Pravidla DMD 2018

Obrázek uživatele sos

Vyhlašujeme další ročník drabblovací challenge Duben Měsíc Drabble! Pročtěte si Pravidla, Návod na vložení drabble i FAQ, budou se hodit.
Duben Měsíc Drabble (dále DMD) je multifandomová challenge pořádaná Společností pro osvětu spisovatelů (dále SOS) a Týmem Bleskobrku. Jejím cílem je vybičovat tvůrčí aktivitu účastníků a donutit je napsat tolik fanfiction drabble, kolik se do měsíce dubna vejde.

1. Základní pravidla DMD

Od 31. března do 29. dubna bude na těchto stránkách Týmem Bleskobrku každý den zveřejňováno jedno téma, na které může každý účastník napsat jedno drabble z libovolného fandomu. Drabblem se míní povídka o sto slovech, ne více, ne méně. Na každé zveřejněné téma je nutno napsat drabble originální, jedno drabble není možné recyklovat ve více tématech. Téma musí být v drabble jasně rozpoznatelné!
Postupujte, prosím dle Návodu na vložení drabble a případné nejasnosti dále konzultujte v FAQ (upozorňujeme zejména na bod 8. - Co mám dělat, když jsem v tabulce neobjevil bod za své drabble?).

1.1 Do challenge lze vstoupit kdykoli během jejího trvání. U drabble je povinné uvést fandom. Varování/poznámku užijte, bude-li to nutné, v některých případech je varování povinné (viz Návod na vložení drabble). Zde najdete příkladové téma s příkladovými drabble.

1.2 Téma dne bude vždy zveřejněno v druhé půli dne předcházejícího, nejpozději pak o půlnoci. Od okamžiku zveřejnění tématu je povoleno uveřejňovat v rámci tématu drabble. Drabble musí být vždy vloženo celé a kompletní. Téma bude vždy uzavřeno v 23:59 dne, pro který bylo vyhlášeno. Po uzavření tématu již nelze publikovat další drabble, lze ale bez omezení komentovat již zveřejněná drabble.
Příklad: Téma na 7. dubna bude zveřejněno již 6. dubna odpoledne či večer a od té chvíle je možné drabble zveřejňovat. Téma bude uzavřeno 7. dubna v 23:59, všechna drabble zveřejněna poté jsou neplatná. V určitou dobu dne bude tedy někdy možné psát zároveň drabble na dvě témata - na téma 6. 4. i 7. 4.

1.3 Bonusové dny: Všechny neděle v měsíci dubnu kromě první (8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4.) jsou bonusové dny, kdy bude možné napsat dvě drabble - jedno na oficiální nedělní téma a druhé na jedno z témat, na které účastník v předcházejícím týdnu drabble napsat nestihl (jestliže v daném týdnu napsal všechna drabble, píše jen nedělní téma). Tým Bleskobrku může také vyhlásit bonusový den mimo neděli s vlastními pravidly.

1.4 Vámi stvořená drabble je možné okamžitě po publikování na této stránce publikovat i kdekoli jinde, po dobu trvání DMD vás však prosíme, abyste při takovém zveřejnění uváděli odkaz na DMD. Takovou možnost propagace si přece nenecháme ujít ;)

1.5 Za drabble vám bude udělen bod v případě, že bude mít přesně sto slov (případně jiný pevně stanovený počet slov uvedený v zadání) a jednoznačně rozpoznatelné téma. Sporné případy řeší Metodika počítání slov, která je orientační pomůckou pro kontrolory i pro autory. V případě, že drabble nemá požadovaný počet slov, bude na to autor upozorněn formou komentáře u drabble a vyzván k opravě či objasnění. Stejně tak bude autor upozorněn v případě nejasností ohledně splnění zadaného tématu. V případě, že bude drabble označeno v úvodní poznámce slovem „nesoutěžní“, nebude kontrolováno, nebudou za něj uděleny body, ani nebude ze strany organizátorů nijak komentováno.

2. DMD odměny
Hlavní odměnou bude každému účastníku radost z vlastní kreativity i kreativity druhých a možná i pár nadšených komentářů. Zároveň jsou ale připraveny i odměny motivační, které by měly účastníky povzbudit k co největší tvořivosti.

