krizová situace apod.) ob?as vybavujeme leccos ze svého d?tství (potažmo z celého života - i když tenhle film nás asi ?eká, až to s námi sekne) a nemusí to být nutn? to nejhorší, co jsme kdy zažili - naopak - takové v?ci máme tendenci zapomínat a pamatovat si spíš to lepší.
Co když to (tyhle SS vzpomínky) byl prost? jeho život. Nesnažím se z n?j d?lat chudá?ka, jist? to byl p?kný hajzlík, nicmén? bych v tom ur?ité vodítko vid?la. Ovšem tím nijak neobhajuji jeho matku, která na sladkou ženušku v žádném p?ípad? nevypadala.
To, že se SS distancuje od všeho mudlího, m?že být jednak zp?sobené nenávistí k otci-domácímu tyranovi, nebo jednoduše protimudlí propagandou, které se mu dostalo od matky. T?žko ?íct...

Aries
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 03:03


Magmarill:

Nemuselo to být n?co jiného. Vid?li jsme jednu jedinou scénu. A stejn? jako z Harryho vypadla nep?íjemná a zasutá vzpomínka (aspo? Harry sám nikdy nikomu nevypráv?l, že se mu stalo t?eba to s tím psem, ani si na to nevzpomn?l), tak i ze Snapea tím zp?tným rázem mohla rovn?ž vypadnout taková zasutá nep?íjemná vzpomínka.
1. Myslím si, že tohle je z Rowliny strany zám?r vzbudit sympatie k Snapeovi, následuje scéna v myslánce a jednozna?n? to vede k záv?ru o citlivém jádru pod drsnou slupkou, etc., ?ímž si p?ipraví p?du pro šok v šestém díle.
2. Pro pot?eby ff je pochopiteln? tahle intepretace velice atraktivní, ale jakákoliv jiná je taky možná
3. Jak ?íkám. Já žiju s jedním partnerem 14 let, máme d?ti a celkem fungujeme, p?esto bys u nás taky ob?as mohla vid?t scénku, proti které jsou Snapeovic v podstat? p?átelská vým?na názor?.
4. Setkala jsem se dost ?asto s interpretací, že Eileen se možná svého manžela bála. Pravda, n?které se objevily ješt? p?ed 6. dílem, kdy si každý myslel, že šlo o rodinu dvou kouzelník?. Ale ve sv?tle šestého dílu: pro? by se ?arod?jka m?la bát mudly? Co by jí tak asi mohl ud?lat?
5. Eileen z?ejm? není žádný uzlí?ek nerv?, Merope II nebo tak. Podle t?ch popis? rozhodn? ne
6. SS se distancuje od všeho mudlího, jak ?íkáš, z?ejm? práv? díky té protimudlí propagand?, jak ?íkáš. Ani nemusela vyjít od matky, která si mudlu vzala, spíš šlo o dobovou atmosféru, vždy? Snape chodil do školy v dob? Voldemortova prvního vzestupu a ?istá krev bylo téma dne.
7. ale tím, že p?ece jen z?stal halfblood prince se od svého otce taky úpln? nedistancoval

Mathilda
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 10:32


Jedna povídka je tady: http://www.fanfiction.net/s/2724872/1/
- i když taky kon?í tou scénou z myslánky, ale Tobias tam nevystupuje jako uzurpátor hned od za?átku.

A tady zase jedna, kde je do horšího sv?tla postavena Eileen: http://www.fanfiction.net/s/2806178/1/


A? jsem Snapeovou velkou zastánkyní, tak se mi taky nelíbí, když se jeho rodi?e vykreslují ?ernobíle. Takže podle jedné vzpomínky bych z celého Tobiase hned ned?lala tyrana - kdyby to bylo v reálném život?. Jenže do knížky Rowlingová nem?že zahrnout celé Severusovo d?tství a ukázat nám, jak Tobias synkovi utíral zade?ek nebo ho u?il hrát fotbal (doufám, že se toho nechytná n?jaká autorka ff), takže - jak už poznamenala myslím Hedera - nám zrovna tuhle vzpomínku ukázala z n?jakého d?vodu. A dost dob?e si nedokážu p?edstavit, že by ve všech dílech byl tenhle jeden jediný náhled do Snapeovy rodiny jenom proto, aby ?tená?i došli k záv?ru, že Rowla zase mlží a vlastn? to je úpln? jinak.

