Prodaný osud

Obrázek uživatele Cathia
Úvodní poznámka: 

Pro Samaela byla sláva rodu Clemens vždy na prvním místě. A i když své děti nadevše miluje, neváhá je zaprodat pro svůj cíl...

Drabble: 

Samael posedával na lavici a nervózně žmoulal kapesník. Gannet s dětmi opustila kostel ihned po mši.

„Je plachá,“ pronesl hrabě, „ale s tím se dá pracovat.“

Samael jen přikývl.

„Ještě učíte děti zámožných rodin?“ obrátil se k dračímu knězi.

„Samozřejmě,“ přitakal otec Marcus. „Je to mým posláním.“

„Můj předek otevřel vůbec první třídu v Olanesu,“ pokračoval namyšleně. „Můj rod byl vznešený, nechci jej pošpinit někým málo hodným...“

Samael nervózně polkl.

„…to malé pískle potřebuje vzdělání, přijmete ji do učení, otče Marcusi.“ Nebyla to otázka, ale rozkaz. „Účet pošlete mně.“

S tím se odporoučel a Samaelovi došlo, že dohoda byla zpečetěna.

Komentáře

Obrázek uživatele Eillen

Mám sto chutí hraběte s rozběhem nakopnout do koulí...

Obrázek uživatele Cathia

Jop, je to parchant... zasloužil by si to.

-A A +A