2.1 Každý účastník, který během dubna napíše 7 a více drabble, obdrží právo užívat pamětní ikonku DMD 2018.

2.2 Každý účastník, který napíše 14 a více drabble, obdrží pamětní placku DMD 2018.

2.3 Účastník, který napíše během měsíce dubna 30 a více drabble, obdrží druhou, ještě úžasnější pamětní placku!

3. Přípravná fáze DMD

Od 10. března do 25. března může kdokoli na mail drabble.sos@gmail.com zaslat náměty na drabble, které budou inspirující a multifandomové – to znamená dostatečně obecné, aby se na ně dalo napsat drabble z (téměř) jakéhokoli fandomu. Tedy: „Mor“ je správně, „Mor na Enterprise“ je špatně. „Růžové lízátko“ je správně, „Růžové lízátko profesora Snapea“ je špatně atd. Počet návrhů není omezen, dejte ale prosím přednost kvalitě před kvantitou.
Na konci měsíce března vybere Tým Bleskobrku ze zaslaných témat 30 nejvhodnějších, případně přidá ještě nějaká svá vlastní.
Pro další informace si prosím přečtěte FAQ, nenajdete-li tam odpověď na své otázky, ptejte se v komentářích pod FAQ nebo v diskuzním vlákně, které je dotazům určeno. Máte-li nějaké připomínky či konstruktivní návrhy k pravidlům, neváhejte nám je zde v komentářích sdělit. Všechny vezmeme v úvahu. Jestliže nám chcete DMD pomoci propagovat, vyzvedněte si banner.

Závěrečná prosba:
Při tak velké akci, jakou je DMD, je velmi pravděpodobné, že se zde setkáte i s drabbly či účastníky, kteří nebudou vaší krevní skupinou. Prosíme vás o zvýšenou míru tolerance, bez níž bychom to prostě dělat nemohli. Chápejte prosím stránky DMD jako místo, kde panuje Vodní příměří z Knihy džunglí, a kde je tedy nepřípustné další účastníky napadat prostřednictvím komentářů nebo prostřednictvím drabblat, ať už jsou vaše vztahy mimo DMD jakékoli. Porušování Vodního příměří nebude tolerováno; bude trestáno zablokováním autorského účtu na 24 hodin a v obzvlášť závažných případech může být přistoupeno i k úplnému vyloučení z DMD. Jako zvlášť závažné jsou hodnoceny útoky proti Týmu Bleskobrku (KaTužce a Nifredil), které v rámci DMD působí jako rozhodčí (více v FAQ). Míru porušení Vodního příměří posuzují sosačky s maximální snahou o spravedlnost a při zvážení všech okolností. Máte-li podezření, že někde nastal problém, neváhejte nám napsat sos.hp.ff@gmail.com.

Závěrečné poděkování:
Originálními autorkami challenge jsou Aveva a Julie. Jejich zásluhy nebudou zapomenuty. Tým Bleskobrku - Katužka a Nifredil - byl k DMD původně přizván zejména proto, že většina aktivních sosaček se chtěla DMD zúčastnit za stejných podmínek jako ostatní a nechtěla tedy kupříkladu znát dopředu složení témat. Po letech úchvatných zkušeností s jejich nasazením, flexibilitou, kreativitou a téměř nebeskou trpělivostí pak voláme: Už nechceme nikoho jiného! Nifredil i KaTužce jsme za jejich pomoc velmi vděční a všechny účastníky vybízíme, aby se k nim chovali s láskou a úctou.

Komentáře

Obrázek uživatele Tess

Při formulování bodu 1.5 se vám požraly dva návrhy a zplodily zdvojení:
V případě, že drabble nemá požadovaný počet slov či rozpoznatelné téma, bude na to autor upozorněn formou komentáře u drabble a vyzván k opravě či objasnění. Stejně tak bude autor upozorněn v případě nejasností ohledně splnění zadaného tématu.

Obrázek uživatele sos

Děkujeme za upozornění, opraveno :o)
Obrázek uživatele Tess

Upozorňuji, že první dva odkazy na stránce (na sos a na FAQ) jsou nefunkční.

-A A +A