Jelikož se Severus p?idal ke Smrtijed?m, jako half-blood musel mít po?ádný d?vod mudly nenávid?t a jako jeden z nich si dokážu p?edstavit práv? Tobiase. (A znova ta podobnost s Tomem). A jedna hádka mezi rodi?i, když byl malý, m?že být t?žko zdrojem takové nenávisti, která by zahrnovala celý druh. Abych to ukázala na p?íkladu - kdybych m?la otce ?ernocha, tak si nedokážu p?edstavit, jak moc by mi musel ublížit, abych za?ala nenávid?t všechny ?ernochy (v?etn? hodné ?erné babi?ky).

Lunkvil
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 10:39


Abych to ukázala na p?íkladu - kdybych m?la otce ?ernocha, tak si nedokážu p?edstavit, jak moc by mi musel ublížit, abych za?ala nenávid?t všechny ?ernochy (v?etn? hodné ?erné babi?ky).
A navíc si p?edstav, že máš otce ?ernocha, ale ty sama jsi po matce, takže by t? na p?l ?ernošku nikdo netipoval. A ve spole?nosti je zrovna nálada, kde jsou ?ernoši ponižováni, diskriminováni a šikanováni (bohužel není t?žké si p?edstavit). To si n?kdo opravdu rozmyslí, než se ke svým ko?en?m p?izná. A jak psala Aries, ono to halfblood opravdu n?co znamená...

Aries
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:19


half-blood musel mít po?ádný d?vod mudly nenávid?t
Možná ani nemusel. On jim sice neprojevuje n?jaké v?elé sympatie, ale ani si nepamatuju, že by n?jak výrazn? vystupoval proti nim. Mudlovskou šmejdku Hermionu stírá v podstat? stejn? ?asto jako ?istokrevného Nevilla a polovi?ního Harryho, ne?
Já bych ?ekla, že ta p?ezdívka byla spíš projevem dobové módy nechlubit se mudlovskými p?íbuznými a možná taky inspirace Voldemortem (lord - princ). Ale i když se n?kdo m?že stát smrtijedem, protože nesnáší mudly, ?ekla bych, že u n?j byla hlavní motivace možnost rychlé kariéry

Mathilda
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:21


Tak jinak - jsem polovi?ní Židovka a p?lku p?íbuzných už mám v koncentráku. Zapírám tedy sv?j p?vod, jak jen to jde, ale neza?nu veškeré Židy nenávid?t.
Navíc Severus nebyl v situaci Žida b?hem druhé sv?tové války nebo i ve vzdálen?jší minulosti. Oficiální ú?ady nešly mudl?m po krku, naopak se je snažily chránit. Voldemort nebyl ministrem, ale velitelem teroristické organizace. Takže Severus nemusel sv?j p?vod zapírat ze strachu - to mohl možná ješt? tak v Bradavicích, protože jinak by ho ve Zmijozelu nebrali. Ale jakmile ze školy vypadl, nebyl to strach z odhalení jeho mudlovského otce, co ho p?ivedlo k Voldemortovi.

Aries
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:25 - Změnil/a: Aries


To s tebou souhlasím. Taky si myslím, že HBP je p?ezdívka výhradn? školní, ne? A možná jen soukromá, m?l ji jen pro sebe a ostatní mu tak ne?íkali. Kdyby si tak ?íkal i pozd?ji mezi smrtijedy, n?kdo by o tom už ur?it? slyšel a p?ípadn? to dal dál. T?eba Karkarov, Skrk, Moody nebo i Sirius.

Mathilda
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:30


Možná ani nemusel. On jim sice neprojevuje n?jaké v?elé sympatie, ale ani si nepamatuju, že by n?jak výrazn? vystupoval proti nim.

Pod Brumbálovými ochrannými proti nim taky t?žko m?že vystupovat. "Nenávist" možná není to nejtrefn?jší slovo, ale nic jiného m? nenapadá.
Každopádn? bych to vid?la tak, že další pohnutky ke smrtijedství mohly být - jak ty ?íkáš - možnost rychlé kariéry, vidina toho, že kone?n? n?kdo ocení jeho schopnosti, že se mu n?kde dostane úcty, kterou si dle svého názoru zaslouží. Ale i tak si myslím, že kdyby proti mudl?m v podstat? nic nem?l, tak i p?es výše zmín?né d?vody by do toho nešel, pot?eboval v??i mudl?m n?jaké negativní emoce. A nenávist k vlastnímu otci - mudlovi podle m? sta?í. Pak se - jak já v??ím - reformoval, ur?itou roli v tom sehráala v?štba a vý?itky sv?domí + r?zné nepotrvrzené teorie:) a Severus pochopil, že kv?li tomu, že nemá rád tátu, nem?že chtít všechny mudly vyhladit.

Lunkvil
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:32


No, já myslím, že u v?tšinu Smrtijed? byla motivace p?idat se k Voldemortovi spojená s vidinou kariéry, a to jist? zvláš? u t?ch, kdo jsou(byli) ve Zmijozelu. U n?kolika výjime?ných p?ípad?, jako je ?erví?ek, to mohlo být ?áste?n? spojené t?eba se strachem, vydíráním ze strany Voldemorta (koneckonc? my to nevíme, ale n?kdo si ho mohl odchytnout a on se prost? nechal "p?emluvit"), nebo v p?ípad? Bellatrix z n?jaké zvrhlé náklonnosti p?ímo k Voldymu. Ale opravdu pochybuju, že by se k n?mu n?kdo p?idal jenom proto, že by nem?l rád mudly. Ono být Smrtijedem ur?it? není žádná legrace, co si budeme povídat. A i samotná nápl? "práce", je v?tšinou jiná než zabíjet mudly. To d?lají spíš pro zábavu...

Aries
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:38


A nenávist k vlastnímu otci
Tak nemožné to pochopiteln? není. Ale vzhledem k atmosfé?e ve škole a zejména ve zmijozelu m?že být d?vod, že se k mudl?m nijak nehlásil, podobný, jako když n?kdo rychle zbohatne a stane se "celebritou" a za?ne se styd?t za své staré rodi?e na vesnici.

Mathilda
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:51


Aries
Taky si myslím, že HBP je p?ezdívka výhradn? školní, ne? A možná jen soukromá, m?l ji jen pro sebe a ostatní mu tak ne?íkali.

P?esn? tak. P?irovnala bych to asi k tomu, když jsem si jako malá p?edstavovala, že jsem n?jaká slavná here?ka a podepisovala jsem se jejím jménem na obaly sešit? a tak. Podle m? tu p?ezdívku m?l ?ist? pro pozvednutí vlastního ega. (U spolužák? by mu to spíš uškodilo.)

Lunkvil

Ale opravdu pochybuju, že by se k n?mu n?kdo p?idal jenom proto, že by nem?l rád mudly

Vzhledem k tomu, že celý projekt Voldemort vznikl na základ? nenávisti k mudl?m, tak si myslím, že kv?li tomu se k n?mu p?idala v?tšina. Práv? proto, že ...Ono být Smrtijedem ur?it? není žádná legrace, co si budeme povídat a myslím si, že k tomu pot?ebuješ jako hnací motor n?co jako nenávist. T?eba takový Lucius Malfoy - bohatý, ?istokrevný, vážený, úsp?šný. Pro? by se pot?eboval p?idávat k Voldemortovi, kdyby se nedomníval, že mudl? a mudlovských šmejd? je t?eba se zbavit?

A i samotná nápl? "práce", je v?tšinou jiná než zabíjet mudly.

Jak vlastn? víme, co p?esn? je jejich nápl? práce?

Mathilda
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 11:52


Aries

No jo, jenže ješt? po?ád je n?co jiného nehlásit se k mudlovským rodi??m a n?co jiného p?idat se ke Smrtijed?m.

Lunkvil
Registrovaný
# Zasláno: 27 Čec 2006 12:05 - Změnil/a: Lunkvil


Mathilda
Nesouhlasím. Podle m? v?tšin? z nich byli opravdu mudlové více mén? ukradení. Ale vidina, že Voldemort ovládne Británii a potažmo celý sv?t, je docela reálná. A pro? se nep?idat na stranu, která má nad?ji na vít?zství. Až se budou rozd?lovat posty, jist? na n? zbyde. Opakuji, že Smrtijedi, kte?í jsou (mám dojem) z velké ?ásti z koleje slavného Zmijozela, jsou p?edevším ambiciózní. Moudrý klobouk v nich sotva hledal nenávist k mudl?m, aby je podle toho za?adil. Našel u nich velké ambice, proto je za?adil do Zmijozelu. Nenávist jako hnací motor je strašn? ošemetná záležitost. Nenávist t? nedonutí d?lat takové v?ci, jako t? donutí sobectví a myšlení na vlastní prosp?ch. Ze smrti mudl? v podstat? nic nem?li, leda chvilku zábavy. Ale z pozice druhého nejmocn?jšího po možném vládci sv?ta, to už spíš...

. 1 . 2 . >>
 


Powered by miniBB forum software © 2001-2017